VÄHÄHIILISYYS YRITYSTEN KILPAILUEDUKSI

Xamkin, Cursorin ja Kinnon yhteistyönä toteutettavassa hankkeessa osallistetaan kymenlaaksolaisia, etenkin vähähiilisyysinnovaatioista tunnettuja pk-yrityksiä. Hankkeen toimenpiteinä yritysten kanssa järjestetään strategisen muotoilun valmennukset (yritysten johdolle, johtoryhmille tms.) ja valikoidummalle yritysjoukolle digital design business lab -analyysityöpajoja.

Hankkeessa arvioidaan yritysten kehitystasoa koskien strategisen muotoilun hyödyntämistä ja kestävän kehityksen astetta. Hankkeessa rakennetaan yritysten vähähiilisyysinnovaatioille kaupallistamisprosesseja ja -tiekarttoja yhteistyössä eri alojen asiantuntijoiden kanssa.
Hankkeessa toteutetaan myös alueen kestävän kehityksen edelläkävijöiden vertaisoppimista yritysvierailuin.

Horisontaalisista periaatteista hanke edistää ekologista kestävyyttä, erityisesti luonnonvarojen käytön kestävyys ja
ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen, taloudellista kestävyyttä, erityisesti materiaalit ja jätteet sekä
uusiutuvien energialähteiden käyttö.  Lisäksi hanke tukee sosiaalista kestävyyttä.

TAVOITTEET

Hankkeen tavoitteina on

  • Integroida vähähiilisyys yritysten strategiseen kehittämiseen rohkaisemalla yritysjohtoa kestävään kehitykseen liittyvien liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntämiseen kokonaisvaltaisesti ja hyödyntämällä strategista muotoilua yritysten vähähiilisyysinnovaatioiden tuottaman arvon kasvattamiseksi.
  • Arvioida vähähiilisyyttä edistävien tuote-, palvelu- ja prosessi-innovaatioiden kaupallistamismahdollisuuksia ja rakentaa tiekarttoja niiden viemiseksi markkinoille.
  • Edistää alueen materiaali- ja energiavirtoja hyödyntävien yritysten ja niitä tukevien toimijoiden verkostojen vertaisoppimista ja yhteistä arvonmuodostusta kestävän kehityksen/yhteiskunnallisen arvon näkökulmasta

 

Lisätietoja

Projektipäällikkö
Meri Valta
044 702 8573

TKI-asiantuntija
Anastasia Ivanova
050 351 6552

Projektityöntekijä
Sara Ojaniemi
050 911 8891

etunimi.sukunimi@xamk.fi

Vähähiilisyys hankkeen kilpailueduksi -hankkeen tietosuojaseloste

 

Lisätietoa aiheesta

Kuunneltavaa verkossa:

Xamk podcast

Tämä podcast muotoutuu Petteri Kolisen johdolla avaamaan muotoilun roolia liiketoiminnan kehityksessä.

Mitä on strateginen muotoilu ja miten se voisi auttaa PK-yrityksiä? Podcast-isäntinä tuttuun tapaan Ari Lindeman ja Jani Kiviranta Xamkin Luovien alojen yksiköstä.

Työ- ja elinkeinoministeriö:

Vähähiiliset tiekartat 2035

Vähähiiliseen yhteiskuntaan siirtymiseksi tarvittava muutos on valtava. Tarvittavien toimenpiteiden mittakaavasta ja hintalapusta on tarkoitus saada tarkempi käsitys tiekarttojen myötä. Toisaalta siirtyminen vähähiiliseen yhteiskuntaan on Suomelle suuri mahdollisuus, sillä samoja ratkaisuita tarvitaan myös muissa maissa.

Lue lisää

Faktat

VÄHÄHIILISYYS YRITYSTEN KILPAILUEDUKSI

01.01.2021 - 31.01.2022

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xamk

Osatoteuttajat: Cursor Oy, Kouvola Innovation Oy

Ammattikorkeakoulun tutkimuskeskus: Luovat alat

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 196 692 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 90 112 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: EAKR - Euroopan aluekehitysrahasto