Hankkeessa saadaan tietoa droneteknologian hyödynnettävyydestä sekä edistetään dronepalveluja tuottavien ja ostavien yritysten palveluliiketoimintaa

tavoitteet

Hankkeessa kehitetään yhteiskehittämisen, koelentosarjojen ja analyysien avulla uusia vähähiilisyyttä tukevia dronepalveluratkaisuja, jotka vähentävät polttomoottorikäyttöisten ajoneuvojen määrää ja päästöjä. Tavoitteena on uusia liiketoimintamalleja luomalla edistää vähähiilisen liiketoiminnan kehittymistä ja dronepalveluja tuottavien ja ostavien yritysten verkostoitumista.

toimenpiteet

Hanke sisältyy neljällä alueella (Uusimaa, Kymenlaakso, Pohjois-Pohjanmaa ja Lappi) kolmena hankekokonaisuutena samanaikaisesti käynnistyvään hankeperheeseen. Hankkeissa toteutetaan osittain samanlaiset kokeilut, jotka mahdollistavat tulosten vertailun ja paremman kokonaiskuvan droneteknologian hyödynnettävyydestä. Hankeperhe tekee tiivistä yhteistyötä koelentojen suunnittelussa, kokemusten vaihdannassa sekä yritysten verkostoitumisen ja kansainvälisyyden edistämisessä.

Etelä-Suomessa järjestään Helsingissä, Kotkassa ja Pyhtäällä palvelutuottajia ja potentiaalisia asiakkaita yhteen liittäviä yhteiskehittämistyöpajoja. Yhteiskehittämistyöpajojen, koelentojen ja selvitysten perusteella luodaan edellytykset dronepalveluiden käyttöönottoon, toimintamallit vähähiilisille kuljetuksille sekä tuetaan uudenlaisen yritystoiminnan kehittymistä alueelle.

tulokset

Hankkeen aikana toteutettavien koelentokokonaisuuksien avulla todennetaan uusien sovelluskohteiden testaamisen lisäksi myös dronepalveluiden ympäristövaikutus ja 5G-teknologian käyttömahdollisuudet. Dronepalveluiden laajentumisen kautta hanke tavoittelee pitkällä aikavälillä selkeitä, todennettuja CO2- ja pienhiukkaspäästöjen vähennyksiä sekä energiankulutuksen pienentämistä. Samalla luodaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia dronepalveluja ja niiden anturitekniikkaa kehittäville teknologiayrityksille sekä muille dronepalveluja hyödyntäville yrityksille ja organisaatioille.

Tietosuojaseloste

Lisätietoja

Yläkuva käytössä Redstone AERO Oy:n luvalla

Minna Jukka
Projektipäällikkö
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
044 702 8581
minna.jukka@xamk.fi

Forum Virium
https://forumvirium.fi/droneratkaisut/

Positra
https://www.posintra.fi/hanke/vahahiilisyytta-tukevat-dronepalveluratkaisut-etela-suomessa/

Ajankohtaista

Kiinteistöjen lämpövuotokuvauksia

Teimme yhteistyössä EKAMI:n kanssa testauksia instrumentoidussa työmaakopissa 1.-2.11.2021. Kokeissa testasimme lämmitetyn kopin vuotohäviöitä ali- ja ylipaineistetuissa olosuhteissa. Samalla mittasimme lämpötilaa (sisällä kaksi mittaria, ulkoina yksi), painetta ja teimme mittauksia lämpökameroilla. Lämpökamerakuvaukset toteutettiin käsikäyttöisellä lämpökameralla ja dronen lämpökameralla. Kokeisiin osallistui noin kymmenen EKAMI:n opettajaa ja talotekniikan opiskelijaa. Tulosten mukaan rakennuksen ylipaineistus tuo rakennuksen ulkopuolen vuotokohdat paremmin...

Kiinteäsiipisten vertailua ihanassa Suomen suvessa

Lienee sanomattakin selvää, että kiinteäsiipisillä miehittämättömillä ilma-aluksilla saavutetaan erittäin alhaiset energiankulutukset. Ne ovat kuitenkin kaupallisia laitteita harvinaisempia, koska ne vaativat käyttäjältään kaupan hyllyltä saatavia laitteita enemmän teknistä osaamista. Onneksi hankkeessamme riittää innokkaita insinöörejä kiinteäsiipisten laitekehitykseen. Testasimme 24.7.2021 Pyhtään lentokentällä kenttäoperaattorin luvalla ja valvonnassa  kahta Jani Hellbergin rakentamaa kiinteäsiipistä alusta käyttämällä hyötykuormana Insta360 ONE kameraa.                                               ...

Pelastusharjoitus dronella Turvapuistossa 22.4.2021

Harjoituksen käsikirjoitus Kuuri I-5 hallissa oli lastin purkamisen yhteydessä kontin sisällä kehittynyt tulipalo. Tulipalon laajuus ja savukaasujen laatu olivat tuntemattomia. Halliin oli sijoitettu kuusi lämmitettyä jätesäkkiä, jotka esittivät tajuttomia työntekijöitä. Lisäksi hallissa oli yksi tajuissaan oleva työntekijä, joka ei löytänyt reittiä ulos. Harjoituksen tavoite oli hallin sisällä dronella lentäen tehdä tilannearvio, tunnistaa kemikaali varoituskyltistä, arvioida...

Dronepöhinää Kymenlaaksossa

Uudenmaan liiton ja Euroopan aluekehitysrahaston EAKR:n rahoittamassa projektissa Vähähiilisyyttä tukevat dronepalveluratkaisut Etelä-Suomessa -hankkeessa pilotoidaan hiilineutraaleja dronepalveluita ja kehitetään uusia liiketoimintamalleja. Hankkeeseen osallistuvat Forum Virium Helsinki, Posintra Oy ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Logistiikan ja merenkulun painoala. Hankkeen aikana tehdään aktiivista yhteistyötä kaupunkien ja kuntien kanssa keskustellen dronetoiminnan alustanäkökulmista ja kuntien valmiustasosta dronetoiminnan mahdollistajina. Tässä kirjoituksessa käsitellään Kymenlaakson...

Esiselvitys valmistui

Ins. Miska-Matias Kilpisen opinnäytetyönään toteuttama esiselvitys valmistui. Kiitoksia Miskalle! Kiitokset myös RISICO-hankkeelle ja Logistiikan koulutukselle hyvästä yhteistyöstä. Tutkimusten tulosten perusteella drone-keskusta kehitettäessä tulee ottaa huomioon erilaiset lentokentän sidosryhmät ja lentokenttärakenteet, joihin miehittämätön ilmailu sekä muut siihen liittyvät toiminnot tulevat tukeutumaan. Drone-keskus vaatii toimiakseen erilaisia teknisiä ja sosiaalisia rakenteita, joista teknisiä ovat rakennukset, niiden toimitilat, oma...

Faktat

Vähähiilisyyttä tukevat dronepalveluratkaisut Etelä-Suomessa

01.09.2019 – 31.12.2021

Toteuttajat

Hallinnoija: Forum Virium Helsinki Oy

Osatoteuttajat: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Posintra Oy

Muut kumppanit: Oulun Amk, Oulun yliopisto, VTT, Ilmatieteen laitos, Sodankylän Geofysiikan Observatorio, Arctic Space Centre and Sodankylä Space Campus, Pyhtään kunta, Redstoneaero

Tutkimuskeskus: NELI

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 789 000 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 281 844 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Uudenmaan liitto, EAKR-rahoitus