Kohti vähähiilisempää tulevaisuutta - strateginen muotoilu liiketoiminnan kehittämisen ytimeen

VÄHÄHIILISYYS YRITYSTEN KILPAILUEDUKSI

Xamkin, Cursorin ja Kinnon yhteistyönä toteutettavassa hankkeessa osallistetaan kymenlaaksolaisia, etenkin vähähiilisyysinnovaatioista tunnettuja pk-yrityksiä. Hankkeen toimenpiteinä yritysten kanssa järjestetään strategisen muotoilun valmennus yritysjohdolle ja jatkokehitystoimina muun muassa digital design business lab -analyysityöpajoja.

Hankkeessa arvioidaan yritysten kehitystasoa koskien strategisen muotoilun hyödyntämistä ja kestävän kehityksen astetta. Yhteistyössä eri alojen asiantuntijoiden kanssa hankkeessa rakennetaan yritysten innovaatioille kaupallistamisprosesseja ja -tiekarttoja. Hankkeessa toteutetaan myös alueen kestävän kehityksen edelläkävijöiden vertaisoppimista yritysvierailuin.

Hankkeessa toteutettavien profilointikyselyjen avulla pyritään kartoittamaan yritysten nykytilaa, tunnistamaan liiketoiminnan kehittämiskohteita sekä seuraamaan yritysten kehitystä hankkeen aikana. Profilointityökalu on luotu hankkeeseen osallistuvia yrityksiä varten hyödyntämällä tietoa ja kokemuksia aiemmista vastaavista projekteista, joiden tavoitteena on tukea vähähiilisyyttä ja kestävää kehitystä sekä Suomessa että globaalisti.

Valmennuksen toteuttaa Design Forum Finland. Valmennus tarjoaa osallistuville yrityksille ymmärryksen muotoilun arvosta liiketoiminnan kehittämisessä. Muotoiluajattelun ja muotoilun strategisen käytön avulla luodaan kestäviä toimintaedellytyksiä yrityksille ja merkityksellisiä sekä tärkeitä tuotteita ja palveluita asiakkaille. Valmennuksen keskeisenä teemana on se, kuinka strategista muotoilua hyödyntäen voidaan parantaa yritysten innovaatioiden tuottamaa arvoa ja vaikuttaa myös kaupallistamiseen ja tuotteiden ja palvelujen kiinnostavuuteen ja haluttavuuteen.

Hankkeen horisontaalisia periaatteita ovat ympäristöosaamisen kasvattaminen, luonnonvarojen käytön kestävyys, ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen, kestävän kehityksen ratkaisujen hyödyntäminen materiaalien kierrätyksessä sekä uusiutuvien energianlähteiden käyttö.

Hankkeen TAVOITTEEna on

  • Integroida vähähiilisyys yritysten strategiseen kehittämiseen rohkaisemalla yritysjohtoa kestävään kehitykseen liittyvien liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntämiseen kokonaisvaltaisesti ja hyödyntämällä strategista muotoilua yritysten vähähiilisyysinnovaatioiden tuottaman arvon kasvattamiseksi
  • Arvioida vähähiilisyyttä edistävien tuote-, palvelu- ja prosessi-innovaatioiden kaupallistamismahdollisuuksia ja rakentaa tiekarttoja niiden viemiseksi markkinoille
  • Edistää alueen materiaali- ja energiavirtoja hyödyntävien yritysten ja niitä tukevien toimijoiden verkostojen vertaisoppimista ja yhteistä arvonmuodostusta kestävän kehityksen/yhteiskunnallisen arvon näkökulmasta

Hankkeessa tapahtunutta

 

Sinua saattaa kiinnostaa myös

Työ- ja elinkeinoministeriö:

Vähähiiliset tiekartat 2035

Vähähiiliseen yhteiskuntaan siirtymiseksi tarvittava muutos on valtava. Tarvittavien toimenpiteiden mittakaavasta ja hintalapusta on tarkoitus saada tarkempi käsitys tiekarttojen myötä. Toisaalta siirtyminen vähähiiliseen yhteiskuntaan on Suomelle suuri mahdollisuus, sillä samoja ratkaisuita tarvitaan myös muissa maissa.

Lue lisää

 

Kuunneltavaa verkossa:

Xamk podcast

Tämä podcast muotoutuu Petteri Kolisen johdolla avaamaan muotoilun roolia liiketoiminnan kehityksessä.

Mitä on strateginen muotoilu ja miten se voisi auttaa PK-yrityksiä? Podcast-isäntinä tuttuun tapaan Ari Lindeman ja Jani Kiviranta Xamkin Luovien alojen yksiköstä.

Faktat

VÄHÄHIILISYYS YRITYSTEN KILPAILUEDUKSI

01.01.2021 – 30.04.2022

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xamk

Osatoteuttajat: Cursor Oy, Kouvola Innovation Oy

Tutkimuskeskus: Luovat alat

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 196 692 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 90 112 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: EAKR - Euroopan aluekehitysrahasto