Time2grow-hanke päättyy 31.12.2019. Lue loppujulkaisumme "Työhyvinvointi kasvaa vuorovaikutuksessa" http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-216-0 .

Mitkä olivat tavoitteemme?

Yksilö- eli työntekijätasolla Time2grow-hankkeen tavoitteena on ollut parantaa hoitotyöntekijöiden vuorovaikutustaitoja. Sitä kautta edistetään työntekijöiden työhyvinvointia ja työssä jaksamista. 

Organisaatiotasolla hankkeen tavoitteena on ollut työn organisoinnin parantuminen. Vaikuttamalla mm. hierarkioihin ja vuorovaikutuksen tapoihin parannetaan sekä työhyvinvointia että tuottavuutta.

Mitä teimme tavoitteiden saavuttamiseksi?

Time2grow-hankkeessa käytimme, loimme ja kehitimme työkaluja ja malleja, joiden avulla ehkäisimme hoitotyöntekijöiden burnoutia ja edistimme työhyvinvointia. Mukana oli kolme pientä suomalaista hoivaorganisaatiota. Erityisen tärkeää on ollut kehittää hoitohenkilöstön vuorovaikutustaitoja. Jaoimme parhaita käytäntöjä työhyvinvoinnin tukemiseen kansainvälisen kumppanuuden kautta Belgiassa ja Puolassa.

Vuorovaikutteisia metodeja olivat keskustelut, kokeilut sekä teema- ja ryhmähaastattelut. Niillä saimme esiin hiljaista tietoa sekä hyvän kokonaiskuvan hoitajien hyvinvoinnista ja työn keskeisimmistä haasteista. Hoitajien palautteen perusteella tärkeimmiksi kehittämisen kohteiksi nousivat tiedonkulku, kirjaaminen, oma asenne ja asiakkaan asemaan asettuminen. Vuorovaikutuksen ja omien tunteiden merkityksen ymmärtäminen oli keskiössä.

Kehittämistyössä hyödynsimme mm. simulaatiopedagogiikkaa ja palvelumuotoilua. Järjestimme simulaatiopajoja haastavista tilanteista työssä, ja palvelumuotoilun työkaluista tarjosimme kokeiluja ja havainnointia.

Keskustelujen ja omien tunteiden havainnoinnin kautta saatiin keinoja hallita stressiä. Yhteistä työskentelykulttuuria, ymmärrystä, me-henkeä ja vaikuttavampia toimintatapoja edistimme tuomalla esimiehet ja hoitotyöntekijät yhteiseen keskusteluun työyhteisössä.

Millaisia tuloksia saimme?

Time2grow-hankkeen tuloksena yksilö- eli työntekijätasolla on parantunut kommunikaatio, mikä heijastuu koko työyhteisöön. Se lisää myös asiakkaiden tyytyväisyyttä ja palvelun laatua.

Organisaatiotasolla esimiesten osallistaminen hyödytti koko työyhteisöä. Hankkeeseen osallistuneet esimiehet ovat hyötyneet erityisesti palvelumuotoilun keinoista ja kansainvälistä yhteistyöstä, vaikka hankkeella ei välttämättä voi suoraan vaikuttaa työn organisointiin. Esimiehet saivat keinoja hoitotyöntekijöiden työhyvinvoinnin edistämiseen, mikä on ollut merkittävä tulos organisaatiotason kehittämisen näkökulmasta.

time2grow-hankkeessa Kehitämme pienten hoivayksikköjen työntekijöiden kanssa heidän työhyvinvointiaan.

tausta

Hoivapalveluissa toimivien työntekijöiden työssä jaksaminen ja työssä pysyminen edellyttää aikaisempaa tietoisempaa työhyvinvoinnin ja tuottavuuden yhteensovittamista. Kun väestö ikääntyy, palvelukysyntä kasvaa. Käynnistetyt rakennemuutokset muuttavat palvelutuotantoa ja asetettuja tuottavuustavoitteita.

Pienten palveluntuottajien toimintaympäristöä muokkaa maakuntauudistus, jossa asiakkaiden valinnanvapaus korostaa asiakastyytyväisyyden ja palvelulaadun merkitystä. Hankkeessa huomioidaan sekä työntekijöiden omat hyvinvointikokemukset että organisaation ja muun yhteiskunnan asettamat tavoitteet.

