Hanke testaa öljyntorjuntakaluston käytettävyyttä tulvaveden huuhtoman ja vesistöihin kuljettaman roskan keräämiseksi.

Hanke tukee varautumista tulvantorjuntatilanteen jälkitoimiin selvittämällä öljyntorjuntakaluston käytettävyyden tulvaveden huuhtoman ja vesistöihin kuljettaman roskan keräämiseksi. Kaluston käytettävyys selvitetään käytännön testeillä. Testien perusteella varaudutaan kaluston modifiointiin. Testitulokset raportoidaan ja käyttökelpoisiksi osoittautuvista keruujärjestelmistä kootaan ’Tulvaroskan keräämisen toimintamalli öljyntorjuntakalustoa hyödyntäen’ -tietopaketti. Tietopaketti koostuu keräinjärjestelmien kuvauksesta sekä turvallisia työskentelymenetelmiä ja suojautumistarpeita koskevasta ohjeesta.

Hanke käynnistyy taustaselvityksellä muualla maailmalla hyödynnetyistä keräystekniikoista. Taustaselvityksen painoarvoa kasvatetaan, mikäli öljyntorjuntakalusto osoittautuisi täysin roskankeräämiseen soveltumattomaksi, jolloin hankkeen tavoite soveltuvan kaluston kartoittamiseksi toteutuu. Tietopaketti ja taustaselvitys kootaan raportiksi.

Kirjallisten tuotosten lisäksi tulokset jalkautetaan käytännön osaamiseksi sekä järjestämällä livedemonstraatioita että viestinnällisin keinoin.

Hankkeen tuloksena tulvatilanteessa hyödynnettävä keräyslaitevalikoima on laajentunut ja tietous keräyslaitteista on lisääntynyt. Roskan keräämisen soveltuvan kaluston etukäteiskartoitus, keräämisen testaaminen ja keräystoiminnan suunnittelu nopeuttavat tulvatilanteen jälkitoimia ja vahingoista toipumista sekä vähentävät ympäristön pilaantumista. Roskankeräystoiminnan ennakkosuunnittelu lisää myös jälkitoimien työ- ja terveysturvallisuutta ja kustannustehokkuutta.

Hankkeen toimenpiteet aikataulutettuina:

  • TP1 Taustaselvitys tulvavahinkojen jälkitoimissa ja/tai meriroskan keräämisessä hyödynnettävistä menetelmistä ja laitteista (kevät 2024)
  • TP2 Roskan keräämistestaukset, testausmallin kehittäminen, kaluston kehittämis- tai modifiointitarpeiden määrittely ja kaluston saatavuuden arviointi (kesä–syksy 2024)
  • TP3 Tulvaroskan keräämisen turvallisen työskentelyn toimintamallin kuvaus suojaustarpeineen (syksy 2024)
  • TP4 Demonstraatiopäivä tulosten jalkauttamiseksi käytännön osaamiseksi (syksy 2024)
  • TP5 Tulosten raportointi (talvi 2024–2025)
  • TP6 Viestintä (koko hankeajan)

Lisätietoja

Justiina Halonen
Tutkimuspäällikkö
044 702 8514
justiina.halonen(at)xamk.fi

Manu Kettunen
TKI-asiantuntija
050 911 2288
manu.kettunen(at)xamk.fi

 

Tämän sivun lyhytosoite:

xamk.fi/tulvaroska

Katso  myös muut öljyntorjuntahankkeet:

 

Yläkuva luotu Adobe Fireflyllä

Faktat

Tulvaroska – Tulvaveden kuljettaman jätteen kerääminen öljyntorjuntakalustolla

01.03.2024 – 28.02.2025

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 69 469 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 20 840 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Kymenlaakson liitto, Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)

Asiasanat