Tavoitteena suunnitella ja pilotoida ammattikorkeakoulujen TKI-osaamisen vahvistamiseen tarkoitettu monimuotokoulutus.

TKI-osaajavalmennus -hankkeessa suunniteltiin ja pilotoitiin ammattikorkeakoulujen TKI-osaamisen vahvistamiseen tarkoitettu monimuotokoulutus. Hankkeessa suunniteltu, yhteensä 30 opintopisteen laajuinen valmennus on tarkoitettu TKI -toiminnassa oleville tai siihen pyrkiville ammattikorkeakoulujen opetus- ja muulle henkilöstölle.

Valmennus ensimmäinen toteutus alkoi maaliskuussa 2014. Valmennus toteutettiin kaksi kertaa hankkeen aikana ja yhteensä valmistuneita TKI-osaajia on 78. TKI-Osaajavalmennus keskittyi projektien suunnitteluun ja toteutukseen, TKI-menetelmiin, johtamiseen, tulosten kaupallistamiseen, asiakkuuksien tunnistamiseen sekä TKIn ja opetuksen integraatioon.

Hankkeessa Mikkelin ammattikorkeakoulu suunnitteli yhdessä Turun ammattikorkeakoulun kanssa 10 opintopisteen laajuisen TKI-menetelmät ja projektitoiminta -kokonaisuuden.

TKI-osaajavalmennus onnistui tavoitteessaan selkiyttää ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnan profiilia, vahvistaa käytäntölähtöistä kulttuuria, jäsentää toimintamalleja ja syventää TKI-asiantuntijuutta. Lisäksi valmennus on parantanut ammattikorkeakoulujen toiminnan vaikuttavuutta, vahvistanut TKI-osaamista ja lisännyt kansallista ja kansainvälistä TKI-toimintaa. Keskeistä on ollut myös valmennuksen myötä syntynyt ammattikorkeakoulujen TKI-osaajien verkosto.

Hyvästä TKI-osaamisesta hyötyvät valmennukseen osallistujat ja ammattikorkeakouluverkosto, mutta myös yhteistyökumppanit, joista keskeisiä ovat kasvuhakuiset kansainvälistyvät pk-yritykset sekä julkisten palveluiden järjestäjät.

TKI-osaajavalmennus -hankkeen kehitystyön vuosille 2014–2015 on rahoittanut Opetus- ja kulttuuriministeriö. Hallinnoijana toimi Haaga-Helia ammattikorkeakoulu ja sisällön koordinoijana Lapin ammattikorkeakoulu. Kumppaneina ja toteuttajina hankkeessa ovat olleet kaikki Suomen ammattikorkeakoulut.

TKI-osaajavalmennus jatkuu ammattikorkeakoulujen itse rahoittamana valmennuksena. Jatkossa TKI-osaajavalmennuksessa on mahdollista keskittyä joko Tutkimus- ja kehitysosaamiseen tai Innovaatiot- ja kaupallistamisosaamiseen.

Julkaisuja

Mentorin opas

Erikoistumismoduulin satoa vuosilta 2014−2016

Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta ammattikorkeakouluissa : Kehittämässä valmennusta ja valmentamassa kehittämistä

Hanketoiminnan tuki ammattikorkeakoulussa : Case Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu

Yhteystiedot

Noora Talsi
Tutkimusjohta
p. 040 648 5020
noora.talsi(at)mamk.fi

 

Faktat

TKI-osaajavalmennus

01.01.2014 – 31.12.2015

Toteuttajat

Hallinnoija: Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Kaikki Suomen ammattikorkeakoulut

Budjetti

Rahoittaja ja päärahoituslähde: OKM - Opetus- ja kulttuuriministeriö