Etelä-Savon teknologiateollisuuden yhteisen osaamisen kehittämisen toimenpidekokonaisuus tähtää maakunnan osaamistason nostamiseen.

Koulutukset

 

TAVOITTEET

Hankkeen tavoitteena on lisätä teknologiateollisuuden tarvitsemaa alueellista osaamista yritys- ja eri ammattiryhmissä laadukkaalla koulutustuotannolla ja parantaa osaamisen kehittämisellä toimialan työllisyyttä. Tavoitteena on myös vahvistaa insinöörikoulutuksen ja teollisuuden välistä vuorovaikutusta ja kehittää uusia yhteistyömuotoja yritysten työvoima- ja osaamistarpeiden ratkaisemiseksi asiantuntijatehtävissä erityisesti sähkö-, automaatio- ja teollisuuden kunnossapito-osaamisessa.

Hankkeen tavoitteena on rakentaa ammattiasteen sekä ammattikorkea-asteen osaamis- ja uraväyliä teknologiateollisuuden osaajille ja parantaa muunto- ja täydennyskoulutuksella teknologiateollisuuden lähialojen osaajien työllistymistä teknologiateollisuusalan yrityksiin. Lisäksi tavoitteena on tunnistaa alueen yritysten ja henkilöstön lisäkoulutustarpeet sekä toteuttaa projektin aikana toisen asteen oppilaitosten ja XAMKin yhteistyönä konkreettisia oppimispolkuja yritysten tarpeista sekä tehdä tarvittavat osaamistarvekartoitukset.

TOIMENPITEET

Hankkeen aikana identifioidaan yrityskohtaiset osaamistarpeet. Hankkeessa suunnitellaan oppimisympäristö yhdessä yritysten kanssa teollisuuden erikoistumisen edellyttämien oppimissisältöjen mukaan verkko-oppiminen huomioiden. Hankkeen aikana osallistutaan työssä oppimisen ohjaukseen ja valvontaan sekä toimintamallin markkinointiin opiskelijoille, yrityksille ja muille sidosryhmille.

TULOKSET

Sähkö- ja automaatiotekniikan insinööriosaamisen lisääminen erityisesti Savonlinnassa, uusien digitaalisten oppimissisältöjen kehittäminen, yrityslähtöisten koulutusmallien pilotoinnit sekä oppilaitosten erikoisosaamisen siirtäminen entistä tehokkaammin alueen yritysten henkilöstölle ja liiketoiminnan tueksi.

Lisätietoja

Pekka Takku, projektipäällikkö
puh. 040 358 4209
pekka.takku@xamk.fi

Kiti Venäläinen, projektiasiantuntija
puh. 040 663 0546
kiti.venalainen@xamk.fi

 

3D-tulostuskoulutus – tulostuksen suunnittelu

Tiedätkö miten 3D-tulostus vaikuttaa suunnitteluun?

Ajankohta: ti 28.8.2018 klo 9.15-15.30
Paikka: Kuitu 3, teoriatila B015, Vipusenkatu 6, 57200 Savonlinna
Kohderyhmä: Etelä-Savon yritykset ja asiasta kiinnostuneet
Kouluttaja: Ville Laitinen, nuorempi tutkija, LUT

Lappeenrannan teknillinen yliopisto (LUT) ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (XAMK) järjestävät TEKOS 2020-hankkeen puitteissa yksipäiväisen 3D-tulostuskoulutuksen. Koulutus sisältää teoriapainotteista tutustumista 3D-tulostuksen suunnitteluun. Tilaisuus on maksuton.

Miten 3D-tulostuksesta voi hyötyä tuotteiden suunnittelussa ja valmistuksessa. Miten materiaalia lisäävän valmistus vaikuttaa tuotteiden suunnitteluun ja ajattelutapoihin? Mitkä ovat AM teknologioiden mahdollisuudet ja rajoitteet, sekä mitä suunnittelussa tulee ottaa huomioon?

Lisätietoja
Projektipäällikkö Pekka Takku/Xamk, puh. 040 358 4209

Ilmoittaudu koulutukseen

Ohjelma

Klo 9:15-9:30 Tilaisuuden avaus

Klo 9.30-11:30 Design for Additive Manufacturing (DFAM) yleisesti
- 3D-tulostuksen kertaus, perusteet ja markkinat
- Eri AM prosessien erot ja samankaltaisuudet (muovit sekä metallit)
- Tukirakenteiden huomiointi metallien jauhepetisulatuksessa
- Itsekantavien rakenteiden suunnittelu

Lounas 45 min (omakustanne)

Klo 12.15-13:45 Materiaalia lisäävään valmistukseen liittyvät optimointimenetelmät
- Topologiaoptimointi
- Ominaisuuksien sisällyttäminen tulostettaviin tuotteisiin
- Osakokoonpanojen yhdistäminen

Tauko 15 min

Klo 14:00-15:30 Varaosat ja skannaus
- Digitaaliset varaosat
- Laserskannaus
- Case-esimerkkejä
- Loppukeskustelu

Menneet koulutukset

Automaatiotekniikkaa prosessiammattilaisille

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (XAMK) järjestää TEKOS 2020-hankkeen puitteissa yksipäiväisen Automaatiotekniikkaa prosessiammattilaisille koulutuksen. Koulutus sisältää käytännönläheistä ja soveltavaa tutustumista Automaatiotekniikan perusteisiin. Tilaisuus on maksuton.

