Hankkeen avulla vahvistetaan miesten työllistymistä ja kouluttautumista naisvaltaisille aloille luovin menetelmin

Hanke etsii ratkaisuja miesten työllisyyden edistämiseen sekä työelämän sukupuolenmukainen segregaation lieventämiseen. Ratkaisuja etsitään luovin menetelmin terveyttä, hyvinvointia ja voimaantumista edistämällä sekä laaja-alaisesti työnhakutaitoja vahvistamalla. Kohderyhmänä ovat eri-ikäiset työelämän ulkopuolella olevat ja työttömät, työllistymisvaikeuksia kohtaavat sekä syrjäytymisvaarassa olevat miehet.

Työnhaun performanssi kytkee luovat alat yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisuun. Hanke on monialainen ja se pyrkii tuomaan uusia työkaluja työvoimapalvelualalle, lieventämään työelämän sukupuolittuneisuutta sekä kohtauttamaan työnhakijoita ja työvoimatarpeita.

TAVOITTEET

Hankkeen päätavoitteena on kehittää ja luoda uusi ja innovatiivinen sosiokulttuurinen malli miesten työurien
sukupuolenmukaisen eriytymisen lieventämiseksi ja vahvistaa näin miesten työllistymistä naisvaltaisille aloille sekä saada aikaan muutos ilmapiirissä: pois ajattelusta naisten ja miesten ammateista.

Hankkeen tavoitteena on luoda soveltavan teatterin harjoitteiden ja kehollisten menetelmien kuten kuntoilu, urheilu, terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen tähtäävien toimenpiteiden avulla skaalattavissa oleva malli, jonka avulla eri ryhmiin kuuluvat työnhakijat ja työelämän ulkopuolella olevat miehet voimaantuvat ja heidän vireystilansa työnhakijoina ja työntekijöinä lisääntyy.

TOIMENPITEET

Hankkeen aikana järjestetään kaksi valmennusryhmää, joissa hyödynnetään luovia ja soveltavan teatterin menetelmiä.

Hanke toteutetaan seuraavissa neljässä työpaketissa:

  • TP 1: Ennakkovalmistelu, rekrytoinnit
  • TP 2: Työnhaun performanssi -valmennukset, syksy 2019 & kevät 2020
  • TP 3: Työnhaun valmennuspolku, työnhakutoimet ja tulevaisuus
  • TP 4: Työnhaun performanssi -valmennuspolun mallintaminen, arviointi, tutkimus ja raportointi

TULOKSET

Tulosena on kohderyhmän välitön tai välillinen työllistyminen naisvaltaisille aloille, työllistymisen valmennuspaketin sekä monialaisen yhteistyömallin mallintaminen.

Työllistyminen (15) tai yrittäjyys (2)
Työnhaun performanssi -työllistymisen valmennuspaketti (1 kpl)
Yhteistyömalli (1 kpl)

Hankkeen tuloksena kohderyhmään osallistuva osaa itse reflektoida omaa kokemustaan
työnhakutilanteissa ja elämänhallinnassa yleensä: hän tunnistaa itsensä kehollisena ja merkitsevänä olentona, on sinut itsensä kanssa ja on valmis kohtaamaan toisen tasavertaisena ja itseään ja toista kunnioittaen, ymmärtää nettiolemuksen merkityksen, pärjää haastatteluissa, oppii verkostoitumaan, kumppanoitumaan ja toimimaan yli sukupuolittuneiden roolimallien.

Henkilö osaa kohdata työnhakutilanteessa ihmisen läsnäolevasti ja olla avoimessa dialogissa hänen kanssaan. Osaa reflektoida tilannetta, pukea sanoiksi sen, miten tilanne meni ja miten työnhaussa voi edelleen kehittyä ja ylipäätään edistää omaa terveyttään ja elämänhallintaitojaan.

