Hankkeessa pyritään lapsiperheiden omien voimavarojen tunnistamiseen, itsetunnon vahvistamiseen ja hyvän kehän käynnistämiseen perheen elämässä

tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on löytää keinoja haavoittuvassa asemassa olevien lapsiperheiden osallisuuden ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin vahvistamiseksi. Hankkeessa kehitetään uusia tapoja, joilla lapsiperheet ohjautuvat ajoissa tarvitsemiensa palveluiden piiriin. Lapsiperheiden osalta pyritään perheen omien voimavarojen tunnistamiseen, itsetunnon vahvistamiseen ja näiden avulla hyvän kehän käynnistämiseen perheen elämässä. Hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan hyvinvointimittaria, vahvistetaan varhaiskasvatuksen ammattilaisten osaamista lapsiperheiden tarpeiden tunnistamisessa ja kokeillaan taide- ja kulttuurilähtöisiä menetelmiä lapsiperheiden kanssa. Kohderyhmänä olevien lapsiperheiden tarpeita ja palvelupolkuja tehdään näkyviksi palvelumuotoilun avulla. VALO on kansainvälinen hanke, jossa tehdään yhteistyötä bulgarialaisen EDOR-hankkeen ja belgialaisen EVA-hankkeen kanssa.

toimenpiteet

  • Hyvinvointimittaria kehitetään yhteistyössä ammattilaisten ja Socomin kanssa, lapsiperheiden tarpeet huomioiden. Hyvinvointimittarin avulla voidaan kartoittaa lapsiperheiden kokonaisvaltaista hyvinvointia. Kehittämisessä hyödynnetään aiempaa kehittämistyötä ja hankkeen kansainvälistä verkostoa.
  • Lapsiperheiden ja ammattilaisten tietoisuutta erilaisista lapsiperheille suunnatuista palveluista lisätään palvelumuotoilun keinoin. Palvelumuotoilun avulla tuotetaan asiakasprofiilit yhteistyössä Socomin kanssa.
  • Lapsiperheiden kanssa kokeillaan taide- ja kulttuurilähtöisiä menetelmiä ja kehittämisessä sovelletaan Kids Draw -konseptia.
  • Kehittämisen viitekehyksenä käytetään Paulo Freiren sorrettujen pedagogiikkaa. Prekariaatti-käsitteen avulla vertaillaan ja analysoidaan toimintaympäristöä. Miten esim. harrastusmahdollisuudet näyttäytyvät hankkeen kohdealueilla ja minkälaiset vaikutukset paikallisella kulttuurilla on.

TULOKSET

  • Hankkeessa on kehitetty taidepaja-konsepti, jonka avulla on mahdollisuus vahvistaa lapsiperheiden hyvinvointia ja osallisuuden kokemuksia.
  • Hankkeessa tuotetut asiakasprofiilit toimivat ammattilaisten uutena työvälineenä lapsiperheiden tarpeiden tunnistamiseen ja oikeaan palveluun ohjaamiseen liittyen.
  • Kohderyhmän lapsiperheiden osallisuus ja kokonaisvaltainen hyvinvointi lisääntyvät harrastusmahdollisuuden ja oikea-aikaisten palveluiden myötä.

 

Lisätietoja

Tanja Mäkelä
Projektipäällikkö
tanja.makela@xamk.fi
040 183 2178

Lue lisää VALO-hankkeesta hankkeen hallinnoijan, Socomin sivuilta

Ajankohtaista

TAAVETIN PÄIVÄKODILLA TAITEILTIIN TINTAMARESKIMAALAUKSIA

Avoimista taidetapahtumistamme viimeinen järjestettiin 30.9. Luumäellä Taavetin päiväkodissa. Tässä tapahtumassa taiteenlajina oli kuvataide ja aiheena tintamareskien maalaus. Tintamareskit ovat maalauksia, joissa hahmon kasvojen kohdalla on aukko, josta voi kurkistaa. Näin omat kasvot saa osaksi taideteosta ja siitä tämä taidetapahtuma saikin nimensä: ”Sinä olet taideteos!” Tapahtuma järjestettiin päiväkodin ruokalassa, jonne järjestimme perheille omat työpisteet turvavälit huomioiden....

