TalviSÖKÖ-hankkeessa laadittiin pelastustoimen käyttöön öljyntorjuntamanuaali alusöljyvahingon rantatorjuntaan talvisissa olosuhteissa.

Tavoitteet ja toimenpiteet

  • Hankkeessa selvitettiin alusöljyvahingon rantapuhdistuksen mahdollisuuksia talvisissa olosuhteissa.
  • Hankkeen aluksi laadittiin kirjallisuuskatsaus alusöljyvahingon rantatorjunnassa talviolosuhteissa käytettävissä olevista menetelmistä.
  • Kirjallisuuskatsauksen kautta saatua tietoa täydennettiin työpajatyöskentelyllä.

Tulokset

Lisätietoja

Tutkimuspäällikkö
Justiina Halonen

justiina.halonen(at)xamk.fi

044 702 8514

www.xamk.fi/oljyntorjunta

Faktat

TalviSÖKÖ - Alusöljyvahingon rantapuhdistus talviolosuhteissa

01.04.2013 – 31.10.2014

Toteuttajat

Hallinnoija: Kymenlaakson ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Kymenlaakson, Itä-Uudenmaan, Länsi-Uudenmaan ja Helsingin kaupungin pelastuslaitokset

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 50000 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 50000 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Päijät-Hämeen liitto, EAKR-rahoitus