SEABAT-H2, Merenkulun hybriditeknologiat -hankkeen ydintavoitteena on edistää merenkulun aiheuttamien kasvihuonekaasujen päästövähennystavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavien uusien, disruptiivisten teknologioiden omaksumista sekä nopeaa käyttöönottoa.

Hankkeen keskeisin toimenpide on luoda innovaatioalustamainen merenkulun akku- ja hybriditeknologioiden tutkimus-, pilotointi- sekä oppimisympäristö. Tämä ympäristö ja sen käyttäjien verkosto mahdollistaa yrityksille ja yhteistyökumppaneille nopeat konkreettiset kokeilut sekä pilotit ja siten edistää vähähiilisten akku- ja polttoteknologioiden asiantuntijuutta sekä yleistymistä merenkulussa, raskaassa liikenteessä sekä energiantuotannossa.

Faktat

SEABAT-H2, Merenkulun hybriditeknologiat

01.01.2022 – 31.07.2023

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 184 264 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 55 280 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Uudenmaan liitto