VAASI on viiden suomalaisen korkeakoulun sijaishuollon koulutusta ja osaamista kehittävä yhteishanke.

Kartoitamme, vahvistamme ja uudistamme vaativan sijaishuollon osaamista yhteistyössä sijaishuollon työntekijöiden ja kokemusasiantuntijoiden kanssa.

Rakennamme digitaalisia oppimiskokonaisuuksia, joiden avulla kaikilla lastensuojelualan toimijoilla on mahdollisuus uudistaa osaamistaan.

Lisää hankkeesta löydät hankekonsortion nettisivulta: VAASI – Vaativan sijaishuollon osaamisen kehittäminen (turkuamk.fi)

Hankkeen toiminta ja tapahtumat Kymenlaakson alueella KEVÄT 2024:

 • Alueellisia verkostovierailuja sijaishuollon yksiköt/Kymen hva.
 • Kaksi alueellista webinaaria:.
  • 19.3. klo 13-15 teams: Aiheena Sijaishuollon arjen työ
  • 8.4. klo 13-15 teams: Aiheena Lapsen elämässä tapahtuvat siirtymät
 • Kaksi alueellista työpajaa:
  • 26.3. klo 13-16 Arjen karikot, tilanneosaaminen ja yhteisön tuki/ teams ja Kouvolan kampus
  • 24.4. klo 13-15  Sijaishuolto osana lapsen tärkeitä suhteita ja elämäntarinaa, suhdeosaaminen/teams
 • Sähköinen kysely alueellisille sijaishuollon yksiköille ja lastensuojelukentän toimijoille

Kevään VAASI-teamskahvit:

 • 22.2. klo 9-10 Suhdeperusteinen ja systeeminen työote sijaishuollossa/Linda Brandt-Ahde, Johtava sosiaalityöntekijä, Kymen hva
 • 3.4.klo 9-10 Osallisuus ja palautetietoisuus omaohjaajatyössä/Ninni Nykänen, sosionomiopiskelija
 • 8.5. klo 9-10 Maahanmuuttajanuoret, perhesuhteet ja sijaishuolto, Suri Ylönen, sosionomiopiskelija (Liity kokoukseen napsauttamalla tästä )

SYKSY 2024:

 • Sijaishuollon osaamiskartoituksen tuloksien webinaari 26.9. klo 12.30-15.30 (teams)
 • Työpaketin 3 (koulutussisältöjen muotoilu yhteiskehittäen) kohdennetut alueelliset työpajat kentän toimijoiden kanssa käynnistyvät.

 

VAASI-HANKKEESSA TEHTYJÄ TUOTOKSIA:

Opinnäytetyöt: 

Julkaisut, blogit ja podcastit:

Lisätietoja

Päivi Petrelius
erityisasiantuntija
Sosiaalialan ja toimintakyvyn edistämisen koulutusyksikkö
050 560 9396
paivi.petrelius@xamk.fi

Isa Mäkelä
projektipäällikkö
Juvenia
050 347 6902
isa.makela@xamk.fi

Johanna Jussila
TKI-asiantuntija
Sosiaalialan ja toimintakyvyn edistämisen koulutusyksikkö
044 702 8458
johanna.jussila@xamk.fi

VAASI-hankkeen tietosuojaseloste

Faktat

VAASI -vaativan sijaishuollon osaamisen kehittäminen

01.04.2023 – 31.03.2026

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Muut kumppanit: Turun ammattikorkeakoulu Oy, Tampereen korkeakoulusäätiö sr, Savonia- ammattikorkeakoulu Oy, Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Tutkimuskeskus: Juvenia Juvenia

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 1 078 803 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 249 796 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Keski-Suomen ELY-keskus, Euroopan sosiaalirahasto ESR