Hankkeessa pyritään lapsiperheiden omien voimavarojen tunnistamiseen, itsetunnon vahvistamiseen ja hyvän kehän käynnistämiseen perheen elämässä

tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on löytää keinoja haavoittuvassa asemassa olevien lapsiperheiden osallisuuden ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin vahvistamiseksi. Hankkeessa kehitetään uusia tapoja, joilla lapsiperheet ohjautuvat ajoissa tarvitsemiensa palveluiden piiriin. Lapsiperheiden osalta pyritään perheen omien voimavarojen tunnistamiseen, itsetunnon vahvistamiseen ja näiden avulla hyvän kehän käynnistämiseen perheen elämässä. Hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan hyvinvointimittaria, vahvistetaan varhaiskasvatuksen ammattilaisten osaamista lapsiperheiden tarpeiden tunnistamisessa ja kokeillaan taide- ja kulttuurilähtöisiä menetelmiä lapsiperheiden kanssa. Kohderyhmänä olevien lapsiperheiden tarpeita ja palvelupolkuja tehdään näkyviksi palvelumuotoilun avulla. VALO on kansainvälinen hanke, jossa tehdään yhteistyötä bulgarialaisen EDOR-hankkeen ja belgialaisen EVA-hankkeen kanssa.

toimenpiteet

  • Hyvinvointimittaria kehitetään yhteistyössä ammattilaisten ja Socomin kanssa, lapsiperheiden tarpeet huomioiden. Hyvinvointimittarin avulla voidaan kartoittaa lapsiperheiden kokonaisvaltaista hyvinvointia. Kehittämisessä hyödynnetään aiempaa kehittämistyötä ja hankkeen kansainvälistä verkostoa.
  • Lapsiperheiden ja ammattilaisten tietoisuutta erilaisista lapsiperheille suunnatuista palveluista lisätään palvelumuotoilun keinoin. Palvelumuotoilun avulla tuotetaan asiakasprofiilit yhteistyössä Socomin kanssa.
  • Lapsiperheiden kanssa kokeillaan taide- ja kulttuurilähtöisiä menetelmiä ja kehittämisessä sovelletaan Kids Draw -konseptia.
  • Kehittämisen viitekehyksenä käytetään Paulo Freiren sorrettujen pedagogiikkaa. Prekariaatti-käsitteen avulla vertaillaan ja analysoidaan toimintaympäristöä. Miten esim. harrastusmahdollisuudet näyttäytyvät hankkeen kohdealueilla ja minkälaiset vaikutukset paikallisella kulttuurilla on.

TULOKSET

  • Hankkeessa on kehitetty taidepaja-konsepti, jonka avulla on mahdollisuus vahvistaa lapsiperheiden hyvinvointia ja osallisuuden kokemuksia.
  • Hankkeessa tuotetut asiakasprofiilit toimivat ammattilaisten uutena työvälineenä lapsiperheiden tarpeiden tunnistamiseen ja oikeaan palveluun ohjaamiseen liittyen.
  • Kohderyhmän lapsiperheiden osallisuus ja kokonaisvaltainen hyvinvointi lisääntyvät harrastusmahdollisuuden ja oikea-aikaisten palveluiden myötä.

 

Lisätietoja

Tanja Mäkelä
Projektipäällikkö
tanja.makela@xamk.fi
040 183 2178

Lue lisää VALO-hankkeesta hankkeen hallinnoijan, Socomin sivuilta

Ajankohtaista

Puuhaa kotoilijoille: väritä, piirrä, muotoile!

Listasimme materiaalivinkkejä taiteen ja muotoilun maailmasta opettajille ja kotioloihin, koronatilanteen keskellä kokeiltavaksi. Kauniit ja inspiroivat värityskuvat tarjoavat mukavaa puuhaa kotikaranteenilaisille ja sosiaalista etäisyyttä pitäville. Taiteilijat ja kuvittajat ympäri maailman innostuivat tekemään värityskuvia ja tarjoavat niitä nyt ilmaiseksi verkkosivuillaan. Myös VALO-hankkeen tapahtumissa ja toimissa on päästy värittämään värityskuvia, joissa seikkailee Sina Puukon kuvittamat hauskat hahmot. Värittämisen...

