Hankkeen avulla vahvistetaan miesten työllistymistä ja kouluttautumista naisvaltaisille aloille luovin menetelmin

Hanke etsii ratkaisuja miesten työllisyyden edistämiseen sekä työelämän sukupuolenmukainen segregaation lieventämiseen. Ratkaisuja etsitään luovin menetelmin terveyttä, hyvinvointia ja voimaantumista edistämällä sekä laaja-alaisesti työnhakutaitoja vahvistamalla. Kohderyhmänä ovat eri-ikäiset työelämän ulkopuolella olevat ja työttömät, työllistymisvaikeuksia kohtaavat sekä syrjäytymisvaarassa olevat miehet.

Työnhaun performanssi kytkee luovat alat yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisuun. Hanke on monialainen ja se pyrkii tuomaan uusia työkaluja työvoimapalvelualalle, lieventämään työelämän sukupuolittuneisuutta sekä kohtauttamaan työnhakijoita ja työvoimatarpeita.

TAVOITTEET

Hankkeen päätavoitteena on kehittää ja luoda uusi ja innovatiivinen sosiokulttuurinen malli miesten työurien
sukupuolenmukaisen eriytymisen lieventämiseksi ja vahvistaa näin miesten työllistymistä naisvaltaisille aloille sekä saada aikaan muutos ilmapiirissä: pois ajattelusta naisten ja miesten ammateista.

Hankkeen tavoitteena on luoda soveltavan teatterin harjoitteiden ja kehollisten menetelmien kuten kuntoilu, urheilu, terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen tähtäävien toimenpiteiden avulla skaalattavissa oleva malli, jonka avulla eri ryhmiin kuuluvat työnhakijat ja työelämän ulkopuolella olevat miehet voimaantuvat ja heidän vireystilansa työnhakijoina ja työntekijöinä lisääntyy.

TOIMENPITEET

Hankkeen aikana järjestetään kaksi valmennusryhmää, joissa hyödynnetään luovia ja soveltavan teatterin menetelmiä.

Hanke toteutetaan seuraavissa neljässä työpaketissa:

  • TP 1: Ennakkovalmistelu, rekrytoinnit
  • TP 2: Työnhaun performanssi -valmennukset, syksy 2019 & kevät 2020
  • TP 3: Työnhaun valmennuspolku, työnhakutoimet ja tulevaisuus
  • TP 4: Työnhaun performanssi -valmennuspolun mallintaminen, arviointi, tutkimus ja raportointi

TULOKSET

Tulosena on kohderyhmän välitön tai välillinen työllistyminen naisvaltaisille aloille, työllistymisen valmennuspaketin sekä monialaisen yhteistyömallin mallintaminen.

Työllistyminen (15) tai yrittäjyys (2)
Työnhaun performanssi -työllistymisen valmennuspaketti (1 kpl)
Yhteistyömalli (1 kpl)

Hankkeen tuloksena kohderyhmään osallistuva osaa itse reflektoida omaa kokemustaan
työnhakutilanteissa ja elämänhallinnassa yleensä: hän tunnistaa itsensä kehollisena ja merkitsevänä olentona, on sinut itsensä kanssa ja on valmis kohtaamaan toisen tasavertaisena ja itseään ja toista kunnioittaen, ymmärtää nettiolemuksen merkityksen, pärjää haastatteluissa, oppii verkostoitumaan, kumppanoitumaan ja toimimaan yli sukupuolittuneiden roolimallien.

Henkilö osaa kohdata työnhakutilanteessa ihmisen läsnäolevasti ja olla avoimessa dialogissa hänen kanssaan. Osaa reflektoida tilannetta, pukea sanoiksi sen, miten tilanne meni ja miten työnhaussa voi edelleen kehittyä ja ylipäätään edistää omaa terveyttään ja elämänhallintaitojaan.

Tietosuojailmoitus Työnhaun performanssi

 

Lisätietoja

Laura Lehtinen
Projektipäällikkö
laura.lehtinen@xamk.fi
044 702 8451

 

 

Ajankohtaista

Tasa-arvon performanssi 5.11.2020

Tasa-arvoon liittyy monenlaisia mielipiteitä, arvoja ja asenteita. Tasa-arvotyö näyttäytyy usein vastakkainasettelulta ja ihmisryhmien väliseltä kisailulta. Ruuti-sukupuolisensitiiviset ura- ja työpaikkaohjauksen mallit ja Työnhaun Performanssi –hankkeet eivät lähde mukaan vastakkainasetteluun, vaan tuovat esille sukupuolisensitiivistä ajattelua kaikkien sukupuolten hyödyksi. Työ- ja koulutusurien muodostuminen on nykyään sallivampaa, ja urat ovat enemmän irrottautuneet perinteisistä sukupuolirooleista. Vai ovatko? Yhteinen webinaari Tasa-arvon...

