Hankkeen avulla vahvistetaan miesten työllistymistä ja kouluttautumista naisvaltaisille aloille luovin menetelmin

Hanke etsii ratkaisuja miesten työllisyyden edistämiseen sekä työelämän sukupuolenmukainen segregaation lieventämiseen. Ratkaisuja etsitään luovin menetelmin terveyttä, hyvinvointia ja voimaantumista edistämällä sekä laaja-alaisesti työnhakutaitoja vahvistamalla. Kohderyhmänä ovat eri-ikäiset työelämän ulkopuolella olevat ja työttömät, työllistymisvaikeuksia kohtaavat sekä syrjäytymisvaarassa olevat miehet.

Työnhaun performanssi kytkee luovat alat yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisuun. Hanke on monialainen ja se pyrkii tuomaan uusia työkaluja työvoimapalvelualalle, lieventämään työelämän sukupuolittuneisuutta sekä kohtauttamaan työnhakijoita ja työvoimatarpeita.

TAVOITTEET

Hankkeen päätavoitteena on kehittää ja luoda uusi ja innovatiivinen sosiokulttuurinen malli miesten työurien
sukupuolenmukaisen eriytymisen lieventämiseksi ja vahvistaa näin miesten työllistymistä naisvaltaisille aloille sekä saada aikaan muutos ilmapiirissä: pois ajattelusta naisten ja miesten ammateista.

Hankkeen tavoitteena on luoda soveltavan teatterin harjoitteiden ja kehollisten menetelmien kuten kuntoilu, urheilu, terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen tähtäävien toimenpiteiden avulla skaalattavissa oleva malli, jonka avulla eri ryhmiin kuuluvat työnhakijat ja työelämän ulkopuolella olevat miehet voimaantuvat ja heidän vireystilansa työnhakijoina ja työntekijöinä lisääntyy.

TOIMENPITEET

Hankkeen aikana järjestetään kaksi valmennusryhmää, joissa hyödynnetään luovia ja soveltavan teatterin menetelmiä.

Hanke toteutetaan seuraavissa neljässä työpaketissa:

  • TP 1: Ennakkovalmistelu, rekrytoinnit
  • TP 2: Työnhaun performanssi -valmennukset, syksy 2019 & kevät 2020
  • TP 3: Työnhaun valmennuspolku, työnhakutoimet ja tulevaisuus
  • TP 4: Työnhaun performanssi -valmennuspolun mallintaminen, arviointi, tutkimus ja raportointi

TULOKSET

Tulosena on kohderyhmän välitön tai välillinen työllistyminen naisvaltaisille aloille, työllistymisen valmennuspaketin sekä monialaisen yhteistyömallin mallintaminen.

Työllistyminen (15) tai yrittäjyys (2)
Työnhaun performanssi -työllistymisen valmennuspaketti (1 kpl)
Yhteistyömalli (1 kpl)

Hankkeen tuloksena kohderyhmään osallistuva osaa itse reflektoida omaa kokemustaan
työnhakutilanteissa ja elämänhallinnassa yleensä: hän tunnistaa itsensä kehollisena ja merkitsevänä olentona, on sinut itsensä kanssa ja on valmis kohtaamaan toisen tasavertaisena ja itseään ja toista kunnioittaen, ymmärtää nettiolemuksen merkityksen, pärjää haastatteluissa, oppii verkostoitumaan, kumppanoitumaan ja toimimaan yli sukupuolittuneiden roolimallien.

Henkilö osaa kohdata työnhakutilanteessa ihmisen läsnäolevasti ja olla avoimessa dialogissa hänen kanssaan. Osaa reflektoida tilannetta, pukea sanoiksi sen, miten tilanne meni ja miten työnhaussa voi edelleen kehittyä ja ylipäätään edistää omaa terveyttään ja elämänhallintaitojaan.

 

Lisätietoja

Laura Lehtinen
Projektipäällikkö
laura.lehtinen@xamk.fi
044 702 8451

Voisit olla kiinnostunut myös näistä

Kuva: Ville Naumanen

Circus Maximus

Circus Maximus -hanke käynnistää Haminassa uusia, aloittelijoille suunnattuja nuorten sirkusryhmiä.

MATTI: Miesten matkat työhön...

Hankkeen avulla lisätään nuorten miesten voimavaroja, joiden avulla ylisukupolvista työttömyyden uhkaa vähennetään

Summa - pelillistetty vertaisauttaminen...

Hankkeessa luodaan pelillistetty vertaisauttamisen menetelmä nuorten työllistymisen tukemiseksi

Faktat

Työnhaun performanssi

01.04.2019 - 31.12.2020

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy, Xamk

Osatoteuttajat: Kouvolan Teatteri Oy

Painoalat: Luovat alat

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 189 393 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 133 673 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Hämeen ELY-keskus, ESR-rahoitus

Jaa sivu