Robota -hankkeessa toteutetaan koulutusta, tutkimusta, innovointia sekä ketteriä kokeiluja eri SOTE-puolen yksiköissä

Hankkeessa vastataan akuuttiin tarpeeseen lisätä ja parantaa SOTE-henkilöstön digitaalista osaamista ja valmiuksia vastata yhteiskunnassa nopeasti tapahtuvaan digiloikkaan. Fyysisten robottien sekä palvelu- sekä ohjelmistorobotiikan avulla voidaan tehostaa välittömän hoitotyön osuutta, lisätä erilaisia itsepalveluja ja automaatiota – helpottaa rutiininomaisia tehtäviä.

Robota kehittää digitaalisia taitoja, ymmärrystä ja sitä kautta nopeuttaa teknologian vastaanottoa hoivahenkilöstön keskuudessa, sekä vahvistaa kykyä hyödyntää digitalisaatiota, älykästä teknologiaa sekä mm. robotiikkaa.

Kohderyhmänä ovat sosiaali- ja terveyssektorin työssä olevat hoivatyöntekijät sairaaloissa, hoivakodeissa sekä kotihoivassa.

Teknologiat hyvinvoinnin edistäjinä: esimerkkejä kuntoutuksesta ja avustamisesta hoitotyössä

 

TP 1 – Digitaitojen lähtötaso yksilötasolla sekä digitalisaation ja robotisaation nykyinen hyödyntäminen osallistujan organisaatiossa (ketterä nykytila-analyysi)

Työpaketissa tehdään nykytilanteen alkukartoitus ja arviointi sekä koulutukseen osallistujan yksilön digitaalisista taidoista sekä organisaatiotoimijoiden SOTE-puolen toimijoiden käyttöjärjestelmistä ja digitalisaation sekä robotisaation tarpeista.

TP 2 – Nopeat robotiikan pilotit ja portfoliot

Työpaketista hyödynnetään TP 1 saatua nykytilanteen selvitystä ja tulemia, joiden kautta ketterien kokeilujen haasteet ja kohteet tullaan määrittämään. Ketterät kokeilut ovat osa modulaarista koulutuskokonaisuutta ja tässä työpaketissa hyödynnetään osallistavaa yhteiskehittämistä (palvelumuotoilu), jolloin osallistujat sitoutuvat jo haasteen muotoiluvaiheessa. Tässä työpaketissa ja ketterissä kokeiluissa varsinaisen kohderyhmän eli hoivatyöntekijöiden lisäksi, tarjotaan opiskelijoille mahdollisuutta osallistua mm ketteriin kokeiluhin sekä mahdollisuuksien mukaan yhteiskehittämistyöpajoihin.

TP 3 – Koulutuskokonaisuuden kehittäminen sisältäen vaikuttavuudenmittariston ja digitiekartan

Hankkeessa käytetään palvelumuotoilun osallistavia yhteiskehittämismenetelmiä koulutusten sekä ketterien kokeilujen toteuttamisessa. Koulutuskokonaisuus koostuu sekä koulutuksellisesta osuudesta (teemat) että ketteristä kokeiluista koulutuksen
aikana. Digitiekartalla suunnitellaan kehittämisen stepit teknologian adaptaatiolle tulevaisuuteen sekä yksilö että organisaatiotasolla. Vaikuttavuutta tarkastellaan mm.: tavoitteet, tulokset ja niiden vaikuttavuus sekä akseleilla mm. yhteistyön syvyys, osaamisen jakaminen sekä toimijoiden keskinäinen riippuvuus ja sitoutuminen.

TP 4 – Tulosten levittäminen: Webinaarisarja

Hankkeen aikana kehitetään modulaarinen ja skaalattava osallistavan koulutuksen konsepti – webinaarisarja.

Lisätietoja

Jonne Holmén
Projektipäällikkö
+358 44 702 8403

jonne.holmen@xamk.fi

Riikka Siuruainen
Projektipäällikkö
+358 40 557 5072

riikka.siuruainen@laurea.fi

Hankken tietosuojaseloste

Artikkelit ja julkaisutoiminta

Digi- ja robomahdollisuudet tutuiksi sote-alan yksiköissä.  Maalla, merellä, ilmassa – Katsaus Logistiikan ja merenkulun tutkimus- ja kehitystoiminnasta 2022.

Robota-hanke edistämässä teknologian käyttöönottoa sosiaali- ja terveysalalla. Laurea Journal – Digitaalinen yhteiskunta.

