Sukupuolisensitiivisen ohjauksen, valmentamisen ja valmentautumisen malleja opettajille, ohjaajille, työpaikoille, esimiehille ja valmentautujille

TAVOITTEET

 • Sukupuolisensitiivisen ohjauksen malli ja opas opettajille ja ohjaajille
 • Suunnitella, toteuttaa ja pilotoida sukupuolisensitiivisen työpaikkaohjauksen valmennuspaketti työpaikkaohjaajille ja esimiehille
 • Luoda ja ottaa käyttöön sukupuolisensitiivisen koulutus- ja uravalinnan aineisto opiskelijoille, työttömille ja alanvaihtajille
 • Levittää tietoa tuotetuista malleista ja oppaista koulutusorganisaatioiden tasa-arvoon, ohjaukseen ja perehdyttämiseen liittyviin prosesseihin

TOIMENPITEET

 • Yli 30-vuotiaiden opiskelijoiden, työttömien ja alanvaihtajien sekä pilottiorganisaatioiden rekrytointi
 • Sukupuolisensitiivinen tiedottaminen, kampanjointi
 • Oman osaamisen tunnistaminen ja sen hyödyntäminen osaamisportfolioiden ja osaamisen markkinoinnin avulla
 • Sukupuolisensitiiviset ja moniammatilliset innovointi- ja kehittämistyöpajat ja niihin liittyvien toimintamallien levittäminen

TULOKSET

 • Sukupuolisensitiivisen ohjauksen malli, opas, valmentautumispaketti opettajille, ohjaajille, työpaikkaohjaajille ja esimiehille
 • Sukupuolisensitiivinen valmentautumisaineisto yli 30-vuotiaille opiskelijoille, työttömille ja alanvaihtajille
 • Gender Smart seminaari ja verkosto

Tietosuojailmoitus

 • Voit lukea RUUTI-hankkeen tietosuojailmoituksen tästä

Lisätietoja

Projektipäällikkö​
Kirsi Purhonen
044 702 8487
kirsi.purhonen@xamk.fi

Ajankohtaista

Käsitteistä käytäntöön – Mitä tasa-arvoiset ja sukupuolisensitiiviset ohjauksen mallit tarkoittavat?

Ruuti-hankkeen tehtävänä on kehittää sellaisia ura- ja työpaikkaohjauksen malleja, joissa sukupuolten tasa-arvo ja sukupuolisensitiivisyys tukevat yhtäältä yksilön omaa, luontaista mielenkiintoa urapolkujen rakentumisessa ja toisaalta pyrkii vaikuttamaan tasa-arvoa ja sukupuolisensitiivisyyttä tukevia käytäntöjä koulutuksessa ja työelämässä. Hankkeen joulukuisessa (2018) Kick off -tilaisuudessa toimijat, Kouvolan seudun ammattiopisto, Kouvolan aikuiskoulutuskeskus ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu palasivat hankeen syntymekanismeihin ja kutsui koolle...

Faktat

RUUTI – sukupuolisensitiiviset ura-ja työpaikkaohjauksen mallit

01.09.2018 - 31.12.2020

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xamk

Osatoteuttajat: Kouvolan aikuiskoulutuskeskus, Kvlakk ja Kouvolan seudun ammattiopisto, Ksao

Painoalat: Luovat alat

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 481 356 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 218 844 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Hämeen ELY-keskus, Euroopan Sosiaalirahasto - ESR

Jaa sivu