Hankkeen avulla vahvistetaan miesten työllistymistä ja kouluttautumista naisvaltaisille aloille luovin menetelmin

Hanke etsii ratkaisuja miesten työllisyyden edistämiseen sekä työelämän sukupuolenmukainen segregaation lieventämiseen. Ratkaisuja etsitään luovin menetelmin terveyttä, hyvinvointia ja voimaantumista edistämällä sekä laaja-alaisesti työnhakutaitoja vahvistamalla. Kohderyhmänä ovat eri-ikäiset työelämän ulkopuolella olevat ja työttömät, työllistymisvaikeuksia kohtaavat sekä syrjäytymisvaarassa olevat miehet.

Työnhaun performanssi kytkee luovat alat yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisuun. Hanke on monialainen ja se pyrkii tuomaan uusia työkaluja työvoimapalvelualalle, lieventämään työelämän sukupuolittuneisuutta sekä kohtauttamaan työnhakijoita ja työvoimatarpeita.

TAVOITTEET

Hankkeen päätavoitteena on kehittää ja luoda uusi ja innovatiivinen sosiokulttuurinen malli miesten työurien
sukupuolenmukaisen eriytymisen lieventämiseksi ja vahvistaa näin miesten työllistymistä naisvaltaisille aloille sekä saada aikaan muutos ilmapiirissä: pois ajattelusta naisten ja miesten ammateista.

Hankkeen tavoitteena on luoda soveltavan teatterin harjoitteiden ja kehollisten menetelmien kuten kuntoilu, urheilu, terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen tähtäävien toimenpiteiden avulla skaalattavissa oleva malli, jonka avulla eri ryhmiin kuuluvat työnhakijat ja työelämän ulkopuolella olevat miehet voimaantuvat ja heidän vireystilansa työnhakijoina ja työntekijöinä lisääntyy.

TOIMENPITEET

Hankkeen aikana järjestetään kaksi valmennusryhmää, joissa hyödynnetään luovia ja soveltavan teatterin menetelmiä.

Hanke toteutetaan seuraavissa neljässä työpaketissa:

  • TP 1: Ennakkovalmistelu, rekrytoinnit
  • TP 2: Työnhaun performanssi -valmennukset, syksy 2019 & kevät 2020
  • TP 3: Työnhaun valmennuspolku, työnhakutoimet ja tulevaisuus
  • TP 4: Työnhaun performanssi -valmennuspolun mallintaminen, arviointi, tutkimus ja raportointi

TULOKSET

Tulosena on kohderyhmän välitön tai välillinen työllistyminen naisvaltaisille aloille, työllistymisen valmennuspaketin sekä monialaisen yhteistyömallin mallintaminen.

Työllistyminen (15) tai yrittäjyys (2)
Työnhaun performanssi -työllistymisen valmennuspaketti (1 kpl)
Yhteistyömalli (1 kpl)

Hankkeen tuloksena kohderyhmään osallistuva osaa itse reflektoida omaa kokemustaan
työnhakutilanteissa ja elämänhallinnassa yleensä: hän tunnistaa itsensä kehollisena ja merkitsevänä olentona, on sinut itsensä kanssa ja on valmis kohtaamaan toisen tasavertaisena ja itseään ja toista kunnioittaen, ymmärtää nettiolemuksen merkityksen, pärjää haastatteluissa, oppii verkostoitumaan, kumppanoitumaan ja toimimaan yli sukupuolittuneiden roolimallien.

Henkilö osaa kohdata työnhakutilanteessa ihmisen läsnäolevasti ja olla avoimessa dialogissa hänen kanssaan. Osaa reflektoida tilannetta, pukea sanoiksi sen, miten tilanne meni ja miten työnhaussa voi edelleen kehittyä ja ylipäätään edistää omaa terveyttään ja elämänhallintaitojaan.

Tietosuojailmoitus Työnhaun performanssi

Lisätietoja

Laura Lehtinen
Projektipäällikkö
laura.lehtinen@xamk.fi
044 702 8451

Hankkeen tuloksena Unelmien performanssi -mallinnus

Hankkeessa kokemusten ja luovan Työstämö-työnhakuvalmennuksen pohjalta laadittin väljä ja muokattava Unelmien performanssi -mallinnus. Valmennusmalli perustuu soveltavan teatterin menetelmiin ja kehollisin menetelmiin. Perusrunko on täydennettävissä tulevaisuusohjauksen menetelmillä ja muilla sisällöillä.

Mallinnus esitellään hankkeen loppujulkaisussa Unelmien performanssi. Luovan työnhakuvalmennuksen toteuttaminen soveltavan teatterin ja kehollisten menetelmien sekä tulevaisuusohjauksen avulla. Loppujulkaisussa käsitellään hankkeen lähestymistapoja, toteutusta, sisältöjä ja menetelmiä. Monialainen yhteistyö sisältyy valmennusmalliin ja aihetta sivutaan myös artikkeleissa.

