Naishenkilö katsoo metsää virtuaalilasien läpi.

Yrittäjyys ja innovaatiot

 Tarjoamme monipuolista tukea ja valmennusta ja hankemuotoisia kehittämisalustoja niin yrittäjille kuin yrittäjiksi aikoville.

Tuemme yrittäjyyttä ja innovaatioekosysteemejä

Rakennamme tulevaisuuden yrittäjyyttä, innovaatiotoimintaa ja elinvoimaa

PK-yrittäjyyden ja liiketoiminnan asiantuntijamme toimivat yritysten kehittämisen ja uuden yritystoiminnan synnyttämisen tukena ja kiihdyttäjinä sekä tekevät alaan liittyvää soveltavaa tutkimusta. Kehitämme myös yritysten henkilöstön osaamista erilaisin projektein ja menetelmin niin alueellisesti, kansallisesti kuin kansainvälisestikin. 


Tuemme yritys- ja innovaatioekosysteemejä kehittymään monialaisesti erityisesti liiketoiminnan digitalisaatioon, kasvuun ja kansainvälistymiseen liittyen. Lisäksi vaikutamme aluekehitykseen elinkeinoelämään kytkeytyvien alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten tutkimusverkostojen avulla.

Osaamiskärjen toiminnot on keskitetty Yrittäjyyden ja innovaatioiden tutkimus- ja koulutusyksikkö Xentreen.

Inspiroivia tarinoita innovaatioista ja tutkimusyhteistyöstä