Missä ollaan? Tässä ja nyt – henkisellä matkalla tuntemattomaan

Työnhaun performanssin luova työnhakuvalmennus huipentui osallistujien koostamaan poikkitaiteellisen performanssiin Tässä ja nyt – henkisellä matkalla tuntemattomaan. Esityksen ensi-ilta pidettiin pienelle kutsuvierasjoukolle Kouvolan Teatterin klubilla 27.8.2020. Esityksen sisällön tuottivat osallistujat itse teatteripedagogi Elina Ylisuvannon ohjauksessa. Sisältö kumpuaa omista muistoista, arvoista, kokemuksista ja tulevaisuuden unelmista. Ryhmä alkoi keväällä koostaa esitystä ennakkoluulottomasti – ja omasta halustaan. Esitystä ideoitiin...

Onnistu työhaastattelussa – kehon kieli haltuun!

Työnhaun performanssi ja Kaiku – osallisena Kouvolassa -hankkeet ovat toteuttaneet videon avuksi työhaastattelutilanteisiin. Koska etänä toteutettavat työhaastattelut saattavat yleistyä, keskittyy video etähaastatteluun, mutta vinkit sopivat myös livetilanteisiin. Video havainnollistaa kehollisen viestinnän ja läsnäolon merkitystä. Tämä blogipostaus taustoittaa videon teemoja ja vaikutelmien muodostumista. Tekstin lähteenä kehollisten vaikutelmien antamisen osalta on käytetty kirjaa Taito tehdä hyvä vaikutus...

Kuulumisia Performanssin työnhakuvalmennuksesta

Tammikuussa alkoi Työnhaun performanssi –hankkeen Työstämö-valmennus. Saimme pienen mutta sitäkin mahtavamman porukan koolle tähän luovaan työnhakuvalmennukseen. Ryhmä tapasi kaksi kertaa viikossa erilaisia harjoitteita tehden. Teatteripedagogi Elina vastasi soveltavan teatterin sisällöistä torstaisin, yhteisöpedagogi Annin tulevaisuusohjaukseen painottuvista sisällöistä perjantaisin. Ryhmän jäsenet tutustuivat toisiinsa, luottamus rakentui, uskallus lisääntyi. Ehdimme tavata 9 viikon ajan, kunnes koronatilanne katkaisi hyvin toimineet...

Hyvinvoinnista ja Helsingistä

Työnhaun performanssin minipilotin lisäksi syksyyn kuului kaksi kivaa tapahtumaa. Marraskuussa pidettiin yleisölle avoin hyvinvointipäivä sekä tehtiin performanssin poppoon kanssa retki Helsinkiin. Hyvinvointipäivä Kouvolan Teatterilla Hyvinvointipäivä kokosi suuren joukon osallistujia Kouvolan Teatterin klubille – osallistujia oli reilu viitisenkymmentä! Markkinointitilaisuutenakin toimineen päivän tavoitteena oli tehdä tutuksi soveltavan teatterin menetelmiä ja antaa maistiaisia valmennuksen teemoista. Kuulimme Jari Lindströmin...

Voisit olla kiinnostunut myös näistä

Kuva: Ville Naumanen

Circus Maximus

Circus Maximus -hankeessa järjestettiin Haminassa uusia, aloittelijoille suunnattuja nuorten sirkusryhmiä.

MATTI: Miesten matkat työhön...

Hankkeen avulla lisätään nuorten miesten voimavaroja, joiden avulla ylisukupolvista työttömyyden uhkaa vähennetään

Hamina 1810 pelin kuva. Kuvassa vasemmalla ja oikealla pelihahmoja ja taustalla Haminan raatihuone.

Summa - pelillistetty vertaisauttaminen...

Hankkeessa luotiin pelillistetty vertaisauttamisen menetelmä nuorten työllistymisen tukemiseksi

Faktat

Työnhaun performanssi

01.04.2019 - 30.04.2021

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy, Xamk

Osatoteuttajat: Kouvolan Teatteri Oy

Painoalat: Luovat alat

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 189 393 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 133 673 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Hämeen ELY-keskus, ESR-rahoitus

Jaa sivu