 

 

Minä esiintyjänä -videot julkaistu

Työnhaun performanssin ja PeliKlaanin yhteistyössä toteuttamat Minä esiintyjänä –videot löytävät alla olevista linkeistä. Videosarjan eri osat auttavat esiintymistilanteisiin valmistautumisessa kehollisia menetelmiä hyödyntämällä. Videoilla aiheina esimerkiksi kehon lämmittely, äänenkäyttö ja jännityksen lieventäminen. Bonuksena vielä epäonnistuneista otoksista koottu mokavideo! Se todistaa, että sujuva esiintyminen vaatii harjoittelua, mutta virheitä ei kannata ottaa turhan vakavasti!

 

Minä esiintyjänä osa 1 – Mieli valmiina ja vireänä
Minä esiintyjänä osa 2 – Rento ja lämmin keho
Minä esiintyjänä osa 3 – Ääni auki
Minä esiintyjänä osa 4 – Työnhakutilanne
Minä esiintyjänä osa 5 – Esiintymisjännitys ja vahvuuteni esiintyjänä
Minä esiintyjänä – Mokat

Ajankohtaista

Hankkeessa syntyi Unelmien performanssi -valmennusmalli

Työnhaun performanssi -hanke on tullut päätökseen, mutta Unelmien performanssi –mallinnus jää elämään! Valmennusmalli kehitettiin hankkeesta saatujen kokemusten perusteella. Tulos esitellään loppujulkaisussa Unelmien performanssi. Luovan työnhakuvalmennuksen toteuttaminen soveltavan teatterin ja kehollisten menetelmien sekä tulevaisuusohjauksen avulla. Lisäksi Kouvolan kansalaisopistolla järjestetään mallin perustuva valmennus syksyllä 2021. Kurssin ohjaajana toimii Elina Ylisuvanto ja se toteutuu yhteistyössä Kouvolan Teatterin ja...

Minä esiintyjänä –videot avuksi esiintymistilanteisiin

Työnhaun performanssi ja PeliKlaani toteuttivat yhdessä Minä esiintyjänä –videosarjan. Viisi muutaman minuutin videota auttavat valmistautumaan esiintymistilanteisiin – kuten työhaastatteluun – kehollisin menetelmin. Videoilla keskitytään esimerkiksi vireystilaan, kehon lämmittelyyn ja äänenkäyttöön sekä annetaan vinkkejä hyvään suoriutumiseen ja jännityksen lieventämiseen. Näiden lisäksi bonuksena julkaistiin otoksista koottu hauska ”mokavideo”! Mokailu on täysin sallittua eikä kukaan ei ole täydellinen....

Ulos kuorista – loppuseminaarin kuulumisia

Hankkeemme loppuseminaari, Unelmien performanssi – kuoriutumisia omaksi itseksi, pidettiin 25.3. Kouvolan Teatterin klubilla. Teemoina olivat taidelähtöiset, soveltavan teatterin ja keholliset menetelmät, työelämän sukupuolittuneisuus, rooliodotuksista vapautuminen, oman polun löytäminen ja elämän merkityksellisyys. Ilman yleisöä järjestetty webinaari striimattiin yleisölle. Tallenne on nähtävissä täällä 26.4. asti tästä linkistä.   Monipuolista sisältöä Seminaari oli sisällöllisesti monipuolinen ja yleisöä osallistava....

Työnhaun performanssin loppuwebinaari 25.3.2021

Työnhaun performanssin loppuseminaari Unelmien performanssi – kuoriutumisia omaksi itseksi järjestetään webinaarina torstaina 25.3.2021 klo 12-16. Asiaa oman polun löytämisestä ja näkökulmien muutoksesta, unelmista ja kehollisuudesta, työelämästä ja sukupuolittuneista rooliodotuksista. Puhujina mm. kirjailija ja teatteriohjaaja Juha Hurme, lukutaidon lapiomies Aleksi Salusjärvi, ohjaaja ja tuottaja Joonas Berghäll, kehittämispäällikkö Mia Teräsaho (THL) ja asiantuntija Irina Tiainen (LAB-ammattikorkeakoulu). Soveltavan...

Kuuleeko kaikki? Tunnelmia Tasa-arvon performanssista

Tasa-arvon performanssi koettiin 5.11 verkossa! Tilaisuudessa kuultiin erilaisia avartavia puheenvuoroja tasa-arvon ja sukupuolisensitiivisyyden näkökulmista. Näyttelijä ja teatteripedagogi Elina Ylisuvanto luotsasi kuulijat läpi webinaarin ammattilaisin ottein. Päivän teemaan kuulijat johdatteli tutkimusjohtaja Anu Haapala Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta. Tutkija Minna Leinonen Tampereen yliopistosta avasi puheenvuorossaan työpaikkojen tasa-arvotyötä vuorovaikutuksen ja oppimisen kautta. Liiketoimintajohtaja Tomi Käiväräinen (Projektivoima Oy) ja Autosalpa Oy:n...

Faktat

Työnhaun performanssi

01.04.2019 – 30.04.2021

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy, Xamk

Osatoteuttajat: Kouvolan Teatteri Oy

Tutkimuskeskus: Luovat alat

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 189 393 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 133 673 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Hämeen ELY-keskus, ESR-rahoitus