Robot(i/a)n hoiviin? Xamk READ 1/2023

Robottien käyttö hoivatyössä lisääntyy – mitä se tarkoittaa hoitajille ja asiakkaille? Xamk READ 2/2023
– Nao ja Paro tulivat taloon. Miten siirtää teknologia ketteristä kokeiluista osaksi sujuvaa arkityötä? Kestävä hyvinvointi vahvuusalajulkaisu
ROBOTA-hanke edistää teknologian käyttöönottoa sosiaali- ja terveysalalla. Sosiaali- ja kuntatalous

P-6: Robota project promoting the adoption of technology in the social and health care sector. The 28th Finnish National Conference on Telemedicine and eHealth. “Human oriented approach in eHealth and digital services”.

Nao ja Paro tulivat taloon – Miten siirtää teknologia ketteristä kokeiluista osaksi tulevaisuuden sujuvaa arkityötä? Kestävää hyvinvointia kehittämässä 2023. Hyvinvointi ja tulevaisuus.

Mediassa

– Hoivarobotit herättivät vaikeavammaisten kiinnostuksen Sunilassa pidetyssä esittelytilaisuudessa: ”On uteliaisuutta, mutta myös alkuhämmennystä” – Katso videolta, kuinka hoivarobotti Zora tanssii. Kymen Sanomat verkkolehti.
https://www.kymensanomat.fi/paikalliset/5901783
– Robottien käyttö yleistyy hoivatyössä – nyt myös Kotkassa. Yle Uutiset verkossa.
https://yle.fi/a/74-20029825
– Hoivarobottien käyttö yleistyy. Yle Uutiset Kaakkois-Suomi.
https://areena.yle.fi/1-3863205

TAPAHTUMAT

Sote-alan Megatunnit: Teknologia hoitotyön helpottajana -webinaari 31.8.2023

Miten digitaalisuus, robotit, teknologia ja tekoäly valjastetaan hoitotyön arjen avuksi?

Miten murroksessa löydetään ratkaisut, romuttaako digitaalisuus sote-alan nykyrakenteet, prosessit ja johtamisen? 

Miten teknologia, robotiikka ja tekoäly luo nyt ja tulevaisuudessa mahdollisuuksia sekä ratkaisuja, mitä tietoturva tarkoittaa sote-alalla sekä miten ROBOTA-hankkeessa kokeilujen ja yhteistyön kautta on saatu toimivia robotiikkaratkaisuja Sote-ympäristöön.  

  • Digitaalisuuden ja robotiikan hyödyt hoitotyön arjessa 
  • Miten johtaminen ja prosessit muuttuvat teknologiaa hyödynnettäessä 
  • Teknologia tuo turvaa, edistää terveyttä sekä helpottaa hoitotyön arkea 
  • Tietoturvalla ennakointi ja ongelmien taklaaminen 

ROBOTA: Kokeilujen ja yhteistyön kautta toimivaan robotiikka ratkaisuun, Digitiekartta

Riikka Siuruainen, Projektipäällikkö, Laurea
Jonne Holmen, Projektipäällikkö, XAMK

Lataa pdf

Digitaalisen osaamisen merkitys, lyhyesti myös kansainvälinen näkökulma

Outi Ahonen, Yliopettaja, Digital-Yksikkö, Laurea

Lataa pdf

Miten tietoturva ratkaistaan teknologian tuomisessa sote-alalle?

Marjo Valjakka, Tietosuojavastaava, Laurea
Tino Graubner, Tietoturva-asiantuntija, Laurea

Lataa pdf

Miten digitaalisuus, teknologia ja tekoäly valjastetaan hoitotyön arjen avuksi? Onko teknologia sotealalla hyvä isäntä vai huono renki?

Mikko Pitkänen, Business Lead, CX for Health Yritysasiakkaat, Elisa

Lataa pdf

Tiedonhallinnan asiantuntijuus, Case: HUS Digiuraportaat ja digitiimit

Jaana Kotila, Tietohallinto, Sähköiset asiointipalvelut, HUS

Lataa pdf

Tulevaisuuden näkymät, innovaatiot ja tulevaisuuden teknologia muutosvoimana. Romuttaako digitaalisuus sote-alan nykyrakenteet, prosessit ja johtamisen?

Christina Andersson, Tietokirjailija, tekoälyn ja robotiikan asiantuntija, Develor Oy

Lataa pdf

Faktat

ROBOTA - digitaalisten taitojen kehittäminen robotisaation avulla

01.01.2022 – 31.08.2023

Toteuttajat

Hallinnoija: Laurea-ammattikorkeakoulu Oy

Osatoteuttajat: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 390 892 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 154 559 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, EAKR-rahoitus