Testataan ja tuotekehitetään ilmiöpohjaiseen oppimiseen perustuvia uuden yrittäjyyden ja innovaatioiden tukemisen kokeiluja.

tavoitteet

Tavoitteena on luoda ilmiöpohjaisesti ja kokeilukulttuuriin perustuen oppilaitosasteet ylittävä ja elinkeinoelämän kanssa yhteinen opintomalli, joka osaltaan tukee oppilaitoksesta toiseen sekä työhön ja yrittäjyyteen siirtymistä.

– Lisää eri kouluasteiden opiskelijoiden ja opetushenkilöstön yrittäjyys-,työelämä -ja innovaatio osaamista ja luodaan jatkumoa innovaatioista kaupalliseksi tuotteeksi sekä yritystoiminnaksi
– Parannetaan opiskelijoiden / vastavalmistuneiden yrittäjyys- ja työelämävalmiuksia
– Uudistetaan oppilaitosten yrittäjyys- ja innovaatiopalveluita yrityksille
– Lisätään alueen yritysten valmiuksia lähteä testaamaan rohkeasti uusia innovaatioita, kokeiluja, joita hankkeen aikana tunnistetaan ja näin työllistämisen ja/tai uuden liiketoiminnan mahdollisuuksia saattaa löytyä.

toimenpiteet

Projektissa testataan ja tuotekehitetään alueen oppilaitosten (ammatillinen toinen aste, amk, yliopisto) ja yritysten kanssa verkostoituneesti ilmiöpohjaiseen oppimiseen perustuvia uuden yrittäjyyden ja innovaatioiden tukemisen kokeiluja.

tulokset

Projektin tuloksena syntyy testattu oppilaitosasteet ylittävä elinkeinoelämän kanssa yhteinen muunneltava yrittäjyyden ja innovaatioiden kokeiluja tukeva opintomalli. Kokeilut saattavat verkostoituneet oppilaitokset ja opiskelijat tiiviiseen vuorovaikutukseen alueen pk-yritysten kanssa. Kokeiluissa hyödynnetään sekä digitaalisia että fyysisiä ympäristöjä, caseoppimista, ongelmaratkaisuja, protoilua ja kehittämistä. Hankkeen jälkeen innovaatiokokeiluja, yrittäjyyden tukemista jatketaan edelleen ja jalostetaan kokeiluihin kannustavaa kulttuuria eri oppilaitosasteilla.

Tutustu hankkeessa toteutetun alkukartoituksen tuloksiin: Alkukartoitus Shake

 

 

 

.

Lisätietoja

Maisa Kantanen
projektipäällikkö
p. 040 569 7899
maisa.kantanen(at)xamk.fi

 

Seuraavat tapahtumat:

Innosessio 9.2.2017

Yrittäjyyskasvatuksen foorumi 16.2.2017

Kevään 2017 koulutukset

Shake -hankkeen koulutukset syksy 2017

 

 

Ajankohtaista

Opiskelijatiimin kokemuksia Shake 24h -leiriltä

Korkeakoulu ja ammattioppilaitos yhdistivät voimansa Shake 24H-leirillä Susiniemessä 11.-12.4.2017. Oppilaat ja opiskelijat molemmista oppilaitoksista asettuivat saman katon alle suunnittelemaan kehittämisehdotuksia ja esittelemään tuotoksensa toimeksiantajayrityksille.   Opiskelijat saivat mukavaa vaihtelua kouluviikkoon, kun bussilastillinen Etelä-Savon ammattiopiston (Esedu) ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) opiskelijoita asettui Saimaan rannalla sijaitsevaan Susiniemen leirikeskukseen tuottamaan kehitysideoita toimeksiantajille. Yhteistyössä projektissa oli mukana Mikkelin Kaupunkilehti, kotisairaanhoitoa...

Etelä-Savon nuorille hienoa kokemusta ja menestystä NY Uskalla Yrittää finaalissa

Uskalla Yrittää -finaali kokosi Suomen yritteliäimmät nuoret Helsinkiin 19.-20.4.2017. Tapahtumassa kilpailtiin kolmen eri kouluasteen sarjassa: perusasteen, toisen asteen ja korkea-asteen. Mikkelistä mukana oli kaksi joukkuetta Rantakylän yhtenäiskoululta perusasteen sarjassa ja yksi Etelä-Savon ammattiopistolta Esedulta toisen asteen sarjassa. Yhteensä mukana oli huimat 113 NY yritystä!   Finaalissa mukana nuoret ovat toteuttaneet tämän lukuvuoden ajan oikealla rahalla...

Kysely oppilaitoksille ja yrityksille paljasti tarpeen panostaa työelämäyhteyksiin

Viime vuoden syksyllä kyseltiin Xamkin ja Esedun opiskelijoilta, henkilöstöltä sekä eteläsavolaisilta yrityksiltä heidän näkemyksiään mm. eri toimijoiden välisestä yhteistyöstä ja yrittäjämäisyydestä. Tarkoitus oli kartoittaa taustatietoa tulevien toimenpiteiden suuntaamiseen Shake-hankkeessa. Päävastuu toteutuksesta oli Helsingin yliopiston Ruralia-instituutilla. Suurin osa kysymyksistä oli väittämiä, johon tuli ottaa kantaa. Lähtökohta oppilaitosten ja yritysten väliselle yhteistyön kehittämiselle on hyvä, sillä yhteistyötä...

Tuottaako NY-yrittäjyys innovaatioita?

”Innovaatio eli uudennos on jokin uusi tai olennaisesti paranneltu, taloudellisesti hyödyllinen tuote, prosessi, palvelu tai keksintö. Innovaatio voidaan ymmärtää ideana, käytäntönä tai esineenä, jota yksilöt pitävät uutena.” (Lähde: Wikipedia.org)   Perusasteella ja toisella asteella opiskelijat voivat perustaa oman NY-yrityksen joko yksin tai ryhmässä. NY-yrityksen toimintamalli on pitkälti samankaltainen osakeyhtiön kanssa, jossa ylin päättävä elin on...

NUORTEN YRITTÄJIEN KODIN APU- JA SIIVOUSPALVELUT KORJASIVAT POTIN

Etelä-Savon nuorimmat yrittäjät esittäytyivät Uskalla Yrittää -semifinaalissa Kauppakeskus Stellassa Mikkelissä torstaina 16.2.2017. Kaksi yritystä messuilta valittiin edustamaan Etelä-Savoa kansalliseen Uskalla Yrittää –finaaliin Helsinkiin 19.-20.4.2017. Perusasteen yrityksistä voittaja oli Lattiasta Kattoon NY Rantakylän yhtenäiskoulusta, joka voitti myös Parhaan messuosaston ja Yleisön suosikin –kilpailusarjat. Toisen asteen voittaja oli Moniapupalvelu NY Etelä-Savon ammattiopistosta. Molemmat yritykset tarjoavat kodin apu-...

Faktat

SHAKE - Innovaatiokokeilujen uusi malli

01.04.2016 - 31.03.2018

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti, Otavan Opisto ja Etelä-Savon ammattiopisto

Painoalat: Digitaalinen talous
Ammattikorkeakoulun tutkimuskeskus: Pienyrityskeskus

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 376 004 € €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta

Share This