Sote-alan ammattilaisille kehitetään sähköinen jatkuvan oppimisen tiekartta.

 

Sote-alan ammattilaisen jatkuvan oppimisen tiekartta -hankkeessa (SOTETIE) kehitetään sähköinen jatkuvan oppimisen tiekartta, joka yhdistää geneerisen eli sosiaali- ja terveysalan (sote) ammattilaisten yhteisen osaamisen arviointimenetelmän ja opintotarjonnan valtakunnalliseksi sähköiseksi sote-ammattilaisten jatkuvan oppimisen välineeksi. Tiekartalla voidaan edistää sote-ammattilaisten osaamisen päivittämistä ja uudistamista. Tiekartalla voidaan auttaa työyhteisöjä sote-alan osaamisen kehittämisen suunnittelussa ja sote-alan täydennyskoulutuksessa. Kehittäminen tapahtuu vaiheittain määrittelemällä osaamisvaatimuksia ja tarpeita, luomalla arviointimenetelmiä, kokoamalla korkeakoulujen verkko-opintotarjontaa ja muodostamalla yhteisiä toimintamalleja.

 

Valtakunnallisessa hankkeessa on mukana 15 ammattikorkeakoulua ja Itä-Suomen yliopisto. Xamk koordinoi työpakettia, jossa tuotetaan sote-alan yhteisiin eli geneerisiin osaamisiin arviointimenetelmä, jota voidaan käyttää ammattisen ja työyhteisön osaamisen arviointiin. Työpaketissa syvennetään ja määritellään yhteisen osaamisen tarkempi sisältö yhteistyössä työelämäkumppaneiden kanssa. Tämän jälkeen muodostetaan yksityiskohtaisemmat kuvaukset sote-alan yhteisestä osaamisesta sote-ammattilaisille ja määritellään osaamisen tasot. Kuvaukset tehdään sekä suomeksi että ruotsiksi. Yhteisten osaamisten tasojen määrittelyistä muodostetaan arviointikartta, jota testataan yhteistyössä työelämän edustajien kanssa. Lopuksi työpaketissa rakennetaan arviointimenetelmä yhteisten osaamisten arviointiin ja testataan sitä työelämän toimijoilla. Arviointimenetelmä liitetään osaksi tiekarttaa.

 

Hanketta hallinnoi Savonia-ammattikorkeakoulu (https://blogi.savonia.fi/sotetie/)

 

Lisätietoja

Sari Laanterä

sari.laantera@xamk.fi

puh. 040 6474520

Faktat

Sote-alan ammattilaisen jatkuvan oppimisen tiekartta

01.09.2019 – 31.12.2021

Toteuttajat

Hallinnoija: Savonia-ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Xamk, Diak, HAMK, Itä-Suomen yliopisto, JAMK, KAMK, Lapin AMK, Laurea, Metropolia, SAMK, TAMK, Turku AMK, VAMK, Arcada, Novia

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 1838746 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 144302 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Euroopan sosiaalirahasto