Hankkeessa luodaaan yhteinen energia-alan test-bed -toimintaympäristö, missä yhdistyvät käden taidot ja tutkimus

tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on
-luoda yhteinen (KSAO-Xamk) test-bed -toimintaympäristö, missä yhdistyvät käden taidot ja tutkimus.
-luoda digitaalinen tutkimus/oppimisympäristö työkalu, joka mahdollistaa opettajien etäopetuksen ja seurannan kahden oppilaitoksen välillä.
-keskittää tutkimusta ja koulutusta samaan paikkaan, tällä haetaan kustannustehokasta ja toimintavarmaa tutkimus/koulutusympäristöä.
Hanke luo mahdollisuuden jatko-opintopolkujen kehittämiselle.

toimenpiteet

KSAO/Xamk toteuttaa yhdessä hankkeen jossa luodaan pohja ammattikorkeakoulun TKI-toiminnan ja ammattiopiston kehittämistoiminnan yhdistämiselle kyseessä olevalla alalla. Hankkeen toimenpiteet tähtäävät molempien oppilaitosten tarpeiden ja tulosten parantamiseen.

Test-bed ympäristön toteuttaminen yhdelle paikalle. Ammattikorkeakolun tuottama tutkimus toteutetaan ammattiopiston BioSammon toimintaympäristössä. Ammattiopisto tarjoaa ”kädet” ammattikorkeakoun TKI-toiminnalle.

Esiselvitys: Kartoittaa olemassa oleva (KSAO / Biosampo ja Xamk / energia) infra ja sen mahdollisuudet.

Tutkimusosiot: Muokata ja suunnitella energia-alan koulutukseen liittyviä yhteneväisiä tutkimusosioita Xamk/KSAO.

Tutkimuskeskittymä: Tutkimuskeskittymästä kiinnostuneiden organisaatioden ja tutkimusaiheiden kartoitus.

Selvitetään yritysten tutkimustarve ja yhteistyöhalukkuus yhdessä alueen tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden kanssa

tulokset

Lyhyellä tähtäimellä luodaan yhteistyö Xamkin ja Ksao:n välille. Lyhyellä tähtäimella luodaan alusta yhteiselle test-bed toiminnalle, jossa molemmat oppilaitokset tuottavat palveluja. Ammattiopisto hoitaa käytännön työt ja ammattikorkeakoulu soveltavan tutkimuksen. Hankkeen pitkäaikaisena tuloksena syntyy uusi tutkimuksen ja koulutuksen oppimisympäristö, joka palvelee taloudellisesti tehokkaammin lähellä toisiaan olevia eriasteisia oppilaitoksia. Luodaan pitkällä tähtäimellä malli, jossa uusien teknologioiden koulutuksen tarpeisiin voidaan vastata nopeammin

 

 

Lisätietoja

Tutkimuspäällikkö Kirsi Tallinen, 044 702 8420, kirsi.tallinen@xamk.fi

Faktat

TKI-energiakeskittymä - Kädet ja aivot yhdessä

01.01.2015 – 30.06.2017

Toteuttajat

Hallinnoija: Kouvolan seudun ammattiopisto, Ksao

Osatoteuttajat: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk)

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 283 639 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 81 501 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Uudenmaan liitto, Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)