Projektipäällikkö Minna antaa hankkeelle kaikkensa, teknologian ajoittaisesta kapinoinnista huolimatta.

tavoitteet

Työntekijätasolla edistämme työntekijöiden vuorovaikutus- ja kommunikaatiotaitoja. Ne auttavat parantamaan työhyvinvointia, työssä jaksamista ja asiakkaiden hyvinvointia sekä tukevat asiakkaiden tyytyväisyyttä ja palvelun laatua.
Organisaatiotasolla parannamme työn organisointia, huomioiden tuottavuuden ja työhyvinvoinnin. Luomme paremmat edellytykset hallita työntekijöiden stressiä työpaikoilla. Vaikutamme viralliseen ja epäviralliseen työskentelykulttuuriin, hierarkioihin ja vuorovaikutuksen tapoihin.

keinot

 • Simulaatiopedagogiikka auttaa kartoittamaan työhyvinvoinnin lähtötilannetta ja työkultuuria.
 • Palvelumuotoilu tuo välineitä kokeiluihin ja arjen työn kehittämiseen.
 • Kolmen eri organisaatioiden yhteiset työpajat auttavat työn kehittämisessä ja tukevat verkostoitumista.
 • Kansainvälisessä yhteistyössä (Belgia, Puola ja Suomi) etsimme ratkaisuja ja levitämme eri maissa hyödynnettäviä parhaita työhyvinvoinnin tukemisen käytäntöjä.
Elimäen Puustellissa kehitetään suomalaista työelämää.

tulokset

 • Vuorovaikutustaidot paranevat.
 • Tuomme uusia työkaluja ja koulutuksellista sisältöä oppilaitosten sekä työyksiköiden käyttöön.
 • Kehitämme työntekijöiden vuorovaikutukseen ja työn organisointiin liittyviä toimintamalleja.
 • Luomme työntekijöiden kanssa työskentelyvälineitä ja -käytänteitä työssä jaksamisen edistämiseksi.
 • Työkyky paranee.
 • Kehitämme organisaatiotason ratkaisut työn organisointiin.
 • Otamme käyttöön työssä uupumista ja burnoutia ehkäiseviä menetelmiä.
 • Organisaatiotoimintakyky ja ongelmien käsittelykyky paranevat.
 • Siirrämme ja levitämme parhaat kansainväliset käytännöt suomalaiseen työelämään.
 • Kokoamme toiminnan tulokset julkaisuksi.
 • Ohjaamme ja julkaisemme hankkeessa tehdyt opinnäytetyöt.
Vuorovaikutusta voi kehittää monin tavoin jokapäiväisessä työssä.

TIME2GROW KUVIN JA SANOIN

opintomatkamme Tanskaan 16. – 19.9.2019

Jo menomatkalla otimme virkistävät maisemat haltuun ruokatauolla saarien ja meren syleilyssä.
Tutustuimme ihastuttavaan dementiakylään Svendborgissa.

 

Dementiakylässä on myös mainio kuntosali ja monta muuta hyvän elämän mahdollistavaa tilaa.

 

Karavaanariaikojaan voi muistella yöpymällä dementiakylän asuntovaunussa. Kylän koko piha-alue on viihtyisä, laaja ja suojainen.

 

Svendborg henkii historiaa.
Svendborgin sateenvarjot sulostuttivat samoilijan silmää.
Tutustuimme Vejlessä sairaanhoitajien koulutukseen.
Hanne kouluttaa hoitajia. Rakkaus on hoitotyön keskiössä.
Kööpenhaminassa söimme panimoravintolassa, maistelimme paikallisia oluita, keskustelimme matkan tuomista virikkeistä ja vähän shoppailimmekin.
Opintomatkamme motto: Uusin silmin saamme lisää väriä elämään!

Katsopa video Moision virkistyspäivistä!

https://drive.google.com/drive/folders/1xleOg1hBM1wmzLOP4Ic8K0-UQuHJog6R

virkistyimme moision kartanossa 23.5.2019

Peukutimme ja hihkuimme työhyvinvoinnin kehittämistä yhdessä. Meitä oli koossa mahtava porukka Kymijoen Hoivasta, Valkealan Iltatähdestä ja Elimäen Puustellista. Kuva: Jari Hynynen.

 

Etualalla istuvat Pöyrööt eli Liisa ja Arttu Seppälä, jotka vetivät taas hienon kuvitussession. Takarivissä hymyilee hohtava hanketiimi: Anna-Kaarina, Minna N., Arska, Satu, Kai ja Minna L.
Tässä he ovat: Paavo ja Pirre, unelmien työkaverit, piirtäjänä Pöyrööt.

Virkistyimme moision kartanossa 15.5.2019

Meitä oli Moisiossa koossa monikymmenpäinen upea porukka. Hankkeemme hoivayksiköt ovat Kymijoen Hoiva, Valkealan Iltatähti ja Elimäen Puustelli. Kuva: Jari Hynynen.
Moision metsänrajassa hirnui kaksipäinen ratsutrio ja monipäinen Time2Grow-hankekvintetti. Hanna Marnon taideteoksen kupeessa poseerasivat Liisa, Satu, Arska, Minna L. ja Minna N. Kuva: Jari Hynynen.
Pöyrööt eli Liisa ja Arttu Seppälä kuvittivat unelmien hoivatyökaverin. Kuva: Arja Hämäläinen.
Tässä hän on: Joku Muu eli unelmien hoivatyökaveri, piirtäjänä Pöyrööt.
Hoivatyöntekijät keskittyivät kuvailemaan unelmiensa työkaveria. Kuva: Arja Hämäläinen.
Projektipäällikkö Minna ja kuvaaja Jari seurasivat silmät ja linssit tsuumattuna piirroshahmon luontia. Kuva: Arja Hämäläinen.

