Etelä-Savon teknologiateollisuuden yhteisen osaamisen kehittämisen toimenpidekokonaisuus tähtää maakunnan osaamistason nostamiseen.

Koulutukset

 

TAVOITTEET

Hankkeen tavoitteena on lisätä teknologiateollisuuden tarvitsemaa alueellista osaamista yritys- ja eri ammattiryhmissä laadukkaalla koulutustuotannolla ja parantaa osaamisen kehittämisellä toimialan työllisyyttä. Tavoitteena on myös vahvistaa insinöörikoulutuksen ja teollisuuden välistä vuorovaikutusta ja kehittää uusia yhteistyömuotoja yritysten työvoima- ja osaamistarpeiden ratkaisemiseksi asiantuntijatehtävissä erityisesti sähkö-, automaatio- ja teollisuuden kunnossapito-osaamisessa.

Hankkeen tavoitteena on rakentaa ammattiasteen sekä ammattikorkea-asteen osaamis- ja uraväyliä teknologiateollisuuden osaajille ja parantaa muunto- ja täydennyskoulutuksella teknologiateollisuuden lähialojen osaajien työllistymistä teknologiateollisuusalan yrityksiin. Lisäksi tavoitteena on tunnistaa alueen yritysten ja henkilöstön lisäkoulutustarpeet sekä toteuttaa projektin aikana toisen asteen oppilaitosten ja XAMKin yhteistyönä konkreettisia oppimispolkuja yritysten tarpeista sekä tehdä tarvittavat osaamistarvekartoitukset.

TOIMENPITEET

Hankkeen aikana identifioidaan yrityskohtaiset osaamistarpeet. Hankkeessa suunnitellaan oppimisympäristö yhdessä yritysten kanssa teollisuuden erikoistumisen edellyttämien oppimissisältöjen mukaan verkko-oppiminen huomioiden. Hankkeen aikana osallistutaan työssä oppimisen ohjaukseen ja valvontaan sekä toimintamallin markkinointiin opiskelijoille, yrityksille ja muille sidosryhmille.

TULOKSET

Sähkö- ja automaatiotekniikan insinööriosaamisen lisääminen erityisesti Savonlinnassa, uusien digitaalisten oppimissisältöjen kehittäminen, yrityslähtöisten koulutusmallien pilotoinnit sekä oppilaitosten erikoisosaamisen siirtäminen entistä tehokkaammin alueen yritysten henkilöstölle ja liiketoiminnan tueksi

Lisätietoja

Pekka Takku, projektipäällikkö
puh. 040 358 4209
pekka.takku@xamk.fi

Kiti Venäläinen, projektiasiantuntija
puh. 040 663 0546
kiti.venalainen@xamk.fi

 

Tulevat koulutukset

Robotiikka

Ajankohta: ke 2.10.2019 klo 9.00-15.00
Paikka: SAMIedu, Auditorio ja oppimisympäristö, Pohjolankatu 4-6, 57200 Savonlinna
Kohderyhmä: Etelä-Savon yritykset ja asiasta kiinnostuneet Kouluttaja: Juho Liljamo, Posicraft Oy ja Pentti Rantanen, Sick Oy

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk) ja SAMIedu järjestävät TEKOS 2020-hankkeen puitteissa yksipäiväisen Robotiikka koulutuspäivän. Kurssi sisältää teoriaosuuden robotiikasta sekä käytännön harjoituksia kouluttajien laitteistoilla.

Tilaisuus on maksuton.

Koulutuksen jälkeen kurssilainen tuntee robotiikan perusteita sekä tuntee sen erilaisia käyttömahdollisuuksia.

Lisätietoja Pekka Takku, puh. 040 358 4209

Ohjelma

Klo 9:00-9:10 Tilaisuuden avaus ja esittelyt

Klo 9.10-10:40 Robotisointi on helpompaa kuin koskaan, Juho Liljamo, Posicraft Oy

Klo 10.40-12:00 Ihmiset ja robotit toimivat yhdessä joustavasti ja turvallisesti, Pentti Rantanen, Sick Oy – Tämän luennon aikana käsittelemme säädöksiä sekä viimeisimpiä standardeja, jotka koskevat turvallista yhteistyötä robottien ja cobottien kanssa ja miten niitä sovelletaan käytännössä.

Klo 12.00-13:00 Lounas (omakustanteinen)

Klo 13.00-14:50 Robotiikan ja anturitekniikan tuomat mahdollisuudet (ihminen ja robotti yhdessä)
Käytännön osuus oppimisympäristössä – mahdollisuus päästä kokeilemaan kuinka helppoa on ohjelmoida yksi kaikkien aikojen vaikeimmista robotisointitehtävistä – paikan päällä nähtävissä MiR 200 mobiilirobotti sisälogistiikan automatisointiin – Nykyaikaisten anturien tuomat mahdollisuudet robotiikassa

Klo 14:50-15:00 Loppuyhteenveto ja tilaisuuden päätös

Ilmoittaudu tästä

Teollisuuden kenttäväylät ja automaatio-ohjelmistot

Ajankohta: ke 16.10.2019 klo 9.00-15.00
Paikka: SAMIedu, Auditorio ja oppimisympäristö, Pohjolankatu 4-6, 57200 Savonlinna
Kohderyhmä: Etelä-Savon yritykset ja asiasta kiinnostuneet
Kouluttaja: Jarmo Hillebrand, Beckhoff Automation Oy

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk), SAMIedu ja Beckhoff Automation Oy järjestävät TEKOS 2020-hankkeen puitteissa yksipäiväisen Teollisuuden kenttäväylät ja automaatio-ohjelmistot koulutuspäivän. Kurssi sisältää teoriaosuuden automaatioväylistä sekä käytännön harjoituksia kouluttajan laitteistoilla.

Tilaisuus on maksuton.

Koulutuksen jälkeen kurssilainen tuntee automaatioväylien perusteita sekä tuntee erilaisia käyttömahdollisuuksia.

Lisätietoja projektipäällikkö Pekka Takku, puh. 040 358 4209

Ilmoittaudu tästä

Ohjelma

Klo 9:00-9:10 Tilaisuuden avaus ja esittelyt

Klo 9.10-12:00 Yritysesittely (Beckhoff Automation Oy) - IO järjestelmä, tuetut kenttäväylät - Teollisuus PC:t ja sulautetut ohjaimet - TwinCAT 3 PLC ja HMI ohjelmisto

Klo 12.00-13:00 Lounas (omakustanteinen)

Klo 13.00-14:50 HandsOn harjoittelua - TwinCAT PLC ohjelmaesimerkki - TwinCAT IoT pilvipalveluesimerkki

Klo 14:50-15:00 Loppuyhteenveto ja tilaisuuden päätös

Moderni rekrytointivalmennus

Ajankohta: ke 6.11.2019 klo 9.00-16.00

Paikka: Xamk Kuitu 3, teoriatila B015, Vipusenkuja 5, 57200 Savonlinna

Kohderyhmä: Etelä-Savon yritykset ja asiasta kiinnostuneet

Kouluttaja: VTM, sosiaalipsykologi, Johanna Leskinen, MPS

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk) järjestää TEKOS 2020-hankkeen puitteissa yksipäiväisen Moderni rekrytointivalmennus koulutuksen. Koulutus sisältää tutustumista moderniin rekrytointiin sekä harjoituksia ja ryhmätöitä.

Tilaisuus on maksuton.

Tule tutustumaan Moderniin rekrytointiin laajasti ja asiantuntevasti!

Projektipäällikkö Pekka Takku, puh. 040 358 4209

Ohjelma

Ke 6.11.2019 klo 9:00-16:00

Työnantajakuva
- Some, ilmoitukset ja kohdennettu markkinointi
- Kohderyhmät ja talent poolit
- Hakijakokemus

Rekrytointi
- Rekrytoinnin suunnittelu: prosessi ja osaamisen määrittely
- Haastattelu, hakijoiden kohtaaminen, vakuuttaminen
- Osaaminen vai tyyppi? Vai molemmat?
- Modernit työkalut
- Suorahaku
- Ketterä rekrytointi, rekrytoinnin kehittäminen

Ilmoittaudu tästä (max 2 hlöä/yritys)

Teräsrakentaminen rakennustyömailla

Ajankohta: ti 19.11.2019 klo 8.00-16.00

Paikka: SAMIedu, Auditorio, Pohjolankatu 4-6, 57200 Savonlinna

Kohderyhmä: Etelä-Savon yritykset ja asiasta kiinnostuneet

Kouluttajat: Antti Paakinaho, Savon ammattiopisto, Varkaus

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk) ja SAMIedu järjestävät TEKOS 2020-hankkeen puitteissa yksipäiväisen Teräsrakentaminen rakennustyömailla koulutuksen. Kurssi sisältää teoriaa teräsrakentamisesta rakennuksilla sekä hahmottaa mitä tällöin tulee erityisesti huomioida.

Tilaisuus on maksuton.

Koulutuksen jälkeen kurssilainen tuntee teräsrakentamista rakennustyömailla ja siihen liittyviä vaatimuksia.

Lisätietoja projektipäällikkö Pekka Takku, puh. 040 358 4209

Ohjelma

Ti 19.11.2019 klo 8:00-16:00

- teräsrakentamiseen liittyviä viranomaisten vaatimuksia
- miten ohjeet ovat muuttuneet vanhasta B7:ta siirryttäessä EN 1090-2 ohjeisiin
- yleiset ohjeet rakennustyömailla
- EN 1090-2 vaatimukset teräsrakentamisessa (vaatimukset ovat voimassa konepajoilla ja rakennustyökohteissa)
- hitsaajien pätevöintiin liittyvät vaatimukset työkohteissa
- hitsausohjeiden vaatimukset asennuspaikoilla

Ilmoittaudu tästä 15.11.19 mennessä

PVM PÄIVÄ KUUKAUSI TAPAHTUMAN NIMI PAIKKAKUNTA
2.10.2019 KESKIVIIKKO LOKAKUU Robotiikkakoulutus SAMIedu, Savonlinna
16.10.2019 KESKIVIIKKO LOKAKUU Automaatioväylät SAMIedu, Savonlinna
6.11.2019 KESKIVIIKKO MARRASKUU Moderni rekrytointivalmennus Savonlinna, Kuitu 3
12.11.2019 TIISTAI MARRASKUU Hitsien silmämääräinen tarkistus vt1 Savonlinna
19.11.2019 TIISTAI MARRASKUU Teräsrakentaminen rakennustyömailla SAMIedu, Savonlinna
5.2.2020 KESKIVIIKKO HELMIKUU Liikkeenohjaus servomoottorit ja askelmoottorit SAMIedu, Savonlinna
kevät 2020 Hitsauskoulutus/Lincoln/Wurth Oy SAMIedu, Savonlinna

Menneet koulutukset

tr>14.5.2019TIISTAITOUKOKUUAutomaatio/Aquaflow OySavonlinna

PVM PÄIVÄ KUUKAUSI TAPAHTUMAN NIMI PAIKKAKUNTA
17.4.2018 TIISTAI HUHTIKUU 3D-tulostuskoulutus Savonlinna
12.6.2018 TIISTAI KESÄKUU Automaatiotekniikkaa prosessiammattilaisille Savonlinna
28.8.2018 TIISTAI ELOKUU 3D-suunnittelukoulutus Savonlinna
4.9.2018 TIISTAI SYYSKUU Automaatio/Aquaflow Oy Savonlinna
5.9.2018 KESKIVIIKKO SYYSKUU Automaatio/Aquaflow Oy Savonlinna
25.9.2018 TIISTAI SYYSKUU Tietoliikennetekniikkaa sähköinsinöörille XAMK, Mikkeli
2.10.2018 TIISTAI LOKAKUU SMC pneumatiikka SAMIedu, Savonlinna
17.10.2018 KESKIVIIKKO LOKAKUU Hitsien silmämääräinen tarkistus vt 1 SAMIedu, Savonlinna
18.10.2018 TORSTAI LOKAKUU Hitsien silmämääräinen tarkistus vt 1 SAMIedu, Savonlinna
27.11.2018 TIISTAI MARRASKUU Hitsauskoulutus/Kemppi Oy SAMIedu, Savonlinna
22.1.2019 TIISTAI TAMMIKUU Hitsauskoulutus/Esab Oy SAMIedu, Savonlinna
6.2.2019 KESKIVIIKKO HELMIKUU Lean XAMK, Savonlinna
20.2.2019 KESKIVIIKKO HELMIKUU Hitsauskoulutus/Pronius Samiedu, Savonlinna
5.3.2019 TIISTAI MAALISKUU Automaatiotekniikkaa prosessiammattilaisille Xamk, Mikkeli
13.3.2019 KESKIVIIKKO MAALISKUU Materiaalitekniikan perusteet, osa 1 Kuitu 3, Savonlinna
26.3.2019 TIISTAI MAALISKUU 3d-skannaus Kuitu 3, Savonlinna
11.4.2019 TORSTAI HUHTIKUU Pintakäsittelyn perusteet Kuitu 3, Savonlinna
17.4.2019 KESKIVIIKKO HUHTIKUU Materiaalitekniikan perusteet, osa 2 Kuitu 3, Savonlinna
8.5.2019 KESKIVIIKKO TOUKOKUU Sosiaalinen media ja digitaalinen markkinointi Kuitu 3, Savonlinna
14.5.2019 TIISTAI TOUKOKUU Automaatio/Aquaflow Oy Savonlinna
22.5.2019 KESKIVIIKKO TOUKOKUU SFS6000 Pienjännitesähköasennukset Paviljonki, Savonlinna
4.6.2019 TIISTAI KESÄKUU 3d-skannaus Xamk, Mikkeli
12.6.2019 KESKIVIIKKO KESÄKUU Painelaitekoulutus Savonlinna
10.9.2019 TIISTAI SYYSKUU Materiaalitekniikan perusteet, osa 3 Kuitu 3, Savonlinna
17.9.2019 TIISTAI SYYSKUU LEAN-perusteet Xamk, Mikkeli

LEAN-perusteet

Tiedätkö mitä LEAN-ajattelu tarkoittaa ja miten se vaikuttaa yrityksen toimintoihin? Miten LEAN ajattelu muuttaa johtamista ja yrityskulttuuria sekä henkilöstön ajattelua ja työskentelyä yrityksessä? Mitkä asiat tulee ottaa huomioon, kun tässä muutoksessa halutaan onnistua?

Ajankohta: ti 17.9.2019 klo 8.00-16.00 Paikka: Xamkin kampus, Kampussali D117, Patteristonkatu 2, 50100 Mikkeli

Kouluttaja: Arto Pyykkö, kehitysasiantuntija, Sunprofile Oy

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk) järjestää TEKOS 2020-hankkeen puitteissa yksipäiväisen LEAN-perusteet koulutuksen. Koulutus sisältää teoriapainotteista tutustumista LEAN ajatteluun.

Tilaisuus on maksuton.

Ohjelma

Klo 8:00-8:15 Tilaisuuden avaus

Klo 8.15-11:30 LEAN ajattelun perusteita:
1. Virtaustehokkuus
2. Johtaminen ja kulttuuri
3. Henkilöstö
4. Jatkuva parantaminen

Klo 11.30-12:30 Lounas 60 min (omakustanteinen)

Klo 12.30-15:45 LEAN liittyviä käytännön haasteita:
1. Mikä estää kehityksen?
2. Mitä vaaditaan kehittämisen onnistumisessa?
3. Käytännön hyödyt, faktoja elävästä elämästä, esimerkkejä
4. Osallistujien esittämien haasteiden yhteistä pohdintaa

Klo 15:45-16:00 Loppukeskustelu

Materiaalitekniikan perusteet

Ajankohta: ti 10.9.2019 klo 8.00-16.00
Paikka: Xamk Kuitu 3, teoriatila B015, Vipusenkuja 5, 57200 Savonlinna
Kohderyhmä: Etelä-Savon yritykset ja asiasta kiinnostuneet
Kouluttaja: professori, tekniikan tohtori, IWE Jukka Martikainen

LUT-yliopisto ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk) järjestävät TEKOS 2020-hankkeen puitteissa Materiaalitekniikan perusteet koulutuksen.

Koulutus sisältää teoriapainotteista tutustumista materiaalitekniikkaan.

Tilaisuus on maksuton.

Lisätietoja projektipäällikkö Pekka Takku, puh. 040 358 4209

Ohjelma

Ti 10.9.2019 klo 8:00-16:00

1. Superseokset
2. Ei-metalliset materiaalit: polymeerit, keraamit, adaptiiviset materiaalit,
nanomateriaalit, komposiitit sekä kumi ja lasi.
3. Ohuet pinnoitteet ja pinnoitustekniikat, esim. PVD ja CVD
4. 3D-materiaalit

Painelaite-koulutus

Ajankohta: ke 12.6.2019 klo 8.30-15.30
Paikka: Xamk Kuitu 3, teoriatila B015, Vipusenkuja 5, 57200 Savonlinna
Kouluttajat: Ilpo Ylismäki, Indewe QC Oy ja Hannu Riikonen, Indewe Oy, Bureau Veritas Finland

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk) järjestää TEKOS 2020-hankkeen puitteissa yksipäiväisen Painelaite-koulutuksen Savonlinnassa. Koulutus sisältää käytännönläheistä ja soveltavaa tutustumista Painelaitteiden suunnittelua, valmistusta ja tarkastusta koskeviin asioihin.

Tilaisuus on maksuton.

Lisätietoja projektipäällikkö Pekka Takku, puh. 040 358 4209

Ohjelma

Klo 8:30-11:30 Aamupäivän koulutus

Koulutuksen tavoitteet ja esittelyt
Uusi painelainsäädäntö / PED2014-68 EU
Painelaitteiden tarkastus
Painelaitteiden muutos- ja korjaustyöt, Valtioneuvostonasetus VNA1549-2016

Lounas 60 min (omakustanteinen)

Klo 12.30-15:30 Iltapäivän koulutus

Arviointimenettely (Moduulit)
Painelaitetyypit
o Säiliöt
o Putkistot
o Kattilat
o Laitekokonaisuudet
Sisältö, käyttölämpötilat, - Materiaalin valinta
Valmistus
Sijoituspaikan vaatimukset
Yhteenveto, palaute ja kurssin päätös

3D-skannauskoulutus

Ajankohta: ti 4.6.2019 klo 8.50-15.30

Paikka: Xamk Mikkelin kampus, Teorialuokka D131, Patteristonkatu 2 ja (iltapäivä) Puulaboratorio, Teollisuuskatu 3-5, Mikkeli

Kouluttaja: Heikki Naumanen, Xamk Mikkeli, tutkimusyksikkö Mikpolis

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk) järjestää TEKOS 2020-hankkeen puitteissa yksipäiväisen 3D-skannauskoulutuksen Mikkelissä. Koulutus sisältää käytännönläheistä ja soveltavaa tutustumista 3D-skannauksen perusteisiin.

Tilaisuus on maksuton.

Lisätietoja Pekka Takku, puh. 040 358 4209

Ohjelma

Klo 8:50-9:00 Tilaisuuden avaus

Klo 9:00-11:30
3D-skannauksen yleisesittely
- Yleistä 3D–skannauksesta
- 3D–skannausmenetelmiä
- Yleiset käyttökohteet
Skannausdemo ARTEC EVA-M 3D
- skannataan käsiskannerilla ARTEC EVA-M 3D
- valmistellaan skannaus 3D–tulostimelle
- 3D–tulostus (jätetään tulostumaan)

Lounas 60 min (omakustanteinen)

Klo 12:30-14:30 Kokoontuminen luokkaan ja siirtyminen yhdessä Puupolille (Teollisuuskatu 3-5)
- Puupolin ja sen laitteiston esittely
- skannataan/digitoidaan cnc –koneeseen kytketyllä laserskannerilla vanha tuote uuden muotin valmistusta varten (reverse engineering)

Klo 14:30-15:30 Teorialuokka D131
- Laserskannauksen jälkikäsittely ja uuden muotin mallintaminen
- valmis 3D tuloste

SFS6000 Pienjännitesähköasennukset

Ajankohta: ke 22.5.2019 klo 8.30-15.30
Paikka: Ammattiopisto SAMIedu, Ravintola Paviljonki, Auditorio,
Rajalahdenkatu 4, 57200 Savonlinna
Kouluttaja: Seppo Asikainen, AmePlan Oy

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk) ja SAMIedu järjestävät TEKOS 2020-hankkeen puitteissa yksipäiväisen SFS6000 Pienjännitesähköasennukset - koulutuksen Savonlinnassa.

Koulutus esittää miten SFS 6000 standardi uudistui vuonna 2017 ja sisältää sähköasennusten olennaiset turvallisuusvaatimukset.

Tilaisuus on maksuton.

Ohjelma

klo 8:30-15:30
- Tilaisuuden avaus
- UUSITTU SFS6000 Asennusstandardi
- 411 Suojausmenetelmä – syötön automaattinen poiskytkentä
- Osa 4. Suojausmenetelmät
- Osa 5. Sähkölaitteiden valinta ja asentaminen
- Osa 6. Tarkastukset
- Osa 7. Erikoistilojen ja –asennusten vaatimukset
- Osa 8. Täydentävät vaatimukset
- Tilaisuuden päätös

Lisätietoja projektipäällikkö Pekka Takku, puh. 040 358 4209

Yrityksen sosiaalinen media haltuun

Ajankohta: ke 8.5.2019 klo 8.30-15.30
Paikka: Kuitu 3, teoriatila B015, Vipusenkuja 5, 57200 Savonlinna
Kouluttaja: Pia Behm

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk) järjestää TEKOS 2020-hankkeen puitteissa yksipäiväisen Yrityksen sosiaalinen media haltuun- koulutuksen Savonlinnassa. Koulutus sisältää käytännönläheistä ja soveltavaa tutustumista somen perusteisiin. Päivä sisältää sekä teoriaa että käytännön harjoituksia.

Tilaisuus on maksuton.

Tule tutustumaan somen tarjoamiin mahdollisuuksiin!

Lisätietoja Pekka Takku, puh. 040 358 4209

Ohjelma

klo 8.30-11.00 Tilannekatsaus sosiaalisen median maailmaan
- Sosiaalisen median käyttö Suomessa
- Markkinointi sosiaalisessa mediassa. Sähköisen markkinoinnin perusteet.

Lounas 60 min (omakustanteinen)

klo 12.00-14.00 Sosiaalisen median tarjoamat mahdollisuudet yrityksille
- Lyhyt katsaus yleisimpiin sosiaalisen median kanaviin
- Suunnitelmallinen sisällöntuotanto
- Googlen tarjoamat ilmaiset työkalut

klo 14.00-15.30 Sosiaalisen median hyödyntäminen rekrytoinnissa ja työpaikan löytämisessä
-Työnantajakuvan luominen ja rekrytointi

Materiaalitekniikan perusteet

Ajankohta: ke 13.3.2019 ja ke 17.4.2019 klo 8.00-16.00
Paikka: Xamk Kuitu 3, teoriatila B015, Vipusenkuja 5, 57200 Savonlinna
Kohderyhmä: Etelä-Savon yritykset ja asiasta kiinnostuneet
Kouluttaja: professori, tekniikan tohtori, IWE Jukka Martikainen

LUT-yliopisto ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (XAMK) järjestävät TEKOS 2020hankkeen puitteissa kaksipäiväisen Materiaalitekniikan perusteet koulutuksen. Koulutus sisältää teoriapainotteista tutustumista materiaalitekniikkaan.

Tilaisuus on maksuton.

Tule tutustumaan Materiaalitekniikkaan laajasti ja asiantuntevasti!

Lisätietoja Pekka Takku, puh. 040 358 4209

Ohjelma

OHJELMA

1. päivä ke 13.3.2019 klo 8:00-16:00

Materiaaliteknologian trendit ja hitsattavuus 1h Lujat ja suurlujuusteräkset 2h
Duplex ja superduplex-teräkset 2h
Erikoisteräkset 1h
Valuraudat ja –teräkset ½ h
Harjoitustyön jako (kotitehtävä) ½ h

Lounastauko 60 min (omakustanteinen), päivällä aiheen kannalta sopivassa kohdassa

2. päivä ke 17.4.2019 klo 8:00-16:00

Uudet alumiinilaadut 1h Titaani ja titaaniseokset 1h
Ei-metalliset materiaalit: polymeerit, keraamit, adaptiiviset materiaalit, nanomateriaalit ja komposiitit 2h
Pinnoitemateriaalit ja pinnoitus 1h
Materiaalien tunnistaminen ja valinta ½ h
Harjoitustyön palautus ja keskustelu 1 ½ h

Metallien pintakäsittelyn perusteet

Ajankohta: to 11.4.2019 klo 9.00-15.00

Paikka: Kuitu 3, teoriatila B015, Vipusenkuja 5, 57200 Savonlinna

Kouluttajat: Jani Myllys, FSP Finnish Steel Painting Oy

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk) järjestää TEKOS 2020-hankkeen puitteissa yksipäiväisen Metallien pintakäsittelyn perusteet- koulutuksen Savonlinnassa. Koulutus sisältää käytännönläheistä ja soveltavaa tutustumista Metallien pintakäsittelyn perusteisiin.

Tilaisuus on maksuton.

Tule tutustumaan metallien pintakäsittelyn mahdollisuuksiin!

Lisätietoja projektipäällikkö Pekka Takku, puh. 040 358 4209

Ohjelma

Klo 9:00-9:15 Tilaisuuden avaus

Klo 9:15-11:30 Aamupäivän koulutus

Terästyön laatuaste (SFS EN-ISO 8145)
Kappaleiden puhdistus (SFS-EN ISO 12944-4)
Ruostumattomien teräslaatujen peittaus

Lounas 60 min (omakustanteinen)

Klo 12.30-15:00 Iltapäivän koulutus

Kastepisteen määrittely
Kappaleiden suihkupuhdistus (SFS EN-ISO 8503)
Rasitusluokat ja maalausjärjestelmät (SFS-EN ISO 12944-5)
Märkäkalvon mittaus (SFS-EN ISO 2808)
Maalatun pinnan tarkastusmenetelmät
- visuaalinen tarkastelu
- kuivakalvon mittaaminen

3D-skannaus

Ajankohta: ti 26.3.2019 klo 8.45-15.30
Paikka: Kuitu 3, teoriatila B015, Vipusenkuja 5, 57200 Savonlinna
Kouluttajat: Eetu Siitonen, MLT Machine & Laser Technology Oy ja Asko Toropainen, Mertala Innovations Oy

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk) järjestää TEKOS 2020-hankkeen puitteissa yksipäiväisen 3D-skannauskoulutuksen Savonlinnassa. Koulutus sisältää käytännönläheistä ja soveltavaa tutustumista 3D-skannauksen perusteisiin. Tilaisuus on maksuton.

Lisätietoja: Projektipäällikkö Pekka Takku, puh. 040 358 420

Ohjelma

Klo 8:45-9:00 Tilaisuuden avaus

Klo 9:00-11:30 3D-skannauksen yleisesittely
• 3D-skannerityypit
• Perusperiaatteet
• Käyttökohteet

Lounas 60 min (omakustanteinen)

Klo 12.30-13:30 Skannausdemo 1: Creaformin Handyscan700
• Reverse Engineering

Klo 13.30-14:30 Skannausdemo 2:
• Mittaus ja muotovertailu

Klo 14:30-15:30 3D-skannauksen käyttö teollisuudessa, Case: Mertala Innovations Oy
• Laserkeilauksen käyttö retrofit –projekteissa, Asko Toropainen, Mertala Innovation Oy

Automaatiotekniikkaa prosessiammattilaisille

Ajankohta: ti 5.3.2019 klo 8.30-15.45
Paikka: Xamk Mikkelin kampus, kampussali A117, Patteristonkatu 2, 50100 Mikkeli
Kouluttaja: Merja Mäkelä, yliopettaja, Xamk

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu järjestää TEKOS 2020-hankkeen puitteissa yksipäiväisen Automaatiotekniikkaa prosessiammattilaisille koulutuksen.

Koulutus sisältää käytännönläheistä ja soveltavaa tutustumista automaatiotekniikan perusteisiin.

Tilaisuus on maksuton.
Lisätietoja projektipäällikkö Pekka Takku, puh. 040 358 4209.

Ohjelma:

Klo 8:30-10:00 Miten tunnistetaan prosessiautomaation perustoiminnat?
• Mittaus, säätö, ohjaus, on-off-venttiili, on-off-moottori, sekvenssi
• Piiripositiot ja laitepositiot dokumentoinnissa
• Toimintakuvaukset, -kaaviot määrittelyssä, moodit

Tauko 15 min

Klo 10.15-11:45 Millaisia laitteita käytetään prosessi-instrumentoinnissa?
• Anturit ja lähettimet mittaamiseen: pinta, lämpötila, paine, virtaama, analyysisuureet
• Toimiyksiköt prosessiin vaikuttamiseen: venttiili, pumppu

Lounas 45 min (omakustanteinen)

Klo 12.30-14:00 Mitä voidaan tehdä ohjausjärjestelmillä?
• Järjestelmäverkon rakenne järjestelmäkaaviona
• Digitaaliset, hajautetut automaatiojärjestelmät (Distributed Control Systems DCS): Valmet DNA, Honeywell Experion PKS, ABB 800xA, Siemens PCS7
• Ohjelmoitavat logiikkajärjestelmät (Programmable Logic Controllers PLC): Siemens Simatic S7 -sarja
• Prosessiliitännät: IO-liitännät ja kenttäväylät
• Sovellusten periaaterakenne ja toteutusmahdollisuudet

Tauko 15 min

Klo 14:15-15:45 Milloin tarvitaan automaattista säätöä?
• Yksinkertaiset ohjaustoiminnat jonkin kriteerin perusteella: on-off-ohjaus ja -säätö, ohjaus- ja lukituslogiikka
• Takaisinkytketyn säädön tarve: PID-algoritmit yksimuuttujatapauksiin, kehittyneet säätöalgoritmit monimuuttujatapauksiin
• Toteutusalustana: DCS, PLC, yksikkösäädin
• Prosessidynamiikan perusmallit: tasaantuva ja integroituva dynamiikka, viiveet ja hitaus käytännön haasteina
• Säätimen viritys käytännössä: PID-algoritmit, muut algoritmit

Hitsauspäivä Pronius

Ajankohta: ke 20.2.2019 klo 9.00-15.00
Paikka: SAMIedu, Auditorio ja oppimisympäristö, Pohjolankatu 4-6, 57200 Savonlinna
Kouluttaja: Samuel Karjalainen ja Benjamin Gartmann, Pronius Oy

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (XAMK), SAMIedu ja Pronius Oy järjestävät TEKOS 2020-hankkeen puitteissa yksipäiväisen Hitsauskoulutuksen. Kurssi sisältää teoriaosuuden hitsauksesta sekä käytännön hitsausharjoituksia Froniuksen uusimmilla laitteistoilla.

Tilaisuus on maksuton.

Koulutuksen jälkeen kurssilainen tuntee hitsauksen teoriaa ja osaa nykyaikaisten hitauslaitteiden käyttöä sekä tuntee hitsauslaitteiden erilaisia käyttömahdollisuuksia.

Lisätietoja Pekka Takku, puh. 040 358 4209

Lean-perusteet koulutus

Tiedätkö mitä LEAN-ajattelu tarkoittaa ja miten se vaikuttaa yrityksen toimintoihin?

Ajankohta ke 6.2.2019 klo 8.00-16.00
Paikka: XAMK Savonlinnan kampus, auditorio SA140, Savonniemenkatu 6, 57100 Savonlinna
Kouluttaja Jorma Hänninen, koulutusasiantuntija Sunprofile Oy

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (XAMK) järjestää TEKOS 2020-hankkeen puitteissa yksipäiväisen LEAN-perusteet koulutuksen. Koulutus sisältää teoriapainotteista tutustumista LEAN-ajatteluun.

Miten LEAN-ajattelu muuttaa johtamista ja yrityskulttuuria, sekä henkilöstön ajattelua ja työskentelyä yrityksessä? Mitkä asiat tulee ottaa huomioon, kun tässä muutoksessa halutaan onnistua?

Lisätietoja projektipäällikkö Pekka Takku, puh. 040 358 4209

Ohjelma

klo 8.00-8.15 Tilaisuuden avaus

klo 8.15-11.30 LEAN-ajattelun perusteita
-virtaustehokkuus
– johtaminen ja kulttuuri
-henkilöstö
-jatkuva parantaminen

klo 11.30-12.30 Lounas 60 min (omakustanteinen)

klo 12.30-15.45 LEANiin liittyviä käytännön haasteita
– mikä estää kehityksen?
-mitä vaaditaan kehittämisen onnistumisessa?
-käytännön hyödyt, faktoja elämästä, esimerkkejä
-osallistujien esittämisen haasteiden yhteistä pohdintaa

klo 15.45-16.00 Loppukeskustelu

Hitsauskoulutuspäivä, ESAB Oy

Ajankohta: ti 22.01.2019 klo 9.00-16.00

Paikka: SAMIedu, Auditorio ja oppimisympäristö, Pohjolankatu 4-6, 57200 Savonlinna

Kohderyhmä: Etelä-Savon yritysten henkilökunta ja muut asiasta kiinnostuneet

Kouluttajat: Jani Vestola, Juha Hurtta ja Timo Kilpeläinen, ESAB Oy

 

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (XAMK), SAMIedu ja ESAB Oy järjestävät TEKOS 2020-hankkeen puitteissa yksipäiväisen Hitsauskoulutuksen. Kurssi sisältää teoriaosuuden hitsauksesta sekä käytännön hitsausharjoituksia. Tilaisuus on maksuton.

 

Koulutuksen jälkeen kurssilainen tuntee hitsauksen teoriaa ja osaa nykyaikaisten hitauslaitteiden käyttöä sekä tuntee hitsauslaitteiden erilaisia käyttömahdollisuuksia.

