Hankkeessa kehitettiin ajasta ja paikasta riippumaton täydennyskoulutusmalli vastuullisen matkailun osaamisen kehittämiseksi.

Vastuullisen matkailun portaat on viiden korkeakoulun kehittämä verkkokoulutuskokonaisuus,  joka antaa valmiuksia toimia vastuullisena matkailualan ammattilaisena muuttuvassa toimintaympäristössä.

Koulutuksen sisällön kehittämisessä tarkoituksena oli osaamisen kehittäminen vastuullisuuden kaikilla osa-alueilla erilaisissa työtehtävissä. Korkeakouluyhteistyönä tuotetun ketterän, digitaalisuutta hyödyntävän koulutusmallin keskeisimpiä kohderyhmiä olivat matkailualan yrittäjät, esimiehet, työntekijät ja yrittäjäksi aikovat.

Hanke kokosi laajasti korkeakoulujen vastuullisen matkailun osaamisen yhteisen koulutussuunnitteluprosessin ääreen.

Täydennyskoulutuksella vastataan matkailun kasvuun liittyviin haasteisiin kuten liikamatkailuun, ilmastonmuutokseen ja sosio-kulttuurisiin ongelmiin.

Hankkeen vaiheet ja eteneminen

1. Osaamistarpeiden ja kompetenssien kartoitus
Vastuullisuuden teemaan sisältyvien osaamistarpeiden selvittämistä tehtiin alan yrityksiltä matkailualan tapahtumissa tai erillisissä työpajoissa. Vastuullisen matkailun keskeisiä kompetensseja selvitettiin myös korkeakouluopettajien näkökulmasta. Näiden pohjalta määriteltiin koulutuskokonaisuuden osaamistavoitteet.

2. Vastuullisuuden tasojen määrittely uutta koulutusta varten
Tiiviissä yhteistyössä matkailuyrittäjien, koulutus- ja kehittämisorganisaatioiden sekä muiden sidosryhmien kanssa määriteltiin vastuullisuuden tasot. Lisäksi selvitettiin nykyinen vastuullisen matkailun koulutustarjonta.

3. Koulutuksen suunnittelu ja testaus
Valittiin pedagogiset menetelmät, arviointimenetelmät, tehtävistö ja digitaaliset alustat.

4. Koulutusmallin lanseeraus ja koulutusten jatkuvuus
Testattiin koulutusmalli pilottiryhmällä ja muokattiin mallia ennen sen markkinointia ja laajempaa toteutusta.

Xamk oli yksi hankkeen osatoteuttajista.

Xamk osallistui hankkeen kaikkien vaiheiden toteutukseen, mutta Xamkin osalta työ painottui vastuullisuuden osaamistasojen määrittelyyn. Se tehtiin tiiviissä yhteistyössä matkailuyrittäjien, koulutus- ja kehittämisorganisaatioiden sekä muiden sidosryhmien kanssa. Lisäksi selvitettiin nykyinen vastuullisen matkailun koulutustarjonta.

Hankkeessa jatkettiin Xamkin työtä vastuullisen matkailun kehittämisen parissa, yhteistyössä alueen yritysten ja muiden sidosryhmien kanssa. Yhteistyötä tehtiin myös muiden hankkeiden kanssa, Etelä-Savossa erityisesti Eteläsavolaisen matkailun osaamisloikka -hankkeen kanssa.

Hankkeen päätoteuttajana toimi Jyväskylän Ammattikorkeakoulu ja muina osatoteuttajina Xamkin lisäksi toimivat Haaga-Helia Ammattikorkeakoulu, Oulun yliopiston Maantieteen tutkimusyksikkö sekä Matkailualan tutkimus-ja koulutusinstituutti, Lapin yliopisto.

Hankkeen kehitystyö koottiin julkaisuun Vastuullisen matkailun portaat: Oppeja ja havaintoja matkasta osaamiseen  https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-830-612-5

 

 

Lisätietoja

Yhteyshenkilöt Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa

Marjo Äikäs, TKI-asiantuntija,  marjo.aikas(at)xamk.fi, 044 702 8759

Melina Maunula, TKI-asiantuntija, melina.maunula(at)xamk.fi, 044 702 8521

Muiden toteuttajien yhteystiedot
Rositsa Röntynen, projektipäällikkö, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, rositsa.rontynen(at)jamk.fi, 040 679 0767

Leena Grönroos, Haaga Helia, leena.gronroos(at)haaga-helia.fi, 040 488 7187

Kaarina Tervo-Kankare, Oulun yliopisto, kaarina.tervo-kankare(at)oulu.fi, 050 350 7159

Minni Haanpää, Lapin yliopisto/ Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti, minni.haanpaa(at)ulapland.fi, 040 484 4192

Hankkeen verkkosivu: https://www.jamk.fi/fi/Tutkimus-ja-kehitys/projektit/vastuullisen-matkailun-portaat/etusivu/

Faktat

Vastuullisen matkailun portaat – koulutusmallin kehittäminen

01.01.2019 – 30.06.2021

Toteuttajat

Hallinnoija: Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti/Lapin yliopisto, Oulun yliopisto, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu sekä Haaga-Helia ammattikorkeakoulu.

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 751 367 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 92 813 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Opetus- ja kulttuuriministeriön ESR-toimenpidekokonaisuus; valtakunnallisten koulutusmallien kehittäminen.