Hiottu logistiikkaketju yhdessä automatisoidun kalankäsittelylinjaston kanssa mahdollistavat särkikalojen kannattavan jalostusprosessin

Kalastajat kuljettavat usein saaliiksi saadut kalat jatkokäsittelyyn edelleen omatoimisesti. Pitkät kuljetusmatkat ja pienet kalaerät nostavat kuljetuskustannukset korkeaksi ja näin särkikalatuotteiden lopullinen hinta voi nousta varsin korkeaksi.

Särkikalojen käsittely joudutaan edelleen tekemään enimmäkseen käsityönä, jolloin työvoimakustannukset nostavat huomattavasti myös särkikalatuotteiden hintaa. Kalojen käsittelyn koneistamisen kehittäminen ja jalostusprosessin automaation lisääminen on edellytys taloudellisesti kannattavalle särkikalojen käytölle.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on selvittää, miten kalojen logistiikkaketjua on mahdollista tehostaa ja yhtenäistää sekä pienten ja suurten kalansaaliiden osalta. Kuljetuslogistiikassa tärkein osa-alue on katkeamaton kylmäketju eli jäähdytetty saalis on saatava käsittelylaitokselle mahdollisimman nopeasti ja asiaan hyvin soveltuvalla kalustolla. Särkikalojen kuljetuksen ja logistiikan ratkaisuissa selvitetään vaihtoehtoisia kuljetusmalleja, kuljetuksen optimointimahdollisuuksia sekä logistiikkajärjestelmien kykyä käsitellä kuljetusketjusta kerättävää tietoa.

Toimenpiteet

  • Hankkeessa tehdään logistiikkaselvitys, joka perustuu asiantuntijahaastatteluihin ja sidosryhmäyhteistyöhön
  • Lisäksi Xamkin logistiikkaverstas osallistuu uusien logististen vaihtoehtojen kartoittamiseen
  • Selvitys särkikalojen käsittelyyn soveltuvasta konekannasta ja kehitystarpeista

 

Hankkeen tulokset ovat osa Sitran rahoittamaa ”Nostetta särkikaloista – vajaasti hyödynnetyn kalan kalatalo -konsepti” -hankekokonaisuutta.

Lisätietoja

Esko Helansuo
Kaakkois-Suomen
ammattikorkeakoulu
projektipäällikkö
p. 040 543 7659
esko.helansuo(at)xamk.fi

Mikko Jokela
Kaakkois-Suomen
ammattikorkeakoulu
TKI-asiantuntija
p. 050 490 2496
mikko.jokela(at)xamk.fi

 

Faktat

Särkikalojen keräilyn ja kuljetusten logistiset ratkaisut

01.01.2018 – 31.12.2018

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 34,500 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon ELY-keskus - Euroopan meri- ja kalatalousrahasto EMKR