Ruokapalveluyritysten kehittämismalli antaa konkreettisia eväitä yritystoiminnan jatkuvaan parantamiseen

Tavoitteena on:

 • lisätä ruoka- ja ravitsemispalveluja tuottavien yritysten johdon ja henkilöstön palvelujen systemaattista kehittämisosaamista 
 • tuottaa lisätietoa alueen matkailu- ja ravitsemisalan yrityksille, miten oma palvelutarjonta asemoituu osaksi Etelä-Savon ruokapalvelujen tarjontaa

 

Toimenpiteinä:

 • Hankkeessa suunnitellaan, testataan ja arvioidaan yritysten kehittämisprosessin toimintamallia
  • Vuorovaikutteinen työskentely pohjautuu yritysten tunnistamiin kehittämiskohteisiin, ja siihen sisältyy itsenäisiä tehtäviä yrittäjille ja yritysten henkilöstölle, vertaisoppimisen työpajoja, verkkotapaamisia ja hankeasiantuntijoiden tekemiä yrityskäyntejä.
  • Mukana olevat yritykset valitsevat liiketoiminnastaan kehittämiskohteen
 • Hanke kokoaa ja luokittelee Etelä-Savon maakunnan ruokapalvelutarjontaa
 • Hanke viestii ja tiedottaa kehittämisprosessin toimintamallista

 

Tuloksena:

 • Kehittämisprosessin malli ja sen tukiaineisto on hankkeen päätyttyä ruokapalveluyritysten hyödynnettävissä
 • Etelä-Savon ruoka-alan yritysten ruokatuotteiden ja -palveluiden kuvaus ja luokittelu tukee yritysten kykyä profiloida omaa tuote- ja palvelutarjontaa. Tämä edesauttaa maakunnan ruokapalvelujen markkinointia ja viestintää.

Lisätietoja

 

Yhteystiedot:

 

projektipäällikkö Elina Vauhkonen

050 4680336

TKI-asiantuntija Riikka Neuvonen

050 4799870

etunimi.sukunimi@xamk.fi

 

Täältä voit tutustua hankkeen tietosuojaselosteeseen.

Faktat

Ruokatuotteista boostia - kehittämisen välineitä mikro- ja pk-yrityksille

01.02.2023 – 30.11.2023

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 158054 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 31611 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon ELY-keskus, Euroopan sosiaalirahasto (ESR)