Sukupuolisensitiivisen ohjauksen, valmentamisen ja valmentautumisen malleja opettajille, ohjaajille, työpaikoille, esimiehille ja valmentautujille

TAVOITTEET

 • Sukupuolisensitiivisen ohjauksen malli ja opas opettajille ja ohjaajille
 • Suunnitella, toteuttaa ja pilotoida sukupuolisensitiivisen työpaikkaohjauksen valmennuspaketti työpaikkaohjaajille ja esimiehille
 • Luoda ja ottaa käyttöön sukupuolisensitiivisen koulutus- ja uravalinnan aineisto opiskelijoille, työttömille ja alanvaihtajille
 • Levittää tietoa tuotetuista malleista ja oppaista koulutusorganisaatioiden tasa-arvoon, ohjaukseen ja perehdyttämiseen liittyviin prosesseihin

TOIMENPITEET

 • Yli 30-vuotiaiden opiskelijoiden, työttömien ja alanvaihtajien sekä pilottiorganisaatioiden rekrytointi
 • Sukupuolisensitiivinen tiedottaminen, kampanjointi
 • Oman osaamisen tunnistaminen ja sen hyödyntäminen osaamisportfolioiden ja osaamisen markkinoinnin avulla
 • Sukupuolisensitiiviset ja moniammatilliset innovointi- ja kehittämistyöpajat ja niihin liittyvien toimintamallien levittäminen

TULOKSET

 • Sukupuolisensitiivisen ohjauksen malli, opas, valmentautumispaketti opettajille, ohjaajille, työpaikkaohjaajille ja esimiehille
 • Sukupuolisensitiivinen valmentautumisaineisto yli 30-vuotiaille opiskelijoille, työttömille ja alanvaihtajille
 • Gender Smart seminaari ja verkosto

Tietosuojailmoitus

 • Voit lukea RUUTI-hankkeen tietosuojailmoituksen tästä

Lisätietoja

Projektipäällikkö​
Kirsi Purhonen
044 702 8487
kirsi.purhonen@xamk.fi

Ajankohtaista

Ruuti-valmennuksella osaaminen esille

Viime aikoina on julkisessa mediassa keskusteltu paljon työllisyydestä sekä työvoiman ja työelämän kohtaanto-ongelmista – vaikka työpaikkoja olisi auki, ei niihin aina löydetä sopivia osaajia, tai ei edes hakijoita. Valtakunnallisen tason lisäksi on olemassa alueellista kohtaanto-ongelmaa, mistä Kymenlaakson ja Kouvolankin alue kärsii. Erilaisista syistä johtuen ihmiset eivät halua tai voi lähteä työn perässä ”merta edemmäs kalaan”....

Ruutia ohjaukseen – sukupuolisensitiivisyys ohjauksen välineenä

21. toukokuuta koitti mielenkiintoinen ja innostava päivä Ruuti-hankkeen tiimoilta. Hankkeen järjestämässä työpajassa kohtasivat ohjausalan ammattilaiset, hankkeessa mukana olevat opiskelijat ja kaikki hankkeen osapuolet KSAOsta, Kouvolan Aikuiskoulutuskeskuksesta ja Xamkista ohjauksen sukupuolisensitiivisistä teemoista. Päivään kuului puheenvuoroja, tiedotusta hankkeen etenemisestä ja pelillistettyä sukupuolisensitiivistä uraohjauksen käsittelytapaa. Päivä alkoi Kirsi Purhosen, Ruuti-hankkeen projektipäällikön, tervetulosanoilla. Purhonen kertasi lyhyesti, mistä Ruuti-hankkeessa on...

Maailma muuttuu, muuttuuko ohjaus?

Talven ja kevään aikana tehtävänämme on ollut muun muassa syventyä sukupuolisensitiiviseen ja tasa-arvoiseen ohjaukseen. Kävimme ottamassa oppia ja koppia Åpopäivillä Turussa ja Segregaatio Stop- seminaarissa Joensuussa. Ohjauksen paikka Turun Åpopäivillä Koulutuksen tutkimuslaitoksen projektipäällikkö Raimo Vuorisen puhui ohjauksen paikasta, yhteistyöstä ja verkostoitumisesta. Vuorinen kehotti ohjausalan toimijoita aina esittää kysymyksen “kenen rinnalla?” Ohjattavien näkökulmasta yhteistyö voisi tarkoittaa...

Sukupuolten välinen tasa-arvo työpaikoilla toteutuu tietoisen ajattelun, asennoitumisen ja tekemisen avulla

Tasa-arvon päivää vietetään 19.3, jolloin tulee kuluneeksi 175 vuotta, naisten tasa-arvoa edistäneen Minna Canthin syntymästä. Vaikka päivän teeman historia on vanha, tasa-arvokeskustelu ja tasa-arvoinen työelämä puhututtavat edelleen kansainvälisesti ja kansallisesti. Tasa-arvo ja tasa-arvoinen työ koostuvat monenlaisista osa-alueista, joista esimerkiksi palkkaus, asema tai sukupuolten moninaisuus ovat osatekijöitä.  Tasa-arvoinen työpaikka on arkisia käytäntöjä ja työpaikan noudattamia arvovalintoja...

Käsitteistä käytäntöön – Mitä tasa-arvoiset ja sukupuolisensitiiviset ohjauksen mallit tarkoittavat?

Ruuti-hankkeen tehtävänä on kehittää sellaisia ura- ja työpaikkaohjauksen malleja, joissa sukupuolten tasa-arvo ja sukupuolisensitiivisyys tukevat yhtäältä yksilön omaa, luontaista mielenkiintoa urapolkujen rakentumisessa ja toisaalta pyrkii vaikuttamaan tasa-arvoa ja sukupuolisensitiivisyyttä tukevia käytäntöjä koulutuksessa ja työelämässä. Hankkeen joulukuisessa (2018) Kick off -tilaisuudessa toimijat, Kouvolan seudun ammattiopisto, Kouvolan aikuiskoulutuskeskus ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu palasivat hankeen syntymekanismeihin ja kutsui koolle...

Faktat

RUUTI – sukupuolisensitiiviset ura-ja työpaikkaohjauksen mallit

01.09.2018 - 31.12.2020

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xamk

Osatoteuttajat: Kouvolan aikuiskoulutuskeskus, Kvlakk ja Kouvolan seudun ammattiopisto, Ksao

Painoalat: Luovat alat

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 481 356 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 218 844 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Hämeen ELY-keskus, Euroopan Sosiaalirahasto - ESR

Jaa sivu