Valokuva. Kesäinen tunnelma. Taustalla nuoria oleskelemassa nurmikolla. Etualalla voikukka.

Itä-Suomen nuorisopuntari

Itä-Suomen nuorisopuntari on laaja kysely itäsuomalaisten nuorten hyvinvoinnista, arvoista ja asenteista. Kysely selvittää kuvaa itäsuomalaisista nuorista keskittymällä vuosittain tiettyihin vakioteemoihin, kuten työhön ja koulutukseen. Samalla nostetaan esille tärkeitä erityisteemoja, kuten nuorten poismuutto.

Nuorisopuntari avaa nuorten elämää Itä-Suomessa

Nuorisopuntarin kohderyhmänä ovat Itä-Suomen (Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo, Etelä-Savo) oppilaitosten 15–25-vuotiaat nuoret yläkoulun 9. luokasta aina toisen asteen oppilaitoksiin, ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Lisäksi mukana ovat nuorten työpajoilla työskentelevät nuoret.

Tuloksista on raportoitu pdf-muotoinen yleiskatsaus, joka on maksuton. Kuntakohtaiset tiedot ovat maksullisia. Itä-Suomen nuorisopuntaria koordinoi Juvenia.

Vuosina 2014–2015 tutkimus kohdistui nuorten käsityksiin asuinkuntansa palvelujen riittävyydestä ja siitä, kohtaavatko palvelut nuorten tarpeita. Nuoret esittivät myös näkemyksiään siitä, miten asuinpaikkakunnan palveluja pitäisi kehittää.

Vuoden 2012 puntarin teemoissa korostuivat nuorten näkemykset työelämästä ja yrittäjyydestä. Vuoden 2010 nuorisopuntari keskittyi asuinympäristöön ja alueille kiinnittymiseen.

Vuosien 2010 ja 2012 puntarit toteutettiin yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston, Humanistisen ammattikorkeakoulun ja Diakonia-ammattikorkeakoulun kanssa.

Itä-Suomen nuorisopuntari 2024

Vuoden 2024 nuorisopuntari toteutetaan yhteistyössä Itä-Suomen aluehallintoviraston kanssa

Aikaisemmat Nuorisopuntarit

Ota yhteyttä

Puhelin
+358503124983
Sähköposti
Jussi.Ronkainen@xamk.fi
Yksikkö
Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämisyksikkö Juvenia
Jussi Ronkainen
Tki-yksikön johtaja
+358503124983
Jussi.Ronkainen@xamk.fi
Puhelin
+358404827178
Sähköposti
Marja.Moisala@xamk.fi
Yksikkö
Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämisyksikkö Juvenia
Marja Moisala
Projektitutkija
+358404827178
Marja.Moisala@xamk.fi