Robotiikan virtuaalilaboratorio valmistelee syksyllä 2021 Xamkissa alkavaa Robotiikka ja tekoäly -tutkintoa.

Tavoite

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa (Xamk) valmistellaan kokonaan uutta tekniikan alan Insinööri (AMK) -tutkintoon johtavaa koulutusta, jonka hakukohteena on ”Robotiikka ja tekoäly”. Koulutus alkaa syksyllä 2021 ja tässä hankkeessa valmistellaan robotiikan ja tekoälyn virtuaalista laboratorioympäristöä. Virtuaalinen laboratorioympäristö tulee valmistuttuaan olemaan kiinteä osa opetusta ja toimii alustana erityisesti yritysyhteistyöprojekteihin sekä erilaisiin kehittämisprojekteihin yhteistyöverkostojen ja yritysten kanssa. Kyse on tulevaisuussuuntautuneesta oppimisympäristöstä, joka korvaa perinteisen laboratorioympäristön.

Toimenpiteet

  1. Robotiikka ja tekoäly -koulutusohjelman opetussuunnitelman pohjalta tehdään vaativuusmäärittely, millaisia laboratorio- tai simulaatioympäristötarpeita koulutuksen eri osa-alueilla tarvitaan.
  2. Vaativuusmäärittelyn pohjalta kartoitetaan ja benchmarkataan valmiit ohjelmistot ja simulaatioympäristöt ja niiden soveltuvuus Xamkin koulutusohjelman tarpeisiin. Esimerkiksi: RobotStudio -simulaatio-ohjelmisto (ABB), KUKA Robots -simulaatio-ohjelmisto, TIA-portaali + PLM-työkalut sekä automaatiojärjestelmien virtuaalisen käyttöönoton ohjelmistot (Siemens). Automation Studio 6.4., LabView-ohjelmisto + ”Elvis III”.
  3. Analysoidaan simulaatioympäristöjen mahdolliset kehittämistarpeet ja kokonaisuuksien yhteensopivuus ja tarkoituksenmukaisuus vaativuusmäärittelyyn nähden.
  4. Hankitaan peruskoulutusta valituiksi tulleista simulaatio- ja laboratorioympäristöistä.
  5. Valmistellaan virtuaalilaboratorion hankinta- ja kilpailutusprosessi tarvittavien ohjelmistojen osalta.


Tulokset

Valmisteluhankkeen tuloksena voidaan aloittaa robotiikan virtuaalilaboratorioprojektin investointiosuus ja sen jälkeen käyttöönottovaihe. Virtuaalilaboratorioympäristön valmistuttua saadaan lyhyellä aikavälillä lisää robotiikan ja tekoälyn osaamista alueelle, niin valmistuvien opiskelijoiden myötä kuin myös yritysyhteistyön kautta. Harjoittelujaksot, yrityslähtöiset opiskelijaprojektit sekä yritysten omat kehittämis- ja pilotointimahdollisuudet robotiikan ja tekoälyn osalta mahdollistavat uuden osaamisen juurtumisen seudulle.

Lisätietoja

Riku Heino
Projektipäällikkö
Digitaalinen talous
riku.heino@xamk.fi

Faktat

Robotiikan virtuaalilaboratorio

01.01.2021 – 28.02.2022

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xamk

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 162 928 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: EAKR - Euroopan aluekehitysrahasto