Hankkeella tuetaan öljyntorjuntaviranomaisten operatiivista suunnittelua ja vahvistetaan öljyntorjuntaosaamista Saimaan pelastustoimialueilla

tavoitteet

Projektin tavoitteena on öljyntorjuntaviranomaisten operatiivisen suunnittelun tukeminen ja öljyn-torjuntaosaamisen vahvistaminen Saimaan pelastustoimialueilla.Projektissa laaditaan toimintamalli öljyvahingon torjuntaan yhteistyössä viranomaisten ja asiantuntijoiden kanssa. Projektissa siirretään rannikkoalueella kehitetyt hyvät käytännöt ja torjuntalogistinen ratkaisumalli sisävesien erilaiseen toimintaympäristöön ja räätälöidään vastaamaan Saimaan alueen erityispiirteitä. Projektin toimenpiteet kohdennetaan Saimaan Syväväylän tunnistettuihin riskikohteisiin ja suojasatamiin.Toimintamalli esitetään torjuntamanuaalin muodossa. Manuaalissa kuvataan menettelytavat öljynkeräysoperaation ja vahinkojätelogistiikan organisoimiseksi. Manuaalia täydennetään virtaaviin vesiin soveltuvien torjuntatekniikoiden kuvauksilla, torjuntaoperaation turvallisuussuunnitelmalla sekä katselmuslautakunnan työohjeella.

toimenpiteet

Ensimmäisessä osassa peilataan sisävesien torjuntaolosuhteita merialueelle tehtyyn SÖKÖ-malliin, poimitaan suoraan hyödynnettävissä olevat osa-alueet Saimaan manuaalin pohjaksi ja muokataan räätälöintiä edellyttävät osa-alueet sisävesien erityispiirteisiin soveltuviksi.

Toisessa osassa kootaan sovellettu ja uusilla osa-alueilla täydennetty SÖKÖ-malli internetpohjaiselle alustalle, jossa sitä voidaan työstää, täydentää ja hioa.

Kolmanteen vaiheeseen kuuluu myös öljyntorjunnan harjoitustoimintamallin ja käsikirjan luominen sekä harjoitusten järjestäminen.

Neljännessä vaiheessa julkistetaan saavutetut tulokset, varmistetaan niiden avoin saatavuus internetissä sekä BORIS-tilannekuvajärjestelmässä.

tulokset

– SÖKÖSaimaa-torjuntamanuaali
– Harjoituskäsikirja ja harjoituspankki
– 4 koulutuspakettia SÖKÖSaimaan sisältöihin (torjunta, keräys, jätelogistiikka, taloushallinto)
– Harjoitus myöhemmin sovittavasta osa-alueesta (esim. rantatiedustelu/SCAT-, hälytys-, ka-lusto- tai jätelogistiikkaharjoitus)
– Öljyntorjuntaoperaation turvallisuussuunnitelma, Site Safety Plan -pohjat
– Operatiivinen kartta Etelä-Karjalan pelastustoimialueelle ja siitä syntyvä paikkatietoaineisto BORIS2.0-tilannekuvajärjestelmään
– Saimaannorpan suojaamissuunnitelma ja dekontaminaatio-ohje
– Työpajat ja asiantuntijatapaamiset, koulutusseminaari ja loppuseminaari
Manuaali tulee öljyntorjuntaviranomaisten käyttöön ja he ovat sitoutuneet ylläpitämään syntyvää tulosta myös projektin päättymisen jälkeen. Hankkeessa luotava koulutusmateriaali tulee kaikkien öljyntorjuntaviranomaisten, pelastuslaitosten, ELY-keskusten, SYKEn, Pelastusopiston sekä vapaa-ehtoisjärjestöjen käyttöön.

 

Lisätietoja

Projektiasiantuntija Emmi Rantavuo, 044 702 8775 , emmi.rantavuo@xamk.fi

Kehitysinsinööri Mikko Pitkäaho, 044 702 8511 , mikko.pitkaaho@xamk.fi

Faktat

SÖKÖSaimaa - Öljyntorjunnan toimintamalli Saimaan syväväylälle

01.01.2016 - 31.12.2017

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xamk

Osatoteuttajat: Öljysuojarahasto, Etelä-Karjalan, Pohjois-Karjalan, Etelä-Savon ja Pohjois-Savon pelastuslaitokset

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 357 000 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 357 000 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Öljynsuojarahasto

Jaa sivu