Hankkeessa pyritään lapsiperheiden omien voimavarojen tunnistamiseen, itsetunnon vahvistamiseen ja hyvän kehän käynnistämiseen perheen elämässä

tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on löytää keinoja haavoittuvassa asemassa olevien lapsiperheiden osallisuuden ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin vahvistamiseksi. Hankkeessa kehitetään uusia tapoja, joilla lapsiperheet ohjautuvat ajoissa tarvitsemiensa palveluiden piiriin. Lapsiperheiden osalta pyritään perheen omien voimavarojen tunnistamiseen, itsetunnon vahvistamiseen ja näiden avulla hyvän kehän käynnistämiseen perheen elämässä. Hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan hyvinvointimittaria, vahvistetaan varhaiskasvatuksen ammattilaisten osaamista lapsiperheiden tarpeiden tunnistamisessa ja kokeillaan taide- ja kulttuurilähtöisiä menetelmiä lapsiperheiden kanssa. Kohderyhmänä olevien lapsiperheiden tarpeita ja palvelupolkuja tehdään näkyviksi palvelumuotoilun avulla. VALO on kansainvälinen hanke, jossa tehdään yhteistyötä bulgarialaisen EDOR-hankkeen ja belgialaisen EVA-hankkeen kanssa.

toimenpiteet

  • Hyvinvointimittaria kehitetään yhteistyössä ammattilaisten ja Socomin kanssa, lapsiperheiden tarpeet huomioiden. Hyvinvointimittarin avulla voidaan kartoittaa lapsiperheiden kokonaisvaltaista hyvinvointia. Kehittämisessä hyödynnetään aiempaa kehittämistyötä ja hankkeen kansainvälistä verkostoa.
  • Lapsiperheiden ja ammattilaisten tietoisuutta erilaisista lapsiperheille suunnatuista palveluista lisätään palvelumuotoilun keinoin. Palvelumuotoilun avulla tuotetaan asiakasprofiilit yhteistyössä Socomin kanssa.
  • Lapsiperheiden kanssa kokeillaan taide- ja kulttuurilähtöisiä menetelmiä ja kehittämisessä sovelletaan Kids Draw -konseptia.
  • Kehittämisen viitekehyksenä käytetään Paulo Freiren sorrettujen pedagogiikkaa. Prekariaatti-käsitteen avulla vertaillaan ja analysoidaan toimintaympäristöä. Miten esim. harrastusmahdollisuudet näyttäytyvät hankkeen kohdealueilla ja minkälaiset vaikutukset paikallisella kulttuurilla on.

TULOKSET

  • Hankkeessa on kehitetty taidepaja-konsepti, jonka avulla on mahdollisuus vahvistaa lapsiperheiden hyvinvointia ja osallisuuden kokemuksia.
  • Hankkeessa tuotetut asiakasprofiilit toimivat ammattilaisten uutena työvälineenä lapsiperheiden tarpeiden tunnistamiseen ja oikeaan palveluun ohjaamiseen liittyen.
  • Kohderyhmän lapsiperheiden osallisuus ja kokonaisvaltainen hyvinvointi lisääntyvät harrastusmahdollisuuden ja oikea-aikaisten palveluiden myötä.

 

Lisätietoja

Tanja Mäkelä
Projektipäällikkö
tanja.makela@xamk.fi
040 183 2178

Lue lisää VALO-hankkeesta hankkeen hallinnoijan, Socomin sivuilta

Ajankohtaista

Tintamareskit kikatuttivat Bulgariassa

Hankkeemme tekee yhteistyötä bulgarialaisen Sungurlaren kunnan kanssa. Tutustuimme syyskuun alussa Sungurlaren ja sen lähikuntien lasten ja perheiden palveluihin. Vierailun ohjelmaan kuului myös taidepajan järjestäminen päiväkodissa, minkä toteutuksesta olimme vastuussa. Projektimme taidepajakokeilut ovat iso osa toteutustamme. Taidepajat ovat saaneet inspiraationsa Kouvolassa 2017-2018 järjestetyistä Kids Draw –taidetapahtumista. Kids Draw on kaikille avoin tapahtuma, jossa lapset vanhempineen kokoontuvat...

