Hankkeessa rakennettiin harjoitus-, testaus- ja demonstraatioympäristöt ja tuotettiin tietoa nesteiden vuotokäyttäytymisestä

Hankkeessa kehitettiin ympäristövahinkojen torjuntavalmiutta vesistöissä ja maa-alueella tapahtuviin uusiutuvien ja biopohjaisten polttoaineiden ja -nesteiden vahinkoihin. Torjuntavalmiutta parannettiin luomalla todenmukaisia harjoitustilanteita, joissa torjunta- ja keräystekniikoita käytetään eri tuoteryhmien nesteille. Samalla tuotettiin tietoa nesteiden vuotokäyttäytymisestä. Harjoituksia varten rakennettiin turvalliset harjoitus- ja demonstraatioympäristöt jo käynnissä olevassa Öljyntorjunnan tutkimus- ja testausympäristöhankkeissa (A75152 ja A75160) luodun allasalueen yhteyteen. Hankkeessa täydennettiin siten öljyntorjunnan tutkimus- ja testausympäristöä luomalla monipuolisemmat mahdollisuudet testata vuotojen rajaamiseen, keräämiseen ja imeyttämiseen tarkoitettujen tuotteiden ja -laitteiden tehoavuutta ominaisuuksiltaan ja vahinkotilanteissa eri tavoin käyttäytyville nesteille. Samalla lisättiin menetelmä- ja tuotekehityksen mahdollisuuksia ja tuettiin varautumisen kestävän kehityksen näkökulmaa panostamalla erityisesti uusiutuvien ja kierrätettävien imeytystuotteiden testaamiseen.

Uusi harjoitusympäristö koostuu maaöljyvahinkojen torjuntaan hyödynnettävästä maastovuotoalueesta sekä siirrettävistä nesteiden maa-aineksen läpäisy- ja kulkeutumisominaisuuksia havainnollistavista demonstraatioyksiköistä. Vesistötorjunnan laajennuksena hankkeessa toteutettiin virtaavassa vedessä tapahtuvan torjunnan harjoitusalue.

Hankekokonaisuus koostui kehittämishankkeesta (A78380) ja investointihankkeesta (A78383).

toimenpiteet

  • Rakennetaan kaksi harjoitus- ja demonstraatioympäristöä uusiutuvien ja biopohjaisten nesteiden vesistöissä ja maa-alueella tapahtuvien vuotojen torjuntaan osaksi olemassa olevaa öljyntorjunnan tutkimus- ja testausympäristöä
  • Demonstroidaan ja havainnollistetaan uusiutuvien ja biopohjaisten nesteiden vuotokäyttäytymistä todellisuutta vastaavissa olosuhteissa
  • Tuotetaan uutta tietoa torjuntaviranomaisille ja muille sidosryhmille nesteiden vahinko-ominaisuuksista sekä eri torjunta- ja keräystekniikoiden soveltuvuudesta demonstraatioiden, testien ja harjoitusten avulla
  • Koostetaan ja analysoidaan demonstraatioista, testeistä ja harjoituksista saadut opit toimintaohjeiksi ja tiivistetään ne toimintaohjekorteiksi
  • Jaetaan tuloksia mahdollisimman laajan käyttäjäkunnan tietoon.

aikataulu

  • Harjoitus-, testaus- ja demonstraatioympäristöjen rakentaminen (kevät–syksy 2022)
  • Uusiutuvien ja biopohjaisten nesteiden vahinko- ja vuoto-ominaisuuksien demonstraatiot ja testit (kesä 2022–talvi 2023)
  • Uusiutuvien ja biopohjaisten nesteiden torjuntademonstraatiot ja -testit (kesä 2022–kesä 2023)
  • Toimintaohjeiden kokoaminen (syksy 2022–kesä 2023
  • Tuloksista tiedottaminen (koko hankeajan).

 

Hanke on päättynyt 31.8.2023. Tutustu loppujulkaisuun tästä linkistä ja hankkeen muihin julkaisuihin alla olevasta listasta.

