Hankkeen tuloksena syntyy elinkeinoelämälähtöinen ja työelämän tarpeita vastaava School of Software -koulutuskonsepti.

Hankkeen tavoitteena on oleellisesti parantaa Etelä-Savon rakennemuutoksen edellytyksiä yhdessä elinkeinoelämän ja uutta osaamista ja yrittäjyyttä synnyttävän koulutusrakenteen kautta.

Hankkeella pyritään kehittämään ja laajentamaan Etelä-Savon aluetaloudellisia edellytyksiä ja synnyttämään syvällisempää ymmärrystä ohjelmistojen roolista taloudelle ja kilpailukyvylle. Hankkeen valmistelun aikana on kuultu laajasti alueen elinkeinoelämää, julkista sektoria ja koulutusorganisaatioita.

Tavoitteena on luoda uusi School of Software -koulutuskonsepti eri koulutusasteille ohjelmistoalan osaamisen ja taitojen kehittämiseen vahvassa yhteistyössä yritysten ja muiden koulutuspartnereiden kanssa kansainvälisyysnäkökulma huomioiden.

School of Software -toimintamallin pohjalta voidaan toteuttaa AMK-koulutusohjelman pilotti Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkissa. Hankkeessa on tavoitteena kartoittaa toimivat yhteistyömallit koulutus- ja yritysverkoston toimijoiden kesken.

Hankkeen tuloksena syntyy elinkeinoelämälähtöinen ja uusteollistava School of Software -koulutuskonsepti. Konseptissa elinkeinoelämää ja yrityksiä sitoutetaan mukaan koulutukseen ja näin ollen koulutus saadaan paremmin vastaamaan suoraan työelämän tarpeisiin.

Hankkeen jälkeen haetaan rahoitusta tässä syntyvän koulutuskonseptin pilotoinnille ja jalkauttamiselle, työelämäkumppanuuksien kehittämiseen ja realisointiin sekä koulutuskumppanuuksien muotojen kehittämiseen.

Lisätietoja

Paula Siitonen
Koulutusjohtaja
paula.siitonen@xamk.fi

Faktat

Uutta digivirtaa Etelä-Savoon

01.08.2019 – 30.11.2020

Toteuttajat

Hallinnoija: Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy

Osatoteuttajat: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 119 870 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 20000 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta