Seinämuraali, joka kuvaa Xamkin laajaa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa.

Tutkimusryhmämme Active Life Labissa

Monialaisessa työyhteisössämme on laajaa ja pitkällistä hyvinvointialan osaamista. Sen ansiosta voimme tutkia ja kehittää ratkaisuja terveyden ja hyvinvoinnin haasteisiin monesta eri lähestymiskulmasta. Active Life Labin tutkimusryhmiä yhdistää palava innostus löytää uusia tapoja,

joilla hyvinvointia edistetään. Tiimiemme vahvuuksista käsin tuotamme uusia, tutkimukseen perustuvia ratkaisuja kansanterveyden edistämiseksi, hyvinvointialan toimijoiden palveluiden kehittämiseksi sekä niiden vaikuttavuuden todentamiseksi.

Kestäviä ratkaisuja sosiaali- ja terveyspalveluihin

Kestäviä ratkaisuja sosiaali- ja terveyspalveluihin -tiimissä keskitymme sosiaali- ja terveydenhuollon haasteiden käsittelyyn. Olemme sitoutuneita löytämään innovatiivisia ratkaisuja alan monimutkaisiin kysymyksiin. 

Tiimimme koostuu monitieteisestä asiantuntijaryhmästä, joka yhdistää tietonsa ja kokemuksensa kehittääkseen käytännöllisiä ja tehokkaita ratkaisuja. Työmme kattaa sekä projektit, joissa hyödynnetään käytännön lähestymistapoja, että tutkimushankkeet. 

Kiinnostuksen kohteitamme ovat terveyden- ja sosiaalihuollon organisoituminen, terveyttä ja hyvinvointia edistävät käytännöt sekä arvioinnin ja oikeudenmukaisuuden edistäminen. Pyrimme ymmärtämään sekä järjestelmien rakenteelliset että käytännön haasteet ja tarjoamaan kestäviä ratkaisuja niiden parantamiseksi. 

Olemme avoimia tarkastelemaan myös muita kiinnostuksen kohteita liittyen terveyteen ja hyvinvointiin. Ole meihin rohkeasti yhteydessä, jos sinulla on jokin aihe, jota haluaisit kehittää tai tutkia liittyen sosiaali- tai terveydenhuoltoon. 

Rakennetaan yhdessä parempaa tulevaisuutta terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi kaikille.

Tutkimuksiamme ja hankkeitamme:

Haluamme löytää innovatiivisia ratkaisuja sosiaali- ja terveysalan monimutkaisiin kysymyksiin.

Marjo Pulliainen
Puhelin
+358505933253
Sähköposti
Marjo.Pulliainen@xamk.fi
Sosiaalinen media
Yksikkö
Active Life Lab
Marjo Pulliainen
Tutkimuspäällikkö
+358505933253
Marjo.Pulliainen@xamk.fi
Sosiaalinen media

Personoidut hyvinvointi-interventiot

Ryhmässämme yhdistyvät monitieteinen osaaminen, korkeatasoiset kokeelliset tutkimusasetelmat ja osallistava tutkimus, joiden tavoitteena on parantaa eri väestöryhmien terveyskäyttäytymistä ja lisätä hyvinvointia. Teemme tiivistä yhteistyötä kansainvälisten tutkijoiden ja alan asiantuntijoiden kanssa pyrkien luomaan merkittäviä vaikutuksia terveyden edistämiseen ja sairauksien ehkäisyyn.

Hyvinvointi- ja terveyspalvelujen ja -interventioiden toteuttaminen on räätälöitävä yksilöllisesti, jotta ne olisivat tehokkaita ja sitouttaisivat osallistujat muutokseen lisäten palveluiden ja interventioiden merkitystä jokapäiväisessä elämässä. Muutos tapahtuu vain tietyissä arjen hetkissä ja valinnoissa, joten ihmisille on tarjottava oikea-aikaista tukea ja ohjausta.

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kohdistuu usein yksilöön, vaikka käyttäytymiseemme vaikuttavat monesti enemmän ympäristömme ja meitä ympäröivät ihmiset kuin henkilökohtaiset valintamme. Siksi myös ympäristötekijät on otettava huomioon interventioiden personoinnissa yksilölle sopiviksi.

Tutkimme Active Life Labissa yksilöllisiä hyvinvointipalveluita erityisesti tyypin 2 diabeteksen ennaltaehkäisyssä. Jotta interventiot olisivat skaalautuvia ja saavutettavia, ja ne mukautuisivat erilaisiin ympäristöihin ajasta ja paikasta riippumatta, on tarkoituksenmukaista hyödyntää myös hyvinvointiteknologian ja tekoälyn mahdollisuuksia.

