VAASI on viiden suomalaisen korkeakoulun sijaishuollon koulutusta ja osaamista kehittävä yhteishanke.

Kartoitamme, vahvistamme ja uudistamme vaativan sijaishuollon osaamista yhteistyössä sijaishuollon työntekijöiden ja kokemusasiantuntijoiden kanssa. Rakennamme digitaalisia oppimiskokonaisuuksia, joiden avulla kaikilla lastensuojelualan toimijoilla on mahdollisuus uudistaa osaamistaan.

Lisää hankkeesta löydät hankekonsortion nettisivulta: xx

Hankkeen tavoitteet Kymenlaaksossa: 

 • Xamkin osahankkeessa luodaan uutta osallistavaa ja osallisuutta tukevaa yhteiskehittämisen
  toimintamallia ja rakennetta Kymenlaakson alueelle sijaishuollon osaamisen jatkuvaan
  vahvistamiseen.
 • Sijaishuoltoa kehitetään yhteistyössä sijaishuollon yksiköiden ja asiakkaiden
  kanssa: uudet sijaishuollon tärkeät osaamisalueet. Hankkeessa vahvistetaan yhteistä
  osaamista ja asiakaslähtöisyyttä.
 • Työmenetelminä on transformatiivinen työote, tavoitteena
  on kehittämistyön vieminen arjen asioiden manageroinnista kohti refleksiivistä yhteisöllisyyttä,
  työyhteisön yhteisen osaamisen vahvistamista sekä kehitystyön moninäkökulmaisuutta.

Hankkeen toiminta ja tapahtumat Kymenlaakson alueella:

 • Sijaishuollon kehittämispäivä pe 24.11. klo 12-16. Tällä kertaa aiheena on ”Haastavasti käyttäytyvien lasten
  ja nuorten kohtaaminen”. Aihetta tarkastellaan yhteisöjen
  osaamisen näkökulmasta. Ilmoittautuminen tilaisuuteen: johanna.jussila@xamk.fi
 • VAASI-aamukahvit: ti 21.11. klo 9-10.Yhteisöpedagogiharjoittelija Pirre Pohjantähti esittelee hankkeelle tehtyä kokemusasiantuntijuus-selvitystä. Pirre ja hankkeen TKI-asiantuntija Isa Mäkelä ovat haastatelleet Suomessa toimivia nuorten vertaisryhmä- ja kokemusasiantuntijaorganisaatioita ja pääsette kuulemaan uusimpia kuulumisia. Saisimmeko yhdessä levitettyä toimintaa Kymenlaaksoon? Tervetuloa mukaan tapahtumaan linkin kautta Liity kokoukseen napsauttamalla tästä. (Ei ennakkoilmoittautumisia, tervetuloa vaan linjoille).

 

Lisätietoja

Päivi Petrelius
Erityisasiantuntija
Sosiaalialan ja toimintakyvyn edistämisen koulutusyksikkö
050 560 9396
paivi.petrelius@xamk.fi

Isa Mäkelä
TKI-asiantuntija
Juvenia
050 347 6902
isa.makela@xamk.fi

Johanna Jussila
TKI-asiantuntija
Sosiaalialan ja toimintakyvyn edistämisen koulutusyksikkö
044 702 8458
johanna.jussila@xamk.fi

VAASI-hankkeen tietosuojaseloste

Faktat

VAASI -vaativan sijaishuollon osaamisen kehittäminen

01.04.2023 – 31.03.2026

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Muut kumppanit: Turun ammattikorkeakoulu Oy, Tampereen korkeakoulusäätiö sr, Savonia- ammattikorkeakoulu Oy, Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Tutkimuskeskus: Juvenia Juvenia

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 199 837 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 49 959 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Keski-Suomen ELY-keskus, Euroopan sosiaalirahasto ESR