Hankkeessa kehitettiin malleja haavoittuvassa asemassa olevien lapsiperheiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin vahvistamiseksi.

Hankkeen tavoitteena oli löytää keinoja haavoittuvassa asemassa olevien lapsiperheiden osallisuuden ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin vahvistamiseksi. Hankkeessa kehitettiin uusia tapoja, joiden avulla lapsiperheet ohjautuvat ajoissa tarvitsemiensa palveluiden piiriin. Lapsiperheiden osalta tuettiin perheen omien voimavarojen tunnistamista, itsetunnon vahvistamista ja näiden avulla hyvän kehän käynnistymistä perheen elämässä. Hankkeessa vahvistettiin varhaiskasvatuksen ammattilaisten osaamista lapsiperheiden tarpeiden tunnistamisessa

 • Kaakkois-Suomessa koulutettiin varhaiskasvatuksen ammattilaisia Lapset puheeksi -menetelmän osaajiksi ja kouluttajiksi.
 • Varhaiskasvatuksen ja perhetyön yhteistyömallia pilotoitiin Kotkassa ja Haminassa avoimen varhaiskasvatuksen ja neuvolan perhetyön kanssa sekä Etelä-Karjalassa Luumäen varhaiskasvatuksen ja Eksoten perhetyön kanssa. Yhteistyömallien avulla madallettiin perheiden kynnystä varhaiskasvatuksen ja perheohjauksen tai perhetyön palveluihin.
 • Lapsiperheiden taidetoiminnan kokeiluita toteutettiin yhdessä yhteistyökumppaneiden, taiteilijoiden ja lapsiperheiden kanssa Kotkassa, Haminassa ja Etelä-Karjalassa. Kokeiluiden avulla kehitettiin ryhmämuotoisen taidetoiminnan ja yksittäisten taidetapahtumien mallit lapsiperhepalveluihin.
 • Taidepajaryhmän mallissa taiteilija vastaa taidetoiminnan ohjauksesta ja lapsiperhepalveluiden ammattilaiset osallistuvat ryhmän toimintaan hyödyntäen omaa osaamistaan perheiden kanssa työskentelyssä. Yksittäisten taidetapahtumien avulla kokeiltiin ja kehitettiin tapahtumakonseptia.
 • Palvelumuotoilun avulla muodostettiin polku Kotkan avoimeen varhaiskasvatukseen, kehitettiin toiminnan sisältöjä asiakaslähtöisesti ja muodostettiin lapsiperheiden profiilit ammattilaisten työn tueksi. Lisäksi järjestettiin Valo-pajoja lapsiperhepalveluiden ammattilaisille ja luotiin  yhteiskehittämispajan malli avoimeen varhaiskasvatukseen.
 • VALO oli kansainvälinen hanke, jossa tehtiin yhteistyötä bulgarialaisen EDOR-hankkeen ja Sungurlaren kunnan kanssa.

 

 

Taide tuo iloa ja valoa! Kurkkaa videolta inspiroivat vinkit lapsiperheiden videotaideradan toteuttamiseen. Videotaiderata on suunnattu lapsiperheille, lapsiperheiden kanssa työskenteleville ammattilaisille sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille. Video toteutettiin osana VALO Lapsiperheiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin vahvistaminen -hankkeen kehittämistyötä. Katso lapsiperheiden videotaideradan ohjeet täältä.

Lisätietoja

Tanja Mäkelä
Projektipäällikkö
tanja.makela@xamk.fi
040 183 2178

Lue lisää VALO-hankkeesta hankkeen hallinnoijan, Socomin sivuilta

Tuotokset

Julkaisut

Mäkelä, Tanja & Ikkonen, Tiina. 2020. Valon pilkahduksia -Pieni kirja taidekokeiluista lapsiperheiden kanssa

Tämä kirjanen kertoo VALO Lapsiperheiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin vahvistaminen –hankkeen taidetoiminnan kokeiluista, jotka toteutettiin Xamkin osatoteutuksessa yhdessä hankkeen yhteistyökumppaneiden, taiteilijoiden ja lapsiperheiden kanssa. Kirjassa käydään läpi kaikki hankkeen taidetoiminnan kokeilut taidepajaryhmistä yksittäisiin taidetapahtumiin. Kirja on suunnattu erityisesti lapsiperhepalveluiden ammattilaisille vinkkikirjaksi lapsiperheiden taidetoiminnan järjestämiseen sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille. Kirja toimii myös työkaluna taidetoiminnan kehittämisessä. Valoisia hetkiä taiteen parissa!

