Hanke lisää tietoa kaatopaikoilla olevista sekundaarisista raaka-aineista ja edesauttaa niiden hyödynnystä.

Smart Ground -hankkeen tavoitteena on lisätä tietoa kaatopaikoilla olevista sekundaarisista raaka-aineista ja edesauttaa niiden hyödynnystä luomalla kansainvälinen tietopankki. Tietopankin avulla paikannetut raaka-aineet voidaan ottaa käyttöön taloudellisesti ja teknisesti kannattavana ajankohtana.

Hankkeessa tutkitaan 15 pilottikaatopaikan potentiaalisten materiaalien tunnistamista käyttämällä hyödyksi olemassa olevia historiatietoja, paikallista lainsäädäntöä sekä kustannustehokkaita geokemiallisia ja geofysikaalisia pinta-menetelmiä, jotka voidaan varmentaa kaatopaikoista porattujen ja analysoitavien näytteiden avulla.

Vuonna 2015 alkanut Smart Ground -hanke on kehitetty Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa. Hanketta koordinoi EU:n puiteohjelmiin erikoistunut italialainen konsulttiyritys ENCO Ltd. Hankkeessa työskentelee 14 partneria viidestä eri maasta.

Hankkeen viralliset verkkosivut
www.smart-ground.eu

 

Tutustu hankkeen tietopankin ensimmäiseen versioon

 

Lisätietoja

Hanne Soininen
tutkimuspäällikkö
p. 0400 869 952
hanne.soininen(at)xamk.fi

Faktat

Smart Ground-SMART data collection and inteGRation platform to enhance availability and accessibility of data and infoRmation in the EU territory on SecONDary Raw Materials

01.10.2015 – 31.03.2018

Toteuttajat

Hallinnoija: ENCO Ltd.

Osatoteuttajat: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, GTK, Metsäsairila Oy, University of PÉCS, BZN, MKM, Unito, Imageo, Atos, Cranfield University, Regione Piemonte, Bioazul, VTT

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 2,5 miljoonaa €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Euroopan Unionin Horisontti 2020 -tutkimus ja innovaatio ohjelmasta rahoitussopimuksen No. 641988