Ukrainan jälleenrakentamisen mahdollisuudet Kymenlaakson yrityksille ja muille toimijoille

Hankkeen keskeisenä tavoitteena on lisätä maakunnan kehittämisorganisaatioiden yhteistyötä ja osaamista sekä kehittää palvelutarjontaa, jolla edesautetaan yritysten mukaanpääsyä jälleenrakentamiseen.

Hankkeessa kartoitetaan eri kehitysrahoituslaitosten ja -ohjelmien tarjoamia mahdollisuuksia. Lisäksi selvitetään, miten Kymenlaakson kehittämisorganisaatiot yhteistyöverkostoineen voivat tehokkaimmin edistää maakunnan yritysten ja muiden toimijoiden osallistumista Ukrainan jälleenrakentamiseen.

Hankkeen tuloksena syntyy tiekartta, joka määrittelee konkreettiset jatkotoimet, ja joka sisältää mm. toimintamallin ja kehityspolun tarvittavalle uudelle osaamiselle sekä tarjoaman markkinoinnille.

Lisätietoja

Petteri Jernström

Tutkimusjohtaja

petteri.jernstrom@xamk.fi

Sirpa Rahiala

Tutkimuspäällikkö

sirpa.rahiala@xamk.fi

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk

Metsä, ympäristö ja energia

Tietosuojaseloste

 

Faktat

URHEAT – Ukrainan jälleenrakentamisen mahdollisuudet Kymenlaakson yrityksille

01.02.2023 – 31.01.2024

Toteuttajat

Hallinnoija: Kinno Oy

Osatoteuttajat: Cursor Oy, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 166 354 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 15 965 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Kymenlaakson liitto AKKE 2023