Active Life Lab

Dataan perustuvia hyvinvointipalveluja

Active Life Lab on Xamkin hyvinvoinnin tutkimusyksikkö, joka etsii uusia ratkaisuja hyvinvointihaasteisiin yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa. Uudistamme tapaa edistää hyvinvointia yhteiskunnassa kehittämällä vaikuttavia palveluja niin yksilön, yhteisöjen kuin ympäristön näkökulmasta. 

Teemme hyvinvointitutkimusta muuttaaksemme maailmaa

Tutkimme ja kehitämme dataan perustuvia, vaikuttavia hyvinvointipalveluja, jotta alueellisia terveys- ja hyvinvointihaasteita voitaisiin ennakoida ja ratkaista myös tulevaisuudessa.

Teemme Active Life Labissa moniammatillisen tiimimme voimin laadukasta tutkimusta, ja viemme tietoa aktiivisesti käytäntöön. Osana Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulua olemme mukana vahvistamassa alueemme elinvoimaa ja hyvinvointia, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyö toimintamme keskiössä. 

Samalla luomme kestävästi kasvavaa liiketoimintaa ja työmahdollisuuksia maakunnallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Tuemme erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten uudistumista, ja etsimme ratkaisuja datatalouden, vihreän siirtymän ja kestävän hyvinvoinnin haasteisiin.

Yhteistyössä kanssamme olet mukana uudistamassa tapaa, jolla hyvinvointia edistetään. Ota yhteyttä!

Hyppää hyvinvoinnin edelläkävijöiden joukkoon ja tule kumppaniksemme!

Meillä on pitkällinen kokemus projektirahoituksen hakemisesta sekä monipuolisten hyvinvointialan tutkimus- ja kehittämishankkeiden toteuttamisesta.  Tuotamme tutkimukseen perustuvia innovatiivisia ratkaisuja, joilla edistetään hyvinvointia ja hyvinvointialan toimijoiden palveluiden vaikuttavuutta.

Vankalla tutkimuksen ja kehittämisen osaamisellamme autamme eteläsavolaisia hyvinvointialan organisaatioita tekemään kehittämisideoista totta. 

Ota meihin yhteyttä, jos sinulla on mielessäsi tutkimus- tai kehittämisidea, tai sinua kiinnostavat yrityksesi mahdollisuudet käyttää Hyviö-sovellusta tai älysaliamme. 

Yhdessä kumppaniemme kanssa olemme aina askeleen edellä!

Active Life Lab -kumppanuus ja älysali

Hyviö-sovellus

Tilaustutkimuspalvelut

Tutkimus- ja kehittämishankkeet

Tutkimusryhmämme Active Life Labissa

Kestäviä ratkaisuja sosiaali- ja terveyspalveluihin

Keskitymme sosiaali- ja terveydenhuollon haasteiden käsittelyyn, ja olemme sitoutuneita löytämään innovatiivisia ratkaisuja alan monimutkaisiin kysymyksiin. Kiinnostuksen kohteitamme ovat terveyden- ja sosiaalihuollon organisoituminen, terveyttä ja hyvinvointia edistävät käytännöt sekä arvioinnin ja oikeudenmukaisuuden edistäminen. Pyrimme ymmärtämään sekä järjestelmien rakenteelliset että käytännön haasteet, ja tarjoamaan kestäviä ratkaisuja niiden parantamiseksi. 

Personoidut hyvinvointi-interventiot

Tavoitteenamme on kehittää puettavaa teknologiaa ja kehittynyttä data-analytiikkaa hyödyntäen entistä tehokkaampia ja saavutettavampia terveyden edistämisen menetelmiä eri ikäryhmille ja eri elämänvaiheisiin. Painotamme erityisesti yksilöllisen terveydenhuollon mahdollisuuksia, jossa käyttäytymisen muutokset voidaan räätälöidä yksilöllisiin tarpeisiin datan ja vallitsevan ympäristön perusteella.

Luontolähtöiset hyvinvointipalvelut

Tutkimme innovatiivisia terveysratkaisuja, joita saavutetaan integroimalla luonto terveydenhuoltojärjestelmiin. Keskitymme planetaariseen terveyteen, jonka tavoitteena on lisätä hyvinvointia luontoon perustuvilla toimenpiteillä. Tutkimuksemme tukee kestäviä vaikuttavia käytäntöjä, jotka sovittavat ihmisten terveyden yhteen luonnonympäristön kanssa ja lisäävät luontoyhteyttä.  

