Testataan ja tuotekehitetään ilmiöpohjaiseen oppimiseen perustuvia uuden yrittäjyyden ja innovaatioiden tukemisen kokeiluja.

tavoitteet

Tavoitteena on luoda ilmiöpohjaisesti ja kokeilukulttuuriin perustuen oppilaitosasteet ylittävä ja elinkeinoelämän kanssa yhteinen opintomalli, joka osaltaan tukee oppilaitoksesta toiseen sekä työhön ja yrittäjyyteen siirtymistä.

– Lisää eri kouluasteiden opiskelijoiden ja opetushenkilöstön yrittäjyys-,työelämä -ja innovaatio osaamista ja luodaan jatkumoa innovaatioista kaupalliseksi tuotteeksi sekä yritystoiminnaksi
– Parannetaan opiskelijoiden / vastavalmistuneiden yrittäjyys- ja työelämävalmiuksia
– Uudistetaan oppilaitosten yrittäjyys- ja innovaatiopalveluita yrityksille
– Lisätään alueen yritysten valmiuksia lähteä testaamaan rohkeasti uusia innovaatioita, kokeiluja, joita hankkeen aikana tunnistetaan ja näin työllistämisen ja/tai uuden liiketoiminnan mahdollisuuksia saattaa löytyä.

toimenpiteet

Projektissa testataan ja tuotekehitetään alueen oppilaitosten (ammatillinen toinen aste, amk, yliopisto) ja yritysten kanssa verkostoituneesti ilmiöpohjaiseen oppimiseen perustuvia uuden yrittäjyyden ja innovaatioiden tukemisen kokeiluja.

tulokset

Projektin tuloksena syntyy testattu oppilaitosasteet ylittävä elinkeinoelämän kanssa yhteinen muunneltava yrittäjyyden ja innovaatioiden kokeiluja tukeva opintomalli. Kokeilut saattavat verkostoituneet oppilaitokset ja opiskelijat tiiviiseen vuorovaikutukseen alueen pk-yritysten kanssa. Kokeiluissa hyödynnetään sekä digitaalisia että fyysisiä ympäristöjä, caseoppimista, ongelmaratkaisuja, protoilua ja kehittämistä. Hankkeen jälkeen innovaatiokokeiluja, yrittäjyyden tukemista jatketaan edelleen ja jalostetaan kokeiluihin kannustavaa kulttuuria eri oppilaitosasteilla.

Tutustu hankkeessa toteutetun alkukartoituksen tuloksiin: Alkukartoitus Shake

 

 

 

.

Lisätietoja

Maisa Kantanen
projektipäällikkö
p. 040 569 7899
maisa.kantanen(at)xamk.fi

 

Seuraavat tapahtumat:

Innosessio 9.2.2017

Yrittäjyyskasvatuksen foorumi 16.2.2017

Kevään 2017 koulutukset

Shake -hankkeen koulutukset syksy 2017

 

 

Ajankohtaista

SHAKE – innovaatiokokeilujen uusi malli -hanke kiittää yhteistyökumppaneitaan ja kaikkia hankkeen toimintaan osallistuneita – tästä on hyvä jatkaa eteenpäin!

SHAKE – innovaatiokokeilujen uusi malli -hanke teki pitkän matkan suunnittelupöydiltä hankkeeksi ja käytännön toiminnaksi. Ensimmäisiä hankkeen tavoitteisiin liittyviä aihioita ja ideoita suunniteltiin eri organisaatioiden edustajien kanssa jo vuosia ennen varsinaista hankkeen saamaa rahoitusta. Vaikka hankkeen aloituspäivämääräksi on merkitty 1.4.2016, niin siihen liittyvistä paikallisista tarpeista – esimerkiksi opetusorganisaatioiden ja oppilaitosten yhteistyöstä, innovaatiotoiminnasta, yrittäjyyskasvatuksesta ja paikallisten opetusorganisaatioiden...

SHAKE-hankkeessa mukana oleminen opiskelijan silmin

Lähdin mukaan SHAKE-hankkeeseen sen tuomien haasteiden ja uusien kokemusten innoittamana. Tosin mukaan innoitti myös tulevan leirin ohjaaminen ja NY-yritysten kanssa toimiminen. Itse NY-yrityksessä toimineena halusin päästä näkemään miten nuoriyrittäjyys on muuttunut muutaman vuoden aikana. Kevään aikana minulle olisi siis tiedossa kolme erilaista tehtävää, joihin jokaiseen antaisin oman työpanokseni. Ensimmäisenä tiedossa oli suunnittelutapahtuma, johon liittyi kaksipäiväinen...

MiniMikkeli avautui jälleen Xamkin Mikkelin kampuksella

MiniMikkeli on yrittäjyyden ja yhteiskuntaopin oppimiskokemus kaikille Mikkelin alueen 6-luokkien oppilaille. Konseptia on tuotettu yhteistyössä Mikkelin sivistystoimen kanssa. -MiniMikkeli luotiin tarpeeseen, jossa koulujen laaja-alainen oppimissuunnitelma astui voimaan. Tarvittiin lisää uudenlaisia kokeiluja yrittäjyyden ja yhteiskuntataitojen kehittämiseen, kertoo Pienyrityskeskuksen johtaja Anne Gustafsson-Pesonen MiniMikkelin taustajoukoista. Kuluvan vuoden 2018 MiniMikkeli käynnistyi Xamkin kampuksella StartUp-hengessä. -On hienoa olla mukana jatkuvaan...

Osuuskuntaa perustamassa

Olen työskennellyt kymmenen suomalaisen yliopiston muodostaman osuustoiminnan ja yhteisötalouden verkoston (Co-op Network Studies) verkko-opetuskoordinaattorina viime lukuvuoden virkavapaatani lukuun ottamatta jo syksystä 2005 lähtien. Vaikka varsinainen työni onkin yhdistää asiantuntijat ja opettajat ja näin rakentaa ja tutoroida eri osapuolien kanssa yhdessä verkkokursseja, niin silti voitaisiin kuvitella että tietäisin jo tässä vaiheessa melko täsmällisesti kuinka perustaa osuuskunnan…...

Yhteistyötä ja innovointia – yrittäjän ja opiskelijan kokemukset Shake24-leiriltä

Kuinka oppilaitos- ja yritysyhteistyötä voitaisiin lisätä? Mitä positiivisia vaikutuksia yhteistyöstä on ollut yrittäjälle? Mitä kehitettävää yhteistyössä olisi? Muun muassa näitä asioita kysyimme hyvinvointipalveluja tarjoavalta Geriwellin yrittäjä Heli Peltolalta, joka osallistui keväällä 2017 XAMK:in järjestämälle Shake24-leirille. Leirille osallistui Esedun ja XAMK:in opiskelijoita ja he pohtivat ryhmissä kehittämisehdotuksia Mikkelin eri alojen yrittäjien toimintaan. Leirin anti oli yrittäjälle...

Faktat

SHAKE - Innovaatiokokeilujen uusi malli

01.04.2016 – 31.03.2018

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti, Otavan Opisto ja Etelä-Savon ammattiopisto

Tutkimuskeskus: Pienyrityskeskus

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 376 004 € €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta