Etelä-Savon teknologiateollisuuden yhteisen osaamisen kehittämisen toimenpidekokonaisuus tähtää maakunnan osaamistason nostamiseen.

Koulutukset

 

TAVOITTEET

Hankkeen tavoitteena on lisätä teknologiateollisuuden tarvitsemaa alueellista osaamista yritys- ja eri ammattiryhmissä laadukkaalla koulutustuotannolla ja parantaa osaamisen kehittämisellä toimialan työllisyyttä. Tavoitteena on myös vahvistaa insinöörikoulutuksen ja teollisuuden välistä vuorovaikutusta ja kehittää uusia yhteistyömuotoja yritysten työvoima- ja osaamistarpeiden ratkaisemiseksi asiantuntijatehtävissä erityisesti sähkö-, automaatio- ja teollisuuden kunnossapito-osaamisessa.

Hankkeen tavoitteena on rakentaa ammattiasteen sekä ammattikorkea-asteen osaamis- ja uraväyliä teknologiateollisuuden osaajille ja parantaa muunto- ja täydennyskoulutuksella teknologiateollisuuden lähialojen osaajien työllistymistä teknologiateollisuusalan yrityksiin. Lisäksi tavoitteena on tunnistaa alueen yritysten ja henkilöstön lisäkoulutustarpeet sekä toteuttaa projektin aikana toisen asteen oppilaitosten ja XAMKin yhteistyönä konkreettisia oppimispolkuja yritysten tarpeista sekä tehdä tarvittavat osaamistarvekartoitukset.

TOIMENPITEET

Hankkeen aikana identifioidaan yrityskohtaiset osaamistarpeet. Hankkeessa suunnitellaan oppimisympäristö yhdessä yritysten kanssa teollisuuden erikoistumisen edellyttämien oppimissisältöjen mukaan verkko-oppiminen huomioiden. Hankkeen aikana osallistutaan työssä oppimisen ohjaukseen ja valvontaan sekä toimintamallin markkinointiin opiskelijoille, yrityksille ja muille sidosryhmille.

TULOKSET

Sähkö- ja automaatiotekniikan insinööriosaamisen lisääminen erityisesti Savonlinnassa, uusien digitaalisten oppimissisältöjen kehittäminen, yrityslähtöisten koulutusmallien pilotoinnit sekä oppilaitosten erikoisosaamisen siirtäminen entistä tehokkaammin alueen yritysten henkilöstölle ja liiketoiminnan tueksi

Lisätietoja

Pekka Takku, projektipäällikkö
puh. 040 358 4209
pekka.takku@xamk.fi

Kiti Venäläinen, projektiasiantuntija
puh. 040 663 0546
kiti.venalainen@xamk.fi

 

Tulevat koulutukset

PVM PÄIVÄ KUUKAUSI TAPAHTUMAN NIMI PAIKKAKUNTA
27.11.2018 TIISTAI MARRASKUU Hitsauskoulutus/Kemppi Oy SAMIedu, Savonlinna
22.1.2019 TIISTAI TAMMIKUU Hitsauskoulutus/ESAB Oy SAMIedu, Savonlinna
6.2.2019 KESKIVIIKKO HELMIKUU Lean Savonlinna
20.2.2019 KESKIVIIKKO HELMIKUU Hitsauskoulutus/Pronius Oy SAMIedu, Savonlinna
5.3.2019 TIISTAI MAALISKUU Automaatiotekniikkaa prosessiammattilaisille Xamk, Mikkeli
13.3.2019 KESKIVIIKKO MAALISKUU Hitsaus/Materiaalit OSA 1 Savonlinna
20.3.2019 KESKIVIIKKO MAALISKUU Hitsauskoulutus/Lincoln/Wurth Oy SAMIedu, Savonlinna
3.4.2019 KESKIVIIKKO HUHTIKUU Hitsaus/Materiaalit OSA 2 Savonlinna
11.4.2019 TORSTAI HUHTIKUU Hitsaus/Pintakäsittely/FSP Savonlinna
8.5.2019 KESKIVIIKKO TOUKOKUU Sosiaalinen media ja digitaalinen markkinointi Savonlinna
14.5.2019 TIISTAI TOUKOKUU Automaatio/Aquaflow Oy Savonlinna
12.6.2019 KESKIVIIKKO KESÄKUU Painelaitekoulutus Savonlinna

Menneet koulutukset

PVM PÄIVÄ KUUKAUSI TAPAHTUMAN NIMI PAIKKAKUNTA
17.4.2018 TIISTAI HUHTIKUU 3D-tulostuskoulutus Savonlinna
12.6.2018 TIISTAI KESÄKUU Automaatiotekniikkaa prosessiammattilaisille Savonlinna
28.8.2018 TIISTAI ELOKUU 3D-suunnittelukoulutus Savonlinna
4.9.2018 TIISTAI SYYSKUU Automaatio/Aquaflow Oy Savonlinna
5.9.2018 KESKIVIIKKO SYYSKUU Automaatio/Aquaflow Oy Savonlinna
25.9.2018 TIISTAI SYYSKUU Tietoliikennetekniikkaa sähköinsinöörille XAMK, Mikkeli
2.10.2018 TIISTAI LOKAKUU SMC pneumatiikka SAMIedu, Savonlinna
17.10.2018 KESKIVIIKKO LOKAKUU Hitsien silmämääräinen tarkistus vt 1 SAMIedu, Savonlinna
18.10.2018 TORSTAI LOKAKUU Hitsien silmämääräinen tarkistus vt 1 SAMIedu, Savonlinna

Hitsauskoulutuspäivä, Kemppi Oy

Ajankohta: ti 27.11 klo 9.00-15.00
Paikka: SAMIedu, Auditorio ja oppimisympäristö, Pohjolankatu 4-6, 57200 Savonlinna
Kohderyhmä: Etelä-Savon yritysten henkilöstö ja muut asiasta kiinnostuneet
Kouluttaja: Mikko Huovinen ja Pasi Raekorpi, Kemppi Oy

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (XAMK), SAMIedu ja Kemppi Oy järjestävät TEKOS 2020-hankkeen puitteissa yksipäiväisen Hitsauskoulutuksen. Kurssi sisältää teoriaosuuden hitsauksesta sekä käytännön hitsausharjoituksia. Tilaisuus on maksuton.

Koulutuksen jälkeen kurssilainen tuntee hitsauksen teoriaa ja osaa nykyaikaisten hitauslaitteiden käyttöä sekä tuntee hitsauslaitteiden erilaisia käyttömahdollisuuksia.

LISÄTIETOJA Projektipäällikkö Pekka Takku/XAMK, puh. 040 358 4209

Ohjelma

9.00-9.10 – Tilaisuuden avaus ja esittelyt

9.10-11.30 – Hitsauskoulutuksen teoriaosuus
– MIG/MAG/TIG hitsausprosessin kertaus
– Hitsauskoneiden toiminnot ja niiden hyödyntäminen hitsauksissa
– Hitsauskoneiden käyttöhuolto
– Hitsausohjeet (sWPS, pWPS, WPS, dWPS) ja niiden käyttö
– Hitsattavien materiaalien erityispiirteitä ja haasteita

11.30-12.30 – Lounas (omakustanteinen)

12.30-14.50 – Hitsauskoulutuksen käytännön osuus
– Läpikäydään koneiden toimintoja käytännössä
– Koneiden käyttöhuolto
– Nykyaikaisten koneiden tuomat mahdollisuudet hitsauksiin

14.50-15.00 – Loppuyhteenveto ja tilaisuuden päätös

HITSIEN SILMÄMÄÄRÄINEN TARKASTUS, vt 1

Ajankohta: ke 17.10 – to 18.10.2018 klo 8.30-15.30
Paikka: SAMIedu, Auditorio ja oppimisympäristö, Pohjolankatu 4-6, 57200 Savonlinna
Kohderyhmä: Etelä-Savon yritysten henkilöstö ja muut asiasta kiinnostuneet
Kouluttaja: SAMIedun opettaja Lauri Käyhkö

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk) ja Ammattiopisto SAMIedu järjestävät TEKOS 2020 -hankkeen puitteissa kaksipäiväisen HITSIEN SILMÄMÄÄRÄINEN TARKASTUS, vt 1 -koulutuksen. Kurssi sisältää teoriaosuuden ja käytännön harjoittelua. Tilaisuus on maksuton.

Koulutus kestää kaksi päivää. Koulutukseen sisältyy teoriaopintoja ja käytännön harjoittelua hitsien mittausten ja laadun arvioinnin osalta.

Osallistujat saavat koulutusmateriaalin paperiaineistona. Koulutuksesta saa myös todistuksen.

ILMOITTAUTUMINEN 5.10.2018 mennessä
LISÄTIETOJA Projektipäällikkö Pekka Takku/XAMK, puh. 040 358 4209
Opettaja Lauri Käyhkö/SAMIedu, puh. 044 550 6266
Tiimipäällikkö Timo Huoman/SAMIedu, puh. 044 550 6652

Ohjelma

1. päivä, ke 17.10.2018 klo 8.30-15.30, (lounastauko klo 11.30-12.15)
– Johdatus visuaaliseen tarkastukseen
– Hitsausvirheiden merkitys rakenteen kestävyyteen
– Silmämääräinen tarkastus standardin SFS-EN 17637 mukaan
– Hitsausvirheiden luokittelu SFS-EN 5817 ja SFS-EN 10042 mukaan
– Mittaus- ja hyväksymisrajaharjoituksia

2. päivä, to 18.10.2018 klo 8.30-15.30, (lounastauko klo 11.30-12.15)
– Yleisimmät hitsausvirheet ja niiden välttäminen.
– Hitsausmerkinnät piirustuksissa
– Pintakäsittely SFS-EN ISO 8501-3 ja sen vaatimukset hitseille
– Hitsin silmämääräisen tarkastuspöytäkirjan täyttö
– Harjoituksia hitsien mittauksesta ja luokituksesta

Pneumatiikka- ja automaatiokoulutus (SMC)

 

Koulutus on tarkoitettu ensimmäiseksi kosketukseksi pneumatiikkaan.

Ajankohta: ti 2.10.2018 klo 8.30-15.30
Paikka: SAMIedu, Auditorio ja Teknologiaoppimisympäristö, Pohjolankatu 4-6, 57200 Savonlinna
Kohderyhmä: Etelä-Savon yritysten asentajat ja muut asiasta kiinnostuneet
Kouluttajat: Petri Keski-Honkola, Sampsa Paasisalo, Risto Honkanen, SMC Automation Oy

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (XAMK), SAMIedu ja SMC Automation Oy järjestävät TEKOS 2020-hankkeen puitteissa yksipäiväisen Pneumatiikka- ja automaatiokoulutuksen. Kurssi sisältää teoriaosuuden ja käytännön piirustus- sekä kytkentäharjoituksia. Tilaisuus on maksuton.

Koulutuksen jälkeen kurssilainen osaa tunnistaa ja nimetä erilaiset pneumaattiset komponentit sekä osaa lukea yksinkertaisia pneumaattisia kaavioita. Kurssilainen osaa myös suunnitella sylinterin nopeussäädön kytkennän. Lisäksi hän ymmärtää suodattimen vaihdon sekä vuotojen poistamisen kustannushyödyt. Peruskoulutuksessa on tarkoitus pitää esillä myös energiansäästön ja koneturvallisuuden näkökohtia.

<strong>Lisätietoja</strong><br>
Projektipäällikkö Pekka Takku/Xamk, puh. 040 358 4209

Ohjelma

Klo 8:30-8:35 Tilaisuuden avaus ja esittelyt

Klo 8.35-10:20 Toimilaitteet ja venttiilit
– SMC Automation Oy ja tuotteet yleisesti
– Toimilaitetyypit
– Toimilaitteen rakenne
– Nopeuden säätö pneumaattisissa toimilaitteissa
– Venttiilityypit (portit, asennot ja esiohjaus
– Venttiilien ohjaus (ilma, sähkö, käsi, mekaaninen)
– Turvaventtiilit ja prosessiventtiilit

Tauko 10 min

Klo 10.30-11:00 Suodatus ja anturit
– Suodattimen vaihdon merkitys
– Paineanturit
– Virtausanturit

Lounas 60 min.

Klo 12:00-12:30 Pneumatiikkapiirustus, teoria
– Mikä on pneumatiikkapiirustus
– Yleisimmät pneumatiikkasymbolit
– Kytkennän suunnittelu

Klo 12:30-13:30 Pneumatiikkaharjoitus

Klo 13:30-15:30 Kiertävä pneumatiikkaharjoitus (4x30min)
– Pneumatiikkakytkentä 1
– Pneumatiikkakytkentä 2
– Anturit ja ionisaattorit
– IPC200-laitteisto

Tietoliikennetekniikkaa sähköinsinöörille – eväitä tulevaisuuden älykkäälle muuntamolle

Ajankohta: ti 25.9.2018 klo 9.00-16.00
Paikka: Xamk, Mikpoli-sali MD102, Patteristonkatu 2, Mikkeli
Kohderyhmä: Sähköinsinöörit ja muut asiasta kiinnostuneet

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (XAMK) järjestää TEKOS 2020-hankkeen puitteissa yksipäiväisen Tietoliikennetekniikkaa sähköinsinöörille koulutuksen. Koulutuspäivä on suunnattu käytännön työelämässä oleville sähköinsinööreille, jotka joutuvat työssään kohtaamaan tiedonvälitykseen ja tietoliikenteeseen liittyviä ongelmia. Päivän pääpaino ja kysymys on muuntamon kehittyminen passiivisesta jakeluverkon komponentista tulevaisuuden älykkääksi ja aktiiviseksi toimijaksi. Tilaisuus on maksuton.

<strong>Ilmoittautuminen</strong>
18.9.2018 mennessä

<strong>Lisätietoja</strong><br>
Projektipäällikkö Pekka Takku/Xamk, puh. 040 358 4209

Ohjelma

Klo 9:00-9:15 Päivän avaus ja osallistujien esittäytyminen

Klo 9.15-10:00 Tietoliikennetekniikan perusratkaisut
• Langallinen ja langaton verkko, perusprotokollat, tulevaisuuden ratkaisut, Osmo Ojamies, XAMK

Tauko 15 min

Klo 10.15-11:00 Väylätekniikoiden perusratkaisut
• Harri Kosonen, Xamk

Klo 11.00-12:00 Muuntamoautomaatio ja kauko-ohjaus
• Ville Maksimainen, Netcontrol Oy

Lounas 60 min.

Klo 13:00-14:00 Väylätekniset ratkaisut, Profinet-väylä
• Tero Pyykkö, Siemens

Tauko 15 min.

Klo 14:15-15:00 Muuntamon tietoliikenne ja automaatio, Modbus-väylä
• Jari Lahti, ABB

Klo 15:00-15:45 Rengasverkon ohjaus ja kaukovalvonta
• Veli-Matti Järvinen ja Eero Pehkonen, Schneider Electric

Klo 15:45-16:00 Päivän loppuyhteenveto

Automaatiotekniikkaa vesilaitosammattilaisille

Ajankohta: ti 4.9.2018 klo 9.00-15.00
Paikka: Aquaflow Finland, Kirkkokatu 7 B, 57100 Savonlinna
Kohderyhmä: Vesilaitosautomaatioyritykset ja asiasta kiinnostuneet
Kouluttaja: Merja Mäkelä, yliopettaja, XAMK Kotka

 

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (XAMK) järjestää TEKOS 2020-hankkeen puitteissa yksipäiväisen Automaatiotekniikkaa vesilaitosammattilaisille koulutuksen. Koulutus sisältää teoriapainotteista tutustumista Automaatiotekniikan perusteisiin. Tilaisuus on maksuton. Tule tutustumaan Automaatiotekniikan suomiin mahdollisuuksiin!

 

OHJELMA

ti 4.9. Klo 9-11

1 Katsaus ohjausjärjestelmiin
1.1 Digitaaliset hajautetut automaatiojärjestelmät (Distributed Control Systems DCS), esim. ValmetDNA, Honeywell Experion PKS, ABB 800xA, Siemens PCS7, …
1.2 Ohjelmoitavat logiikkajärjestelmät (Programmable Logic Controllers PLC), esim. Sie-mens Simatic S7 -sarja, …
1.3 Automaatioverkon komponentit (tietokoneet ja väylät)
1.4 Mittauksen, ohjauksen ja säädön suunnittelu periaatteessa

2 Automaattinen mittaus, ohjaus ja säätö
2.1 Yksinkertaiset ohjaustoiminnat jonkin kriteerin perusteella
2.1.1 On-off-säätö
2.1.2 On-off-venttiilien ja -moottorien ohjaus
2.1.3 Ohjaus- ja lukituslogiikka
2.2 Takaisinkytketty säätö
2.2.1 Takaisinkytketyn säädön tarve
2.2.2 Yksi- ja monimuuttujasäädön tarve
2.2.3 PID-algoritmit yksimuuttujatapauksiin (SISO)
2.2.4 Kehittyneet säätöalgoritmit monimuuttujatapauksiin (MI-MO), esim. sumea säätö, malliprediktiivinen säätö MPC

Klo 11-12 Lounas

Klo 12-15

3 Automaation kuvaus
2.3 Projektivaihekatsaus (1. Määrittely, 2. Suunnittelu, 3. Toteutus, 4. Asennus, 5. Toi-minnallinen testaus, 6. Kelpoistus, 7. Käyttö, 8. Poisto)
2.4 Automaation kuvaus määrittelyvaiheessa ja tarkennus suunnitteluvaiheessa
2.4.1 Piiri- tai positiokohtaiset toimintakuvaukset tekstinä
• Ensin määrittely- ja suunnitteludokumentti
• Myöhemmin operaattorin on-line help ja kunnossapi-täjän tuki
2.4.2 Peruspiirit (mittaus, säätö, on-off-venttiili, on-off-moottori, aseteltava ohjaus, sekvenssi) Aquaflown virtauskaavioesi-merkkien pohjalta
2.4.3 Piirien moodit (ajotahot): käsiajo valvomosta, automaattiajo ohjausjärjestelmästä, asetusarvomoodit
Klo 15-15.30 Palautekeskustelu päivästä

Tiedätkö miten 3D-tulostus vaikuttaa suunnitteluun?

 

Ajankohta: ti 28.8.2018 klo 9.15-15.30
Paikka: Kuitu 3, teoriatila B015, Vipusenkatu 6, 57200 Savonlinna
Kohderyhmä: Etelä-Savon yritykset ja asiasta kiinnostuneet
Kouluttaja: Ville Laitinen, nuorempi tutkija, LUT

Lappeenrannan teknillinen yliopisto (LUT) ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (XAMK) järjestävät TEKOS 2020-hankkeen puitteissa yksipäiväisen 3D-tulostuskoulutuksen. Koulutus sisältää teoriapainotteista tutustumista 3D-tulostuksen suunnitteluun. Tilaisuus on maksuton.

Miten 3D-tulostuksesta voi hyötyä tuotteiden suunnittelussa ja valmistuksessa. Miten materiaalia lisäävän valmistus vaikuttaa tuotteiden suunnitteluun ja ajattelutapoihin? Mitkä ovat AM teknologioiden mahdollisuudet ja rajoitteet, sekä mitä suunnittelussa tulee ottaa huomioon?

Lisätietoja
Projektipäällikkö Pekka Takku/Xamk
puh. 040 358 4209

 

Ohjelma

 

Klo 9:15-9:30 Tilaisuuden avaus

Klo 9.30-11:30 Design for Additive Manufacturing (DFAM) yleisesti
– 3D-tulostuksen kertaus, perusteet ja markkinat
– Eri AM prosessien erot ja samankaltaisuudet (muovit sekä metallit)
– Tukirakenteiden huomiointi metallien jauhepetisulatuksessa
– Itsekantavien rakenteiden suunnittelu

Lounas 45 min (omakustanne)

Klo 12.15-13:45 Materiaalia lisäävään valmistukseen liittyvät optimointimenetelmät
– Topologiaoptimointi
– Ominaisuuksien sisällyttäminen tulostettaviin tuotteisiin
– Osakokoonpanojen yhdistäminen

Tauko 15 min

Klo 14:00-15:30 Varaosat ja skannaus
– Digitaaliset varaosat
– Laserskannaus
– Case-esimerkkejä
– Loppukeskustelu

Automaatiotekniikkaa prosessiammattilaisille

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (XAMK) järjestää TEKOS 2020-hankkeen puitteissa yksipäiväisen Automaatiotekniikkaa prosessiammattilaisille koulutuksen. Koulutus sisältää käytännönläheistä ja soveltavaa tutustumista Automaatiotekniikan perusteisiin. Tilaisuus on maksuton.

Ajankohta: ti 12.6.2018 klo 9.00-16.15
Paikka: Kuitu 3, Vipusenkatu 6, 57200 Savonlinna
Kohderyhmä: Etelä-Savon yritykset ja asiasta kiinnostuneet
Kouluttaja: Merja Mäkelä, yliopettaja, XAMK

 

Ohjelma

Klo 9:00-10:30 Miten tunnistetaan prosessiautomaation perustoiminnat?
– Mittaus, säätö, ohjaus, on-off -venttiili, on-off -moottori, sekvenssi
– Piiripositiot ja laitepositiot dokumentoinnissa
– Toimintakuvaukset, -kaaviot määrittelyssä, moodit

Tauko 15 min

Klo 10.45-12:15 Millaisia laitteita käytetään prosessi-instrumentoinnissa?
– Anturit ja lähettimet mittaamiseen: pinta, lämpötila, paine, virtaama, analyysisuureet
– Toimiyksiköt prosessiin vaikuttamiseen: venttiili, pumppu

Lounas 45 min (omakustanteinen)

Klo 13.00-14:30 Mitä voidaan tehdä ohjausjärjestelmillä?
– Järjestelmäverkon rakenne järjestelmäkaaviona
– Digitaaliset, hajautetut automaatiojärjestelmät (Distributed Control Systems DCS): Valmet DNA, Honeywell Experion PKS, ABB 800xA, Siemens PCS7
– Ohjelmoitavat logiikkajärjestelmät (Programmable Logic Controllers PLC): Siemens Simatic S7 -sarja)
– Prosessiliitännät: IO-liitännät ja kenttäväylät
– Sovellusten periaaterakenne ja toteutusmahdollisuudet

Tauko 15 min

Klo 14:45-16:15 Milloin tarvitaan automaattista säätöä?
– Yksinkertaiset ohjaustoiminnat jonkin kriteerin perusteella: on-off -ohjaus ja -säätö, ohjaus- ja lukituslogiikka
– Takaisinkytketyn säädön tarve: PID-algoritmit yksimuuttujatapauksiin, kehittyneet säätöalgoritmit monimuuttujatapauksiin
– Toteutusalustana: DCS, PLC, yksikkösäädin
– Prosessidynamiikan perusmallit: tasaantuva ja integroituva dynamiikka, viiveet ja hitaus käytännön haasteina
– Säätimen viritys käytännössä: PID-algoritmit, muut algoritmit

3D-Tulostuskoulutus Savonlinnassa

Lappeenrannan teknillinen yliopisto (LUT) ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (XAMK) järjestävät TEKOS-hankkeen puitteissa yksipäiväisen 3D-tulostuskoulutuksen. 3D-tulostus tuo suunnitteluun ja valmistukseen uusia ulottuvuuksia. Koulutuspäivä sisältää teoriapainotteista tutustumista 3D-tulostuksen perusteisiin. Koulutuksessa on esitelmiä myös muovin ja metallin 3D-tulostamisesta. Lisäksi keskustellaan 3D-tulostamisen mahdollisuuksista suunnittelun ja valmistuksen näkökulmasta.

Lue lisää: www.firpa.fi

 

Aika: 17.4.2018 klo 9.00-15.30
Paikka: Savonlinna
Kohderyhmä: Etelä-Savon yritykset ja asiasta kiinnostuneet
Kouluttaja: Ville Laitinen, nuorempi tutkija, LUT

Klo 9:00-10:00 3D-tulostus: perusteet
– perusteet ja markkinat

Tauko 15 min

Klo 10.15-11:45 3D-tulostus: muovit
– prosessit
– materiaalit
– sovelluskohteet
– prosessikohtaiset mahdollisuudet ja rajoitteet

Lounas 60 min (omakustanne)

Klo 12.45-14:15 3D-tulostus: metallit
– prosessit
– materiaalit
– sovelluskohteet
– prosessikohtaiset mahdollisuudet ja rajoitteet
– case esimerkkejä

Tauko 15 min

Klo 14:30-15:30 3D-tulostus: mahdollisuudet
– 3D-tulostus suunnittelun ja valmistuksen näkökulmasta
– kappaleiden jälkityöstö
– 3D-tulostus Suomessa

Faktat

Teknologiateollisuuden tulevaisuuden osaajat Etelä-Savossa - TEKOS 2020

01.02.2018 - 31.07.2020

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Ammattiopisto SAMIedu ja Etelä-Savon ammattiopisto

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 625 035 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 341 185 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma, Etelä-Savon ELY-keskus

Jaa sivu