Nuorten työelämätaitojen vahvistaminen on ilmiönä kompleksinen eikä sitä voida ratkaista ainoastaan yhden ammattialan tai organisaation toimesta

Uusille urille -nuorten työelämätaitojen vahvistamisen hanke kohdentuu toisen asteen koulutuksen sekä ammattikorkeakoulun toimintaympäristöihin. Samalla erityistä huomiota kiinnitetään nuorten syrjäytymisen ehkäisyn näkökulmasta kahteen keskeiseen nivelvaiheeseen; toisen asteen koulutuksen alkuvaiheeseen (koulutukseen kiinnittyminen) sekä toiselta asteelta työelämään tai jatkokoulutukseen sijoittumiseen.

Hankkeen päätavoitteena on edistää eteläsavolaisten nuorten koulutukseen ja työelämään kiinnittymistä ja sitä kautta vahvistaa heidän asemiaan ja aktiivisuuttaan työmarkkinoilla ja yhteiskunnassa.

Ydintulokset:

  1. Nuorten osaaminen ja työelämätaidot vahvistuvat sekä heidän työllistymis- ja jatkokouluttautumismahdollisuutensa paranevat
  2. Nuorten kanssa työskentelevien ammattilaisten ohjaukselliset valmiudet nuorten työelämätaitojen edistämiseen sekä laajemmin syrjäytymisvaarassa olevien nuorten kohtaamiseen ja ohjaamiseen niin kasvokkaisessa vuorovaikutuksessa kuin digitaalisissa ympäristöissä vahvistuvat.
  3. Oppilaitosten uraohjauspalvelut ja niiden sisällöt kehittyvät
  4. Nuorten kanssa työskentelevien ammattilaisten monialainen yhteistyöosaaminen vahvistuu.
  5. Syntyy alueellisesti ja kansallisesti käyttöönotettava ”Työelämätaitaja”- ja ”Duuniin”-valmennusohjelmat.
  6. Nuorten työelämätaitoja tukevat ohjaus- ja valmennusmallit vakiintuvat osaksi eri toimijoiden yhteistyötä samoin kuintoteuttajaorganisaatioiden perustoimintaa.
  7. Oppilaitosten ja työelämän välinen vuorovaikutus lisääntyy ja yhteistyö vahvistuu entisestään.
  8. Nuorten työelämätaidoista ilmiönä tuotetaan uutta tietoa.

Lisätietoja

Antti Rantaniva, projektipäällikkö, Juvenia, puh. 040 623 3082, antti.rantaniva(at)xamk.fi Twitter: @ARantaniva LinkedIn: Antti Rantaniva

Piia-Elina Ikonen, tki-asiantuntija, Juvenia, puh. 040 671 2794, piia-elina.ikonen(at)xamk.fi Twitter: @IkonenPiia Linkedin: Piia-Elina Ikonen

  Ville Eerikäinen, TKI-asiantuntija, Juvenia, Puh 0401418836

ville.eerikainen(at)xamk.fi

Ajankohtaista

Uusilla urilla: Yhden uudelleenkouluttautujan tarina

– Tämä on kyllä minulle kutsumusammatti. Kun ajoin ensimmäistä kertaa kuorma-autoa, ratti tuntui heti omalta käsissä. Sari Illikaisen tie logistiikka-alalle ei ole ollut suoraviivainen. Peruskoulun jälkeen hän oli muutaman vuoden töissä siivoojana Andritz Oy:n Savonlinnan Worksin tehtaalla. Kun työehdot muuttuivat huonommiksi, hän päätti hakeutua toiseen ammattiin. Hän lähti lukemaan metallialan perustutkintoa ja erikoistui koneistukseen. Sari...

Projektiryhmän tapaaminen harjoittelijan silmin

20.8.2019   Rakas blogikirjoitukseni, päivä alkoi Uusille urilla-hankkeen projektipäivässä. Aamu lähti iloisissa tunnelmissa juomalla nuorisotyön ”taikajuomaa” kahvia ja syömällä sämpylä. Pääsin tutustumaan yhteistyötahoihin Savonlinnasta ja Mikkelin kirjastolta.   Kokouksessa puhuttiin julkaisuista. Antti oli ajatellut, että perinteisen kirjallisen julkaisun sijaan olisi videojulkaisu, jota voitaisiin hyödyntää myös kouluissa ja saattaisi herättää joidenkin tahojen huomion. Millaisia asioita videolle...

Verkkoja laskemassa!

Keskiviikkona 8.5.2019 järjestettiin Savonlinnassa verkostotapaaminen. Tapaamisen taustalla koollekutsujana toimi Tuumasta töihin – sujuvat koulutuspolut toisella asteella -hanke. Tapahtuman ansiosta myös Uusille urille -hankkeesta saatiin vietyä tietoa kaupungissa toimiville eri tahoille, sillä mukana oli toimijoita mm. TE-keskuksesta, Ohjaamosta, Savonlinnan kaupungilta, A-killasta, Savonlinnan nuorisovaltuustosta, Savonlinnan kaupungin maahanmuuttaja- ja työllisyyspalveluista, 4H-kerhosta ja Setlementti Linnalan nuorista. Yhtenä organisoijana Tuumasta...

Kaupunkisuunnistusta valtakunnallisella Lukuviikolla!

Uusille urille -hanke oli mukana valtakunnallisen Lukuviikon (22.-28.4.2019) ympärille rakennetussa ohjelmassa. Xamkin yhteisöpedagogiopiskelijat järjestivät tiistaina 23.4. Lukuviikon kirjaseikkailun, dystopia-teemaisen kaupunkisuunnistuksen, Salla Simukan Jäljellä- ja Toisaalla -teosten innoittamina. Tapahtumaan osallistui opiskelijaryhmä Esedulta. Rastipisteitä löytyi niin kauppakeskuksesta, Lokin luolastosta kuin kirjastolta. Yhteistyötä vaativilla rasteilla ryhmäydyttiin ja ratkottiin monenmoisia tehtäviä, mm. pohdittiin arvoja ja rakenneltiin erilaisia tulevaisuudenkuvia. Kiitokset Xamkin...

Hankkeiden esittelyä ammattiopisto SAMIedussa

Ammattiopisto SAMIedussa esiteltiin huhtikuun alussa henkilöstölle hankkeita, joita on käynnissä tällä hetkellä koulussa. Uusille urille -hanketta esiteltiin yhdessä muiden ohjaushankkeiden kanssa, kuten Tuumasta töihin ja Kotokaruselli. Esittelyssä kerrottiin hankkeiden tavoitteista ja toteutustavoista. Lisäksi henkilöstöltä kysyttiin, mitä ohjaukseen liittyviä asioita Samiedussa tulisi kehittää. Henkilökunta sai vapaasti kirjoittaa toiveitaan ja kehittämisideoitaan isoille pahviarkeille. Saman asian sai kirjoittaa...

Faktat

Uusille urille - Nuorten työelämätaitojen vahvistaminen

01.01.2019 – 31.03.2021

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Etelä-Savon Koulutus Oy, Mikkelin seutukirjasto, Itä-Savon koulutuskuntayhtymä

Tutkimuskeskus: Juvenia

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 646 042 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Euroopan sosiaalirahasto

Asiasanat