Hankkeessa kehitetään ajasta ja paikasta riippumaton täydennyskoulutusmalli vastuullisen matkailun osaamisen kehittämiseksi.

Tarkoituksena on osaamisen kehittäminen vastuullisuuden kaikilla osa-alueilla niin johto-, esimies- kuin työntekijätasollakin. Korkeakouluyhteistyönä tuotetun ketterän, digitaalisuutta hyödyntävän koulutusmallin keskeisimpiä kohderyhmiä ovat matkailualan yrittäjät, esimiehet, työntekijät ja yrittäjäksi aikovat. Täydennyskoulutuksella vastataan ennakoivasti matkailun kasvuun liittyviin haasteisiin kuten liikamatkailuun, ilmastonmuutokseen ja sosio-kulttuurisiin ongelmiin. Hanke kokoaa laajasti korkeakoulujen vastuullisen matkailun osaamisen yhteisen koulutussuunnitteluprosessin ääreen.

Hankkeen vaiheet ja eteneminen

1. Osaamistarpeiden ja kompetenssien kartoitus
Vastuullisuuden teemaan sisältyvien osaamistarpeiden selvittämistä tehdään alan yrityksiltä matkailualan tapahtumissa tai erillisissä työpajoissa. Vastuullisen matkailun keskeisiä kompetensseja selvitetään myös korkeakouluopettajien näkökulmasta. Näiden pohjalta määritellään koulutuskokonaisuuden osaamistavoitteet.

2. Vastuullisuuden tasojen määrittely uutta koulutusta varten
Tiiviissä yhteistyössä matkailuyrittäjien, koulutus- ja kehittämisorganisaatioiden sekä muiden sidosryhmien kanssa määritellään vastuullisuuden tasot. Lisäksi selvitetään nykyinen vastuullisen matkailun koulutustarjonta.

3. Koulutuksen suunnittelu ja testaus
Valitaan pedagogiset menetelmät, arviointimenetelmät, tehtävistö ja digitaaliset alustat.

4. Koulutusmallin lanseeraus ja koulutusten jatkuvuus
Testataan koulutusmalli pilottiryhmällä ja muokataan mallia ennen sen markkinointia ja laajempaa toteutusta.

 

Xamk on yksi hankkeen osatoteuttajista. Hankkeen päätoteuttajana toimii Jyväskylän Ammattikorkeakoulu ja muina osatoteuttajina toimivat Haaga-Helia Ammattikorkeakoulu, Oulun yliopiston Maantieteen tutkimusyksikkö sekä Matkailualan tutkimus-ja koulutusinstituutti, Lapin yliopisto.

Xamk osallistuu hankkeen kaikkien vaiheiden toteutukseen, mutta xamkin osalta työ painottuu vastuullisuuden osaamistasojen määrittelyyn. Se tehdään tiiviissä yhteistyössä matkailuyrittäjien, koulutus- ja kehittämisorganisaatioiden sekä muiden sidosryhmien kanssa. Lisäksi selvitetään nykyinen vastuullisen matkailun koulutustarjonta.

Hankkeessa jatketaan Xamkin työtä vastuullisen matkailun kehittämisen parissa, yhteistyössä alueen yritysten ja muiden sidosryhmien kanssa. Yhteistyötä tehdään myös muiden hankkeiden kanssa, Etelä-Savossa erityisesti Eteläsavolaisen matkailun osaamisloikka -hankkeen kanssa.

 

 

Lisätietoja

Yhteyshenkilöt Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa

Marjo Äikäs, TKI-asiantuntija,  marjo.aikas(at)xamk.fi, 044 702 8759

Melina Maunula, TKI-asiantuntija, melina.maunula(at)xamk.fi, 044 702 8521

Muiden toteuttajien yhteystiedot
Rositsa Röntynen, projektipäällikkö, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, rositsa.rontynen(at)jamk.fi, 040 679 0767

Leena Grönroos, Haaga Helia, leena.gronroos(at)haaga-helia.fi, 040 488 7187

Kaarina Tervo-Kankare, Oulun yliopisto, kaarina.tervo-kankare(at)oulu.fi, 050 350 7159

Minni Haanpää, Lapin yliopisto/ Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti, minni.haanpaa(at)ulapland.fi, 040 484 4192

Hankkeen verkkosivu: https://www.jamk.fi/fi/Tutkimus-ja-kehitys/projektit/vastuullisen-matkailun-portaat/etusivu/

Faktat

Vastuullisen matkailun portaat – koulutusmallin kehittäminen

01.01.2019 – 30.06.2021

Toteuttajat

Hallinnoija: Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti/Lapin yliopisto, Oulun yliopisto, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu sekä Haaga-Helia ammattikorkeakoulu.

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 751 367 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 92 813 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Opetus- ja kulttuuriministeriön ESR-toimenpidekokonaisuus; valtakunnallisten koulutusmallien kehittäminen.