Savostamo luo pohjaa eteläsavolaisten verkostojen yhteistyölle!

Hankkeen avulla halutaan:

Tuoda uusia verkostoja Savostamo-alustan pariin, sekä löytää uudenlaisia yhteistyön paikkoja ekosysteemin toiminnalle Savostamo-brändin ja alustan avulla. 

Hankkeen ensimmäisenä tavoitteena on tuoda uusia verkostoja Savostamon pariin ja tukea Savostamon ympärille rakentuvan ekosysteemin toimintaa. Tavoitteisiin pyritään kartoittamalla uusia yhteistyömahdollisuuksia liittyen Savostamon hyödyntämiseen, sekä luomalla tilaisuuksia yhteiseen ideointiin.  

Synnyttää konkreettisia ja uudenlaisia keinoja hyödyntää Savostamo-alustaa sidosryhmien (kuten ohjaus) työssä.  

Toisena tavoitteena on innovoida ja kokeilla erilaisia tapoja hyödyntää Savostamoa Etelä-Savon ohjauksen ja verkostojen työkaluna. Tavoitteena on tukea eteläsavolaisten oppilaitosten ja sidosryhmien yhteistyötä ja tuoda Savostamoa saavutettavaksi erilaisille kohderyhmille. 

Löytää positiivia viestinnällisiä kärkiä maakunnan vahvuuksista kertomiseen Savostamo-brändiä hyödyntäen.

Kolmantena tavoitteena on tuottaa yhdessä kokeillen uudenlaisia Savostamo-alustaan ja brändin hyödyntämiseen liittyviä innovaatioita kuten Savostamo-brändiin liittyviä viestinnällisiä sisältöjä. Viestinnän muotoilulla voidaan tuoda esiin maakunnan vahvuuksia ja rikastaa olemassa olevaa palvelutarjontaa tuoden myös eteläsavolaista koulutusta esiin asiakaslähtöisesti.

Jalkauttaa Savostamoa kohderyhmille.

Hankkeen neljäntenä tavoitteena on nostaa maakunnan koulutustasoa ja -myönteisyyttä, sekä maakunnan imagoa eri kohderyhmille jalkauttamalla Savostamoa. 

Hankkeen aikana ideoidaan ja tuotetaan 3 konkreettista kokeilua Savostamon hyödyntämiseen eri sidosryhmien parissa!

Ajankohtaista

Savostamo-tapahtumassa innostuttiin kestävyydestä ja tulevaisuudesta

savostusta yhteistyössä Syyskuun 19. Mikkelin kauppakeskus Stellan Tähtitori muuttui “savostuspöntöksi”, kun Savostamon www.savostamo.fi oppilaitokset ja muut toimijat kokoontuivat sinne esittelemään Etelä-Savon koulutuksia ja kestävyysteemaan liittyviä aiheita.  Oppilaitosten yhteistyössä kehittämä digitaalinen koulutusseikkailu Savostamo, keskittyy tuomaan esiin sen mikä on positiivista Etelä-Savossa. Savostamon sisällöissä käsitellään niin kestävyyttä,  maakunnan kilpailuvaltteja, kuin koulutuksen tärkeimpiä aloja.  Tapahtumalla haluttiin tuoda esiin...

Tekoäly ja tulevaisuuden osaaminen -tapahtuma

Tekoäly ja tulevaisuuden osaaminen -tapahtuma

Miten Etelä-Savon haasteita voidaan tulevaisuudessa ratkoa digitaalisuuden avulla? Muun muassa tähän kysymykseen etsimme vastausta Tekoäly ja tulevaisuuden osaaminen -tapahtuman työpajassa Mikkelissä Saimaa Stadiumilla 18.10.2023 klo 9-12. Tule mukaan tapahtumaan kuulemaan tekoälyn kehityksestä, Etelä-Savon tulevaisuuden skenaarioista, Punos -hankkeesta, sekä Savostamosta ekosysteemistä ajattelua -hankkeesta. Saat tietoa myös Savostamo -sivustosta. Savostamo on Etelä-Savon koulutustarjonnan ideapankki, josta löytyy monipuolinen...

Digitaalinen koulutusseikkailu Savostamo muuntautuu tapahtumaksi syyskuun 19. päivä!

Tapahtuma on suunnattu opiskelusta kiinnostuneille, ohjaajille, opettajille, sekä satunnaisille seikkailijoille!  Syyskuun 19. päivä Savostamoon pääsee tutustumaan ohjatusti, kun Savostamon oppilaitokset ja alueen muut toimijat yhdistävät voimansa ja kokoontuvat Mikkeliin esittelemään Etelä-Savon koulutuksia, sekä kestävyysteemaan liittyviä aiheita. Paikan päällä saat konkreettisesti ohjausta Savostamon käyttämiseen tietoa vetävimmistä koulutuksista alueella inspiroidut oman tulevaisuutesi suunnittelusta Tapahtumassa opit mm. siitä,...

Henkilö riippumatossa Neitvuorella.

Savostamossa kytee positiivisuuden liekki

Kuva: Visit Saimaa Eteläsavolaisten oppilaitosten yhteistyön hedelmä, Savostamo keskittyy tuomaan esiin positiivista Etelä-Savossa. Savostamon sisällöissä käsitellään niin alueen kilpailuvaltteja, kuin koulutuksen tärkeimpiä aloja.  Eteläsavolaisuuden sydämessä sykkii suhde luontoon ja sen tarjoamaan elämänlaatuun. Laatua voidaan nähdä liittyen esimerkiksi matkailuun, harrastamiseen ja hyvinvointiin alueen herkkupaloja hyödyntäen. Alueella on todellista potentiaalia toimia kestävän ajattelun malliympäristönä tulevaisuudessa ja tarjota...

Faktat

Savostamosta ekosysteemista ajattelua

02.01.2023 – 31.12.2023

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Tutkimuskeskus: Juvenia

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 100 687 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 20 137 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon Maakuntaliitto, alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen määräraha (AKKE)