Hankkeessa tutkitaan uutta tapaa valmistaa synteettistä metanolia minimienergiakulutuksella hyödyntäen sen tuotantoon hukkalämpöenergiaa.

Soihtu-hankkeessa tutkitaan kokeellisesti metanolin jatkuvatoimista synteettistä valmistusta taloudellisissa olosuhteissa hyödyntäen raaka-aineena metaania, hiilidioksidia ja vettä. Lisäksi selvitetään tässä metanolin synteettisessä valmistuksessa tarvittavan energian tuottamista soihtukaasuista saatavalla energialla, niin sähkön kuin lämpöenergian tuotannossa.

Tavoitteena on kehittää ja pilotoida Oulun yliopiston ja Xamkin yhteistyönä energia- ja ympäristötehokas prosessiratkaisu katalyytteineen tällä hetkellä hyödyntämättömien ja ympäristöä kuormittavien kaasu- ja energiavirtojen muuntamiseksi energiaa varastoivaksi ja jaeltavaksi hyödykkeeksi eli metanoliksi.

Kaasujen läpivirtauksella toteutettu metanolisynteesilaitteisto.

Lisätietoja

Teijo Linnanen
Projektitutkija
teijo.linnanen@xamk.fi
P. 050 312 5053

 

Faktat

Soihtukaasun ympäristötehokas hyödyntäminen nestemäiseksi polttoaineeksi - SOIHTU

01.08.2020 – 31.07.2022

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Oulun yliopisto

Tutkimuskeskus: Kuitulaboratorio

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 337897 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 237 128 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan aluekehitysrahastosta, Andritz Oy, Suur-Savon Sähkö Oy, CarbonReuse Finland Oy ja Savonlinnan kaupunki.