Planetaarinen hyvinvointi ja aivoterveys Maapallo, jota kohden ojentuu käsiä. Käsissä paperilehtiö, vispilä, porkkanoita ja leipä.

Planetaarinen hyvinvointi ja aivoterveys -tutkimusryhmässä tutkimme luonnonympäristöjen, terveiden elämäntapojen ja ihmisten terveyden välisiä monimutkaisia yhteyksiä. Huippututkimuksen avulla tutkimme, miten interventiot, kuten luonnolle altistuminen, puiset sisätilat, VR-luontokokemukset ja terveelliset elämäntavat, voivat vaikuttaa myönteisesti psyko-fysiologiseen hyvinvointiin. 

Vaikuttavien hyvinvointipalvelujen yhteismuotoilu ja testialustatoiminta ekosysteemeissä

Julkisten ja yksityisten hyvinvointipalvelujen tulee olla sekä taloudellisesti kannattavia ja kestäviä, että saada aikaan myönteisiä muutoksia ihmisten hyvinvoinnissa lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä. Nykyaikaisten hyvinvointipalveluiden on ratkaistava niin alueellisia, kansallisia kuin kansainvälisiäkin hyvinvointihaasteita. Palvelukehityksessä korostuvat sidosryhmien osallistaminen ja ennaltaehkäisemisen, ennakoinnin, yksilöllisyyden kuin osallistamisenkin tarpeet.

Vastaamme näihin vaatimuksiin tutkimalla ja kehittämällä dataan perustuvia, vaikuttavia hyvinvointipalveluja yhteismuotoilua ja testialusta- ja ekosysteemitoimintaa hyödyntäen. Luomme edellytyksiä tietopohjaiselle päätöksenteolle ja käyttäjälähtöisten, kiinnostavien ja kannattavien hyvinvointiratkaisujen tuottamiselle.

Käynnissä olevat hankkeemme

Ajankohtaista

Miksi valita kumppaniksi Active Life Lab?

Kansainväliset verkostomme

Neljä ihmistä oleskelee keskenään, pääsosassa nainen joka kantaa tavaroita sylissään.

INGENIUM

INGENIUM

Xamk on ainoana suomalaisena korkeakouluna mukana Eurooppa-yliopisto INGENIUMissa, joka on kymmenen eurooppalaisen korkeakoulun muodostama kampus.

ECHAlliance

ECHAlliance

Active Life Lab on mukana kansainvälisessä ECHAlliancessa (European Connected Health Alliance), joka on yli 700 jäsenorganisaation muodostama eurooppalainen hyvinvointialan verkosto.

Kaksi ihmistä, joiden kasvoja ei näy, toinen pitelee proteesikättä.

Nordic Proof

Nordic Proof

Active Life Lab on osa Nordic Proof -verkostoa, mikä tuo ulottuvillemme koko pohjoismaisen terveysteknologisen osaamisen, hankeyhteistyön sekä yrityskontaktien laajan hyödyntämisen.

Active Life Lab Xamkin koulutusohjelmissa

Active Life Lab toimii kasvualustana kahden Xamkin hyvinvointialan koulutusohjelman tulevaisuuden osaajille: Hyvinvointiliiketoiminnan johtaminen, (tradenomi AMK) ja Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittäminen (YAMK). Lisäksi meillä on harjoittelijoina ja opinnäytteitä tekemässä esimerkiksi it-tradenomi-, fysioterapia- ja liikunnanohjaajaopiskelijoita.

Opiskelija, kiinnostuitko yhteistyöstä kanssamme?

Opiskelijayhteistyö on olennainen osa toimintaamme. Active Life Labilla pääset hyvinvointitutkimuksen näköalapaikalle ja mukaan kehittämisprojekteihin aidoissa toimintaympäristöissä yritysten kanssa. Juuri sinulla on mahdollisuus tehdä harjoittelu, opinnäytetyö tai vaikkapa kehittämistehtävä Active Life Labin asiantuntijoiden ohjauksessa.

Oletko kiinnostunut tekemään harjoittelun, kehittämistehtävän tai opinnäytetyön Active Life Labilla?

