Valokuva. Nuoret ulkona leikkimässä talvisessa säässä.

Juvenian asiantuntijapalvelut

Hanketoiminnan lisäksi Juvenialta on mahdollista tilata asiantuntijapalveluita. Tällaisia ovat erilaiset tutkimukset, selvitykset, työpajat ja konsultaatiot.

Voit tiedustella ja tilata palveluita ottamalla yhteyttä

jussi.ronkainen@xamk.fi

Puhelin
+358503124983
Sähköposti
Jussi.Ronkainen@xamk.fi
Yksikkö
Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämisyksikkö Juvenia
Jussi Ronkainen
Tki-yksikön johtaja
+358503124983
Jussi.Ronkainen@xamk.fi

ESIMERKKEJÄ JUVENIAN ASIANTUNTIJAPALVELUISTA

Ray-lte extended, seurantatutkimus Erasmus+-hankkeiden vaikutuksesta nuorten osallisuuteen (2023)

tilaaja: OPH Erasmus+ kansallinen toimisto

Osattomien ja syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten turvallisuuspääoma -tutkimus (2022-2023)

päätoteuttaja Nuorisotutkimusverkosto, tilaaja STM

Digital Youth Work-selvityshankkeet (ray snac ja ray digi) (2022-2023)
tilaaja OPH, Erasmus+ kansallinen toimisto

Valtion nuorisopoliittisen ohjelman arviointi (VANUPO) (2022)

tilaaja: OKM, Valtion nuorisoneuvosto

Työpajan tavoitemittari (2022)

tilaaja: Länsi- ja Sisä-Suomen AVI, Into ry

It’s digi time-hankkeen arviointi (2022)

tilaaja: Suomen nuoriso-opisto

RAY-networkin nuorisoalan tutkimushankkeet, Suomen osiot (ray-mon, ray-lte, ray-part) (2022)

tilaaja: OPH Erasmus+ kansallinen toimisto

Taide tukee lapsia – totta vai tarua? hankkeen arviointi (2021-2022)

tilaaja: Tanssiteatteri Raatikko, OKM

Selvitys Kuopion Nuorisopalveluiden organisoinnista ja toiminnasta (2021-2022)

tilaaja: Kuopion kaupunki

Tutkimus Erasmus+ Youth -hankkeista, osallisuus ja kansalaisuus (RAY-PART) (2021)

tilaaja: OPH Erasmus+ kansallinen toimisto

Tutkimus verkkonuorisotyön vaikuttavuudesta (2021)

tilaaja: Helsingin kaupunki, VERKE – digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskus

Tutkimus Koronan vaikutuksista nuorisotyöhön Euroopassa, Suomen osuus (2021)

tilaaja: Opetushallitus, Erasmus+, (Ray-network)

Tutkimus nuorten syrjäytymistä ehkäisevien palvelujen vaikuttavuudesta (2020-2021)

tilaaja: Eduskunnan kanslia, toteutus NHG (hall.), MDI ja Juvenia

Korona-ajan vaikutukset nuorisoalaan – tutkimus (2021)

tilaaja: Valtion nuorisoneuvosto, toteutus MDI (hall.) ja Juvenia

Nuorisotyön mittareiden kehittäminen PAR-järjestelmän laajennukseen (2020)
tilaaja: Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Verkkokoulutus Itä-Suomen nuorisopuntarin tuloksista (2020)
tilaaja: Itä-Suomen aluehallintovirasto

Tutkimukset/selvitykset Erasmus+ Youth in Action -hankkeiden vaikuttavuudesta (2019-2020)
tilaaja: Opetushallitus, Erasmus+, (Ray-network)

Verkkokoulutus nuorten monialaisille ohjaus- ja palveluverkostoille (2019)
tilaaja: Lounais-Suomen ja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastot

Kunnallisen nuorisotyön verkostojen kehittäminen (2019)
tilaaja: Lahden kaupunki, Kanuuna – kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus, toteutus Xamkin Digitaalisen talouden kanssa

Verkkokoulutus nuorten monialaisille ohjaus- ja palveluverkostoille (2019)
tilaaja: Itä-Suomen aluehallintovirasto

Tutkimus digitaalisesta nuorisotyöstä (2019)
tilaaja: Helsingin kaupunki, VERKE – Digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskus (Nuorisotyön digitalisaatio 2030 & Digitalisaatio nuorisotyön opetuksessa)

Fyysisesti vammaiset ja toimintaesteiset nuoret –tutkimushankkeen laadullinen osatutkimus (2018-2019)
https://www.invalidiliitto.fi/fyysisesti-vammaiset-ja-toimintaesteiset-nuoret
tilaaja: Invalidiliitto, Olvi-säätiön rahoitus

Tutkimusraportti ja kartoitus nuorten syrjäytymisestä ja alueellisesta eriytymisestä (2018)
Hankkeen raportti: https://www.theseus.fi/handle/10024/161809
Tilaaja: Turun kaupunki

Järjestökyselyn analyysi (2018)
Tilaaja: SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry.

Tutkimus nuorten liikuntakulttuureista ja fyysisestä aktiivisuudesta Superparkeissa (2017-2018)
Hankkeen julkaisu: https://www.theseus.fi/handle/10024/142903
Tilaaja: Superpark Oy, toteutus yhdessä Xamkin Active Life Labin kanssa

Tajua mut –toimintamallin arviointitutkimus (2017)
Tilaaja: Keravan kaupunki (yhdessä Espoon, Mikkelin ja Riihimäen kaupunkien kanssa)

Nuorten haastattelututkimus Kouvolassa (2016-2017)
Tilaaja: Kouvolan kaupunki/nuorisopalvelut