Ajankohta: ti 12.6.2018 klo 9.00-16.15
Paikka: Kuitu 3, Vipusenkatu 6, 57200 Savonlinna
Kohderyhmä: Etelä-Savon yritykset ja asiasta kiinnostuneet
Kouluttaja: Merja Mäkelä, yliopettaja, XAMK

 

Ohjelma

Klo 9:00-10:30 Miten tunnistetaan prosessiautomaation perustoiminnat?
– Mittaus, säätö, ohjaus, on-off -venttiili, on-off -moottori, sekvenssi
– Piiripositiot ja laitepositiot dokumentoinnissa
– Toimintakuvaukset, -kaaviot määrittelyssä, moodit

Tauko 15 min

Klo 10.45-12:15 Millaisia laitteita käytetään prosessi-instrumentoinnissa?
– Anturit ja lähettimet mittaamiseen: pinta, lämpötila, paine, virtaama, analyysisuureet
– Toimiyksiköt prosessiin vaikuttamiseen: venttiili, pumppu

Lounas 45 min (omakustanteinen)

Klo 13.00-14:30 Mitä voidaan tehdä ohjausjärjestelmillä?
– Järjestelmäverkon rakenne järjestelmäkaaviona
– Digitaaliset, hajautetut automaatiojärjestelmät (Distributed Control Systems DCS): Valmet DNA, Honeywell Experion PKS, ABB 800xA, Siemens PCS7
– Ohjelmoitavat logiikkajärjestelmät (Programmable Logic Controllers PLC): Siemens Simatic S7 -sarja)
– Prosessiliitännät: IO-liitännät ja kenttäväylät
– Sovellusten periaaterakenne ja toteutusmahdollisuudet

Tauko 15 min

Klo 14:45-16:15 Milloin tarvitaan automaattista säätöä?
– Yksinkertaiset ohjaustoiminnat jonkin kriteerin perusteella: on-off -ohjaus ja -säätö, ohjaus- ja lukituslogiikka
– Takaisinkytketyn säädön tarve: PID-algoritmit yksimuuttujatapauksiin, kehittyneet säätöalgoritmit monimuuttujatapauksiin
– Toteutusalustana: DCS, PLC, yksikkösäädin
– Prosessidynamiikan perusmallit: tasaantuva ja integroituva dynamiikka, viiveet ja hitaus käytännön haasteina
– Säätimen viritys käytännössä: PID-algoritmit, muut algoritmit

3D-Tulostuskoulutus Savonlinnassa

Lappeenrannan teknillinen yliopisto (LUT) ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (XAMK) järjestävät TEKOS-hankkeen puitteissa yksipäiväisen 3D-tulostuskoulutuksen. 3D-tulostus tuo suunnitteluun ja valmistukseen uusia ulottuvuuksia. Koulutuspäivä sisältää teoriapainotteista tutustumista 3D-tulostuksen perusteisiin. Koulutuksessa on esitelmiä myös muovin ja metallin 3D-tulostamisesta. Lisäksi keskustellaan 3D-tulostamisen mahdollisuuksista suunnittelun ja valmistuksen näkökulmasta.

Lue lisää: www.firpa.fi

 

Aika: 17.4.2018 klo 9.00-15.30
Paikka: Savonlinna
Kohderyhmä: Etelä-Savon yritykset ja asiasta kiinnostuneet
Kouluttaja: Ville Laitinen, nuorempi tutkija, LUT

Klo 9:00-10:00 3D-tulostus: perusteet
– perusteet ja markkinat

Tauko 15 min

Klo 10.15-11:45 3D-tulostus: muovit
– prosessit
– materiaalit
– sovelluskohteet
– prosessikohtaiset mahdollisuudet ja rajoitteet

Lounas 60 min (omakustanne)

Klo 12.45-14:15 3D-tulostus: metallit
– prosessit
– materiaalit
– sovelluskohteet
– prosessikohtaiset mahdollisuudet ja rajoitteet
– case esimerkkejä

Tauko 15 min

Klo 14:30-15:30 3D-tulostus: mahdollisuudet
– 3D-tulostus suunnittelun ja valmistuksen näkökulmasta
– kappaleiden jälkityöstö
– 3D-tulostus Suomessa

Faktat

Teknologiateollisuuden tulevaisuuden osaajat Etelä-Savossa - TEKOS 2020

01.02.2018 - 31.07.2020

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Ammattiopisto SAMIedu ja Etelä-Savon ammattiopisto

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 625 035 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 341 185 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma, Etelä-Savon ELY-keskus

Jaa sivu