 

LISÄTIETOJA    Projektipäällikkö Pekka Takku/XAMK, puh. 040 358 4209

 

Klo 9:00-9:20                             Tilaisuuden avaus ja esittelyt

 

Klo 9.20-12:00                          Hitsauskoulutuksen teoriaosuus

  • Puikkohitsaus ja siinä käytettävät laitteet
  • MIG/MAG-hitsaus ja siinä käytettävät laitteet
  • TIG-hitsaus ja siinä käytettävät laitteet
  • Jauhekaarihitsaus ja siinä käytettävät laitteet

 

Klo 12.00-13:00                        Lounas (omakustanteinen)

 

Klo 13.00-15:50                        Hitsauskoulutuksen käytännön kone-esittelyt (rastikoulutus)

  •  Rasti 1: Umpi- ja täytelankahitsaus Rebel-tuoteperheen koneilla
  •  Rasti 2: RST Pulssihitsaus Aristomig-tuoteperheen koneella
  •  Rasti 3: Puikko- ja TIG-hitsaus Renegade-sarjan koneilla

 

Klo 15:50-16:00                        Loppuyhteenveto ja tilaisuuden päätös

 

Hitsauskoulutuspäivä, Kemppi Oy

Ajankohta: ti 27.11 klo 9.00-15.00
Paikka: SAMIedu, Auditorio ja oppimisympäristö, Pohjolankatu 4-6, 57200 Savonlinna
Kohderyhmä: Etelä-Savon yritysten henkilöstö ja muut asiasta kiinnostuneet
Kouluttaja: Mikko Huovinen ja Pasi Raekorpi, Kemppi Oy

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (XAMK), SAMIedu ja Kemppi Oy järjestävät TEKOS 2020-hankkeen puitteissa yksipäiväisen Hitsauskoulutuksen. Kurssi sisältää teoriaosuuden hitsauksesta sekä käytännön hitsausharjoituksia. Tilaisuus on maksuton.

Koulutuksen jälkeen kurssilainen tuntee hitsauksen teoriaa ja osaa nykyaikaisten hitauslaitteiden käyttöä sekä tuntee hitsauslaitteiden erilaisia käyttömahdollisuuksia.

LISÄTIETOJA Projektipäällikkö Pekka Takku/XAMK, puh. 040 358 4209

Ohjelma

9.00-9.10 – Tilaisuuden avaus ja esittelyt

9.10-11.30 – Hitsauskoulutuksen teoriaosuus
– MIG/MAG/TIG hitsausprosessin kertaus
– Hitsauskoneiden toiminnot ja niiden hyödyntäminen hitsauksissa
– Hitsauskoneiden käyttöhuolto
– Hitsausohjeet (sWPS, pWPS, WPS, dWPS) ja niiden käyttö
– Hitsattavien materiaalien erityispiirteitä ja haasteita

11.30-12.30 – Lounas (omakustanteinen)

12.30-14.50 – Hitsauskoulutuksen käytännön osuus
– Läpikäydään koneiden toimintoja käytännössä
– Koneiden käyttöhuolto
– Nykyaikaisten koneiden tuomat mahdollisuudet hitsauksiin

14.50-15.00 – Loppuyhteenveto ja tilaisuuden päätös

HITSIEN SILMÄMÄÄRÄINEN TARKASTUS, vt 1

Ajankohta: ke 17.10 – to 18.10.2018 klo 8.30-15.30
Paikka: SAMIedu, Auditorio ja oppimisympäristö, Pohjolankatu 4-6, 57200 Savonlinna
Kohderyhmä: Etelä-Savon yritysten henkilöstö ja muut asiasta kiinnostuneet
Kouluttaja: SAMIedun opettaja Lauri Käyhkö

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk) ja Ammattiopisto SAMIedu järjestävät TEKOS 2020 -hankkeen puitteissa kaksipäiväisen HITSIEN SILMÄMÄÄRÄINEN TARKASTUS, vt 1 -koulutuksen. Kurssi sisältää teoriaosuuden ja käytännön harjoittelua. Tilaisuus on maksuton.

Koulutus kestää kaksi päivää. Koulutukseen sisältyy teoriaopintoja ja käytännön harjoittelua hitsien mittausten ja laadun arvioinnin osalta.

Osallistujat saavat koulutusmateriaalin paperiaineistona. Koulutuksesta saa myös todistuksen.

ILMOITTAUTUMINEN 5.10.2018 mennessä
LISÄTIETOJA Projektipäällikkö Pekka Takku/XAMK, puh. 040 358 4209
Opettaja Lauri Käyhkö/SAMIedu, puh. 044 550 6266
Tiimipäällikkö Timo Huoman/SAMIedu, puh. 044 550 6652

Ohjelma

1. päivä, ke 17.10.2018 klo 8.30-15.30, (lounastauko klo 11.30-12.15)
– Johdatus visuaaliseen tarkastukseen
– Hitsausvirheiden merkitys rakenteen kestävyyteen
– Silmämääräinen tarkastus standardin SFS-EN 17637 mukaan
– Hitsausvirheiden luokittelu SFS-EN 5817 ja SFS-EN 10042 mukaan
– Mittaus- ja hyväksymisrajaharjoituksia

2. päivä, to 18.10.2018 klo 8.30-15.30, (lounastauko klo 11.30-12.15)
– Yleisimmät hitsausvirheet ja niiden välttäminen.
– Hitsausmerkinnät piirustuksissa
– Pintakäsittely SFS-EN ISO 8501-3 ja sen vaatimukset hitseille
– Hitsin silmämääräisen tarkastuspöytäkirjan täyttö
– Harjoituksia hitsien mittauksesta ja luokituksesta

Pneumatiikka- ja automaatiokoulutus (SMC)

 

Koulutus on tarkoitettu ensimmäiseksi kosketukseksi pneumatiikkaan.

Ajankohta: ti 2.10.2018 klo 8.30-15.30
Paikka: SAMIedu, Auditorio ja Teknologiaoppimisympäristö, Pohjolankatu 4-6, 57200 Savonlinna
Kohderyhmä: Etelä-Savon yritysten asentajat ja muut asiasta kiinnostuneet
Kouluttajat: Petri Keski-Honkola, Sampsa Paasisalo, Risto Honkanen, SMC Automation Oy

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (XAMK), SAMIedu ja SMC Automation Oy järjestävät TEKOS 2020-hankkeen puitteissa yksipäiväisen Pneumatiikka- ja automaatiokoulutuksen. Kurssi sisältää teoriaosuuden ja käytännön piirustus- sekä kytkentäharjoituksia. Tilaisuus on maksuton.

Koulutuksen jälkeen kurssilainen osaa tunnistaa ja nimetä erilaiset pneumaattiset komponentit sekä osaa lukea yksinkertaisia pneumaattisia kaavioita. Kurssilainen osaa myös suunnitella sylinterin nopeussäädön kytkennän. Lisäksi hän ymmärtää suodattimen vaihdon sekä vuotojen poistamisen kustannushyödyt. Peruskoulutuksessa on tarkoitus pitää esillä myös energiansäästön ja koneturvallisuuden näkökohtia.