Videotaideradalla viihtyivät lapset, nuoret ja aikuiset

Videotaiderata – iloa ja valoa arkeen mediataidetapahtuma järjestettiin Ruokolahdella 9.9.2020. Järjestelyihin osallistui Ruokolahden päiväkoti sekä MLL Ruokolahden paikallisyhdistys. Videotaideradan suunnittelusta ja toteutuksesta vastasi Mediatoimisto Ikimedia, joka oli loihtinut tapahtumaan neljä erilaista kuvauspistettä tehtävineen. Kuvauspisteet sijoitettiin Ruokolahden koulun ulkoalueille ja onneksi sää suosi tapahtumaa. Videotaideradan pisteillä oli apukäsinä päiväkodin henkilöstöä. MLL vastasi eväspisteestä ja yksi päiväkodin...

Työpajatunnelmia Katariinan muumipuistosta!

Pidimme lapsiperheille ja avoimen varhaiskasvatuksen asiakkaille tarkoitetun työpajan Kotkan Katariinassa 25.9.2020. Työpajaa pitivät Valo-hankkeessa mukana olevat Tiina ja Tanja sekä minä, työharjoittelija Pilvi.   Työpajassa oli kolme rastia, joissa jokaisessa oli eri tehtävä. Suunnittelin rastien paikat etukäteen Katariinan muumipuiston ilmakuvaa hyödyntäen. Rastien aiheet ja sisältö mietittiin avoimen varhaiskasvatuksen ammattilaisilta tulleiden toiveiden mukaan. Ensimmäisellä, Tiinan rastilla, käytiin avoimen varhaiskasvatuksen polkua läpi ja keskusteltiin...

Lapsiperheiden taidetapahtumassa koettiin kulttuurielämyksiä luonnon helmassa

Elokuinen ilta-aurinko ja lähimetsä tarjosivat täydelliset puitteet lapsiperheiden taidetapahtumalle. Perhekoppis-taidetapahtuma järjestettiin päiväkoti Karhunpesän viereisellä ulkoilureitillä Rautjärvellä 26.8. Tapahtuman teemoina olivat luonto, draama, luovuus ja koko perheen yhteinen tekeminen. Ilta sisälsi tutustumista uhanalaisiin koppakuoriaislajeihin draaman ja tehtävien keinoin, musiikkia, mehubaarin ja villivihannestarjoiluita, lämpimiä kohtaamisia ja iloisia ihmisiä. Tapahtumassa innostettiin perheitä käyttämään yhdessä luovuuttaan hauskojen tehtävien parissa....

Lapsiperheiden hyvinvointia arvioimassa

Mitä hyvinvointi on? Onko se yhteistä vai jokaisen omaa? Voiko hyvinvointia mitata? Mitä on lapsen hyvinvointi?   Lapsiperheiden hyvinvoinnin tilaa pyritään arvioimaan muun muassa sosiaalialan eri työkentillä kuten lapsiperhetyössä, lastensuojelun sosiaalityössä ja perhetyössä. Perheiden hyvinvoinnin mittaamisen ja arvioinnin menetelmille on selkeä tarve ja niiden kehittäminen ajankohtaista. Myös arviointimenetelmien yhtenäistämiselle on eri perhepalveluissa ilmennyt kehittämistarvetta. Opiskelin...

Faktat

VALO – Lapsiperheiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin vahvistaminen

01.10.2018 - 31.12.2020

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Socom

Osatoteuttajat: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xamk

Muut kumppanit: Sungurlare municipality (Bulgaria): ”Early child development opportunities for Roma children from Sungurlare – EDOR” -project and Emanzipatie Via Arpeid vzw EVA (Belgium)

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 308 758 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 135 253 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Hämeen ELY-keskus, Euroopan sosiaalirahasto - ESR

Jaa sivu