Hankkeessa kehitettiin uusi harjakauhaa mallintava öljynkeräinsimulaattori sekä hankittiin öljyntorjunnan lisäohjelma.

tavoitteet

Projektin tavoitteena on kehittää ja hankkia SCAROIL-koulutuksen tueksi uusi öljynkeräinsimulaattori. Lisäksi tavoitteena on asentaa olemassa olevaan komentosiltasimulaattoriin öljyntorjunnan lisäosa, joka mahdollistaa öljyntorjuntatehtävien, kuten puomitusten ja nuottauksen harjoittelun. Yhdessä simulaattorit muodostavat ainutlaatuisen öljyntorjunnan oppimisympäristön.

SCAROIL Simulators -investointihanke on rinnakkaishanke ESR-rahoitteiselle koulutusosiolle SCAROIL Simulator Training for Cargo Handling and Oil Recovery.

toimenpiteet

Toimenpide 1. Hankinnan määrittely
Hankintoihin liittyvä määrittely pohjautuu ESR-rinnakkaishankkeessa tehtyyn selvitykseen koulutus- ja osaamistarpeista ja simulaatiopedagogisiin lähtökohtiin. Tässä hankkeessa määrittely kirjataan hankintaprosessin edellyttämään muotoon.

Toimenpide 2. Kilpailutus ja toimittajan valinta

Toimenpide 3. Osallistuminen simulaattoreiden kehitystyöhön laitevalmistajan tukena koskien simulaattoreiden testausta ja viimeistelyä
Tämä toimenpide sisältää projektihenkilöstön käynnit simulaattorivalmistajan luona testaamassa simulaattorien prototyypit. Testaamisvälivaiheita sovitaan kaksi.

Toimenpide 4. Simulaattoreiden käyttöönotto
Simulaattorilaitteistojen asennuksen valvonta. Laajempi käyttöönotto ja pilotointi tapahtuu ESR-hankkeen puitteissa keväällä 2017.

Toimenpide 5. Projektihallinta ja raportointi (koko hankeajan)
Hankkeen etenemisen seuranta, loppuraportti

tulokset

Öljynkeräinsimulaattori-investointi ESR-hankkeen SCAROIL-Simulator Training for Cargo handling and Oil recovery täysmääräistä toteuttamista varten: koulutuksessa hyödynnettiin tätä tarkoitusta varten kehitettyä öljynkeräinsimulaattoria. Simulaattorin valmisti lappeenrantalainen Mevea Ltd ja sen mallina käytettiin porvoolaisen Lamor Corporation Ltd:n harjakeräintä. Keräinsimulaattori mallintaa kaivinkonesovitteista harjakauhaa, jolla voidaan kerätä öljyä vedestä joko satama-altaan reunalta tai proomun päältä. Hankkeen suunnitteluvaiheen taustaselvitysten, mukana olleiden yritysten sekä kansainvälisillä foorumeilla saadun palautteen perusteella simulaattori on täysin ainutlaatuinen. Simulaattorin tehtävänä on tuoda öljynkeräys- ja käsittely osaksi kokonaisvaltaisempaa öljyntorjuntaharjoitusta. Simulaattori mallintaa paitsi autenttisen keräimen toimintaa myös öljyn kerättävyyttä, keräysprosessia ja -tehoa ja siitä seuraavaa öljyn välivarastointitarvetta. Keräimen käyttäjä saa harjoituksesta palautetta suoritteen tehokkuudesta: suoristusajasta, harjakeräimen asennosta ja kerätyn massan öljy-vesipitoisuudesta..

 

Lisätietoja

Projektiasiantuntija Emmi Rantavuo, 044 702 8775, emmi.rantavuo@xamk.fi

Faktat

SCAROIL Simulators

01.05.2016 – 31.03.2018

Toteuttajat

Hallinnoija: Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto, Ekami

Osatoteuttajat: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xamk

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 661 784 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 182 300 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Uudenmaan liitto, Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)