XFlash 7 –EDS-detektori liitettynä Hitachi S-4800 SEM -pyyhkäisyelektronimikroskooppiin. Laitteella voidaan tehdä alkuaineanalyyseja.

Mikpolis-tutkimusyksikkö

Mikpolis on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Xamkin Mikkelin kampuksella sijaitseva tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan yksikkö, joka tukee asiakkaiden TKI-toimintaa ja -osaamista materiaali- sekä valmistustekniikan toimialoilla. Yksikössämme on mittava kone-, materiaali- ja valmistustekniikan osaaminen yli kahden vuosikymmenen ajalta.

Mikpolis-tutkimusyksikkö on kumppanisi tuotekehityksessä ja laadunvalvonnassa

Referensseinä satoja teollisuusyrityksiä

Laaja asiantuntemuksemme ja korkeatasoinen laitekantamme mahdollistavat haastavienkin ongelmien ratkaisemisen

Asiantuntevaa TKI-toimintaa jo yli kahden vuosikymmenen ajalta

Mikpolis-tutkimusyksikön asiantuntijapalvelut

Toteutamme testaus- ja analyysityöt pääosin ISO- ja/tai ASTM-standardien mukaisesti tai räätälöimme ne asiakasvaatimusten mukaisiksi. Kehitämme toimintaamme jatkuvasti vastaamaan asiakastarpeita. Käytämme toiminnassamme myös ulkopuolista laadunvarmistusta.

Teemme puumateriaalin kyllästys-, kuivaus- ja lämpömodifiointia teollisessa mittakaavassa. Palveluihimme kuuluvat prosessien optimointi, kemikaalien testaus sekä koekappaleiden käsittelyt asiakkaan toiveiden mukaisesti.

Asiantuntijamme toteuttavat vaativaa muottisuunnittelua ja –valmistusta, prototyyppejä sekä nollasarjoja.

Nykyaikainen kuormituskehä vaatii paljon asetuksia ja parametrejä oikeaan tarkkuuteen ja tulokseen pääsemiseksi.

Osaamisalueitamme monipuolisiin tarpeisiin

Mikpolis-tutkimusyksikön laaja-alainen osaaminen ja tutkimuslaitteisto takaavat projektisi onnistumisen oli tarpeesi sitten pieni tai suuri. Sinulla on tarve ja meillä on ratkaisut. Kimpassa onnistumme!

.

Materiaalin mekaaninen testaus kuormituskehällä. Kuvassa on meneillään vetokoe.

Materiaalien ja rakenteiden mekaaninen testaus

Materiaalien ja rakenteiden mekaaninen testaus

Materiaalien ja rakenteiden staattinen / dynaaminen testaus, analysointi ja karakterisointi tuotekehityksesi sekä laadunvalvontasi tarpeisiin.

Materiaalin pinnan värimuutoksien mittaaminen käy kätevästi kannettavalla spektrofotometrilla.

Materiaalien olosuhdetestaus (kiihdytetty ja luonnollinen vanhennus)

Materiaalien olosuhdetestaus (kiihdytetty ja luonnollinen vanhennus)

Olosuhdetestaus auttaa varmistamaan tuotteiden ja materiaalien kestävyyden sekä suorituskyvyn erilaisissa käyttö- ja ympäristöolosuhteissa.

MicroCT-mikrotomografialaitteen avulla voidaan tarkastella aineen sisäistä rakennetta.

Materiaalien rakenne-, koostumus- ja alkuaineanalyysit

Materiaalien rakenne-, koostumus- ja alkuaineanalyysit

Rakenne-, koostumus- ja alkuaineanalyysit ovat tärkeitä työkaluja materiaalien ominaisuuksien ymmärtämisessä, tuotekehityksessä, vaurioanalyyseissä ja laadunvalvonnassa.

Näytteen asettaminen TGA-analysaattoriin.

Materiaalien termoanalyysit

Materiaalien termoanalyysit

Termoanalyysimenetelmillä selvitämme materiaalien lämpötilakestävyyttä, kemiallista stabiilisuutta ja muodonmuutoksia.

Meneillään pyyhkäisyelektronimikroskopia (SEM) ja energiadispersiivinen spektrometria –analyysit (EDS) alkuaineanalyyseihin.

Materiaalien pinta-analyysit

Materiaalien pinta-analyysit

Pinta-analyyseillä tutkimme materiaalien pinnan rakennetta, kemiallista koostumusta, mekaanisia ominaisuuksia, morfologiaa sekä mahdollisia epäpuhtauksia tai vikoja.

On-site –testaukset

On-site –testaukset

Siirrettävän mittauskaluston avulla mittaamme esimerkiksi siirtymiä venymäliuskojen ja puikkoantureiden avulla. Teemme mittauksia asiakkaan tiloissa tai jopa liikkuvissa laitteissa.

Puun modifointia; viiluja menossa kyllästyskammioon.

Puun modifiointi

Puun modifiointi

Tuemme asiakkaidemme tavoitteita saada markkinoille kasvavan puurakentamisen tarpeisiin entistä ympäristöystävällisempiä ja monikäyttöisempiä tuotteita.

Hannu suorittamassa palotestausta Deatak CC-2 –kartiokalorimetrilaitteistolla.

Palotestaus

Palotestaus

Testaamme tuotteiden palo-ominaisuuksia asiakkaidemme tuotekehityksen tueksi. Samalla olemme osaltamme parantamassa paloturvallisuutta.

Puisten koekappaleiden valmistus Puupoli-laboratoriossa onnistuu monipuolisilla puun työstökoneillamme.

Tuotteiden ja materiaalien prototyyppivalmistus ja testaus

Tuotteiden ja materiaalien prototyyppivalmistus ja testaus

Olemme aktiivisesti mukana puututkimuksessa, puutuotteiden tuotekehityksessä ja testaamisessa. Tunnemme hyvin massiivipuun lisäksi myös insinööripuutuotteet.

TKI-hankkeet

TKI-hankkeet

TKI-toimijana (Tutkimus-Kehitys-Innovaatio) Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Suomen suurin. Mikpolis-tutkimusyksikön tavoitteena on tukea yrityksiä menestymään sekä synnyttää uutta yrittäjyyttä.

Jotta SEM-kuvia ja alkuaineanalyysejä voidaan tehdä, materiaali pitää pinnoittaa sähköä johtavalla aineella. Kuvassa meneillään näytteen pinnoitus.

Asiakasreferenssit

Asiakasreferenssit

Olemme sitoutuneet tarjoamaan luotettavia ja tarkkoja testauksia, jotka vastaavat korkeimpia alan standardeja. Laaja asiakaskuntamme luottaa toimintaamme.

Tutustu Mikpolis-tutkimusyksikön esimerkkihakkeeseen

Osaavat asiantuntijamme

Puhelin
+358405345127
Sähköposti
Aapo.Nylen@xamk.fi
Yksikkö
Mikpolis

Materiaalien ja rakenteiden mekaaninen testaus

Materiaalien olosuhdetestaus

Materiaalien rakenne-, koostumus- ja alkuaineanalyysit

Materiaalien termoanalyysit

Materiaalien pinta-analyysit

On-site –testaukset

Tuotteiden ja materiaalien prototyyppivalmistus ja testaus

Aapo Nylén
Tki-yksikön johtaja
+358405345127
Aapo.Nylen@xamk.fi
Puhelin
+358407593369
Sähköposti
Simo.Torniainen@xamk.fi
Yksikkö
Mikpolis

Materiaalien ja rakenteiden mekaaninen testaus

Materiaalien olosuhdetestaus

Materiaalien rakenne-, koostumus- ja alkuaineanalyysit

Materiaalien pinta-analyysit

On-site –testaukset

Tuotteiden ja materiaalien prototyyppivalmistus ja testaus

Simo Torniainen
TKI-asiantuntija
+358407593369
Simo.Torniainen@xamk.fi
Puhelin
+358504422099
Sähköposti
Hannu.Turunen@xamk.fi
Yksikkö
Mikpolis

Materiaalien ja rakenteiden mekaaninen testaus

Materiaalien olosuhdetestaus

Puun modifiointi

Palotestaus

Tuotteiden ja materiaalien prototyyppivalmistus ja testaus

Hannu Turunen
Projektipäällikkö
+358504422099
Hannu.Turunen@xamk.fi
Puhelin
+358405698913
Sähköposti
Tuomas.Venalainen@xamk.fi
Yksikkö
Mikpolis

Materiaalien ja rakenteiden mekaaninen testaus

Materiaalien olosuhdetestaus

On-site –testaukset

Puun modifiointi

Tuotteiden ja materiaalien prototyyppivalmistus ja testaus

Koestuslaitteistojen modifiointi

Tuomas Venäläinen
Laboratorioinsinööri
+358405698913
Tuomas.Venalainen@xamk.fi
Puhelin
+358408266066
Sähköposti
Heikki.Naumanen@xamk.fi
Yksikkö
Mikpolis

Materiaalien ja rakenteiden mekaaninen testaus
Materiaalien olosuhdetestaus
Puun modifiointi
Tuotteiden ja materiaalien prototyyppivalmistus ja testaus

Heikki Naumanen
Tutkimusinsinööri
+358408266066
Heikki.Naumanen@xamk.fi
Puhelin
+358408420633
Sähköposti
Antti.Janhonen@xamk.fi
Yksikkö
Mikpolis

Materiaalien ja rakenteiden mekaaninen testaus

Materiaalien olosuhdetestaus

Materiaalien termoanalyysit

On-site –testaukset

Tuotteiden ja materiaalien prototyyppivalmistus ja testaus

Antti Janhonen
Tuotekehitysinsinööri
+358408420633
Antti.Janhonen@xamk.fi
Puhelin
+358408644983
Sähköposti
Juho.Peura@xamk.fi
Yksikkö
Mikpolis

Materiaalien ja rakenteiden mekaaninen testaus

Materiaalien olosuhdetestaus

Materiaalien pinta-analyysit

Puun modifiointi

Palotestaus

Tuotteiden ja materiaalien prototyyppivalmistus ja testaus

 

Juho Peura
Tutkimusinsinööri
+358408644983
Juho.Peura@xamk.fi
Puhelin
+358505171631
Sähköposti
Kai.Moller@xamk.fi
Yksikkö
Mikpolis

Materiaalien ja rakenteiden mekaaninen testaus

Materiaalien rakenne-, koostumus- ja alkuaineanalyysit

Materiaalien termoanalyysit

Materiaalien pinta-analyysit

Puun modifiointi

Tuotteiden ja materiaalien prototyyppivalmistus ja testaus

Kai Möller
Tutkimusinsinööri
+358505171631
Kai.Moller@xamk.fi