Hanke tuottaa muun muassa nuorten voimavaroja ja osallisuutta tukevia toimintamalleja sekä voimavaralähtöisen pelillisen ratkaisun

tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on kehittää toimintamalleja, joilla erityisen tuen tarpeessa olevat nuoret aikuiset (16-29v.) saadaan integroitua yhteiskuntaan sosiaalisen osallistumisen kautta. Hanke koostuu pelien ja toimintamallien kehittämiseen liittyvistä osakokonaisuuksista, joissa molemmissa hyödynnetään asiakaslähtöistä palvelumuotoilua. Työelämän ulkopuolella olevien nuorten osallisuutta tuetaan hankkeen aikana sekä suoraan että välillisesti, sillä hankkeessa tarjotaan siihen osallistuville nuorille osallisuutta tukevaa mielekästä tekemistä ja kehitetään parempia menetelmiä kyseisen kohderyhmän interventioihin.

toimenpiteet

1. Voimavaralähtöisiä menetelmiä hyödyntävä palvelutarjotin.
2. Peliaihioiden ja voimavaramittariston kehittäminen.
3. Seminaarit, tiedon levittäminen ja raportointi

tulokset

Hanke tuottaa nuorten voimavaroja ja osallisuutta tukevia toimintamalleja, voimavaralähtöisen pelillisen ratkaisun ja nuorten osallisuutta hankkeen toiminnan kautta. Käyttäjälähtöisen kehittämisen tavoitteena on, että menetelmät ja peli tulevat olemaan asiakkaille sopivia, työntekijöiden työhön soveltuvia ja organisaatioiden resurssien puitteissa toteuttamiskelpoisia. Hankkeen poikkihallinnollinen verkosto varmistaa menetelmien laaja-alaisen käyttöönoton. Hankkeen hyötynä on, että soveltuvia menetelmiä kokeillaan ja ne otetaan käyttöön hankkeen aikana.

Lisätietoja

Projektipäällikkö Tiina Kirvesniemi, 044 702 8976, tiina.kirvesniemi@xamk.fi

Ajankohtaista

5 asiaa, jotka aion muistaa seuraavaa nuorten ryhmää perustaessa

Siä päätät –hankkeen aikana toiminut kuntouttavan työtoiminnan nuorten KMT-ryhmä (Kunto, Mieli- ja Tunne) on loppumaisillaan ja nyt on aika tarkastella kulunutta aikaa. Olen ollut yksi ryhmän ohjaajista Kakspy:n ohjaajien kanssa ja peilailen tällä hetkellä kulunutta aikaa marraskuuhun 2016, jolloin ryhmä oli aluillaan ja kirjoitin blogikirjoituksen, jossa asetin itselleni tavoitteeksi ”auttaa nuoria löytämään omia voimavarojaan sekä tukea...

Juvenia puhuu

Juvenia on Xamkin nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus. Sen toiminta keskittyy nuorten osallisuuden, kansalaisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistamiseen sekä syrjäytymisen ehkäisemiseen. Siä päätät –hankkeessa on myös kyse osallisuuden tukemisesta, joten pääsimme esittelemään hanketta ja sen tuloksia Juvenia puhuu –kanavalle. Projektipäällikkö Tiina Kirvesniemi

Menetelmien kokeilua Jamilahden kansanopistolla 24.4.2017

Siä päätät- hankkeen loppuseminaari järjestettiin Jamilahden kansanopiston kauniissa miljöössä meren rannalla. Tapahtuman pääajatus oli tarjota osallistujilleen tilaisuus perehtyä hankkeessa haminalaisten nuorten kokeilemiin ja kehittämiin menetelmiin ja peleihin. Tämän lisäksi osallistujia aktivoitiin miettimään, miten esiteltyjä menetelmiä ja pelejä voisi hyödyntää omassa työssään. Seminaarin aikana esiteltiin eläinavusteisia menetelmiä, Tulevaisuuden muistelua, N€uvoton-peliä, Parempi filmi- menetelmää, Express Yourself –peliä,...

Parempi filmi: Puolustajat

Parempi filmi -menetelmä on Siä päätät -hankkeen nuortenraadin kehittämä sovellus valtakunnallisen elokuvakasvatushankkeen Ihmefilmistä, jossa valittujen elokuvien katsomisen jälkeen on tavoitteena analysoida elokuvaa ja järjestää nuorten omien elokuvien työpajoja asiantuntijan johdolla. Parempi filmi ­–toimintamallissa myös katsotaan erilaisia elokuvia ja analysoidaan niitä keskustellen ryhmässä, jonka jälkeen on mahdollisuus toteuttaa oma elokuva ja julkaista se netissä. Nuorten KMT-...

Nuoret palvelusafarilla

Hankkeen puitteissa tarjoutui myös mahdollisuus kehittää menetelmää, jonka avulla nuorten kokemukset erilaisten palveluiden käyttäjinä voitaisiin saada kuuluviin ja hyödynnettäväksi palveluiden kehittämisessä. Lähtökohdaksi valittiin Palvelusafari-menetelmä, jonka tavoitteena on tutkia yritysten palveluprosesseja nimenomaan asiakkaan näkökulmasta. Saavutettua asiakasymmärrystä voidaan hyödyntää palveluiden kehittämiseen. Palvelusafaria lähdettiin kehittämään yhdessä KMT –ryhmän nuorten kanssa alkutalvesta 2016. Ensimmäisessä tapaamisessa pohdittiin, mitä palvelut ovat...

Faktat

Siä päätät - ratkaisuja nuorten osallisuuden tukemiseen peli-innovaatioilla ja palvelumuotoilulla

01.01.2015 – 30.06.2017

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy, Xamk

Osatoteuttajat: Haminan kaupunki, Sotek-säätiö, Kaakkois-Suomen sosiaalipsykiatrinen yhdistys

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 413 004 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 333 853 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Hämeen ELY-keskus, Euroopan sosiaalirahasto (ESR)