Testataan ja tuotekehitetään ilmiöpohjaiseen oppimiseen perustuvia uuden yrittäjyyden ja innovaatioiden tukemisen kokeiluja.

tavoitteet

Tavoitteena on luoda ilmiöpohjaisesti ja kokeilukulttuuriin perustuen oppilaitosasteet ylittävä ja elinkeinoelämän kanssa yhteinen opintomalli, joka osaltaan tukee oppilaitoksesta toiseen sekä työhön ja yrittäjyyteen siirtymistä.

– Lisää eri kouluasteiden opiskelijoiden ja opetushenkilöstön yrittäjyys-,työelämä -ja innovaatio osaamista ja luodaan jatkumoa innovaatioista kaupalliseksi tuotteeksi sekä yritystoiminnaksi
– Parannetaan opiskelijoiden / vastavalmistuneiden yrittäjyys- ja työelämävalmiuksia
– Uudistetaan oppilaitosten yrittäjyys- ja innovaatiopalveluita yrityksille
– Lisätään alueen yritysten valmiuksia lähteä testaamaan rohkeasti uusia innovaatioita, kokeiluja, joita hankkeen aikana tunnistetaan ja näin työllistämisen ja/tai uuden liiketoiminnan mahdollisuuksia saattaa löytyä.

toimenpiteet

Projektissa testataan ja tuotekehitetään alueen oppilaitosten (ammatillinen toinen aste, amk, yliopisto) ja yritysten kanssa verkostoituneesti ilmiöpohjaiseen oppimiseen perustuvia uuden yrittäjyyden ja innovaatioiden tukemisen kokeiluja.

tulokset

Projektin tuloksena syntyy testattu oppilaitosasteet ylittävä elinkeinoelämän kanssa yhteinen muunneltava yrittäjyyden ja innovaatioiden kokeiluja tukeva opintomalli. Kokeilut saattavat verkostoituneet oppilaitokset ja opiskelijat tiiviiseen vuorovaikutukseen alueen pk-yritysten kanssa. Kokeiluissa hyödynnetään sekä digitaalisia että fyysisiä ympäristöjä, caseoppimista, ongelmaratkaisuja, protoilua ja kehittämistä. Hankkeen jälkeen innovaatiokokeiluja, yrittäjyyden tukemista jatketaan edelleen ja jalostetaan kokeiluihin kannustavaa kulttuuria eri oppilaitosasteilla.

Tutustu hankkeessa toteutetun alkukartoituksen tuloksiin: Alkukartoitus Shake

 

 

 

.

Lisätietoja

Maisa Kantanen
projektipäällikkö
p. 040 569 7899
maisa.kantanen(at)xamk.fi

 

Seuraavat tapahtumat:

Innosessio 9.2.2017

Yrittäjyyskasvatuksen foorumi 16.2.2017

Kevään 2017 koulutukset

Shake -hankkeen koulutukset syksy 2017

 

 

Ajankohtaista

Yhteistyötä ja innovointia – yrittäjän ja opiskelijan kokemukset Shake24-leiriltä

Kuinka oppilaitos- ja yritysyhteistyötä voitaisiin lisätä? Mitä positiivisia vaikutuksia yhteistyöstä on ollut yrittäjälle? Mitä kehitettävää yhteistyössä olisi? Muun muassa näitä asioita kysyimme hyvinvointipalveluja tarjoavalta Geriwellin yrittäjä Heli Peltolalta, joka osallistui keväällä 2017 XAMK:in järjestämälle Shake24-leirille. Leirille osallistui Esedun ja XAMK:in opiskelijoita ja he pohtivat ryhmissä kehittämisehdotuksia Mikkelin eri alojen yrittäjien toimintaan. Leirin anti oli yrittäjälle...

Slush Mikkelissä – miten kasvuyritystapahtuma opinnollistetaan?

Marraskuinen Helsinki tarjoaa pimeyttä, räntää ja loskaa. Lentoaseman mainosbanneri on toivottanut kaupunkiin tulevia turisteja lausahduksella: “Nobody in their right mind would come to Helsinki in November. Except you, you badass. Welcome!” Kasvuyritystapahtuma Slush houkuttelee Helsinkiin säästä piittaamattomia tapahtumavieraita yli 20.000. Se on kasvanut alallaan Euroopan suurimmaksi spektaakkeliksi, jossa kasvuyritykset, kansainväliset sijoittajat ja suuryritykset kohtaavat. Tapahtuma-areena...

Digitaalisten pelien pedagogiset elementit

Pekka Hytinkoski Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti   Digitaalisten pelien pedagogiset elementit   Vuonna 2011 Amerikassa julkaistun ”The report, 2011 Essential Facts About the Computer and Video Game Industry (ESA 2011)” -tutkimuksen mukaan keskimääräinen pelaaja oli 37-vuotias (2008: 33 vuotta) ja keskimääräinen pelinostaja on iältään 41-vuotias (2008: 40 vuotta). Tuolloin amerikkalaista pelaajista 42 % oli naisia (2008:...

Eevi Häkkänen on innostunut ja energinen Xamkin yhteisöpedagogiopiskelija

Xamkin opiskelijoiden työharjoittelua ja opinnäytetöitä pilotoidaan Esedussa osana SHAKE innovaatiokokeilujen uusi malli -hankkeen toteutusta. Esedulla on edelleen avoin haku työharjoittelijoille ja opinnäytetyöntekijöille. Mutta miten ajatus syntyi siitä, että Eevi Häkkänen halusi opiskelemaan juuri yhteisöpedagogiikkaa? Välivuoden aikana Eevi työskenteli myyjänä kaupan alalla ja pohti, mitä haluaisi opiskella tulevaisuudessa. Nuorella ja aktiivisella naisella heräsi ajatus siitä, että olisi hienoa...

Opiskelijatiimin kokemuksia Shake 24h -leiriltä

Korkeakoulu ja ammattioppilaitos yhdistivät voimansa Shake 24H-leirillä Susiniemessä 11.-12.4.2017. Oppilaat ja opiskelijat molemmista oppilaitoksista asettuivat saman katon alle suunnittelemaan kehittämisehdotuksia ja esittelemään tuotoksensa toimeksiantajayrityksille.   Opiskelijat saivat mukavaa vaihtelua kouluviikkoon, kun bussilastillinen Etelä-Savon ammattiopiston (Esedu) ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) opiskelijoita asettui Saimaan rannalla sijaitsevaan Susiniemen leirikeskukseen tuottamaan kehitysideoita toimeksiantajille. Yhteistyössä projektissa oli mukana Mikkelin Kaupunkilehti, kotisairaanhoitoa...

Faktat

SHAKE - Innovaatiokokeilujen uusi malli

01.04.2016 - 31.03.2018

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti, Otavan Opisto ja Etelä-Savon ammattiopisto

Painoalat: Digitaalinen talous
Ammattikorkeakoulun tutkimuskeskus: Pienyrityskeskus

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 376 004 € €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta

Share This