 

Socom. 2020. Valoa arkeen. Osallisuutta ja voimavaroja lapsiperheille

Socom. 2020. For a Brighter Tomorrow. Providing participation and resources for families with children

Mäkelä, Tanja & Ikkonen, Tiina. 2020. ”Iloa ja valoa taiteista! –VALO-hankkeessa järjestettiin taidekokeiluja lapsiperheiden kanssa.” Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen Kulttuurin teemauutiskirje. 26.11.2020

Mäkelä, Tanja & Ikkonen, Tiina. 2020. ”Järjestä työpäivääsi tyhjäkäyntihetkiä.” READ-verkkolehti, Xamk, 29.3.2020

Mäkelä, Tanja. 2019. ”Valon talossa kokeiltiin taidejuttuja.” READ-verkkolehti, Xamk, 9.12.2019

Mäkelä, Tanja & Ikkonen, Tiina. 2019. ”Kulttuurihyvinvointia kannattaa jäljittää.” READ-verkkolehti, Xamk, 10.6.2019

 

Uutiskirjeet

Asiakasprofiilit

Lapsiperheiden profiilikortit –korttipakka sisältää kuuden erilaisen lapsiperheen tarinan. Kortit valottavat Ihanuusien, Ikiliikkujien, Ottavaisten, Pippuristen, Soolosten ja Uusioisten perheen arkea ja heidän suhtautumistaan palveluihin sekä mistä kanavista he saavat tietoa palveluista ja tapahtumista.

Korteissa esiintyvät perheet ovat kuvitteellisia arkkityyppejä erilaisista asiakkaista. Ne pohjautuvat aitoihin kommentteihin, palautteisiin ja haastatteluihin, jotka on yhdistetty kuvaamaan kuvitteellisia perheitä. Aineisto on kerätty Kotkan seudulla erilaisissa tapahtumissa, haastattelemalla sekä aiempia kyselytutkimuksia ja työpajatyöskentelyä hyödyntäen.

Lapsiperheprofiileja voi käyttää esimerkiksi perheiden tuen tarpeiden kartoittamiseen, palvelupolkujen suunnittelemiseen, monialaisen yhteistyön kehittämiseen, perehdyttämiseen sekä palveluiden markkinoinnin ja viestinnän suunnitteluun. Korttien käyttötapaa ei ole rajattu, vaan niitä voi soveltaa parhaaksi katsomallanne tavalla joko yksin, tiimissä tai perheiden kanssa.

Lapsiperheprofiilit ovat syntyneet VALO – Lapsiperheiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin vahvistaminen –hankkeessa 2019-2020. Korttien tekstisisällöt: Laura Soininen, Tanja Mäkelä & Tiina Ikkonen. Korttien graafinen ilme ja taitto: Saara Kumpulainen.

 

Voit ladata profiilikortit täältä:

Palvelupolku

Palvelupolulla kuvataan tyypillisesti jonkun
asiakasryhmän polkua palvelussa. Polku jaetaan
karkeasti kolmeen osaan: ennen, aikana ja jälkeen.
Jaottelu helpottaa eri vaiheiden kehittämistä:

 • Mistä lapsiperhe saa kuulla avoimesta varhaiskasvatuksesta?
 • Löytyykö tarvittavat lisätiedot, jotta perhe kiinnostuu ja
  tulee palvelun piiriin?
 • Mitä palvelussa tapahtuu?
 • Vastaako sisältö perheen tarpeita?
 • Entä mitä tapahtuu,
  kun perhe lähtee palvelusta?

Tämä polku keskittyy esittämään yhden ison
kartaston kysymyksineen ja tehtävineen, jotka
auttavat kehittämään palvelun eri vaiheita.

