Hankkeessa saadaan tietoa droneteknologian hyödynnettävyydestä sekä edistetään dronepalveluja tuottavien ja ostavien yritysten palveluliiketoimintaa

tavoitteet

Hankkeessa kehitetään yhteiskehittämisen, koelentosarjojen ja analyysien avulla uusia vähähiilisyyttä tukevia dronepalveluratkaisuja, jotka vähentävät polttomoottorikäyttöisten ajoneuvojen määrää ja päästöjä. Tavoitteena on uusia liiketoimintamalleja luomalla edistää vähähiilisen liiketoiminnan kehittymistä ja dronepalveluja tuottavien ja ostavien yritysten verkostoitumista.

toimenpiteet

Hanke sisältyy neljällä alueella (Uusimaa, Kymenlaakso, Pohjois-Pohjanmaa ja Lappi) kolmena hankekokonaisuutena samanaikaisesti käynnistyvään hankeperheeseen. Hankkeissa toteutetaan osittain samanlaiset kokeilut, jotka mahdollistavat tulosten vertailun ja paremman kokonaiskuvan droneteknologian hyödynnettävyydestä. Hankeperhe tekee tiivistä yhteistyötä koelentojen suunnittelussa, kokemusten vaihdannassa sekä yritysten verkostoitumisen ja kansainvälisyyden edistämisessä.

Etelä-Suomessa järjestään Helsingissä, Kotkassa ja Pyhtäällä palvelutuottajia ja potentiaalisia asiakkaita yhteen liittäviä yhteiskehittämistyöpajoja. Yhteiskehittämistyöpajojen, koelentojen ja selvitysten perusteella luodaan edellytykset dronepalveluiden käyttöönottoon, toimintamallit vähähiilisille kuljetuksille sekä tuetaan uudenlaisen yritystoiminnan kehittymistä alueelle.

tulokset

Hankkeen aikana toteutettavien koelentokokonaisuuksien avulla todennetaan uusien sovelluskohteiden testaamisen lisäksi myös dronepalveluiden ympäristövaikutus ja 5G-teknologian käyttömahdollisuudet. Dronepalveluiden laajentumisen kautta hanke tavoittelee pitkällä aikavälillä selkeitä, todennettuja CO2- ja pienhiukkaspäästöjen vähennyksiä sekä energiankulutuksen pienentämistä. Samalla luodaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia dronepalveluja ja niiden anturitekniikkaa kehittäville teknologiayrityksille sekä muille dronepalveluja hyödyntäville yrityksille ja organisaatioille.

Lisätietoja

Yläkuva käytössä Redstone AERO Oy:n luvalla

Minna Jukka
Projektipäällikkö
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
044 702 8581
minna.jukka@xamk.fi

Forum Virium
https://forumvirium.fi/droneratkaisut/

Positra
https://www.posintra.fi/hanke/vahahiilisyytta-tukevat-dronepalveluratkaisut-etela-suomessa/

Ajankohtaista

Lentopäivä Helsinki‒East Aerodrome

Lensimme aurinkoisena päivänä 7.11.2020 Pyhtään Helsinki‒East lentokentällä koelentoja, joiden tavoitteena oli selvittää raskaimpien multikoptereiden energiankulutuksia ja testata EKAMI:ssa kehitetyn pienhiukkasanturin soveltuvuutta varhaisessa vaiheessa olevien metsäpalojen tunnistamiseen. Kokeet tehtiin yhteistyössä EKAMI:n, Aerian, Redstone Aeron ja Jani Hellbergin kanssa. Energiankulutuskokeet toistettiin 10 kg painoisella modifioidulla Freefly Alta 8 Pro -multikopterilla 0 kg, 2 kg, 4 kg ja...

Haapasaari Experience 3. – 9.8.2020

  Haapasaari Experience Xamk järjestää droneleirin elokuussa 3. – 9.8.2020 ulkomerellä Kotkan saaristossa Haapasaaressa. Tavoitteenamme on viikon aikana saada aikaan teille huikaiseva kokemus uuden digitaalisen tekniikan kautta – lähes kaikkea mitä voidaan tehdä miehittämättömillä aluksilla! Leirillä demonstroimme ilma- ja lämpökamerakuvausta eri menetelmin, sinilevän tilanneseurantaa ja pelastustehtäviä.                  ...

Hirvi vai ei? – Riistanlaskentalennot Virolahdella

Metsän poika tahdon olla, sankar jylhän kuusiston… 9.1.2020 teimme historiaa yhteistyössä Häppilän Erän kanssa testaamalla dronelennoilla toteutettavia lämpökamerakuvauksia hirvieläinten talvilaskennoissa. Vuodet eivät ole veljeksiä. Vähälumiset talvet estävät tehokkaasti lumijälkiin perustuvat riistanlaskennat, joilla on tärkeä tehtävä hirvieläinkantojen hoidon ja metsästyksen suunnittelussa. Voisivatko lämpökamerakuvaukset pelastaa tilanteen? Koelentojen alustavat tulokset olivat lupaavia ja toivottavasti tämä uusi palvelu yleistyy...

Photo: Erna Gronow

CO2 Emissions of Different Transportation Modes

Photo: Erna Gronow Carbon Neutral Drone Solutions in Southern Finland Aeria, Innocode Oy and Redstone AERO Oy Research Objectives The aim of the study was to obtain preliminary results on the impact of different transport modes on carbon dioxide emissions. The test series consisted of the delivery of a light package with flight by drone...

Dronetyöpaja hankeyhteistyössä

To 28.11.2019 klo 12-15, Ekami, Hamina, Juhla-/liikuntasali KYMIEXACT – täsmäosaamista Kymenlaaksoon, Technology Playground for Future Jobs ja Vähähiilisyyttä tukevat dronepalveluratkaisut Etelä-Suomessa -hankkeet järjestivät yhteistoteutuksena dronepalveluita ideoivan työpajan. Mukana suunnittelussa ja toteutuksessa olivat Ekami, Xamk, Posintra ja Cursor. Koulutuksen kohderyhmä oli etupäässä Ekamin opiskelijat, mutta tilaisuus oli avoin kaikille kiinnostuneille. Osallistuminen ei edellyttänyt aiempaa dronetuntemusta ja...

Faktat

Vähähiilisyyttä tukevat dronepalveluratkaisut Etelä-Suomessa

01.09.2019 - 31.12.2021

Toteuttajat

Hallinnoija: Forum Virium Helsinki Oy

Osatoteuttajat: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Posintra Oy

Muut kumppanit: Oulun Amk, Oulun yliopisto, VTT, Ilmatieteen laitos, Sodankylän Geofysiikan Observatorio, Arctic Space Centre and Sodankylä Space Campus, Pyhtään kunta, Redstoneaero

Ammattikorkeakoulun tutkimuskeskus: NELI

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 789 000 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 281 844 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Uudenmaan liitto, EAKR-rahoitus