Lue julkaisujamme! Huomaa myös hankkeemme blogi sivun alareunassa, Ajankohtaista-otsikon alla.

Time2Grow-hanke toimii!

 

Lisätietoja

Projektipäällikkö
Minna Lehesvuori
044 702 8512
minna.lehesvuori@xamk.fi

Projektityöntekijä
Satu Hynynen
044 702 8338
satu.hynynen@xamk.fi

TKI-asiantuntija
Arja Hämäläinen
040 683 8191
arja.hamalainen@xamk.fi

 

Näymme sosiaalisessa mediassa tunnisteella #time2grow.

Lue vuoden 2019 blogitekstimme osoitteesta https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitystoiminta/ tai Ajankohtaista-otsikon alta!

Katso harjoittelijamme Minna Niemisen riemastuttava tyhy-räppi!

Ajankohtaista

Avain työhyvinvoinnin lippaaseen

Vanhuuden myötä ihmisen fysiologinen toimintakyky heikkenee. Jos lisäksi sairastaa etenevää muistisairautta, se rajaa kognitiivista toimintakykyä. Ihmiselämän elämänkaari kääntyy niihin kallisarvoisiin elämän loppupuolen vuosiin, joissa mitataan hoitajien ammatillinen osaaminen, asiakasymmärrys ja tunneäly ihan uudessa valossa. Hoitotyö saa aivan uuden ulottuvuuden. Hoitajien on oltava hereillä, kaikki aistit valppaina. On oltava valmis vastaanottamaan niitä signaaleja, joiden perusteella dementoituneelle...

Palvelumuotoilusta käytäntöjä itseohjautuvuuteen

Itseohjautuvuudesta puhutaan paljon, mutta sitä on määritelty melko vähän. Se liittyy vahvasti työelämään ja koulumaailmaan ja on jonkinlainen vastakohta byrokratialle ja hierarkioille. Itseohjautuvuus ei saisi koskaan tarkoittaa sitä, että ihminen jätetään yksin haasteidensa kanssa. Savaspuron (2019) mukaan itseohjautuvuutta ihannoidaan ja siihen kytketään yltiöpositiivisia mielikuvia. Onnellisuuden, innostuksen ja draivin narratiivit liittyvät vahvasti aiheen yhteiskunnalliseen keskusteluun. Toisaalta...

Viisaan viestijän kymmenen käskyä

Alussa on varoituksen sana eli teen ennakoivat pirkkapekkapeteliukset. Pyydän anteeksi, jos tekstini loukkaa jonkun hengellistä vakaumusta. Sitä en tahdo tehdä. Tahdon muistuttaa kepeästi, mutta hartaasti, miten viisas viestijä toimii hanketyössä – ja miksei muissakin jobeissa. Myös käskemistä pitää selittää. Herkkänahkaisessa nykyuniversumissamme ei enää saisi käskeä ketään, missään, mistään eikä mihinkään. Synnyin ja vartuin varsinaissuomalaisessa käskemisen...

Valoa ja iloa – elä marraskuussakin!

Syysmyrsky, harmaat päivät, kaamoksen aika – otetaan käyttöön valojen taika! Positiivinen asenne peliin, ja värikkäät vaatteet kylmään keliin. Innosta toisia, keksi jotain uutta, vaikka ei kello ole edes kuutta. Aamu vai ilta, pimeää on, mutta ei auta olla mielikuvitukseton. Hoivaa itseäsi, kynttilää polta, kaikki voi olla uskomatonta. Ajatus keväästä tuoksuineen antaa voimaa pimeään kaamokseen ja...

Senioreiden Suhinat 2019

Kävimme tutustumassa Senioreiden Suhinat -tapahtumaan Kouvolan kaupungintalolla. Ohjelmassa oli musiikkia, muotia ja mielenterveyttä. Esittelypisteillä sai tietoa ja vinkkejä kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. Monipuolista ohjelmaa juhlasalissa Tilaisuuden juonsi legendaarinen Reijo Salminen. Thilia Thalia -visailuohjelma tuli elävästi mieleen. Osallistuimme sormijumppaan, joka on tarpeellista kaikenikäisille. Kesken työpäivänkin se piristää ja vetreyttää sormia. Liikkeet ovat yksinkertaisia, mutta tehokkaita. Voi kokeilla vaikka...

Faktat

Time2Grow - Hoitotyöntekijöiden burnoutin ehkäisy pienissä suomalaisissa hoivayksiköissä

01.04.2017 – 31.12.2019

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xamk

Muut kumppanit: Elimäen Puustelli ry; Kymijoen Hoiva ry; Valkealan Iltatähti ry; Trendhuis CVBA, Belgia; Dobre Kadry, Puola

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 334226 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 334226 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Hämeen ELY-keskus, ESR-rahoitus