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Active Life Lab on hyvinvoinnin tutkimuslaboratorio, joka luo uusia ratkaisuja kansanterveydellisiin haasteisiin yhdessä kumppaneidensa kanssa. Tehtävämme on tutkia ja kehittää dataan perustuvia, vaikuttavia hyvinvointipalveluja. Toteutamme osaltamme Etelä-Savon älykkään erikoistumisen strategiaa kehittämällä erityisesti hyvinvoinnin korkeaa osaamista alueella. Näin vahvistamme koko Etelä-Savon elinvoimaa ja hyvinvointia.

Active Life Lab-kumppanuus on suunnattu liikunta- ja hyvinvointialan palveluntuottajille, kuten yrityksille, urheiluseuroille ja julkisille toimijoille. Active Life Labin kumppanina voit tarjota asiakkaillesi hyvinvoinnin asiantuntijapalveluja hyödyntämällä älysaliltamme löytyvää uusinta teknologiaa ja tutkimusosaamistamme. Testausteknologiamme, tilat ja osaaminen ovat käytössäsi kumppanuuden vuosimaksua vastaan. Lisätietoja saat ottamalla meihin yhteyttä yhteydenottolomakkeella.

Keräämme sidosryhmiltämme jatkuvasti kehittämistarpeita ja -ideoita, joiden avulla organisaatiot onnistuvat luomaan kasvavaa hyvinvointia.  Autamme ideoiden kehittämisponnistuksissa, ja etsimme rahoitusta projektien toteuttamiseksi. Teemme rohkeita ja ennakoivia hankeavauksia, jotka vastaavat kasvuhakuisten yritysten, julkisen sektorin sekä maakunnan tarpeisiin pitkällä aikavälillä, ja tavoittelemme hankkeista konkreettisia tuloksia, jotka siirtyvät alueen yritysten hyödynnettäväksi. Synnytämme aina jotakin uutta ja hyödyllistä: löydämme ratkaisuja ja kehitämme hyvät ideat käytännön toiminnaksi. Kerro meille hankeideastasi yhteydenottolomakkeella.

Yksikkömme tarjoaa tilaustutkimuspalveluja hyvinvointialan yritysten tuote- ja palvelukehityksen eri vaiheisiin.  Suunnittelemme ja toteutamme mm. käytettävyys-, soveltuvuus-, validointi- ja vaikuttavuustutkimuksia. Active Life Labin asiantuntijoita voit myös konsultoida tuotteistamiseen, konseptointiin, kaupallistamiseen, kansainväliseen kasvuun ja tilaustutkimusten rahoittamiseen liittyvissä kysymyksissä. Autamme yritystäsi verkostoitumaan ja hankkeistamme tutkimus- ja kehittämistarpeita kansallisiin ja kansainvälisiin rahoitushakuihin yhdessä kumppaneidemme kanssa.  Ota meihin yhteyttä!

Hyviö-sovellus on erilaisille hyvinvointialan organisaatioille suunnitelemamme vaikutusten ja vaikuttavuuden mittaamisen työkalu. Hyviö-työkalun avulla palveluntarjoaja toimialasta riippumatta voi mitata asiakkaidensa toimintaa erilaisilla kyselyillä ja mittareilla. Hyviö on käytössä ilmaiseksi siellä olemassa olevilla validoiduilla hyvinvointi- ja terveysmittareilla. Yrityksen on mahdollista lisätä Hyviöön myös omia mittareita asiantuntijapalvelujamme hyödyntämällä. Saadaksesi Hyviön käyttöön, ota meihin yhteyttä yhteydenottolomakkeella.

Hyvinvoinnin tapahtumia

Yhteystietomme

Puhelin
+358406411504
Sähköposti
Arto.Pesola@xamk.fi
Yksikkö
Active Life Lab
Arto Pesola
Tki-yksikön johtaja
+358406411504
Arto.Pesola@xamk.fi
Puhelin
+358505933253
Sähköposti
Marjo.Pulliainen@xamk.fi
Sosiaalinen media
Yksikkö
Active Life Lab
Marjo Pulliainen
Tutkimuspäällikkö
+358505933253
Marjo.Pulliainen@xamk.fi
Sosiaalinen media
Puhelin
+358401916946
Sähköposti
Susanne.Kumpulainen@xamk.fi
Sosiaalinen media
Yksikkö
Active Life Lab
Susanne Kumpulainen
Tki-asiantuntija
+358401916946
Susanne.Kumpulainen@xamk.fi
Sosiaalinen media
Puhelin
+358503440856
Sähköposti
Katja.Kiukas@xamk.fi
Sosiaalinen media
Yksikkö
Active Life Lab

Olen Active Life Labin TKI-asiantuntija ja Active Life HUB -hankkeen projektipäällikkö. Hankkeessani rakennamme hyvinvointialan ekosysteemitoimintaa Etelä-Savon maakuntaan ja luomme uusia tuote- ja palvelukonsepteja maakunnan vaki- ja kausiasukkaille sekä matkailijoille.