Lisätietoja

Antero Myrén
Projektipäällikkö
044 702 8222
antero.myren(at)xamk.fi

 

Manu Kettunen
TKI-asiantuntija
050 911 2288
manu.kettunen(at)xamk.fi

 

Justiina Halonen
Tutkimuspäällikkö
044 702 8514
justiina.halonen(at)xamk.fi

AJANKOHTAISTA

Öljyntorjunta- ja keräystestaus uusimuotoisille öljyille

Xamk READ 3b/2023

Uusimuotoisten polttoaineiden ja nesteiden vuotokäyttäytyminen ja kerättävyys

Loppuraportti 2023.

Responding to Spills of Marine Distillate Fuels

International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, Vol. 17.

Hiuskuidusta kestävä imeytystuote öljyn rantakeräykseen.

Maalla, merellä, ilmassa. Katsaus Logistiikan ja merenkulun tutkimus- ja kehitystoiminnasta 2022.

Öljyntorjunta-altaalta todennettua tietoa ympäristövahinkoihin varautumiseen

Öljynimeytystä luonnonkuiduilla

Hankkeen julkaisut

2023

Halonen, J. 2023.Öljyntorjunta- ja keräystestaus uusimuotoisille öljyille. In: Xamk READ 3b/2023. Xamk READ – Research, Education and Regional Development, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun verkkolehti. Saatavissa: https://read.xamk.fi/2023/logistiikka-ja-merenkulku/oljyntorjunta-ja-keraystestaus-uusimuotoisille-oljyille/

Myrén, A. 2023. Öljyntorjunta-altaan uudet testausrakenteet. In: Uusimuotoisten polttoaineiden ja nesteiden vuotokäyttäytyminen ja kerättävyys. Uusiutuvista ja kierrätetyistä raaka-aineista valmistettujen nesteiden ja niiden raaka-aineiden maa- ja vesistövahinkojen torjunta. Halonen, J. (toim.) Xamk kehittää 218. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. Kotka. ISBN(PDF) 978-952-344-535-2. Saatavissa: https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-535-2. Sivut 10-17.

Kettunen, M. 2023. Kierrätetyt sekä uusiutuvista ja biopohjaisista raaka-aineista valmistetut nesteet öljyntorjunta-altaalla. In: Uusimuotoisten polttoaineiden ja nesteiden vuotokäyttäytyminen ja kerättävyys. Uusiutuvista ja kierrätetyistä raaka-aineista valmistettujen nesteiden ja niiden raaka-aineiden maa- ja vesistövahinkojen torjunta. Halonen, J. (toim.) Xamk kehittää 218. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. Kotka. ISBN(PDF) 978-952-344-535-2. Saatavissa: https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-535-2. Sivut 18-31.

Halonen, J., Myrén, A. & Kettunen, M. 2023. Uusimuotoisten polttoaineiden, nesteiden ja niiden raaka-aineiden vuotokäyttäytyminen. In: Uusimuotoisten polttoaineiden ja nesteiden vuotokäyttäytyminen ja kerättävyys. Uusiutuvista ja kierrätetyistä raaka-aineista valmistettujen nesteiden ja niiden raaka-aineiden maa- ja vesistövahinkojen torjunta. Halonen, J. (toim.) Xamk kehittää 218. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. Kotka. ISBN(PDF) 978-952-344-535-2. Saatavissa: https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-535-2. Sivut 32-48.

Kettunen, M. & Halonen, J. 2023. Keräystehokkuus uusien polttoaineiden ja niiden raaka-aineiden skimmerikeräyksessä. In: Uusimuotoisten polttoaineiden ja nesteiden vuotokäyttäytyminen ja kerättävyys. Uusiutuvista ja kierrätetyistä raaka-aineista valmistettujen nesteiden ja niiden raaka-aineiden maa- ja vesistövahinkojen torjunta. Halonen, J. (toim.) Xamk kehittää 218. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. Kotka. ISBN(PDF) 978-952-344-535-2. Saatavissa: https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-535-2. Sivut 49-69.

Kettunen, M. 2023. Uusiutuvien ja biopohjaisten polttoaineiden kulkeutuminen maaperässä. In: Uusimuotoisten polttoaineiden ja nesteiden vuotokäyttäytyminen ja kerättävyys. Uusiutuvista ja kierrätetyistä raaka-aineista valmistettujen nesteiden ja niiden raaka-aineiden maa- ja vesistövahinkojen torjunta. Halonen, J. (toim.) Xamk kehittää 218. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. Kotka. ISBN(PDF) 978-952-344-535-2. Saatavissa: https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-535-2. Sivut 70-81.

