Terveenä eläkkeellä –hankkeessa hyödynnetään yhteiskunnallista markkinointia eläkkeelle siirtyvien henkilöiden terveyden edistämiseksi.

Eläkkeelle siirtyminen on hyvinvoinnin näkökulmasta sekä mahdollisuus että riski. Lisääntynyt vapaa-aika ja työpaineiden poistuminen mahdollistavat omasta terveydestä huolehtimisen, mutta eläkkeelle siirtyminen on myös elämänmuutos, jossa taloudellinen tilanne ja sosiaaliset suhteet voivat muuttua ja tämä voi olla riski negatiiviselle elämäntavan muutokselle.

Terveenä eläkkeellähankkeessa hyödynnetään yhteiskunnallista markkinointia eläkkeelle siirtyvien henkilöiden terveyden edistämiseksi. Prosessin aikana mallinnetaan ehdotus eläkkeelle siirtyvien henkilöiden positiivista terveyskäyttäytymistä ylläpitävistä tai positiivista muutosta tuottavista interventioista ja niistä muodostuvasta muutosohjelmasta. Tavoitteena on, että nykyistä suurempi osa yli 65 –vuotiaista säilyttää mahdollisimman pitkään hyvinvoinnin ja terveyden.

Hankkeen kohdealue on Etelä-Savo.

Yhteiskunnallinen markkinointi käsitteenä
Yhteiskunnallisen markkinoinnin, josta käytetään myös nimeä sosiaalinen markkinointi (social marketing), tavoitteena on käyttäytymisen muutos, josta hyötyvät yksittäiset ihmiset, koko yhteisö ja laajemmin yhteiskunta. Arvoa luodaan tarjoamalla sitä mitä ihmiset haluavat, mistä he pitävät ja mikä on helposti saavutettavissa. Yhteiskunnallisessa markkinoinnissa käytetään monipuolisesti erilaisia menetelmiä. Pääpaino ei ole viestinnällisissä keinoissa, vaikka niitäkin hyödynnetään. Tiedon lisäämisen tueksi tarvitaan tukea ja ympäristön muokkausta. Uudenlaisia, yllättäviäkin keinoja löydetään, kun niitä etsitään yhdessä hyödynsaajien kanssa.
Lähde:  https://www.soste.fi/jarjestoopas/yhteiskunnallinen-markkinointi/

___________________________________________________________________________________________________________________

AJANKOHTAISTA!!

Eläkkeelle jääminen voi olla työntekijän mielessä jo vuosia ennen työuran päättymistä. Siinä missä toinen suunnittelee hyvinkin tarkasti mitä lisääntyneellä vapaa-ajalla tekisi, toinen miettii kauhunsekaisin tuntein, onko työuran jälkeen enää mitään merkityksellistä luvassa. Yksilöllisyys korostuu ikääntymisen myötä, ja näin myös eläköitymiseen liittyvät ajatukset ja tunteet ovat hyvin yksilöllisiä.

”Hanketyön tiimoilta on syntynyt ajatus 60+ -ikäisille työntekijöille suunnatusta terveyttä edistävästä toimintamallista, johon sisältyisi oma tyhy-ryhmä sekä vertaismentorointi. Olemme myös uudistamassa kehityskeskustelumalliamme elämänvaihejohtamisen näkökulmasta. Osallistuminen maakunnalliseen hankkeeseen on antanut mahdollisuuden saada tietoa muiden organisaatioiden ”elämänvaihejohtamisesta” ja sparrata samalla toisiamme kehittämistyössä”  – Susanna Laine, henkilöstöpäällikkö, Savonlinnan kaupunki

Hankkeen aikaansaannokset ja tietoa aiheesta on nyt koottu tiiviiseen pakettiin, johon kannattaa ehdottomasti tutustua! Sillä eläkkeelle jääntihän meillä jokaisella siintää horisontissa ennemmin tai myöhemmin.​​​​​​​

Tästä pääset tutustumaan hankkeen sähköiseen loppujulkaisuun: Terveenä eläkkeelle ja eläkkeellä​​​​​​​

Terveenä eläkkeellä hankkeen saavutettava loppujulkaisu (PDF): Terveenä eläkkeelle ja eläkkeellä

Hyvinvoinnin huominen: Terveenä eläkkeellä – hanke Xamk Podcast.
Kuuntele kuinka projektityöntekijät Marjo Heikkilä ja Sami Piisilä kertovat hankematkasta!

_________________________________________________________________________________________________________________

HANKKEEN PÄÄTÖSSEMINAARI  pidettiin 8.9.2021 Saimaa Stadiumilla Mikkelissä.
Seminaari järjestettiin hybridimallilla – paikan päälle kutsuttiin keskeiset yhteistyökumppanit sekä sidosryhmien edustajat.Seminaari livestriimattiin ja osallistujia oli yhteensä (myös kutsuvieraat mukaan lukien) noin 60.Tallenne seminaarista oli katsottavissa kahden viikon ajan, ja sitä jaettiin mahdollisimman laajasti sidosryhmille.

_____________________________________________________________________________________________________________

JULKAISTUT ARTIKKELIT

Voinko hyvin työurani loppuun saakka? artikkeli READ 3/2019 verkkolehdessä.

Minäkö jo eläkkeelle? artikkeli READ 2/2020 verkkolehdessä.

Hyvillä mielin eläkkeelle  artikkeli Dialogi verkkojulkaisussa 8.12.2020.

HANKKEEN AIKANA TOTEUTETUT OPINNÄYTETYÖT

Terveyttä eläkkeelle? Kyselytutkimus työterveyshoitajille
Opinnäytetyöntekijä: Anu Mennader

Työssäjaksamisen edistämisen hyvät käytänteet viimeisinä työvuosina.Terveenä eläkkeellä – hanke.
Opinnäytetyön tekijät: Sari Kiukas ja Annamaria Mackintosh

Lisätietoja

Haija Kankkunen
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk)
haija.kankkunen@xamk.fi
040 652 6308

Marina Steffansson
Diakonia-ammattikorkeakoulu
marina.steffansson@diak.fi
040 198 8149

Sami Piisilä

Tanhuvaaran urheiluopisto
sami.piisila@tanhuvaara.fi
044 745 6443

 

Nettisivu päivitetty 29.10.2021.

Hanke päättyi 31.10.2021.

 

 

 

 

 

Faktat

Terveenä eläkkeellä - yhteiskunnallisen markkinoinnin avulla uusia keinoja terveyskäyttäytymisen muutoksen tukemiseen

01.02.2019 – 31.10.2021

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Diakonia ammattikorkeakoulu ja Tanhuvaaran urheiluopisto

Muut kumppanit: Mikkelin, Savonlinnan ja Pieksämäen kaupungit, Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelut, Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä sekä Etelä-Savon sosiaali- ja terveysjärjestöjen tuki ry, Savonlinnan Seudun Kolmonen ry, Pieksämäen alueen sosiaali- ja terveysjärjestöjen tuki ry ja Etelä-Savon liikunta ry.

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 285 330 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 162 612 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: STM; Terveyden edistämisen määräraha