TKI-asiantuntijana toimenkuvaani kuuluvat tutkimusyksikön kansainvälisten verkostojen luominen, palvelutarjonnan tuotteistaminen ja konseptointi, erityisesti tilaustutkimuspalveluiden kehittäminen.

Olen myös tutkimusyksikkömme TKI-viestintävastaava ja osallistun Mikkelin kaupungin Kalevankankaan kehittämisalustan toiminnan koordinoimiseen.

Koulutukseni on monialainen: olen valmistunut filosofian maisteriksi solubiologiasta ja tradenomiksi suuntautumisvaihtoehtona ympäristöjohtaminen ja riskienhallinta. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon (tradenomi YAMK) olen tehnyt dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittämisen koulutusohjelmassa. Olen opiskellut myös hyvinvointiohjaajaksi ja työhyvinvointiagentiksi.

Hyvinvointialan lisäksi minulla on pitkä kokemus puolustus- ja turvallisuusteknologian alalta, CBRN-ratkaisuihin liittyvistä liiketoiminta-, tuote- ja sovellusjohtamisen tehtävistä vientiyrityksessä. Olen ehtinyt kartuttaa osaamistani myös life science -tutkimuslaitteiden ja -reagenssien myynnin ja markkinoinnin parissa.

Katja Kiukas
TKI-asiantuntija
+358503440856
Katja.Kiukas@xamk.fi
Sosiaalinen media
Puhelin
+358504084864
Sähköposti
Kati.Kiiski@xamk.fi
Yksikkö
Active Life Lab
Kati Kiiski
Projektipäällikkö
+358504084864
Kati.Kiiski@xamk.fi
Puhelin
+358447028273
Sähköposti
Anja.Harkonen@xamk.fi
Yksikkö
Active Life Lab
Anja Härkönen
Tki-asiantuntija
+358447028273
Anja.Harkonen@xamk.fi
Puhelin
+358405479413
Sähköposti
Mira.Hayrinen@xamk.fi
Yksikkö
Active Life Lab
Mira Häyrinen
TKI-asiantuntija
+358405479413
Mira.Hayrinen@xamk.fi
Puhelin
+358406484301
Sähköposti
Suvi.Lamberg@xamk.fi
Yksikkö
Active Life Lab
Suvi Lamberg
Projektitutkija
+358406484301
Suvi.Lamberg@xamk.fi
Puhelin
+358504283997
Sähköposti
Eevamari.Lahtinen@xamk.fi
Yksikkö
Active Life Lab
Eevamari Lahtinen
TKI-asiantuntija
+358504283997
Eevamari.Lahtinen@xamk.fi
Puhelin
+358404860591
Sähköposti
Pirjo.Hakala@xamk.fi
Yksikkö
Active Life Lab
Pirjo Hakala
TKI-asiantuntija
+358404860591
Pirjo.Hakala@xamk.fi
Puhelin
+358505916827
Sähköposti
Elina.Hasanen@xamk.fi
Yksikkö
Active Life Lab
Elina Hasanen
Projektitutkija
+358505916827
Elina.Hasanen@xamk.fi

Tutustu meihin eri kanavissa:

Kirjoitamme activelifelab.fi-sivustollemme ajankohtaisista hyvinvoinnin ja terveyden aiheista. Tutustu asiantuntijoidemme artikkeleihin.

Postaamme säännöllisesti tutkimusyksikkömme toiminnasta Facebookin Active Life Lab Finland -sivuilla. Otathan meidät seurantaan!

Tilaa uutiskirjeemme, ja saat ensimmäisten joukossa ajankohtaista tietoa terveyden ja hyvinvoinnin aiheista, uusimmista tutkimuksista, tapahtumista ja hankkeista.

Sijaintimme

Active Life Lab sijaitsee monitoimiareena Saimaa Stadiumilla Mikkelin Kalevankankaalla osoitteessa Raviradantie 22 B, 50100 Mikkeli.