Tilaustutkimuspalvelut

Valmennamme yrityksiä tuottamaan taloudellisesti kannattavia ja asiakaslähtöisiä hyvinvointi- ja terveysratkaisuja, ja tuemme osaamisellamme hyvinvointihaasteiden ennakointia ja ennaltaehkäisemistä sekä yksilöllistä ja osallistavaa hyvinvoinnin edistämistä.  

Ideoitko ja kehitätkö uutta teknologiaa, sovelluksia tai palveluja hyvinvointialalle?

Tilaustutkimuspalveluja tuote- ja palvelukehityksen eri vaiheisiin

Ideoitko ja kehitätkö hyvinvointiteknologiaa-, -sovelluksia tai -palveluja? Tarvitsetko tutkittua tietoa innovaatiosi vaatimuksenmukaisuudesta, käytettävyydestä tai soveltuvuudesta kohdeasiakkaillesi ja -markkinaan? Kiinnostaako sinua palvelujesi vaikutusten ja vaikuttavuuden todentaminen?  

Ota Active Life Lab kehittämiskumppaniksi! Yksikkömme toimii testialustana, tarjoten tilaustutkimuspalveluja hyvinvointialan yritysten tuote- ja palvelukehityksen eri vaiheisiin.  Suunnittelemme ja toteutamme mm. käytettävyys-, soveltuvuus-, validointi- ja vaikuttavuustutkimuksia.

Voit myös konsultoida Active Life Labin asiantuntijoita tuotteistamiseen, konseptointiin, kaupallistamiseen, kansainväliseen kasvuun ja tilaustutkimusten rahoittamiseen liittyvissä kysymyksissä. Autamme yritystäsi verkostoitumaan ja hankkeistamme tutkimus- ja kehittämistarpeita kansallisiin ja kansainvälisiin rahoitushakuihin yhdessä kumppaneidemme kanssa 

Kolme naista istuu modernissa toimistossa ja keskustelee keskenään tietokoneiden ääressä.

Tiivis yhteistyö julkisten toimijoiden kanssa

Keräämme järjestelmällisesti tietoa hyvinvointipalvelujen vaikutuksista ja vaikuttavuudesta. Teemme tiivistä yhteistyötä hyvinvointialue Eloisan ja Mikkelin kaupungin kanssa työ- ja seniori-ikäisten, kohonneen tyypin 2 diabetesriskiryhmien elintapaohjauspalveluihin liittyen.

Elintapaohjauksen aikaansaamat vaikutukset todennetaan Active Life Labin kehittämän Hyviö-sovelluksen ja siihen koottujen indikaattoreiden avulla. Elintapaohjattavat voivat toimia suostumusperusteisesti testihenkilöinä myös uusille tutkimuksille, mikä edesauttaa kustannustehokkaiden tilaustutkimusten suunnittelua ja toteuttamista.  

Nordic Proof -testialustaverkosto

Kuulumme Suomen kansalliseen ja pohjoismaiseen Nordic Proof -testialustaverkostoon. Nordic Proof kokoaa yhteen tunnettuja pre-kliinisten ja kliinisten testauksien ja tutkimusten palvelutuottajia hyvinvointi- ja terveydenhuoltoalalta.

Active Life Lab laajentaa Nordic Proof -testialustan tarjontaa erityisesti elintapasairauksia ennaltaehkäiseviin, pre-kliinisiin palveluihin. Active Life Labilla on myös mahdollisuus jakaa koko testialustaverkoston asiantuntemusta ja palveluja alueellisille kumppaneilleen.  

Viisi syytä valita Active Life Lab tilaustutkimuspalvelujen kumppaniksi 

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Testialusta on Active Life Labin tarjoama kokeiluympäristö ja tilaustutkimuspalvelu. Sen avulla hyvinvointialan yritykset voivat saada puolueetonta palautetta tuote- ja palveluideoistaan, testata tuotteiden ja palveluiden vaikutusta, soveltuvuutta ja käyttökokemusta oikeissa kohderyhmissä ja tuotteiden ja palveluiden kehityksen ja elinkaaren eri vaiheissa. Active Life Labin asiantuntijoita voi konsultoida myös tutkimusten rahoittamisen/hankkeistamisen, tuotteistamisen ja konseptoinnin ja kansainvälistymisen kysymyksissä.  

Tyypillisiä tilaustutkimuksiamme ovat hyvinvointiratkaisujen soveltuvuus-, käytettävyys-, validointi- ja vaikutus/vaikuttavuustutkimukset ja esiselvitykset. Kuulumme pohjoismaiseen Nordic Proof -testialustaverkostoon, joten kauttamme on mahdollista löytää soveltuva tutkimuksen tekijä, jos emme tarvittavaa tutkimusta pysty itse tarjoamaan. Toistaiseksi emme itse tarjoa lääkinnällisten laitteiden kliinistä testaamista, mutta voimme osoittaa verkostostamme tähänkin tarpeeseen sopivan kumppanin. 

Tilaustutkimus räätälöidään asiakas- ja tapauskohtaisesti. Kustannuksiin vaikuttavat tutkimuksen laajuus ja tyyppi sekä työhön käytettävien asiantuntijaryhmän kokoonpano ja työtuntien määrä.  

Yksikkömme tarjoaa tilaustutkimuspalveluja hyvinvointialan yritysten tuote- ja palvelukehityksen eri vaiheisiin.  Suunnittelemme ja toteutamme mm. käytettävyys-, soveltuvuus-, validointi- ja vaikuttavuustutkimuksia. Active Life Labin asiantuntijoita voit myös konsultoida tuotteistamiseen, konseptointiin, kaupallistamiseen, kansainväliseen kasvuun ja tilaustutkimusten rahoittamiseen liittyvissä kysymyksissä. Autamme yritystäsi verkostoitumaan ja hankkeistamme tutkimus- ja kehittämistarpeita kansallisiin ja kansainvälisiin rahoitushakuihin yhdessä kumppaneidemme kanssa.  Ota meihin yhteyttä!