Lapsiperheiden polku Kotkan avoimeen varhaiskasvatukseen

 

Ajankohtaista

Ihana VALO päättyy – Hankematka on kuljettanut merkityksellisille poluille

On aika kiittää ja kumartaa kuluneista parista vuodesta VALO-hankkeessa. Saimme työskennellä upeiden lapsiperhepalveluiden ammattilaisten, taiteilijoiden ja muiden lastenkulttuurin parissa työskentelevien toimijoiden sekä sosionomi- ja palvelumuotoilun opiskelijoiden kanssa. Mukana hankkeen kehittämistehtävissä, ryhmissä ja tapahtumissa olivat tietysti myös lapsiperheet, joille suunnattuja palveluita ja niihin ohjautumista VALOssa kehitettiin.   Viimeisiin kuukausiin mahtui vielä monenlaista tekemistä palvelumuotoilun ja kulttuurihyvinvoinnin...

TAAVETIN PÄIVÄKODILLA TAITEILTIIN TINTAMARESKIMAALAUKSIA

Avoimista taidetapahtumistamme viimeinen järjestettiin 30.9. Luumäellä Taavetin päiväkodissa. Tässä tapahtumassa taiteenlajina oli kuvataide ja aiheena tintamareskien maalaus. Tintamareskit ovat maalauksia, joissa hahmon kasvojen kohdalla on aukko, josta voi kurkistaa. Näin omat kasvot saa osaksi taideteosta ja siitä tämä taidetapahtuma saikin nimensä: ”Sinä olet taideteos!” Tapahtuma järjestettiin päiväkodin ruokalassa, jonne järjestimme perheille omat työpisteet turvavälit huomioiden....

Videotaideradalla viihtyivät lapset, nuoret ja aikuiset

Videotaiderata – iloa ja valoa arkeen mediataidetapahtuma järjestettiin Ruokolahdella 9.9.2020. Järjestelyihin osallistui Ruokolahden päiväkoti sekä MLL Ruokolahden paikallisyhdistys. Videotaideradan suunnittelusta ja toteutuksesta vastasi Mediatoimisto Ikimedia, joka oli loihtinut tapahtumaan neljä erilaista kuvauspistettä tehtävineen. Kuvauspisteet sijoitettiin Ruokolahden koulun ulkoalueille ja onneksi sää suosi tapahtumaa. Videotaideradan pisteillä oli apukäsinä päiväkodin henkilöstöä. MLL vastasi eväspisteestä ja yksi päiväkodin...

Työpajatunnelmia Katariinan muumipuistosta!

Pidimme lapsiperheille ja avoimen varhaiskasvatuksen asiakkaille tarkoitetun työpajan Kotkan Katariinassa 25.9.2020. Työpajaa pitivät Valo-hankkeessa mukana olevat Tiina ja Tanja sekä minä, työharjoittelija Pilvi.   Työpajassa oli kolme rastia, joissa jokaisessa oli eri tehtävä. Suunnittelin rastien paikat etukäteen Katariinan muumipuiston ilmakuvaa hyödyntäen. Rastien aiheet ja sisältö mietittiin avoimen varhaiskasvatuksen ammattilaisilta tulleiden toiveiden mukaan. Ensimmäisellä, Tiinan rastilla, käytiin avoimen varhaiskasvatuksen polkua läpi ja keskusteltiin...

Lapsiperheiden taidetapahtumassa koettiin kulttuurielämyksiä luonnon helmassa

Elokuinen ilta-aurinko ja lähimetsä tarjosivat täydelliset puitteet lapsiperheiden taidetapahtumalle. Perhekoppis-taidetapahtuma järjestettiin päiväkoti Karhunpesän viereisellä ulkoilureitillä Rautjärvellä 26.8. Tapahtuman teemoina olivat luonto, draama, luovuus ja koko perheen yhteinen tekeminen. Ilta sisälsi tutustumista uhanalaisiin koppakuoriaislajeihin draaman ja tehtävien keinoin, musiikkia, mehubaarin ja villivihannestarjoiluita, lämpimiä kohtaamisia ja iloisia ihmisiä. Tapahtumassa innostettiin perheitä käyttämään yhdessä luovuuttaan hauskojen tehtävien parissa....

Faktat

VALO – Lapsiperheiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin vahvistaminen

01.10.2018 – 31.12.2020

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Socom

Osatoteuttajat: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xamk

Muut kumppanit: Sungurlare municipality (Bulgaria): ”Early child development opportunities for Roma children from Sungurlare – EDOR” -project and Emanzipatie Via Arpeid vzw EVA (Belgium)

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 308 758 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 135 253 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Hämeen ELY-keskus, Euroopan sosiaalirahasto - ESR