Hankkeen tavoitteena on saada lisää vetovoimaa ja kestävää tuottavuutta Etelä-Savon yrityksiin ja julkisiin organisaatioihin.

VEKE – Vetovoimaa ja kestävää tuottavuutta Etelä-Savon yrityksiin –hankkeen tavoitteena on saada lisää vetovoimaa ja kestävää tuottavuutta Etelä-Savon yrityksiin ja julkisiin organisaatioihin. Hanke tarjoaa uudenlaista tukea johtamiseen. Hankkeessa mennään organisaatioihin syvemmälle sisälle arjen käytäntöihin sen sijaan, että yrityksen edustajat tulisivat lähinnä vain koulutus- ja lähipäiville. Yrityksiä haastetaan tarkastelemaan arjen johtamistyötään ja työkäytäntöjä sekä kehittämään niitä toimivammiksi ja tuloksellisemmiksi. Motivaatiota ja osaamisen hyödyntämistä parannetaan ottamalla eri henkilöstöryhmät mukaan tekemään kokonaisvaltaista kehittämistyötä yhdessä johdon kanssa. Uudenlaisesta kehitystyöstä ja parantuvista toimintatavoista viestiminen lisää sekä yritysten ulkoista että sisäistä vetovoimaisuutta.

Hanke kokonaisuudessaan:
1. kartoitetaan osallistuvien yritysten nykytilaa ja tämän tuloksena tunnistetaan osallistuvien organisaatioiden kehittämistarpeet, johtamis- ja työkäytäntöjen sekä vetovoimaisuuden nykytilaa. Tätä käytetään pohjana tavoitteiden ja toimenpiteiden valinnassa.
2. autetaan organisaatioita kehittämään toimintatapojaan ja johtamistaan kokonaisvaltaisesti ja osallistavia menetelmiä hyödyntäen. Tuetaan sitä, että kaikki henkilöstöryhmät ovat mukana kehittämisessä. Autetaan yrityksiä levittämään ja vahvistamaan jo hyvin toimivia käytäntöjä sekä kehittämään johtamis- ja työkäytäntöjään.
3. saatetaan yrityksiä yhteen sparraamaan toisiaan.
4. hankkeen aikana kerätään ja analysoidaan jatkuvasti tietoa, jota hyödynnetään kehittämistoimenpiteissä ja jota levitetään laajalle yleisölle. Soveltuvia mittareita etsitään ja käytetään yhdessä yritysten kanssa.

Lisätietoja

Projektipäällikkö
Inka Vanhanen
inka.vanhanen@xamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilö
Tommi Kuukkanen
tommi.kuukkanen@xamk.fi

Ajankohtaista

Liikennevalot vai liikenneympyrä?

Aloitin työt Xamkin Pienyrityskeskuksessa viikko sitten ja ilokseni pääsin heti mukaan oikeaan tekemiseen. En ole koskaan kaihtanut haasteita, ja kun minua pyydettiin kirjoittamaan blogiteksti informatiivisesta vappuaamiaisesta, pidin asiaa hyvänä jatkumona ensimmäisestä viikostani. Webinaarin – koska elämme aikaa, jolloin kaikki ryhmäyhteistyö näin toteutetaan – järjestivät kaksi hanketta Pienyrityskeskukselta, VEKE ja Etelä-Savon Vientiosaajat, ja aiheena oli ”Itseohjautuvuus...

Faktat

VEKE - Vetovoimaa ja kestävää tuottavuutta Etelä-Savon yrityksiin

01.03.2020 – 30.11.2022

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Tutkimuskeskus: Xentre

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 425 343 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 78 269 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon elinkeino- liikenne ja ympäristökeskus Euroopan unionin sosiaalirahastosta