Nuoria henkilöitä neuvotteluhuoneessa. Neljä ihmistä opiskelemassa.

Opiskelijaksi Juveniaan

useita mahdollisuuksia yhdistää opintoja nuorisoalan TKI-toimintaan

Juveniassa on mahdollisuus opintojen opinnollistamiseen, joka yleensä tarkoittaa osallistumista TKI-toimintaan.

Voisitko sinä olla tulevaisuuden kehittäjä?

Työelämätietojen ja -taitojen hiomista Juveniassa

Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juveniassa on mahdollisuus opintojen opinnollistamiseen, joka yleensä tarkoittaa osallistumista tietyn TKI-hankkeen toimintaan. Mahdollisuuksia on kuitenkin useita, ja käytännön toteutus muotoutuu kulloisenkin tilanteen mukaan. Yhteistyöllä on pisimmät perinteet Xamkin yhteisöpedagogikoulutuksen kanssa. Myös muiden alojen ja korkeakoulujen opiskelijat toivotetaan tervetulleiksi!

Valokuva. Kaksi opiskelijaa tekemässä töitä tietokoneella.

Mahdollisuuksia opiskelijalle

 • Opinnäytetyön tekeminen
 • Harjoittelun tekeminen
 • Tapahtumien toteutus
 • Projektiosaamisen kurssitehtävät
 • Blogitekstien ja artikkelien kirjoittaminen
 • Osallistuminen seminaareihin
 • Menetelmien pilotoiminen
 • Juvenia-Akatemia
Kuva kirjan kannesta. Sähkölamppu. Juvenia-akatemia.

Juvenia-akatemia

 • Juvenia Akatemiaan voi hakeutua opiskelemaan 10–30 opintopistettä opetussuunnitelman mukaisia opintoja. Opinnot voivat olla opintojaksoja, opinnäytetyön tekemistä tai harjoittelua.
 • Opiskelija perehtyy nuorisoalan ajankohtaisiin teemoihin ja kehittää tutkimus- ja kehittämisosaamistaan sekä viestintätaitojaan.
 • Samalla opiskelijalla on mahdollisuus verkostoitua nuorisoalan keskeisiin toimijoihin alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti – riippuen hankkeesta johon opiskelija kiinnittyy mukaan.
 • Opiskelijoiden tukena ovat yhteisöpedagogikoulutuksen opettajat sekä Juvenian asiantuntijat.
 • Opintosuoritukset arvioi opettaja.
 • Juvenia Akatemiasta opiskelija saa erillisen osaamistodistuksen, jos opintosuoritus on yhteensä 15–30 opintopisteen laajuinen.

Lue lisää julkaisusta: Karttunen, M., Komonen, K., Manninen, M. & Miettinen, S. 2021. Juvenia Akatemia oppimis- ja uraohjausympäristönä

Ota yhteyttä kysyäksesi opiskelusta Juveniassa

Puhelin
+358503124983
Sähköposti
Jussi.Ronkainen@xamk.fi
Yksikkö
Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämisyksikkö Juvenia
Jussi Ronkainen
Tki-yksikön johtaja
+358503124983
Jussi.Ronkainen@xamk.fi
Puhelin
+358447028832
Sähköposti
Jaana.Poikolainen@xamk.fi
Yksikkö
Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämisyksikkö Juvenia
Jaana Poikolainen
Tutkimuspäällikkö
+358447028832
Jaana.Poikolainen@xamk.fi