Mitä ja miten VALO-hankkeessa palvelumuotoillaan?

Palvelumuotoilu on tapa kehittää uusia tai olemassa olevia palveluita yhdessä käyttäjien kanssa. Nykyiset palvelun käyttäjät tai uuden palvelun potentiaaliset käyttäjät voivat osallistua kehittämiseen monin eri tavoin. Tutkimme pääasiassa laadullisin menetelmin, esimerkiksi havainnointien, haastattelujen, työpajatyöskentelyn tai itsedokumentoinnin keinoin. Itsedokumentointi voi olla esimerkiksi päiväkirjan pitämistä tai valokuvaamista. Palvelun käyttäjät sekä sen tarjoajat on myös tärkeää saada yhteisen pöydän ympärille vaihtamaan ajatuksia,...

ILTATEELLÄ TUTUSTUMASSA MUOTOILUKASVATUKSEEN

Suomen Muotoilukasvatusseura ry (SuoMu) järjesti vuoden ensimmäisen verkostoitumistilaisuutensa Helsingissä viime keskiviikkona. Lähdimme tutustumaan SuoMun toimintaan ja kuulostelemaan miten muotoilukasvatusta on toteutettu muun muassa varhaiskasvatuksessa. Iltatee oli tapahtumana mukava ja inspiroiva, vapaamuotoinen tilaisuus, jossa osallistujat pääsivät vaihtamaan ajatuksia, testaamaan muotoilupelejä sekä tutustumaan muotoilukasvatusmateriaaleihin, kuten peruskoulun opettajille suunnattuihin materiaaleihin. Jututimme SuoMun tiimiläisiä sekä erästä osallistujaa, joka on...

Hanketyö tarjoaa opiskelijalle useita mahdollisuuksia ja valmistaa työelämään

Opiskelen tuote- ja palvelumuotoilua viimeistä vuotta, ja tämän kuukauden jälkeen olenkin valmis muotoilija. Pääsin suorittamaan työharjoitteluani VALO-hankkeelle, jossa työnkuvaani kuului hankkeen palvelumuotoiluun liittyvät toimenpiteet. Pääasiallisesti tehtävänäni oli käyttäjäymmärryksen kerääminen, jonka avulla hankkeelle luotiin asiakasprofiilit. Asiakasprofiilit ovat fiktiivisiä kuvauksia asiakkaista, jotka kuitenkin pohjautuvat kerättyyn tutkimustietoon. Näitä asiakasprofiileja tullaan hyödyntämään hankkeen jatkotoimenpiteissä, ja niiden avulla tullaan muun...

Tintamareskit kikatuttivat Bulgariassa

Hankkeemme tekee yhteistyötä bulgarialaisen Sungurlaren kunnan kanssa. Tutustuimme syyskuun alussa Sungurlaren ja sen lähikuntien lasten ja perheiden palveluihin. Vierailun ohjelmaan kuului myös taidepajan järjestäminen päiväkodissa, minkä toteutuksesta olimme vastuussa. Projektimme taidepajakokeilut ovat iso osa toteutustamme. Taidepajat ovat saaneet inspiraationsa Kouvolassa 2017-2018 järjestetyistä Kids Draw –taidetapahtumista. Kids Draw on kaikille avoin tapahtuma, jossa lapset vanhempineen kokoontuvat...

Faktat

VALO – Lapsiperheiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin vahvistaminen

01.10.2018 - 31.10.2020

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Socom

Osatoteuttajat: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xamk

Muut kumppanit: Sungurlare municipality (Bulgaria): ”Early child development opportunities for Roma children from Sungurlare – EDOR” -project and Emanzipatie Via Arpeid vzw EVA (Belgium)

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 308 758 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 135 253 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Hämeen ELY-keskus, Euroopan sosiaalirahasto - ESR

Jaa sivu