Hankkeessa koulutetaan syrjäseutujen nuoria yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen Suomessa ja Latviassa.

EU:n osarahoittamasta Interreg Central Baltic -ohjelmasta rahoitetaan vuosina 2023–2025 hanketta ”Social Entrepreneurship for Youth Empowerment in Finland and Latvia”, jonka tavoitteena on parantaa nuorten asemaa Suomessa ja Latviassa antamalla heille ohjausta yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen. Euroopan Unionissa on korostettu yhteiskunnallista yrittäjyyttä tärkeänä toimintamuotona yhteiskunnallisen resilienssin ja kestävän hyvinvoinnin vahvistamiseksi, ja etenkin syrjäseuduilla eläville nuorille yrittäjyyteen liittyvillä taidoilla on voimauttavaa merkitystä, sillä he voivat niiden avulla osallistua asuinkuntansa kehittämiseen.

Hanketta johtaa kansainvälinen, voittoa tuottamaton organisaatio Reach For Change Latviasta, joka toimii yhteiskunnallisen yrittäjyyden toimintamuotojen edistämiseksi koko maailmassa. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Juvenia on hankkeessa osatoteuttajana yhdessä Lahden Diakonialaitoksen ja latvialaisen Creative Ideas -yhteisön kanssa.

Hankkeen tavoitteena on kouluttaa Päijät-Hämeen ja Latvian maaseutualueilla asuvia 18–25-vuotiaita nuoria yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen verkko-opiskelun ja leirimuotoisen yritysjohtamisen koulutuksen avulla. Juvenian tehtävänä on arvioida koulutusta sen vaikuttavuuden, toistettavuuden ja yhteiskunnallisen merkityksen näkökulmasta.

Lisätietoja

Erikoistutkija Susan Eriksson

Xamk Juvenia

gsm: +358 40 684 7702

e-mail: susan.eriksson@xamk.fi

Faktat

Social Entrepreneurship for Youth Empowerment in Finland and Latvia

01.04.2023 – 30.09.2025

Toteuttajat

Hallinnoija: Reach For Change

Osatoteuttajat: Creative Ideas, Lahden Diakonialaitos, Juvenia

Tutkimuskeskus: Juvenia

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 748 594 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 123 151 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Interreg Central Baltic