TULOKSET

 

Lisätietoja

Tutkimuspäällikkö Justiina Halonen, merenkulku ja logistiikka

044 702 8514, justiina.halonen@xamk.fi

Faktat

TalviSÖKÖ - Alusöljyvahingon rantapuhdistus talviolosuhteissa

01.04.2013 - 31.10.2014

Toteuttajat

Hallinnoija: Kymenlaakson ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Kymenlaakson, Itä-Uudenmaan, Länsi-Uudenmaan ja Helsingin kaupungin pelastuslaitokset

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 50000 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 50000 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Päijät-Hämeen liitto, EAKR-rahoitus