Rautatiealan innovaatio- ja tutkimuskeskus VARIKKO tuottaa uusia kehittymismahdollisuuksia sekä innovaatioita rautatieliikenteeseen.

Kilpailun avautuminen rautateillä avaa mahdollisuuksia uusille toimijoille ja uusille palveluille sekä tilaisuuden haastaa nykyisiä toimintamalleja rautatielogistiikassa. Tämä tuo muutospaineita ja kehittymismahdollisuuksia myös alalla toimiville yrityksille.

Tavoitteet:

Hankkeessa perustetaan rautatiealan innovaatio- ja tutkimuskeskus VARIKKO, joka toimii alan liiketoiminnan kehittämisympäristönä rautatieliikenteen palvelujen tuottajille ja muille alan toimijoille, aloittaville yrityksille, pk-yrityksille, tutkijoille ja alan korkeakouluopiskelijoille, ammattiopiskelijoille sekä alan palvelutuotteiden kehittäjille.

VARIKOSSA toteutetaan yrityslähtöisesti uusia liiketoimintaratkaisuja ja tuotteita rautatieliikenteen kehittämiseksi, päästöjen vähentämiseksi, turvallisuuden parantamiseksi, liikennemuotojen yhdistämiseksi ja lastin interoperatiivisuuden sekä liikenteen monimuotoisuuden ja liikennemuotojen yhdistämisen lisäämiseksi RRT (Rail Road Terminal) ympäristössä.

VARIKKO lisää, yhdistää ja parantaa rautatiealan pk-yritysten toimintaedellytyksiä ja vahvistaa Kouvolan asemaa Euroopan pohjoisimpana TEN-T verkostoon kuuluvana rautatieliikenteen solmukohtana.

Tulokset:

Tuloksena syntyy parempaa raideliikenneosaamista alueelle. Paremman osaamisen ja tarjolla olevan innovaatioekosysteemin ansiosta ja tuloksena alueelle sijoittuu lisää toimijoita ja palveluntarjoajia.

Uuden RRT terminaalin ja Silkkitien avautumisen myötä alueelle syntyy uutta liiketoimintaa ja työpaikkoja. Hankkeella varmistetaan innovatiivinen, verkostomainen yhteistoiminnan malli alueella toimivien yritysten ja kehittäjien välillä.

Ohjattu liiketoiminnan kehittäminen asettuu VARIKOssa jatkuvaksi toiminnaksi Kouvolassa.

Ohjattu alalla aloittavien yritysten toiminta ja yrittäjyyteen liittyvä koulutus (Xamk) käynnistyvät.

VARIKOSTA muodostuu yhteistoiminta-alusta innovaatioekosysteemille rataliikenteen toimijoiden kesken.

VARIKKO – toteutusmalli projekteille:

Mitä toteutamme ja miten:

VARIKKO toteuttaa työelämälähtöisiä projekteja rautatielogistiikan kehittämisen ympärillä. Projektit toteutetaan monialaisten opiskelijoiden voimin ja toimeksiantaja saa itse päättää minkälaista lopputulosta projektista toivoo.

Työelämän edustajille Varikon oppimisympäristö tarjoaa kanavan hyödyntää korkeakouluopiskelijoiden osaamista omissa projekteissaan. Opiskelijoilla on tarjota yrityksille viimeisintä monialaista tietoa ja ulkopuolista näkemystä toteutuksiin.

Opiskelijana kartutat projektien aikana arvokasta kokemusta projekti- ja tiimityöskentelystä, laajennat verkostoasi sekä lisäät omaa osaamistasi. Lisäksi projektit edesauttavat opintojesi etenemistä TKI-opintopisteiden kautta.
Opiskelijat rekrytoidaan jokaiseen projektiin erikseen ja projekteissa on mahdollisesti mukana myös kansainvälisiä opiskelijoita. Rekrytointien avulla, sekä tekemällä Varikosta opiskelijoiden keskuudessa halutun oppimisympäristön, kykenemme tuottamaan projekteille parhaan mahdollisen tuloksen. Projektien tukena toimii myös Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun vahva TKI-osaaminen. Projektien toteutuksessa voidaan tarvittaessa käyttää myös oppilaitosten simulaattoreita ja testausympäristöjä mahdollisuuksien mukaan.

Lisätietoja

Tuomo Kettula
Projektipäällikkö, rautatielogistiikka
Puh. +358 (0)44 702 8402
tuomo.kettula@xamk.fi

JÄTÄ IDEASI TYÖSTETTÄVÄKSI

Projekti-ideat VARIKOLLE: Haemme jatkuvasti uusia projekteja toteutettavaksi tiimeille. Ensimmäiset toteutukset projekteille ajoittuvat helmikuun alusta toukokuun loppuun. Voit jättää oman projekti-ideasi milloin tahansa täyttämällä esitietolomakkeen. Otamme teihin yhteyttä, keskustellaan toteutuksesta ja siihen tarvittavista resursseista. Lue lisää..

Jätä projekti-ideasi tästä

Kyllä, haluan mukaan!

Haemme motivoituneita opiskelijoita eri koulutusaloilta mukaan tiimeihin pohtimaan ratkaisuja ja toteutuksia työelämän projekteille. Tule mukaan ajattelemaan rautateiden logistiikkaa uudella tavalla. Opiskelijahaku aukeaa viimeistään tammikuun alussa.

Hae mukaan projektitiimiin

Lisää tietoa osallistumisesta

Työelämän edustajana tutustut tuleviin osaajiin, kohtaat uudenlaisia ideoita, uusia näkökulmia ja ”out-of-the-box” ajattelua. Lisäksi halutessasi saat näkyvyyttä ja verkostoidut monialaisten opiskelijoiden, sekä innovatiivisten ja kehitystyötä tekevien organisaatioiden kesken. Opiskelijatiimien tekemä suunnittelu- ja toteutustyö projektien aikana on projektin antajalle maksutonta. Tulokset projektien päätteeksi ovat julkisia ja jo projektien aikana pääset seuraamaan tiimien työtä kehittämisen ympärillä.

Jätä rautatielogistiikkaan liittyvä projekti-ideasi alla olevan linkin kautta, lomakkeella kysytään yhteystietojesi lisäksi lyhyesti pääkohdat projekti-idean osalta.

Opiskelijana saat arvokasta työelämän projektikokemusta, opit projektihallintaa sekä tiimityöskentelyä ja saat haastaa itsesi, sekä projektin ongelman ja oppia uutta. Projekteista saat TKI-opintopisteitä ja referenssejä opiskelun aikaisesta projektityöstä. Lisäksi projektien aikana näyt työnantajille blogijulkaisuiden ja väliraporttien kautta ja saat näyttöjä osaamisestasi työnhakua silmällä pitäen.

Toivomme projekteihin mukaan opiskelijoita eri koulutusaloilta ja koulutusmuodoista, mahdollisimman monialaisen ja innovatiivisen näkemyksen aikaansaamiseksi. Voit olla juuri aloittanut opiskelusi tai olla opinnoissasi loppusuoralla. Sinun ei tarvitse projekteihin osallistuessasi vielä tuntea rautatielogistiikan toimialaa, toteutukseen tarvittavan näkemyksen kartutat projektien aikana.

Faktat

VARIKKO, Rautatiealan TKI-keskus

01.09.2017 – 31.12.2018

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Muut kumppanit: Kouvola Innovation Oy (Kinno), Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy (KRAO), Lappeenrannan teknillinen yliopisto (LUT) ja Liikennevirasto.

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 164 332 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 164 332 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Kymenlaakson liitto – Euroopan aluekehitysrahasto, Kouvola Innovation, Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy