Päästömittauspalvelut

Meiltä löytyvät monipuoliset päästömittauspalvelut, joiden avulla todennat päästösi luotettavasti ja puolueettomasti niin erilaisissa laitoksissa kuin meriliikenteessä sekä lupavelvoitteiden että erilaisten kehitystarpeiden täyttämiseksi.

Meiltä saat myös kattavat polttoaineen testauspalvelut lämpöarvon, tuhkapitoisuuden ja kosteuden selvittämiseksi.

Akkreditoidut päästömittaukset ja polttoaineen testauspalvelut KymiLabsilta

Laadukkaiden palveluidemme tukena on FINAS-akkreditointipalvelun myöntämä akkreditointi, joka takaa luotettavat tulokset. Olemme FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T197 / SFS-EN ISO/IEC 17025 sekä ilmoitettu laitos NB2450.  Akkreditoituun pätevyysalueeseemme voit tutustua FINAS-akkreditointipalvelun sivuilla.

Toimimme aina asiakaslähtöisesti ja haluamme tarjota laadukkaan ja joustavan palvelun. Päästömittauspalveluissamme suoritetaan esimerkiksi noin 100 mittausta vuosittain.

Meillä on myös akkreditoidut melumittauspalvelut ja betonintestauslaboratorio, joka tarjoaa kattavat testaus- ja tutkimuspalvelut sekä CE-merkintäpalvelut jatkuvalämmitteisten saunan puukiukaiden tyyppistestaukseen. Tutustu koko palvelutarjontaamme sekä tutkimus- ja kehitystoimintaamme!

PÄÄSTÖMITTAUSPALVELUT

Teollisuuden päästömittauspalvelumme tarjoaa monipuoliset ja laadukkaat mittauspalvelut päästöjen todentamiseen yli 20 vuoden kokemuksella.

Palveluihimme kuuluvat esimerkiksi

 • vuosittainen ympäristölupamääräysten todentaminen
 • prosessien kehitys ja parantaminen, tuotantoon liittyvät parannukset, päästöongelmien ratkaisut, säätömittaukset 
 • pitkäkestoiset mittaukset (esim. FTIR-laitevuokra).

Tyypillisiä mittauskohteitamme ovat lämpö- ja voimalaitokset sekä erilaiset teollisuuden laitokset. Mittaamme myös esimerkiksi erilaisia puhdistusjärjestelmiä.

Päästömittauspalvelumme suorittaa esimerkiksi joka vuosi noin 100 päästömittausta voima- ja jätteenpolttolaitoksissa, prosessiteollisuudessa sekä kehitysprojekteissa.

FINAS-akkreditoitu pätevyysalueemme kattaa peruskomponentit kuten CO2, CO, O2, NOX, SO2 ja hiukkaset sekä raskasmetalli-, HF-, HCl-, TVOC-mittaukset, joiden mittaamista vaaditaan esimerkiksi jätteenpolttolaitoksissa. Lisäksi mittaamme PCCD/F-, PAH- ja PCB-pitoisuuksia. Mittaustemme avulla voit saada myös tietoa prosessiparametristä (kuten savukaasun tilavuusvirtaus, kosteus, happipitoisuus ja lämpötila).  

Ole yhteydessä asiantuntijoihimme, jotka auttavat valitsemaan parhaat menetelmät tarpeidesi mukaan. 

AST/QAL2-vertailumittauspalvelumme avulla voidaan varmistaa laitoksessa olevien kiinteiden mittalaitteiden toimivuus.

Voimme tehdä rinnakkaismittaukset, joiden avulla osoitetaan kiinteästi asennettujen mittalaitteiden kelpoisuus esim. jätteenpolttoasetuksessa esitettyjen vaatimusten suhteen.

Palvelumme kattaa

 • kiinteästi asennetun mittalaitteen kalibrointi ja validointi referenssimenetelmän avulla (QAL2)
 • kiinteästi asennetun mittalaitteen vuosittainen valvonta (AST)
 • kiinteästi asennetun mittalaitteen lineaarisuuden ja kalibroinnin tarkastukset.

Takuumittauspalvelumme avulla voidaan varmistua, että uusi laitos tai kattila täyttää sille asetetut vaatimukset. Lisäksi voimme tarjota tärkeää tietoa laitoksen kunnon seurantaa varten.  

Tyypillisiä kohteitamme ovat lämpö- ja voimalaitokset. 

Takuumittauksissa tarkoituksena on selvittää täyttääkö asiakkaan hankkima kattila tai laitos sille asetetut takuuehdot niin hyötysuhteen, käytettävyyden, työturvallisuuden kuin päästöjenkin osalta.  

Teemme takuumittaukset luotettavasti ja puolueettomasti ajantasaisten standardien mukaisesti ja menetelmämme ovat akkreditoituja.

Tarjoamme monipuoliset mittauspalvelut meriliikenteen tarpeisiin.

Palveluihimme kuuluvat esimerkiksi

 • meriliikenteen savukaasupäästöjen todentaminen (IMO NOx Code)
 • merikokeet
 • tuotekehitys kuten rikkipesurien ja NOx-vähennystekniikoiden kehittäminen.

KymiLabs on tehnyt päästömittauksia aluksilla yli 30 vuotta. Akkreditoituna päästömittauslaboratoriona yhteistoiminta Itämerellä liikennöivien varustamoiden kanssa on ollut tiivistä jo pitkään.

Teemme mittaukset ajantasaisten standardien mukaisesti ja menetelmämme ovat akkreditoituja.

Ole yhteydessä asiantuntijoihimme, jotka auttavat valitsemaan parhaat menetelmät tarpeidesi mukaan. 

POLTTOAINEEN TESTAUSPALVELUT

Polttoaineen testauspalvelumme avulla asiakas voi selvittää nopeasti ja luotettavasti polttoaineen ominaisuuksia.

Palvelumme kattaa akkreditoidusti

 • lämpöarvon,
 • kosteuden ja
 • tuhkapitoisuuden.

Lisäksi näytteestä voidaan määrittää alihankintana polttoaineen alkuaineet, kuten vety, typpi ja rikkipitoisuus.

Kiinteiden polttoaineiden analyyseja tehdään pääasiassa lämpölaitoksille ja voimalaitoksille.

Tuloksia käytetään polttoaineen hinnan määrittämisessä polttoaineen toimittajan ja energiayhtiön välillä sekä CO₂-päästökaupassa. Lisäksi polttoaineen ominaisuudet tarvitaan päästöjen laskennassa.

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme!

Puhelin
+358447028253
Sähköposti
Marko.Piispa@xamk.fi
Yksikkö
Kymilabs

Päästömittauspalvelut

Marko Piispa
Laboratorioteknikko
+358447028253
Marko.Piispa@xamk.fi
Puhelin
+358447028255
Sähköposti
Mikko.Nykanen@xamk.fi
Yksikkö
Kymilabs

CE-merkintäpalvelut, polttoaineen testauspalvelut, kiuastestaukset, laivojen päästömittaukset, CSI -päästömittaus

Mikko Nykänen
Tutkimusinsinööri
+358447028255
Mikko.Nykanen@xamk.fi
Puhelin
+358407368651
Sähköposti
Hanna-Kaisa.Koponen@xamk.fi
Yksikkö
Kymilabs
Hanna-Kaisa Koponen
TKI-yksikön johtaja
+358407368651
Hanna-Kaisa.Koponen@xamk.fi