Toivon pilkahduksia Mustanmeren äärellä

Toivo ja toiveikkuus ovat elämän perustavanlaatuisia tunteita. Jos toivoa ei ole, muutokselle ei ole hedelmällistä kasvualustaa. Toivo on tunne, joka syntyi kohtaamisista Bulgariassa. VALO-tiimi vieraili hankekumppanin luona Bulgariassa syyskuun alussa. Vierailumme tavoitteina oli tutustua lapsiperhepalveluihin ja järjestää taidepaja lapsiperheille yhteistyössä EDOR-hankkeen (EDOR -Opportunities for Early Childhood Development of Roma Children in Sungurlare Municipality) kanssa. Reissulta...

Perheiden tarinoista kipinää kehittämiseen

Kutsuimme Haminassa ja Kotkassa työskenteleviä lapsiperhepalveluiden ammattilaisia VALO-pajaan, jossa pohdittiin yhdessä lapsiperheiden palvelupolkuja. Pajan tarkoituksena oli tuoda eri organisaatioiden ammattilaisia yhteen, mahdollistaa yhteinen keskustelu lapsiperhepalveluista ja eri ammattilaisten näkökulmista palveluihin. Pajan osallistujajoukko koostui tällä kertaa varhaiskasvatuksen, sosiaalipalveluiden, järjestöjen ja lasten kulttuuripalveluiden ammattilaisista. Päivän polttavin kysymys oli, miten lapsiperheet ohjautuisivat ajoissa tarvitsemiensa palveluiden piiriin. Tällaiset pohdinnat...

Valon värityskuvat

Kokemuspajoissa saatiin palautteita ja kehitysehdotuksia lapsiperheiltä

Lähdimme kartoittamaan lapsiperheiden palvelukokemuksia ja palveluihin liittyviä kehitysehdotuksia erilaisten tapahtumien yhteydessä. Saimme kutsun Kotka-Kymin seurakunnan järjestämiin Meijän Keittiö -yhteisöruokailuihuin sekä Kymenlaakson ensi- ja turvakotiyhdistyksen grilli-iltaan. Tapahtumat tarjosivat meille tilaisuuden tutustua kotkalaisiin perheisiin ja kuulla heidän toiveitaan ja ajatuksiaan sekä samalla kertoa heille projektistamme. Kyseessä ei siis ollut hankkeen infotilaisuus, vaan kevyt tapa tutustua ja kuunnella...

Keitä kuuluu VALO-tiimiin?

Olen Tanja Mäkelä ja työskentelen VALO-hankkeessa osatoteutuksen projektipäällikkönä. Olen yhteiskuntatieteilijä, toisin sanoen ihmisten, yhteisöjen ja maailman ihmettelijä, analysoija ja tulkitsija. Tässä hankkeessa olen erityisen innostunut siitä, että kehittämistä tehdään lapsiperheiden hyvinvointiin liittyen taiteen, kulttuurin ja sote-palveluiden pinnoilla. Minua ovat inspiroineet jo vuosia osallisuuden ja kokemusasiantuntijuuden teemat sekä kehittäminen yhdessä asiakkaiden kanssa. Mielestäni mitään palvelua ei...

Faktat

VALO – Lapsiperheiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin vahvistaminen

01.10.2018 - 31.10.2020

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Socom

Osatoteuttajat: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xamk

Muut kumppanit: Sungurlare municipality (Bulgaria): ”Early child development opportunities for Roma children from Sungurlare – EDOR” -project and Emanzipatie Via Arpeid vzw EVA (Belgium)

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 308 758 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 135 253 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Hämeen ELY-keskus, Euroopan sosiaalirahasto - ESR

Jaa sivu