Hankkeessa hyönteisalan toimijat ovat verkostoituneet ja tietoa ja osaamista on jaettu. Hankkeessa on tuotettu uusia koulutussisältöjä.

Sirkkaa sopassa – ravitsemisalan koulutuksen kehittäminen ammatillisella toisella asteella ja ammattikorkeakoulussa -hankkeessa hyönteistalouden toimijat ovat  verkostoituneet, tietoa on jaettu ja kehitetty  koulutussisältöjä. Hyönteisten elintarvikekäyttö voi tulevaisuudessa olla osa kotimaista kiertotaloutta ja vientituote.

Tavoitteet

Hankkeessa kehitettiin hyönteisten elintarvikekäyttöön liittyvää koulutusta toisen asteen ammatilliseen ravitsemisalan koulutukseen, restonomiopintoihin ja ravitsemisalan työntekijöiden täydennyskoulukseen. XAMK keskittyi  hankkeessa opetussisältöjen ja menetelmien kehittämiseen ammattikorkeakoulussa ja ammattikeittiöiden henkilöstölle. Keskeiseksi muodostui ennakkoluulojen hälventäminen ja tässä ruokapalveluhenkilöstön panos on merkittävä, he voivat vaikuttaa asenteisiin rohkaisemalla ja innostamalla asiakkaita kokeilemaan hyönteistuotteita.

Toimenpiteet

Hankkeessa tehtiin kuluttajakyselyiden lisäksi  selvitys ravintoloiden ja ammattikeittiöiden esimiesten ja henkilöstön asenteista, osaamisesta ja haasteista hyönteisruokaa kohtaan.  Kuluttajatutkimuksilla selvitettiin  asiakkaiden hyönteisruokaan liittyviä kokemuksista, käsityksiä ja hyönteisruuan hyväksyttävyyttä (lapset, nuoret, opiskelijat, työpaikkaruokailu, ravintolat ja myös vanhukset). Restonomiopiskelijat ovat tehneet opinnäytteitä ja projekteja hankkeelle. Hankkeessa kehitettiin  ja testattiin hyönteisreseptiikkaa, jota  julkaistiin Sirkkaa sopassa hyönteiskeittokirjana( http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-142-2). Sirkat soppaan 5 op pilottiopinnot toteutettiin eKampuksen opintotarjonnassa ja sitä kehitettiin siten, että 2019 tarjonnassa on Hiilet, veget ja hyönteiset 5 op  kiertotalouteen liittyvä opintojakso. Lisäksi tuotettua materiaalia on testattu restonomien ruokapalveluiden opinnoissa, ammattilaisten ja kuluttajien työpajoissa sekä Mikkelin lyseon 9 lk kotitalousopetuksessa.

Tulokset

Hanke on tuottanut tietoa ja oppisisältöjä ravitsemisalan opiskelijoille ja ammattilaisille täydennyskoulutukseen. Materiaali on vapaasti käytettävissä ja jaettavissa. Hyönteisten elintarvikekäyttö lisääntyy,  kun tiedon lisääntyessä myös kuluttajat hyväksyvät hyönteisten käytön.

 

Sitran kiertotalouden koulutushankkeet

Kiertotalousyhteiskunnan ja uudenlaisen, tehokkaamman talousmallin syntyminen vaatii uudenlaisia toimintatapoja ja osaamista. Ratkaisevassa asemassa ovat tulevat ammattilaiset, asiantuntijat ja päätöksentekijät – miten irrotamme hyvinvoinnin kasvun luonnonvarojen kulutuksesta, kun ilmastonmuutoksen kello tikittää? Siksi kiertotalouden koulutukseen on tartuttava nyt, jotta pystymme tarjoamaan maailmalle edelläkävijäratkaisuja. Sitra haluaa tukea kiertotalouskoulutuksen kehittämistä rahoittamalla koulutushankkeita. Tavoitteena on luoda kaikille koulutusasteille opintokokonaisuuksia kiertotaloudesta. Lue lisää Sitran verkkosivuilta: https://www.sitra.fi/hankkeet/kiertotalousopetusta-kaikille-koulutusasteille/

Lisätietoja

Eeva Koljonen
lehtori, hankkeen projektipäällikkö
eeva.koljonen@xamk.fi
050 312 4989

Teija Rautiainen
tutkimuspäällikkö
teija.rautiainen@xamk.fi
0400 872 759

 

Ajankohtaista

SIRKKAA SOPASSA –HANKKEESSA TUOTETTUA KOULUTUSMATERIAALIA / AINEISTOA

SIRKKAA SOPASSA –HANKKEESSA TUOTETTUA KOULUTUSMATERIAALIA / AINEISTOA   LUENTOTALLENTEET 19.4.2018 Lainsäädännön vaatimukset hyönteisten elintarvikekäytölle. Ylitarkastaja Riina Keski-Saari, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira. Sirkkaa soppaan ammattikeittiöissä –koulutustilaisuus 19.4.2018, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK, Mikkeli. Lopussa kaupanalan / hyönteiskasvattajan kommenttipuheenvuoro: yrittäjä Tommi Nuolioja, Muurahaiskauppa. Kesto noin tunti. http://namtar.kyamk.fi/vod/xamk/sirkkaasoppaan/lainsaadanto.mp4 PP-materiaali (Keski-Saari): https://moodle.xamk.fi/pluginfile.php/1213334/mod_resource/content/2/JAKO_Mikkeli19042018_Evira.pdf   19.4.2018 Hyönteisten valmistaminen ruoaksi ammattikeittiössä. CMO Jonas Aaltio, EntoCube. Sirkkaa...

Hyönteisruoka tutuksi ammattilaisille ja kuluttajille

Hyönteisruoka tutuksi ammattilaisille ja kuluttajille   Miltä sirkat maistuvat? Miten valmistan hyönteisistä maistuvan annoksen? Ovatko hyönteiset tulevaisuuden ruokaa? Muun muassa näihin kysymyksiin pureuduttiin Sirkkaa sopassa –hankkeen työpajassa ja kuluttajien kokkausillassa syyskuussa 2018 Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoululla (Xamk) Mikkelissä. Ruoka-alan ammattilaisille suunnatussa työpajassa 24.9. asiantuntijoina toimivat CMO Jonas Aaltio EntoCubelta ja Sirkkaa sopassa –hankkeen projektipäällikkö Eeva Koljonen. Työpajassa...

Faktat

Sirkkaa sopassa

01.11.2017 – 31.12.2018

Toteuttajat

Hallinnoija: Kouvolan aikuiskoulutussäätiö

Osatoteuttajat: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, XAMK Oy

Muut kumppanit: Ento Cube, Team Entis, Pohjolan Hyönteistalous Oy, Muurahaiskauppa oy, Ammattikeittiöosaajat, Suomen Keittiömestariyhdistys,Esedu, Etelä- Savon alueen ravintolat ja ammattikeittiöt

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 141 100 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 51 600 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Sitra