Hankkeessa syntyy mm. malli opiskelijasta yrityksen jatkajaksi –prosessiin sekä malleja ympärivuorokautisen pajatoiminnan kehittämiseen.

TAVOITTEET

Hankkeella pyritään vastaamaan seuraaviin oppilaitosten ja yritysten tunnistettuihin tarpeisiin ja kehittämiskohteisiin:

  1. Yritystään myyvillä tai myyntiä harkitsevilla on haasteita löytää uusia omistajia yritystoimintansa jatkajiksi
  2. Oppilaitosten työpajatilat ovat kesäisin ja opetuksen ulkopuolella käyttämättöminä
  3. Kymenlaaksossa ei vielä ole vertaisoppijuuden/vertaisopettamisen mallia

TOIMENPITEET

  1. Järjestää nuorten Popup-kouluja, jotka perustuvat nuorten vertaisopettajuuteen. Nuoret pääsevät esittelemään ja tarjoamaan omaa osaamistaan esimerkiksi luennon tai työpajan kautta. Tapahtuma on verrattavissa työnhakutreffeihin, jossa päivän aikana voidaan kohtauttaa useita työnhakijoita ja työnantajia. Asetelmassa nuorista tulee osaajia, joiden tietotaidosta yritykset kiinnostuvat ja kilpailevat
  2. Mahdollistaa ja fasilitoida luovat laboratoriot, joissa prototypoidaan nuorten ideoimia tuotteita ja palveluja ohjatusti. Luovat laboratoriot sijoittuvat Xamkin Kouvolan kampuksen pajatiloihin sekä Hub Kouvola Viiraamoon
  3. Valmentaa opiskelijat ja organisoida heille ”Viikko yrittäjän housuissa” -kokemusjakso, jossa opitaan yrittäjyydestä yrityksensä myymistä harkitsevien firmoissa

TULOKSET

  • Pajatilojen avoimen käytön konsepti kehittyy, mikä mahdollistaa nuorten ja muiden kohderyhmien kokeilevan toiminnan moderneissa työpaja- ja innovaatiotiloissa. Kokeilu antaa malleja ympärivuorokautisen pajatoiminnan kehittämiseen
  • Toisen asteen ja korkea-asteen oppilaitosten työelämäyhteydet yrityksiin syventyvät
  • Oppilaitokselle syntyy malli opiskelijasta yrityksen jatkajaksi -prosessiin

Lisätietoja

Projektipäällikkö
Nicole Kahila
044 702 8564
nicole.kahila@xamk.fi

Popup School Kehittämistyöpajat

Popup School –työpaja on iltapäivän mittainen tilaisuus opiskelijoille ja pk-yrityksille

Tule mukaan kehittämistyöpajoihin! Yritykset yhdessä opiskelijatiimin ja huippuasiantuntija Greg Ruthenbeckin avustuksella vaihtavat uusia ideoita ja löytävät uusia, käytännönläheisiä lähestymistapoja asiakashankintaan ja liiketoiminnan kasvattamiseen.

Pajoissa yrityksillä on mahdollisuus kuulla erilaisista aiheista yritystoiminnan kehittämiseksi. Pajat sisältävät lyhyen valmennuksen, jonka jälkeen aiheeseen perehtyneet opiskelijat auttavat yrityksiä siihen liittyvän toiminnan suunnittelussa. Tällainen toiminta voi olla esimerkiksi Instagram-kampanja tai 3D-tulostettu prototyyppi uudesta tuotteesta.

Asetelma on uusi, sillä nuoret ottavat asiat haltuun ja tarjoavat käytännönläheistä lähestymistapaa todellisiin liiketoiminnan kehityskohteisiin. Tarkoituksena on, että osallistuvat yritykset löytävät uusia keinoja tavoittaa asiakkaita ja kasvattamaan liiketoimintaa. Samalla yritykset ja opiskelijat pääsevät tutustumaan toisiinsa käytännön työskentelyn kautta.