Kettunen, M. 2023. Kestävät keräys- ja imeytysmenetelmät öljyntorjunta-altaalla. In: Uusimuotoisten polttoaineiden ja nesteiden vuotokäyttäytyminen ja kerättävyys. Uusiutuvista ja kierrätetyistä raaka-aineista valmistettujen nesteiden ja niiden raaka-aineiden maa- ja vesistövahinkojen torjunta. Halonen, J. (toim.) Xamk kehittää 218. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. Kotka. ISBN(PDF) 978-952-344-535-2. Saatavissa: https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-535-2. Sivut 82-90.

Myrén, A. 2023. Demonstraatiopäivä torjuntaosaamisen jakamiseen. In: Uusimuotoisten polttoaineiden ja nesteiden vuotokäyttäytyminen ja kerättävyys. Uusiutuvista ja kierrätetyistä raaka-aineista valmistettujen nesteiden ja niiden raaka-aineiden maa- ja vesistövahinkojen torjunta. Halonen, J. (toim.) Xamk kehittää 218. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. Kotka. ISBN(PDF) 978-952-344-535-2. Saatavissa: https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-535-2. Sivut 91-100.

Halonen, J. 2023. Responding to Spills of Marine Distillate Fuels. In: TransNav, the International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, Vol. 17, No. 3, 675–683. Saatavissa: https://www.transnav.eu/Article_Responding_to_Spills_of_Marine_Halonen,67,1339.html

Halonen, J. 2023. Ympäristövahinkojen torjunnan osaamisvaatimukset kasvussa. Xamk READ 2/2023. Xamk READ – Research, Education and Regional Development, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun verkkolehti. Saatavissa: https://read.xamk.fi/2023/logistiikka-ja-merenkulku/ymparistovahinkojen-torjunnan-osaamisvaatimukset-kasvussa/

Halonen J. 2023. Uusiutuvien ja biopohjaisten polttoaineiden vahingontorjuntaa selvitetään. Xamk READ 1/2023. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun verkkolehti. Saatavissa: https://read.xamk.fi/2023/logistiikka-ja-merenkulku/uusiutuvien-ja-biopohjaisten-polttoaineiden-vahingontorjuntaa-selvitetaan/

2022

Kettunen, M.; Nurminen, P.; Halonen, J. & Koistinen, M. 2022. Hiuskuidusta kestävä imeytystuote öljyn rantakeräykseen. In: Maalla, merellä, ilmassa. Katsaus Logistiikan ja merenkulun tutkimus- ja kehitystoiminnasta 2022. Henttu, V. (toim.). Xamk Kehittää 203. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xamk. ISBN 978-952-344-466-9. Sivut 77–89. Saatavissa: https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-466-9

Kettunen, M. 2022. Öljynimeytystä luonnonkuiduilla. Xamk READ 2/2022. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun verkkolehti. Saatavissa https://read.xamk.fi/2022/logistiikka-ja-merenkulku/oljynimeytysta-luonnonkuiduilla/

Halonen, J. 2022. Öljyntorjunta-altaalta todennettua tietoa ympäristövahinkoihin varautumiseen. Xamk READ 2/2022. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun verkkolehti. Saatavissa https://read.xamk.fi/2022/logistiikka-ja-merenkulku/oljyntorjunta-altaalta-todennettua-tietoa-ymparistovahinkoihin-varautumiseen/

 

 

Tälle sivulle pääset kätevästi lyhytosoitteella www.xamk.fi/uusiutuvientorjunta.

Faktat

Uusiutuvien ja biopohjaisten nesteiden maa- ja vesistövahinkojen torjunta

01.01.2022 – 31.08.2023

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xamk

Muut kumppanit: Pelastuslaitokset, ELY-keskukset, öljyntorjunta-alan yritykset ja vapaaehtoisjärjestöt

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 291 400 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Päärahoittaja: Euroopan aluekehitysrahasto, EAKR. Muut rahoittajat: Etelä-Savon pelastuslaitos, Kymenlaakson pelastuslaitos, Lamor Corporation Ltd, Neste Oyj