CE-merkintäpalvelut

KymiLabsilla on vuodesta 2013 lähtien ollut ympäristöministeriön myöntämä hyväksyntä toimia ilmoitettuna laitoksena ja suorittaa CE-merkintään oikeuttavia jatkuvalämmitteisten saunan puukiukaiden tyyppitestauksia.

Olemme Suomessa yksi harvoista ilmoitetuista laitoksista, jolla on oikeus tehdä kyseisiä tyyppitestauksia.

KymiLabs on myös ilmoitettu laitos, jossa tehdään saunan puukiukaiden tyyppitestauksia

CE‐merkinnän edellyttämiä testauksia suorittavat EU‐lainsäädännön mukaisesti ilmoitetut laitokset.  Ilmoitettujen laitosten rekisteriä ylläpidetään EU-laajuisesti ja toiminta on tarkasti säänneltyä ja valvottua. Laitoksen on oltava arvioinneissaan riippumaton ja puolueeton.

KymiLabsin testaustoiminnan taustalla on vuosikymmenten kokemus ja laaja-alainen tutkimus- ja kehitystyö. Poikkeuksellisen kattava laitekanta ja vahva osaaminen päästömittausten toteuttamisesta erittäin vaativissa käyttökohteissa ja -olosuhteissa tukevat myös CE-merkintäpalveluita.

Laadukkaiden palveluidemme tukena on FINAS -akkreditointipalvelun myöntämä akkreditointi, joka takaa luotettavat tulokset. Olemme FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T197 / SFS-EN ISO/IEC 17025 sekä ilmoitettu laitos NB2450.  Akkreditoituun pätevyysalueeseemme voit tutustua FINAS-akkreditointipalvelun sivuilla.

KymiLabs tarjoaa myös monipuolisia päästömittaus-, melumittaus- ja betonintestauspalveluita. Tutustu muihin palveluihimme sekä tutkimus- ja kehitystoimintaamme!

Jatkuvalämmitteisten saunan puukiukaiden tyyppitestaukset

Puolueettomana testauslaitoksena varmistamme, että markkinoille tuotavat tuotteet täyttävät CE-merkinnän vaatimukset.

EU:n rakennustuoteasetus 305 edellyttää myös puulämmitteisiltä kiukailta CE‐merkintää. CE‐merkintä mahdollistaa kiukaan myynnin koko Euroopan talousalueella.

Merkintä on valmistajan vakuutus siitä, että tuote täyttää turvallisuutta, terveyttä, ympäristöä ja kuluttajansuojaa koskevat vaatimukset.

Tehtävänämme on tutkia, että kiukaan ominaisuudet täyttävät siihen sovellettavan tuotestandardin vaatimukset. Tyyppitestauksessa mitataan ja raportoidaan esimerkiksi hyötysuhteeseen, tehoon ja päästöihin liittyviä asioita. Lisäksi tarkastellaan mm. käyttöturvallisuutta.

Ota yhteyttä!

Puhelin
+358447028255
Sähköposti
Mikko.Nykanen@xamk.fi
Yksikkö
Kymilabs

CE-merkintäpalvelut, polttoaineen testauspalvelut, kiuastestaukset, laivojen päästömittaukset, CSI -päästömittaus

Mikko Nykänen
Tutkimusinsinööri
+358447028255
Mikko.Nykanen@xamk.fi
Puhelin
+358407368651
Sähköposti
Hanna-Kaisa.Koponen@xamk.fi
Yksikkö
Kymilabs
Hanna-Kaisa Koponen
TKI-yksikön johtaja
+358407368651
Hanna-Kaisa.Koponen@xamk.fi
Puhelin
+358503459540
Sähköposti
Petteri.Jernstrom@xamk.fi
Yksikkö
Metsä, ympäristö ja energia
Petteri Jernström
Tutkimusjohtaja
+358503459540
Petteri.Jernstrom@xamk.fi