Popup School -kehittämistyöpajat koostuvat kolmesta erillisestä työpajasta. Valitse sinulle sopiva tai tule vaikka kaikkiin. Pajan asiantuntijaosuus pidetään englanniksi.

 

TYÖPAJAT

 

18.3. Sharpen your marketing with laser cutting
Paikka: Paja Studio (Paraatikenttä 7, 45130 Kouvola) tila: PajaGalleria, Paja-rakennus
Aika: 14:00-17:45

Ohjelma

Tervetuloa, Greg Ruthenbeck
Esittely & katsaus päivän aiheisiin, Greg Ruthenbeck
Työskentelyä ryhmässä, keskittyen yrityksen tarpeeseen (prototyyppi tai mainosmateriaali) – opiskelijat & yritykset yhdessä
Osallistujat esittelevät työpajan löydökset ja tuotokset
Yhteenveto & vinkkejä jatkoon, Greg Ruthenbeck

Pyydämme lähettämään materiaalit kuten yrityksesi logo sekä ideasi prototyypistä  13.3. mennessä nicole.kahila@xamk.fi. Vinkit ja tarkemmat ohjeet työpajaan valmistautumiseen täältä: https://sekoittamo.com/2019/02/22/sharpen-your-marketing-with-laser-cutting/

Ilmoittaudu mukaan 13.3. mennessä.

 

26.3. Establishing & Increasing visibility online
Getting started, WordPress, inbound-marketing, SEO

Paikka: Xamk Kouvolan päärakennus, Kaarisali (357) (Paraatikenttä 7, 45130 Kouvola)
Aika: 14:00-17:00

Ohjelma

Tervetuloa, Greg Ruthenbeck
Esittely & katsaus päivän aiheisiin, Greg Ruthenbeck
Ryhmätyö – opiskelijat & yritykset yhdessä
Osallistujat esittelevät työpajan löydökset ja ideat
Yhteenveto & vinkkejä jatkoon, Greg Ruthenbeck

Ilmoittaudu mukaan 21.3. mennessä.

 

1.4. Leveraging analytics & Increasing sales online
Getting started on social media, automation, analytics, selling

Paikka: Xamk Kouvolan päärakennus, Kaarisali (357) (Paraatikenttä 7, 45130 Kouvola)
Aika: 14:00-17:00

Ohjelma

Tervetuloa, Greg Ruthenbeck
Esittely & katsaus päivän aiheisiin, Greg Ruthenbeck
Ryhmätyö – opiskelijat & yritykset yhdessä
Osallistujat esittelevät työpajan löydökset ja ideat
Yhteenveto & vinkkejä jatkoon, Greg Ruthenbeck

Ilmoittaudu 27.3. mennessä.

Tervetuloa mukaan!

 

Ilmoittautuminen

Sharpen your marketing with laser cutting 13.3. mennessä.
Establishing & Increasing visibility online 21.3. mennessä.
Leveraging analytics & Increasing sales online 27.3. mennessä.

Ilmoittaudu: http://bit.ly/popupschool_xamk

 

Tietoa työpajojen vetäjästä: Greg Ruthenbeck

Dr Greg Ruthenbeck is an experienced researcher and entrepreneur who has founded Australia’s biggest online store for model helicopters (2004-2010) and co-founded a Helsinki-based VR surgical simulation startup. Having recently moved from Adelaide, Australia to Finland, he is passionate about personal empowerment through entrepreneurship and agile business processes for accelerating growth. Detailed examples and further information can be found online at https://ruthenbeck.io.

 

blogi

Sharpen your marketing with laser cutting

Lue vinkit kuinka parhaiten valmistautua #1 Sharpen your marketing with laser cutting -työpajaan!

Lue lisää

Faktat

Sekoittamo

01.01.2019 - 31.01.2020

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy, Xamk

Painoalat: Digitaalinen talous

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 50000 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 50000 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Otsakorven Säätiö

Jaa sivu