 

Lisätietoja

Laura Lehtinen
Projektipäällikkö
laura.lehtinen@xamk.fi
044 702 8451

Ajankohtaista

Kuulumisia Performanssin työnhakuvalmennuksesta

Tammikuussa alkoi Työnhaun performanssi –hankkeen Työstämö-valmennus. Saimme pienen mutta sitäkin mahtavamman porukan koolle tähän luovaan työnhakuvalmennukseen. Ryhmä tapasi kaksi kertaa viikossa erilaisia harjoitteita tehden. Teatteripedagogi Elina vastasi soveltavan teatterin sisällöistä torstaisin, yhteisöpedagogi Annin tulevaisuusohjaukseen painottuvista sisällöistä perjantaisin. Ryhmän jäsenet tutustuivat toisiinsa, luottamus rakentui, uskallus lisääntyi. Ehdimme tavata 9 viikon ajan, kunnes koronatilanne katkaisi hyvin toimineet...

Hyvinvoinnista ja Helsingistä

Työnhaun performanssin minipilotin lisäksi syksyyn kuului kaksi kivaa tapahtumaa. Marraskuussa pidettiin yleisölle avoin hyvinvointipäivä sekä tehtiin performanssin poppoon kanssa retki Helsinkiin. Hyvinvointipäivä Kouvolan Teatterilla Hyvinvointipäivä kokosi suuren joukon osallistujia Kouvolan Teatterin klubille – osallistujia oli reilu viitisenkymmentä! Markkinointitilaisuutenakin toimineen päivän tavoitteena oli tehdä tutuksi soveltavan teatterin menetelmiä ja antaa maistiaisia valmennuksen teemoista. Kuulimme Jari Lindströmin...

Köräpyrkistä vastarannan kiisken työpaikkaan

Työhaun performanssin syksy on ollut mielikuvituksen täyteinen! Hanketiimi on testaillut soveltavan teatterin menetelmiä kohderyhmän kanssa sekä käynyt toiminnallisilla esittelykierroksilla eri ryhmien parissa. Tarkoitus on ollut markkinoida hanketta ja tulevaa valmennusta, sekä tutustuttaa omakohtaisesti soveltavan teatteriin menetelmiin. Osallistujien rekrytointi tammikuussa starttaavaan, Työnhaun performanssin järjestämään Työstämö-valmennukseen on käynnissä. Teatteri-ilmaisun ohjaaja Mari on vetänyt tutustumisleikkejä ja improvisaatioharjoitteita esimerkiksi...

Työnhaun performanssi -hankkeen markkinointikuvassa eläimiksi pukeutuneet ihmiset poseeraavat hauskasti kampaamoympäristössä värikkäässä kuvassa.

Tervetuloa Työnhaun performanssin matkaan!

Työnhaun performanssi -hanke tuo luovat menetelmät työllistymisen edistämiseen. Kehollisuuteen perustuvan lähestymistavan avulla pyritään vahvistamaan sekä työnhakuvalmiuksia että kokonaisvaltaista hyvinvointia. Soveltavan teatterin harjoitteilla, liikunnalla ja kokonaisvaltaista hyvinvointia tukemalla tähtäämme itsevarmuuden ja vireystason lisääntymiseen sekä voimautumiseen. Pyrimme siten lieventämään työllistymisen esteitä. Tavoitteena on myös lieventää sukupuolenmukaisia rooliodotuksia ja kannustaa miehiä naisvaltaisille aloille. Avaamme näkökulmia tulevaisuuteen esimerkiksi uratarinoilla...

Voisit olla kiinnostunut myös näistä

Kuva: Ville Naumanen

Circus Maximus

Circus Maximus -hankeessa järjestettiin Haminassa uusia, aloittelijoille suunnattuja nuorten sirkusryhmiä.

MATTI: Miesten matkat työhön...

Hankkeen avulla lisätään nuorten miesten voimavaroja, joiden avulla ylisukupolvista työttömyyden uhkaa vähennetään

Hamina 1810 pelin kuva. Kuvassa vasemmalla ja oikealla pelihahmoja ja taustalla Haminan raatihuone.

Summa - pelillistetty vertaisauttaminen...

Hankkeessa luotiin pelillistetty vertaisauttamisen menetelmä nuorten työllistymisen tukemiseksi

Faktat

Työnhaun performanssi

01.04.2019 - 31.12.2020

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy, Xamk

Osatoteuttajat: Kouvolan Teatteri Oy

Painoalat: Luovat alat

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 189 393 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 133 673 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Hämeen ELY-keskus, ESR-rahoitus

Jaa sivu