Hankkeessa tuotetaan KymiRing-kokonaisuuden kansainvälinen markkinointisuunnitelma

TAVOITTEET

KymiRing-elämyskeskuksen tapahtumien ja palvelutarjonnan kansainvälisen markkinoinnin menetelmien kehittäminen. Lisäksi kehitetään Kymenlaakson alueen markkinointiosaamista uusilla ja innovatiivisilla markkinoinnin osa-alueilla.

TOIMENPITEET

Hankkeen aikana järjestetään Xamkin opiskelijoille Hackathon, jonka tuloksista neljä parasta valitaan pilotoitavaksi. Opiskelijat pilotoivat ideoimiaan menetelmiä talven aikana. Lisäksi tehdään selvitys kansainvälisestä yhteistyöstä.

TULOKSET

  1. raportti toimivista, kustannustehokkaista tapahtumamarkkinoinnin menetelmistä
  2. ehdotuksia KymiRing-kokonaisuuden markkinoinnin menetelmiksi
  3. pilottikokeiluja ehdotuksista, tuoden tarkempaa tietoa vaikuttavuudesta ja kustannustehokkuudesta
  4. KymiRing-kokonaisuuden kansainvälinen markkinointisuunnitelma, huomioiden MotoGP-kilpailu kesällä 2019
  5. liiketoimintasuunnitelma uudenlaisia markkinointimenetelmiä tarjoavan yritystoiminnan perustamisesta

Lisätietoja

Petri Kähärä
Projektipäällikkö
petri.kahara@xamk.fi
044 702 8963

Katso myös Kymipitstop ja facebook KymiRing

 

 

 

Faktat

Tehoa kansainväliseen tapahtumamarkkinointiin

01.08.2017 – 30.06.2018

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Tutkimuskeskus: Luovat alat

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 98 240 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 29 470 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Kymenlaakson liitto: Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) -rahoitus, Kouvolan kaupunki