Hankkeen avulla hankitaan merenkulun koulutus- ja simulaattorikeskukseen lastinkäsittely- ja öljynkeräyssimulaattori

tavoitteet

Projektin tavoitteena on hankkia merenkulun koulutus- ja simulaattorikeskukseen 2 uutta simulaattoria; lastinkäsittelysimulaattori sekä öljynkeräyssimulaattori.
SCAROIL Simulators -investointihanke on rinnakkaishanke ESR-rahoitteiselle koulutusosiolle SCAROIL Simulator Training for Cargo Handling and Oil Recovery. Xamk vastaa öljyntorjuntasimulaattorista.

Simulaattori-investointi mahdollistaa uusien merenkulun ja logistiikka-alan koulutuskonseptien luomisen, joilla lisätään aikuiskoulutuksen työelämävastaavuutta, laatua ja osuvuutta. Investoinnit mahdollistavat myös uudenlaisen koulutusviennin sekä merenkulun simulaattorikeskuksen käytön yritysten tuotekehitysympäristönä.

Sekä ESR-rahoitteinen koulutusosio että EAKR-rahoitteinen investointiosio toteutetaan yhdessä EKAMIn kanssa.

toimenpiteet

Toimenpide 1. Hankinnan määrittely (kevät-kesä 2016)
Hankintoihin liittyvä määrittely pohjautuu ESR-rinnakkaishankkeessa tehtyyn selvitykseen koulutus- ja osaamistarpeista ja simulaatiopedagogisiin lähtökohtiin. Tässä hankkeessa määrittely kirjataan hankintaprosessin edellyttämään muotoon.

Toimenpide 2. Kilpailutus ja toimittajan valinta (kesä 2016)

Toimenpide 3. Osallistuminen simulaattoreiden kehitystyöhön laitevalmistajan tukena koskien simulaattoreiden testausta ja viimeistelyä (kesä-syksy 2016)
Tämä toimenpide sisältää projektihenkilöstön käynnit simulaattorivalmistajan luona testaamassa simulaattorien prototyypit. Testaamisvälivaiheita sovitaan kaksi.

Toimenpide 4. Simulaattoreiden käyttöönotto (talvi 2016)
Simulaattorilaitteistojen asennuksen valvonta. Laajempi käyttöönotto ja pilotointi tapahtuu ESR-hankkeen puitteissa keväällä 2017.

Toimenpide 5. Projektihallinta ja raportointi (koko hankeajan)
Hankkeen etenemisen seuranta, loppuraportti

tulokset

Osaprojektin konkreettisena tavoitteena on öljynkeräyssimulaattori-investoinnin toteutuminen ESR-hankkeen SCAROIL-Simulator Training for Cargo handling and Oil recovery täysmääräistä toteuttamista varten.

 

Lisätietoja

Projektiasiantuntija Emmi Rantavuo, 044 702 8775, emmi.rantavuo@xamk.fi

Voisit olla kiinnostunut myös näistä

SCAROIL Simulator Training for...

Hanke hakee ratkaisua ympäristövahinkojen riskienhallinnan ja öljyntorjuntaosaamisen kouluttamiseen, erityiskohderyhmänä nuoret alalle valmistuvat

Faktat

SCAROIL Simulators

01.05.2016 - 31.03.2018

Toteuttajat

Hallinnoija: Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto, Ekami

Osatoteuttajat: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xamk

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 661 784 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 182 300 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Uudenmaan liitto, Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)

Jaa sivu