Ruokapalveluyritysten kehittämismalli antaa konkreettisia eväitä yritystoiminnan jatkuvaan parantamiseen

Hankkeen tavoitteena oli:

 • lisätä ruoka- ja ravitsemispalveluja tuottavien yritysten johdon ja henkilöstön palvelujen systemaattista kehittämisosaamista 
 • tuottaa lisätietoa alueen matkailu- ja ravitsemisalan yrityksille, miten oma palvelutarjonta asemoituu osaksi Etelä-Savon ruokapalvelujen tarjontaa

 

Toimenpiteinä:

 • Hankkeessa suunniteltiin, testattiin ja arvioitiin yritysten kehittämisprosessin toimintamallia
  • Vuorovaikutteinen työskentely pohjautui yritysten tunnistamiin kehittämiskohteisiin, ja siihen sisältyi itsenäisiä tehtäviä yrittäjille ja yritysten henkilöstölle, vertaisoppimisen työpajoja, verkkotapaamisia ja hankeasiantuntijoiden tekemiä yrityskäyntejä.
  • Mukana olevat yritykset valitsivat liiketoiminnastaan kehittämiskohteen
 • Hanke kokosi ja luokitteli Etelä-Savon maakunnan ruokapalvelutarjontaa
 • Hankeviestintä ja -tiedotustoimenpiteet

 

Tuloksena:

 • Kehittämisprosessin malli ja sen tukiaineisto on hankkeen päätyttyä ruokapalveluyritysten hyödynnettävissä
 • Etelä-Savon ruoka-alan yritysten ruokatuotteiden ja -palveluiden kuvaus ja luokittelu tukee yritysten kykyä profiloida omaa tuote- ja palvelutarjontaa. Tämä edesauttaa maakunnan ruokapalvelujen markkinointia ja viestintää.

Lisätietoja

Tutkimusryhmäpäällikkö

Teija Rautiainen

0400 872759

etunimi.sukunimi@xamk.fi

 

Täältä voit tutustua hankkeen tietosuojaselosteeseen.

Kehittämisen kahvakuula

Kehittämisen kahvakuula on systemaattinen malli ruokapalveluyritysten kehittämiseen. Teoriapohjana mallissa on käytetty Lean-filosofian jatkuvan kehittämisen mallia (PDCA), Lean-ajattelua ja palvelumuotoilua.

Mallissa on käytännönläheisiä vinkkejä, muistilistoja ja työkaluja suunnattuna ruokapalvelu- ja ravitsemisalan yrittäjille ja se sopii myös yritysten kanssa toimiville asiantuntijoille työkaluksi.

Kehittämisen kahvakuula-materiaali

Profilointityökalu 6 x kyllä

Etelä-Savon ruoka-alan yritysten ruokatuotteista ja -palveluista on tunnistettu kuusi eri teemaa, joiden ympärille on koottu kysymyspatteristo.

Kuusi kertaa kyllä -työkalu auttaa ruokapalveluyrityksiä systemaattisessa profiloinnissa. Ruokapalveluyrityksen toimintaa tarkastellaan siinä eri teemojen näkökulmista ja ohjataan kehittämään yritystä oikeaan suuntaan asiakasnäkökulma huomioon ottaen.

6 x kyllä-materiaali

Hankkeen julkaisut

Neuvonen, R., Vauhkonen, E., Pulkkinen, T. & Puustinen, A. 2023. Kehittämisen kahvakuula. Työkaluja ruokapalvelualan yrityksille. Xamk Inspiroi 75. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu.

Vauhkonen, E., Neuvonen, R., Pulkkinen, T. & Puustinen, A. 2023. Kyllä kiitos! Kuusi x kyllä profilointityökalu ruokapalveluyrityksille. Xamk Inspiroi 77. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu.

Xamk Read 2.10.2023 Yrittäjyys-numero 3/2023 Yrittäjän ajankäyttö luo perustan kehittämistyölle

Xamk Next 28.11.2023: Ravintolan profiloituminen viestinnän valokeilassa

Hankkeen työpajat

Hinnoittelu-työpaja

Tule mukaan päivittämään ruokatuotteiden tai -palvelujen hinnoitteluosaamisesi!
Lähitoteutus Xamkin Mikkelin kampuksella ke 3.5. klo 13-16
Kouluttajana toimii Malifood Oy:n Malina Pursiainen.

Perehdyttämisen teams-tuokio 11.4.

Perehdyttämisen prosessit ja digitaaliset ratkaisut - tietoisku
Teams-tuokion vetäjänä TKI-asiantuntijat Katariina Kovanen ja Teemu Pulkkinen

Take-awayn uusista tuulista kertomassa Saara Sokura, Kamupak.
Vastuullinen take-away -tuokio ti 16.5. klo 14

Ruokatuotteista boostia-hanke mediassa

Länsi-Savo 28.7.2023: Vaiha aseman kreikkalais-savolaiselle lounaalle jopa jonotetaan Mikkelissä -erikoislounaat vetävät väkeä, mutta silti osa ravintoloista laittaa lounaan tauolle kesän lomakuukausiksi

Itä-Savo 13.8.2023: ”Yrittäjä Pasi Hirvonen kehitti oman voikukkaöljyn ja -peston – ”Suunnitteluvaihe on ihan parasta tässä projektissa”

Hankkeen oma mediatiedote 11.10.2023: Elämyksellinen illallinen ateljeekodissa Ristiinassa

 

Faktat

Ruokatuotteista boostia - kehittämisen välineitä mikro- ja pk-yrityksille

01.02.2023 – 30.11.2023

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 158054 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 31611 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon ELY-keskus, Euroopan sosiaalirahasto (ESR)