Savostamo luo pohjaa eteläsavolaisten verkostojen yhteistyölle!

www.savostamo.fi

Hankkeen avulla halutaan:

Tuoda uusia verkostoja Savostamo-alustan pariin, sekä löytää uudenlaisia yhteistyön paikkoja ekosysteemin toiminnalle Savostamo-brändin ja alustan avulla. 

Hankkeen ensimmäisenä tavoitteena on tuoda uusia verkostoja Savostamon pariin ja tukea Savostamon ympärille rakentuvan ekosysteemin toimintaa. Tavoitteisiin pyritään kartoittamalla uusia yhteistyömahdollisuuksia liittyen Savostamon hyödyntämiseen, sekä luomalla tilaisuuksia yhteiseen ideointiin.  

Synnyttää konkreettisia ja uudenlaisia keinoja hyödyntää Savostamo-alustaa sidosryhmien (kuten ohjaus) työssä.  

Toisena tavoitteena on innovoida ja kokeilla erilaisia tapoja hyödyntää Savostamoa Etelä-Savon ohjauksen ja verkostojen työkaluna. Tavoitteena on tukea eteläsavolaisten oppilaitosten ja sidosryhmien yhteistyötä ja tuoda Savostamoa saavutettavaksi erilaisille kohderyhmille. 

Löytää positiivia viestinnällisiä kärkiä maakunnan vahvuuksista kertomiseen Savostamo-brändiä hyödyntäen.

Kolmantena tavoitteena on tuottaa yhdessä kokeillen uudenlaisia Savostamo-alustaan ja brändin hyödyntämiseen liittyviä innovaatioita kuten Savostamo-brändiin liittyviä viestinnällisiä sisältöjä. Viestinnän muotoilulla voidaan tuoda esiin maakunnan vahvuuksia ja rikastaa olemassa olevaa palvelutarjontaa tuoden myös eteläsavolaista koulutusta esiin asiakaslähtöisesti.

Jalkauttaa Savostamoa kohderyhmille.

Hankkeen neljäntenä tavoitteena on nostaa maakunnan koulutustasoa ja -myönteisyyttä, sekä maakunnan imagoa eri kohderyhmille jalkauttamalla Savostamoa. 

Hankkeen aikana ideoidaan ja tuotetaan 3 konkreettista kokeilua Savostamon hyödyntämiseen eri sidosryhmien parissa!

Faktat

Savostamosta ekosysteemista ajattelua

02.01.2023 – 31.12.2023

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Tutkimuskeskus: Juvenia

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 100 687 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 20 137 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon Maakuntaliitto, alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen määräraha (AKKE)