Hiilijalanjäljen mittaaminen on hyvä tapa osoittaa ilmastovastuullisuutta ja haastaa yritysten toimintamalleja.

Verstas CO2 -hanke sisältää viisi kokonaisuutta, joita päätoteuttaja Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy toteuttaa yhdessä osatoteuttajan Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n kanssa.

1. Hiilijalanjälkilaskelmat

Ilmastonmuutoksen torjunta ohjaa yhä voimakkaammin tarpeita, toimenpiteitä ja lainsäädäntöä yhteiskunnassa ja niiden vaikutusta jokaiseen yritykseen. Vaikutukset tulevat näkymään mm. erilaisten päästömaksujen, rahoituksen, tuotteiden ja palvelujen sekä hankintojen kautta. Yritysten kannattaa valmistautua osoittamaan ilmastovastuullisuutensa ja suunnitelmansa päästöjen vähentämiseksi. Hyvä tapa osoittaa vastuullisuutta on yrityksen hiilijalanjäljen pienentäminen, mutta tässä yritykset tarvitsevat apua. Hankkeessa autetaan yrityksiä hiilijalanjäljen mittaamisessa ja ohjataan ympäristöjärjestelmien käyttöönottoon yritysten hiilijalanjäljen ja ympäristövaikutusten pienentämiseksi. Hiilijalanjäljen pienentäminen toteutuu yritysten liiketoimintaprosesseja kehittämällä Verstaan työpajoissa ja muissa tapaamisissa.

2. Materiaalikatselmukset

Luonnonvarojen riittävyydestä on tulossa yhä suurempi haaste. Uusiutumattomien luonnonvarojen rajallisuus sekä kasvavasta tuotannosta ja kulutuksesta aiheutuvat ympäristövaikutukset vaativat ottamaan kaikki keinot käyttöön materiaalitehokkuuden edistämiseksi. Materiaalitehokkuus on tärkeässä roolissa myös kiertotaloudessa, jossa materiaalit ja arvo säilyvät talouden piirissä mahdollisimman pitkään ja niitä hyödynnetään tehokkaasti. Yritysten ja elinkeinoelämän kannattaa edistää energia- ja materiaalitehokkuutta, koska se vähentää kustannuksia, parantaa kilpailukykyä ja pienentää ympäristövaikutuksia. Energia- ja materiaalitehokkuuden parantaminen on oleellisessa roolissa myös yritysten hiilineutraaliuden saavuttamisessa ja vastuullisuuskysymysten ratkaisemisessa. Etelä-Savon yrityksiä autetaan ja sparrataan tekemällä hankkeessa materiaalikatselmuksia Motivan kehittämän materiaalikatselmusmenettelyn mukaisesti.

3. Ketterät kokeilut

Nopeiden ja ketterien, kilpailukykyä parantavien ja vähähiilisyyttä tukevien kokeilujen ja pilottien edistäminen, sekä niiden esittely isommalle joukolle alueen yrityksiä liiketoiminnan ja teknologian buustaustyöpajoissa (Verstaissa) yhteistyössä Verstas VB-hankkeen kanssa.

4. Yhteistyö muiden ekotehokkuusverkostojen ja hankkeiden kanssa

Hanke osallistuu Motivan FISS-aluekoordinaattoritoimintaan (Finnish Industrial Symbiosis System) ja hankkeessa järjestetään FISS-mallin mukaisia työpajoja energia- ja materiaalitehokkuuden ja kiertotalouden edistämiseksi Etelä-Savossa ja alueiden välillä. Hanke osallistuu myös DIMECCin verkostojen buustaustilaisuuksiin, joissa esitellään kehitettyjä digitaalisia ratkaisuja energia- ja materiaalitehokkuuden parantamiseksi teollisuudessa. Verstas CO2 -hankkeessa tarjotaan TP3:ssa kehitettyjä ratkaisuja Motivan ja DIMECCin verkostojen kokouksissa esiteltäviksi.

5. Viestintä

Hankkeen toimenpiteistä viestitään osallistuville yrityksille, sidosryhmille ja muille kiinnostuneille hankkeen nettisivuilla, uutiskirjeiden avulla ja sosiaalisessa mediassa. Hankkeen toimenpiteistä ja tuloksista raportoidaan XAMK:n READ- ja Vahvuusalojen vuosijulkaisuissa.

 

Verstas CO2 – Etelä-Savon yritysten tie hiilineutraaliuteen on Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy:n ryhmähanke. Hanke on Euroopan unionin osarahoittama ja tuen on myöntänyt Etelä-Savon maakuntaliitto. Xamkin budjetti hankkeessa on 187 970 € ja EU-tuen määrä 150 376 €.

Lisätietoja

Xamk

Mikko Hokkanen

projektipäällikkö

+358 40 673 9529

mikko.hokkanen(at)xamk.fi

 

Miksei

Kimmo Haapea

projektipäällikkö

+358 440 361 613

kimmo.haapea(at)mikseimikkeli.fi

Faktat

01.01.2023 – 31.12.2024

Toteuttajat

Hallinnoija: Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy

Osatoteuttajat: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 326 010 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 187 970 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon maakuntaliitto, Euroopan unionin osarahoittama