<strong>Lisätietoja</strong><br>
Projektipäällikkö Pekka Takku/Xamk, puh. 040 358 4209

Ohjelma

Klo 8:30-8:35 Tilaisuuden avaus ja esittelyt

Klo 8.35-10:20 Toimilaitteet ja venttiilit
– SMC Automation Oy ja tuotteet yleisesti
– Toimilaitetyypit
– Toimilaitteen rakenne
– Nopeuden säätö pneumaattisissa toimilaitteissa
– Venttiilityypit (portit, asennot ja esiohjaus
– Venttiilien ohjaus (ilma, sähkö, käsi, mekaaninen)
– Turvaventtiilit ja prosessiventtiilit

Tauko 10 min

Klo 10.30-11:00 Suodatus ja anturit
– Suodattimen vaihdon merkitys
– Paineanturit
– Virtausanturit

Lounas 60 min.

Klo 12:00-12:30 Pneumatiikkapiirustus, teoria
– Mikä on pneumatiikkapiirustus
– Yleisimmät pneumatiikkasymbolit
– Kytkennän suunnittelu

Klo 12:30-13:30 Pneumatiikkaharjoitus

Klo 13:30-15:30 Kiertävä pneumatiikkaharjoitus (4x30min)
– Pneumatiikkakytkentä 1
– Pneumatiikkakytkentä 2
– Anturit ja ionisaattorit
– IPC200-laitteisto

Tietoliikennetekniikkaa sähköinsinöörille – eväitä tulevaisuuden älykkäälle muuntamolle

Ajankohta: ti 25.9.2018 klo 9.00-16.00
Paikka: Xamk, Mikpoli-sali MD102, Patteristonkatu 2, Mikkeli
Kohderyhmä: Sähköinsinöörit ja muut asiasta kiinnostuneet

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (XAMK) järjestää TEKOS 2020-hankkeen puitteissa yksipäiväisen Tietoliikennetekniikkaa sähköinsinöörille koulutuksen. Koulutuspäivä on suunnattu käytännön työelämässä oleville sähköinsinööreille, jotka joutuvat työssään kohtaamaan tiedonvälitykseen ja tietoliikenteeseen liittyviä ongelmia. Päivän pääpaino ja kysymys on muuntamon kehittyminen passiivisesta jakeluverkon komponentista tulevaisuuden älykkääksi ja aktiiviseksi toimijaksi. Tilaisuus on maksuton.

<strong>Ilmoittautuminen</strong>
18.9.2018 mennessä

<strong>Lisätietoja</strong><br>
Projektipäällikkö Pekka Takku/Xamk, puh. 040 358 4209

Ohjelma

Klo 9:00-9:15 Päivän avaus ja osallistujien esittäytyminen

Klo 9.15-10:00 Tietoliikennetekniikan perusratkaisut
• Langallinen ja langaton verkko, perusprotokollat, tulevaisuuden ratkaisut, Osmo Ojamies, XAMK

Tauko 15 min

Klo 10.15-11:00 Väylätekniikoiden perusratkaisut
• Harri Kosonen, Xamk

Klo 11.00-12:00 Muuntamoautomaatio ja kauko-ohjaus
• Ville Maksimainen, Netcontrol Oy

Lounas 60 min.

Klo 13:00-14:00 Väylätekniset ratkaisut, Profinet-väylä
• Tero Pyykkö, Siemens

Tauko 15 min.

Klo 14:15-15:00 Muuntamon tietoliikenne ja automaatio, Modbus-väylä
• Jari Lahti, ABB

Klo 15:00-15:45 Rengasverkon ohjaus ja kaukovalvonta
• Veli-Matti Järvinen ja Eero Pehkonen, Schneider Electric

Klo 15:45-16:00 Päivän loppuyhteenveto

Automaatiotekniikkaa vesilaitosammattilaisille

Ajankohta: ti 4.9.2018 klo 9.00-15.00
Paikka: Aquaflow Finland, Kirkkokatu 7 B, 57100 Savonlinna
Kohderyhmä: Vesilaitosautomaatioyritykset ja asiasta kiinnostuneet
Kouluttaja: Merja Mäkelä, yliopettaja, XAMK Kotka

 

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (XAMK) järjestää TEKOS 2020-hankkeen puitteissa yksipäiväisen Automaatiotekniikkaa vesilaitosammattilaisille koulutuksen. Koulutus sisältää teoriapainotteista tutustumista Automaatiotekniikan perusteisiin. Tilaisuus on maksuton. Tule tutustumaan Automaatiotekniikan suomiin mahdollisuuksiin!

 

OHJELMA

ti 4.9. Klo 9-11

1 Katsaus ohjausjärjestelmiin
1.1 Digitaaliset hajautetut automaatiojärjestelmät (Distributed Control Systems DCS), esim. ValmetDNA, Honeywell Experion PKS, ABB 800xA, Siemens PCS7, …
1.2 Ohjelmoitavat logiikkajärjestelmät (Programmable Logic Controllers PLC), esim. Sie-mens Simatic S7 -sarja, …
1.3 Automaatioverkon komponentit (tietokoneet ja väylät)
1.4 Mittauksen, ohjauksen ja säädön suunnittelu periaatteessa

2 Automaattinen mittaus, ohjaus ja säätö
2.1 Yksinkertaiset ohjaustoiminnat jonkin kriteerin perusteella
2.1.1 On-off-säätö
2.1.2 On-off-venttiilien ja -moottorien ohjaus
2.1.3 Ohjaus- ja lukituslogiikka
2.2 Takaisinkytketty säätö
2.2.1 Takaisinkytketyn säädön tarve
2.2.2 Yksi- ja monimuuttujasäädön tarve
2.2.3 PID-algoritmit yksimuuttujatapauksiin (SISO)
2.2.4 Kehittyneet säätöalgoritmit monimuuttujatapauksiin (MI-MO), esim. sumea säätö, malliprediktiivinen säätö MPC

Klo 11-12 Lounas

Klo 12-15

3 Automaation kuvaus
2.3 Projektivaihekatsaus (1. Määrittely, 2. Suunnittelu, 3. Toteutus, 4. Asennus, 5. Toi-minnallinen testaus, 6. Kelpoistus, 7. Käyttö, 8. Poisto)
2.4 Automaation kuvaus määrittelyvaiheessa ja tarkennus suunnitteluvaiheessa
2.4.1 Piiri- tai positiokohtaiset toimintakuvaukset tekstinä
• Ensin määrittely- ja suunnitteludokumentti
• Myöhemmin operaattorin on-line help ja kunnossapi-täjän tuki
2.4.2 Peruspiirit (mittaus, säätö, on-off-venttiili, on-off-moottori, aseteltava ohjaus, sekvenssi) Aquaflown virtauskaavioesi-merkkien pohjalta
2.4.3 Piirien moodit (ajotahot): käsiajo valvomosta, automaattiajo ohjausjärjestelmästä, asetusarvomoodit
Klo 15-15.30 Palautekeskustelu päivästä

Tiedätkö miten 3D-tulostus vaikuttaa suunnitteluun?

 

Ajankohta: ti 28.8.2018 klo 9.15-15.30
Paikka: Kuitu 3, teoriatila B015, Vipusenkatu 6, 57200 Savonlinna
Kohderyhmä: Etelä-Savon yritykset ja asiasta kiinnostuneet
Kouluttaja: Ville Laitinen, nuorempi tutkija, LUT

Lappeenrannan teknillinen yliopisto (LUT) ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (XAMK) järjestävät TEKOS 2020-hankkeen puitteissa yksipäiväisen 3D-tulostuskoulutuksen. Koulutus sisältää teoriapainotteista tutustumista 3D-tulostuksen suunnitteluun. Tilaisuus on maksuton.

Miten 3D-tulostuksesta voi hyötyä tuotteiden suunnittelussa ja valmistuksessa. Miten materiaalia lisäävän valmistus vaikuttaa tuotteiden suunnitteluun ja ajattelutapoihin? Mitkä ovat AM teknologioiden mahdollisuudet ja rajoitteet, sekä mitä suunnittelussa tulee ottaa huomioon?

Lisätietoja
Projektipäällikkö Pekka Takku/Xamk
puh. 040 358 4209

 

Ohjelma

 

Klo 9:15-9:30 Tilaisuuden avaus

Klo 9.30-11:30 Design for Additive Manufacturing (DFAM) yleisesti
– 3D-tulostuksen kertaus, perusteet ja markkinat
– Eri AM prosessien erot ja samankaltaisuudet (muovit sekä metallit)
– Tukirakenteiden huomiointi metallien jauhepetisulatuksessa
– Itsekantavien rakenteiden suunnittelu

Lounas 45 min (omakustanne)

Klo 12.15-13:45 Materiaalia lisäävään valmistukseen liittyvät optimointimenetelmät
– Topologiaoptimointi
– Ominaisuuksien sisällyttäminen tulostettaviin tuotteisiin
– Osakokoonpanojen yhdistäminen

Tauko 15 min

Klo 14:00-15:30 Varaosat ja skannaus
– Digitaaliset varaosat
– Laserskannaus
– Case-esimerkkejä
– Loppukeskustelu

Automaatiotekniikkaa prosessiammattilaisille

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (XAMK) järjestää TEKOS 2020-hankkeen puitteissa yksipäiväisen Automaatiotekniikkaa prosessiammattilaisille koulutuksen. Koulutus sisältää käytännönläheistä ja soveltavaa tutustumista Automaatiotekniikan perusteisiin. Tilaisuus on maksuton.

Ajankohta: ti 12.6.2018 klo 9.00-16.15
Paikka: Kuitu 3, Vipusenkatu 6, 57200 Savonlinna
Kohderyhmä: Etelä-Savon yritykset ja asiasta kiinnostuneet
Kouluttaja: Merja Mäkelä, yliopettaja, XAMK

 

Ohjelma

Klo 9:00-10:30 Miten tunnistetaan prosessiautomaation perustoiminnat?
– Mittaus, säätö, ohjaus, on-off -venttiili, on-off -moottori, sekvenssi
– Piiripositiot ja laitepositiot dokumentoinnissa
– Toimintakuvaukset, -kaaviot määrittelyssä, moodit

Tauko 15 min

Klo 10.45-12:15 Millaisia laitteita käytetään prosessi-instrumentoinnissa?
– Anturit ja lähettimet mittaamiseen: pinta, lämpötila, paine, virtaama, analyysisuureet
– Toimiyksiköt prosessiin vaikuttamiseen: venttiili, pumppu

Lounas 45 min (omakustanteinen)

Klo 13.00-14:30 Mitä voidaan tehdä ohjausjärjestelmillä?
– Järjestelmäverkon rakenne järjestelmäkaaviona
– Digitaaliset, hajautetut automaatiojärjestelmät (Distributed Control Systems DCS): Valmet DNA, Honeywell Experion PKS, ABB 800xA, Siemens PCS7
– Ohjelmoitavat logiikkajärjestelmät (Programmable Logic Controllers PLC): Siemens Simatic S7 -sarja)
– Prosessiliitännät: IO-liitännät ja kenttäväylät
– Sovellusten periaaterakenne ja toteutusmahdollisuudet

Tauko 15 min

Klo 14:45-16:15 Milloin tarvitaan automaattista säätöä?
– Yksinkertaiset ohjaustoiminnat jonkin kriteerin perusteella: on-off -ohjaus ja -säätö, ohjaus- ja lukituslogiikka
– Takaisinkytketyn säädön tarve: PID-algoritmit yksimuuttujatapauksiin, kehittyneet säätöalgoritmit monimuuttujatapauksiin
– Toteutusalustana: DCS, PLC, yksikkösäädin
– Prosessidynamiikan perusmallit: tasaantuva ja integroituva dynamiikka, viiveet ja hitaus käytännön haasteina
– Säätimen viritys käytännössä: PID-algoritmit, muut algoritmit

3D-Tulostuskoulutus Savonlinnassa

Lappeenrannan teknillinen yliopisto (LUT) ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (XAMK) järjestävät TEKOS-hankkeen puitteissa yksipäiväisen 3D-tulostuskoulutuksen. 3D-tulostus tuo suunnitteluun ja valmistukseen uusia ulottuvuuksia. Koulutuspäivä sisältää teoriapainotteista tutustumista 3D-tulostuksen perusteisiin. Koulutuksessa on esitelmiä myös muovin ja metallin 3D-tulostamisesta. Lisäksi keskustellaan 3D-tulostamisen mahdollisuuksista suunnittelun ja valmistuksen näkökulmasta.

Lue lisää: www.firpa.fi

 

Aika: 17.4.2018 klo 9.00-15.30
Paikka: Savonlinna
Kohderyhmä: Etelä-Savon yritykset ja asiasta kiinnostuneet
Kouluttaja: Ville Laitinen, nuorempi tutkija, LUT

Klo 9:00-10:00 3D-tulostus: perusteet
– perusteet ja markkinat

Tauko 15 min

Klo 10.15-11:45 3D-tulostus: muovit
– prosessit
– materiaalit
– sovelluskohteet
– prosessikohtaiset mahdollisuudet ja rajoitteet

Lounas 60 min (omakustanne)

Klo 12.45-14:15 3D-tulostus: metallit
– prosessit
– materiaalit
– sovelluskohteet
– prosessikohtaiset mahdollisuudet ja rajoitteet
– case esimerkkejä

Tauko 15 min

Klo 14:30-15:30 3D-tulostus: mahdollisuudet
– 3D-tulostus suunnittelun ja valmistuksen näkökulmasta
– kappaleiden jälkityöstö
– 3D-tulostus Suomessa

Faktat

Teknologiateollisuuden tulevaisuuden osaajat Etelä-Savossa - TEKOS 2020

01.02.2018 - 31.07.2020

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Ammattiopisto SAMIedu ja Etelä-Savon ammattiopisto

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 625 035 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 341 185 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma, Etelä-Savon ELY-keskus

Jaa sivu