Energiantuotantolaitosten sivuainevirroista uutta liiketoimintaa.

Vastuullista liiketoimintaa tuhkasta -hanke on Tapio Oy:n, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun ja Suomen metsäkeskuksen yhteishanke. Tapio Oy vastaa ja koordinoi hankkeen toteutusta sekä toimintamallin ja paikkatietoratkaisun laatimista tuhkan hyötykäyttöön.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu osallistuu paikkatietosovelluksen laadintaan ja seuraa Etelä-Savossa pilotoitavien kohteiden ympäristövaikutuksia ja kohteissa käytettävien energiantuotantolaitosten tuhkien laatua. Suomen metsäkeskus vastaa tuhkaan liittyvän yritysneuvonnan vahvistamisesta maakunnissa ja valtakunnallisesta jalkauttamisesta oman yritysneuvojaverkoston kautta. Hanke toteutetaan yhteistyössä lämpö- ja voimalaitosten sekä tuhkan hyötykäyttäjien kanssa.

tuhkat hyötykäyttöön kustannustehokkaasti

Lämpö- ja voimalaitosten tuhkan hyötykäyttöpotentiaalia ei ole täysin hyödynnetty. Edelleen osa tuhkista päätyy kaatopaikoille aiheuttaen tuhkan tuottajille lisäkustannuksia. Suomessa tuhkaa syntyy vuosittain noin 1,3 miljoonaa tonnia. Hankkeen tavoitteena on saada lämpö- ja voimalaitosten eri tuhkajakeet hyötykäyttöön kustannustehokkaasti ja niin, että tuhkasta saadaan paras mahdollinen lisäarvo.

Hankkeessa laaditaan toimintamalli, jonka avulla tuhkan tuottaja osaa pitää eri tuhkajakeet erillään ja löytää tuhkan eri jakeille parhaat mahdolliset hyötykäyttäjät niin, että tuhkasta saadaan eniten lisäarvoa ja kaatopaikalle menevä tuhkan määrä minimoituu. Toimintamallissa kehitetään paikkatietoratkaisu tuhkan tuottajien, terminaalien ja hyötykäytön sijainnin kuvaamiseen. Tätä voi hyödyntää kannattavuustarkasteluissa sekä tuhkan käytön jäljitettävyydessä, liiketoiminnan suunnittelussa ja seurannassa.

tuloksena lisäarvon kasvattaminen

Hankkeessa lisätään toimijoiden tietoa tuhkan hyötykäyttömahdollisuuksista sekä parannetaan yritystoiminnan ja liiketoiminnan edellytyksiä. Tuhkan hyötykäyttömahdollisuuksia parannetaan tuhkaan liittyvän yritysneuvonnan vahvistamisella sekä toteuttamalla tuhkaa tuottaville yrityksille nykytilan analyysi yritysneuvonnan yhteydessä. Hankkeessa kartoitetaan tuhkan nykyistä tuotantoa ja hyötykäyttöä. Toimintamallia ja paikkatietoratkaisua pilotoidaan. Myös tuhkan ympäristövaikutuksia seurataan pilotoitavilla lannoituskohteilla.

 

Lisätietoja

Riina Tuominen
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
projektipäällikkö
p. 040 637 1482
riina.tuominen(at)xamk.fi

Hanne Soininen
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
tutkimuspäällikkö
p. 0400 869952
hanne.soininen(at)xamk.fi

Tommi Tenhola
Tapio Oy
ympäristötalouden asiantuntija
p. 0400 981 652
tommi.tenhola(at)tapiola.fi

Marko Ämmälä
Suomen metsäkeskus
yrityspalveluiden asiantuntija
p. 029 432 4714
marko.ammala(at)metsakeskus.fi

 

Voisit olla kiinnostunut myös näistä

NOxOpti - Energiantuotantoyksiköiden päästöjen...

Uusilla menetelmillä ympäristöystävällisemmät ja puhtaammat polttoprosessit keskisuurissa energiantuotantolaitoksissa.

Faktat

Vastuullista liiketoimintaa tuhkasta

01.09.2019 - 31.12.2021

Toteuttajat

Hallinnoija: Tapio Oy

Osatoteuttajat: Suomen metsäkeskus, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Muut kumppanit: Etelä-Savon Energia Oy, Kuopion Energia Oy, Bioenergia ry

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 370 490 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 136 957 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Hämeen ELY-keskus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta

Jaa sivu