Tutkimuksiamme ja hankkeitamme:

On tarkoituksenmukaista hyödyntää myös hyvinvointiteknologian ja tekoälyn mahdollisuuksia.

Arto Pesola
Puhelin
+358406411504
Sähköposti
Arto.Pesola@xamk.fi
Yksikkö
Active Life Lab
Arto Pesola
Tki-yksikön johtaja
+358406411504
Arto.Pesola@xamk.fi

Luontolähtöiset hyvinvointipalvelut

Kompleksisessa maailmassa ja ajassa valmius kohdata viheliäisiä ongelmia on eduksi. Keinot siihen löytyvät usein lähempää kuin kuvitellaankaan. Luonto osana terveys- ja hyvinvointipalveluja on yksi osa tätä ratkaisua. 

Tiimimme tutkii innovatiivisia terveysratkaisuja, joissa luonto integroidaan terveydenhuoltojärjestelmiin. Keskitymme planetaariseen terveyteen, jonka tavoitteena on lisätä hyvinvointia luontoon perustuvilla toimenpiteillä. Tutkimuksemme tukee kestäviä vaikuttavia käytäntöjä, jotka sovittavat ihmisten terveyden yhteen luonnonympäristön kanssa ja lisäävät luontoyhteyttä. 

Työmme perustuu tutkimukseen, ja lisäämme jatkuvasti asiantuntemustamme verkostoitumalla kansallisesti ja kansainvälisesti. Jalostamme tiimeissä ja yhteistyökumppaneiden kanssa syntyneitä ideoita hankkeistamalla niitä kehitys- ja tutkimushankkeiksi. 

Olemme valmiita kuulemaan yksilölliset tarpeenne ja kehittämään niihin ratkaisua yhteistyöllä.  

Tiimimme koostuu monialaisista asiantuntijoista, joiden osaamista tuemme kannustamalla jatkuvaan oppimiseen ja koulutukseen.

Tutkimuksiamme ja hankkeitamme:

Tavoitteena on lisätä hyvinvointia luontoon perustuvilla toimenpiteillä.

Kati Kiiski
Puhelin
+358504084864
Sähköposti
Kati.Kiiski@xamk.fi
Yksikkö
Active Life Lab
Kati Kiiski
Projektipäällikkö
+358504084864
Kati.Kiiski@xamk.fi

Planetaarinen hyvinvointi ja aivoterveys

Oletko utelias siitä, miten ympäristömme ja elämäntapavalintamme vaikuttavat mielenterveyteemme ja fyysiseen hyvinvointiimme? 

Tiimimme tutkii luonnonympäristöjen, terveiden elämäntapojen ja ihmisten terveyden välisiä monimutkaisia yhteyksiä. Huippututkimuksen avulla tutkimme, miten interventiot, kuten luonnolle altistuminen, puiset sisätilat, VR-luontokokemukset ja terveelliset elämäntavat, voivat vaikuttaa myönteisesti psyko-fysiologiseen hyvinvointiin. 

Kuvittele maailma, jossa yksinkertaiset muutokset ympäristössäsi ja elämäntavoissasi voivat parantaa mielentilaasi ja fyysistä terveyttäsi. Tutkimukset ovat osoittaneet, että luontoyhteyden palauttaminen ei ainoastaan paranna yksilön hyvinvointia, vaan myös vahvistaa sitoutumista ympäristönsuojeluun. Tavoitteenamme on auttaa sekä terveitä että kliinisiä potilaita parantamaan mielenterveyttään mm. luontoperusteisten menetelmien avulla, edistäen terveempää planeettaa kaikille. 

Tiimimme on keskittynyt löytämään uusia keinoja edistää planetaarista hyvinvointia ja aivoterveyttä. Työmme kautta pääset tutustumaan uusimpiin löydöksiimme, ja huomaat, miten voit itse vaikuttaa. Aika ajoin etsimme myös osallistuja innovatiivisiin tutkimuksiimme. Yhdessä voimme luoda kestävämmän, aktiivisemman ja terveemmän tulevaisuuden. 

Tutkimuksiamme ja hankkeitamme:

Ympäristömme ja elämäntapamme vaikuttavat mielenterveyteemme ja fyysiseen hyvinvointiimme.

