Hankkeessa luodaan pohjaa jatkuvalle ja pitkäjänteiselle yrittäjyyden tukemiseen tähtäävälle toiminnalle koko maakunnan alueella.

 

Yrittäjyysvalmennukset Pienvalmennukset Tapahtumat Blogi

 

Kantavana teemana on uuden yrittäjyyden luominen, olemassa olevan kehittäminen, uusien yrittäjyyden tukimuotojen testaaminen, sukupolvenvaihdosten ja ekosysteeminen perustan luominen.

TULE MUKAAN ROIHUN INNOSTAVIIN VALMENNUKSIIN, TAPAHTUMIIN JA TILAISUUKSIIN!

ROIHU PALVELEE:

  • Yrittäjyyttä uravaihtoehtona miettiviä henkilöitä
  • Muutaman vuoden yrittäjinä toimineiden tai sukupolvenvaihdosta miettivien henkilöiden yrittäjyyttä, liiketoiminnan kehittämistä sekä ideoiden tuotteistamista
  • Maakunnallisten hyvin alkuvaiheen yritysten KV-markkinoille suuntautumista
  • Toisen ja korkea-asteen oppilaitosten yrittäjyyden polkumallien toteutumista


ROIHUN TULOKSET:

Osallistujilla on hankkeen jälkeen mittavat tiedot ja osaaminen yleisestä yrittäjyydestä, sukupolvenvaihdoksen mahdollisuuksista ja liiketoiminnan kehittämisestä. Yritystoimintaa suunnittelevat ja jo yrittäjänä toimivat henkilöt saavat merkittävää hyötyä valmennuksista. Osallistujat ovat verkostoituneet ja tekevät yhteistyötä toisten alueen yrittäjien kanssa. Osallistujat ovat tutustuneet julkistoimijoihin sekä tuntevat valtakunnalliset ja kansainväliset mahdollisuudet. Luodaan koko maakunnan kattavalle yrittäjyyden ekosysteemille vakaa perusta.

Lisätietoja

Johanna Koponen
projektipäällikkö
johanna.koponen(at)xamk.fi
040 487 5111

Pieksämäellä Roihun aluepäällikkönä/TKI-asiantuntijana Tapu Holttinen, tapu.holttinen(at)xamk.fi, 040 190 5769

ROIHU TOIMENPITEET:

WP 1: YRITTÄJYYSVALMENNUKSET (KIPINÄ yrittäjyyttä harkitseville, ROIHU jo muutaman vuoden toimineille ja START-UP valmennus Savonlinna)

WP 2: PIENYRITTÄJÄVALMENNUKSET (teemoina mm. markkinointi, tuotteistaminen, talous ja yrittäjän digitaidot)

WP 3: PROTOILU- JA OMISTAJANVAIHDOSPAJAT

WP 4: YRITTÄJYYTTÄ TUKEVAT SEMINAARIT JA TAPAHTUMAT (SYKE, Nordic Business Forum, Business Breakfastit, GEW Global Entrepreneurship Week)

WP 5: PEDAVALMENNUS, NY-TOIMINNAN EDISTÄMINEN JA YRITTÄJYYDEN POLKUOPINTOJEN KEHITTÄMINEN

WP 6 : TIEDOTTAMINEN, MARKKINOINTI, HALLINNOINTI JA SEURANTA

Roihu-yrittäjyysvalmennukset

Roihu-pienvalmennukset

Roihu-tapahtumat

Roihu-blogi

Faktat

ROIHU - Uutta yrittäjyyttä, sukupolvenvaihdoksia ja kansainvälisiä yrityksiä Etelä-Savosta

01.03.2018 - 30.04.2020

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Etelä-Savon koulutus oy, Itä-Savon koulutuskuntayhtymä

Ammattikorkeakoulun tutkimuskeskus: Pienyrityskeskus

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 865 270 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Euroopan sosiaalirahastosta (ESR)

Jaa sivu