Terveenä eläkkeellä –hankkeessa hyödynnetään yhteiskunnallista markkinointia eläkkeelle siirtyvien henkilöiden terveyden edistämiseksi.

Eläkkeelle siirtyminen on hyvinvoinnin näkökulmasta sekä mahdollisuus että riski. Lisääntynyt vapaa-aika ja työpaineiden poistuminen mahdollistavat omasta terveydestä huolehtimisen, mutta eläkkeelle siirtyminen on myös elämänmuutos, jossa taloudellinen tilanne ja sosiaaliset suhteet voivat muuttua ja tämä voi olla riski negatiiviselle elämäntavan muutokselle.

Terveenä eläkkeellähankkeessa hyödynnetään yhteiskunnallista markkinointia eläkkeelle siirtyvien henkilöiden terveyden edistämiseksi. Prosessin aikana mallinnetaan ehdotus eläkkeelle siirtyvien henkilöiden positiivista terveyskäyttäytymistä ylläpitävistä tai positiivista muutosta tuottavista interventioista ja niistä muodostuvasta muutosohjelmasta. Tavoitteena on, että nykyistä suurempi osa yli 65 –vuotiaista säilyttää mahdollisimman pitkään hyvinvoinnin ja terveyden.

Hankkeen kohdealue on Etelä-Savo.

JULKAISTUT ARTIKKELIT:

Voinko hyvin työurani loppuun saakka? artikkeli READ 3/2019 verkkolehdessä.

Minäkö jo eläkkeelle? artikkeli READ 2/2020 verkkolehdessä.

Yhteiskunnallinen markkinointi käsitteenä
Yhteiskunnallisen markkinoinnin, josta käytetään myös nimeä sosiaalinen markkinointi (social marketing), tavoitteena on käyttäytymisen muutos, josta hyötyvät yksittäiset ihmiset, koko yhteisö ja laajemmin yhteiskunta. Arvoa luodaan tarjoamalla sitä mitä ihmiset haluavat, mistä he pitävät ja mikä on helposti saavutettavissa. Yhteiskunnallisessa markkinoinnissa käytetään monipuolisesti erilaisia menetelmiä. Pääpaino ei ole viestinnällisissä keinoissa, vaikka niitäkin hyödynnetään. Tiedon lisäämisen tueksi tarvitaan tukea ja ympäristön muokkausta. Uudenlaisia, yllättäviäkin keinoja löydetään, kun niitä etsitään yhdessä hyödynsaajien kanssa.
Lähde:  https://www.soste.fi/jarjestoopas/yhteiskunnallinen-markkinointi/

 

 

Lisätietoja

Haija Kankkunen
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk)
haija.kankkunen@xamk.fi
040 652 6308

Marina Steffansson
Diakonia-ammattikorkeakoulu
marina.steffansson@diak.fi
040 198 8149

Sami Piisilä

Tanhuvaaran urheiluopisto
sami.piisila@tanhuvaara.fi
044 745 6443

 

 

 

 

 

Faktat

Terveenä eläkkeellä - yhteiskunnallisen markkinoinnin avulla uusia keinoja terveyskäyttäytymisen muutoksen tukemiseen

01.02.2019 - 31.10.2021

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Diakonia ammattikorkeakoulu ja Tanhuvaaran urheiluopisto

Muut kumppanit: Mikkelin, Savonlinnan ja Pieksämäen kaupungit, Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelut, Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä sekä Etelä-Savon sosiaali- ja terveysjärjestöjen tuki ry, Savonlinnan Seudun Kolmonen ry, Pieksämäen alueen sosiaali- ja terveysjärjestöjen tuki ry ja Etelä-Savon liikunta ry.

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 285 330 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 162 612 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: STM; Terveyden edistämisen määräraha

Jaa sivu