Susanne Kumpulainen
Puhelin
+358401916946
Sähköposti
Susanne.Kumpulainen@xamk.fi
Sosiaalinen media
Yksikkö
Active Life Lab
Susanne Kumpulainen
Tki-asiantuntija
+358401916946
Susanne.Kumpulainen@xamk.fi
Sosiaalinen media

Vaikuttavien hyvinvointipalveluiden yhteismuotoilu ja testialustatoiminta ekosysteemeissä

Yhteismuotoilu on osallistavaa, monialaista vuoropuhelua varsinaisten suunnittelijoiden ja hyvinvointipalveluihin liittyvien eri sidosryhmien välillä.

Käytännössä tämä tarkoittaa julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin sekä loppukäyttäjien osallistumista tutkimuksiin, testauksiin, luoviin prosesseihin ja päätöksentekoon ratkaisukehityksen eri vaiheissa. Yhteismuotoilu voi olla mm. jatkuvaa yhteistyötä tai erillisiä hankkeita tai työpajoja.

Otamme käyttöön suunnittelijoiden tietotaidon sekä eri osapuolten kollektiivisen viisauden ja näkemykset yhteisten haasteiden ratkaisemiseksi. Uskomme, että eri näkökulmien yhdistäminen on tie käyttäjälähtöisempiin, kannattavampiin ja samalla vaikuttavampiin hyvinvointipalveluihin.

Rakennamme tutkimus- ja kehittämisosaamisemme ympärille monipuolista, kansainvälistyvää hyvinvointialan ekosysteemiä Etelä-Savoon. Sen tavoitteena on liiketoiminnan elinvoimaisuuden ja resilienssin kasvattaminen. Panostamme tuote- ja palveluinnovaatioihin ja yhteisen myynnin ja markkinoinnin kohdentamiseen paikalliselle väestölle ja matkailijoille. Muotoilemme ekosysteemipalveluja, jotka auttavat alan organisaatioita onnistumaan toimintansa kehittämisessä.

Active Life Lab toimii myös hyvinvointi-innovaatioiden testialustana: räätälöimme tapaus- ja asiakaskohtaisesti tilaustutkimuksia mm. ideatason, käytettävyyden, soveltuvuuden ja vaikutusten arviointiin ja validointiin.

Hyviö-sovelluksemme tarjoaa hyvinvointialan organisaatioille käytännön työvälineen datan keräämiseen ja palveluiden vaikutusten todentamiseen.

Tutkimuksiamme ja hankkeitamme:

Ohita upotus:
Ole hyvä ja hyväksy markkinointievästeet katsoaksesi videon.

Yhteismuotoilulla ja ekosysteemi- ja testialustatoiminnalla vastaamme merkittäviin yhteiskunnallisiin muutoksiin ja haasteisiin.

Katja Kiukas
Puhelin
+358503440856
Sähköposti
Katja.Kiukas@xamk.fi
Sosiaalinen media
Yksikkö
Active Life Lab

Olen Active Life Labin TKI-asiantuntija ja Active Life HUB -hankkeen projektipäällikkö. Hankkeessani rakennamme hyvinvointialan ekosysteemitoimintaa Etelä-Savon maakuntaan ja luomme uusia tuote- ja palvelukonsepteja maakunnan vaki- ja kausiasukkaille sekä matkailijoille.

TKI-asiantuntijana toimenkuvaani kuuluvat tutkimusyksikön kansainvälisten verkostojen luominen, palvelutarjonnan tuotteistaminen ja konseptointi, erityisesti tilaustutkimuspalveluiden kehittäminen.

Olen myös tutkimusyksikkömme TKI-viestintävastaava ja osallistun Mikkelin kaupungin Kalevankankaan kehittämisalustan toiminnan koordinoimiseen.

Koulutukseni on monialainen: olen valmistunut filosofian maisteriksi solubiologiasta ja tradenomiksi suuntautumisvaihtoehtona ympäristöjohtaminen ja riskienhallinta. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon (tradenomi YAMK) olen tehnyt dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittämisen koulutusohjelmassa. Olen opiskellut myös hyvinvointiohjaajaksi ja työhyvinvointiagentiksi.

Hyvinvointialan lisäksi minulla on pitkä kokemus puolustus- ja turvallisuusteknologian alalta, CBRN-ratkaisuihin liittyvistä liiketoiminta-, tuote- ja sovellusjohtamisen tehtävistä vientiyrityksessä. Olen ehtinyt kartuttaa osaamistani myös life science -tutkimuslaitteiden ja -reagenssien myynnin ja markkinoinnin parissa.

Katja Kiukas
TKI-asiantuntija
+358503440856
Katja.Kiukas@xamk.fi
Sosiaalinen media